Tak jsme se opět vrátili

I přes obavy, zda období týkající se koronaviru umožní otevřít školy, školní rok mohl začít v září, jak jsme zvyklí. V prvních týdnech školního života jsme mezi námi přivítali nové prvňáčky, které jsme seznamovali s novým prostředím, novými spolužáky a pravidly, která se liší od těch v mateřské školce. Starší žáci jsou k nejmladším dětem velmi ohleduplní a se vším jim pomáhají. Podzimní počasí je zatím velmi pěkné, a tak děti tráví čas na školní zahradě nebo procházkami po okolí. Na zahradě využívají nové prolézačky a hrají pohybové hry. S příchodem podzimního období se můžeme pochlubit výzdobou třídy novými výrobky, které děti vyrobily. Díky slunečným dnům děti mohly tvořit a kreslit na zahradě nebo v lese, kde stavěli domečky a obrázky z přírodnin. Odpočinkový čas jsme trávili četbou pohádek a povídáním o zážitcích z prázdnin. Ve třídě děti trávily čas hraním společenských her a stavěním bunkrů. První školní měsíc jsme zakončili povídáním o svatém Václavovi a o 28. září, tedy Dnu české státnosti. Všem žákům z naší družiny přeji pohodový a úspěšný školní rok 2020/2021.

Mariya Mukan