Projektové vyučování – Zdravá výživa

Ve dnech 13. a 14. prosince 2021 ve škole probíhalo v rámci minimálního preventivního programu projektové vyučování zaměřené na zdravou výživu. Projektového vyučování se účastnily všechny třídy. Aktivity byly vytvořeny tak, aby žáci spolupracovali napříč všemi ročníky. Důležitá byla především komunikace žáků ve skupinách.
První den se žáci dozvěděli, co je to vlastně „ZDRAVÁ VÝŽIVA“. Společně jsme vytvořili myšlenkovou mapu, při které jsme si ujasnili, co přesně do zdravé výživy patří a co ne. Žáci se dozvěděli o rozdělení potravin dle původu na živočišné a rostlinné. Důraz byl kladen na to, aby si žáci uvědomili, které potraviny jsou pro naše tělo prospěšné a proč, a naopak které jsou pro nás nezdravé. Ke konci prvního dne jsme začali číst příběh o holčičce Otylce. Zdůvodňovali jsme si, co způsobilo, že byla holčička otylá. Také jsme si ale vysvětlili, že mnohem více záleží na tom, jaký je člověk uvnitř, než na tom jak vypadá. Nicméně je třeba zdůraznit, že je nutné nejíst jen to, co nám chutná, ale především to, co je zdravé.
Druhý den jsme v příběhu pokračovali. Žáci poslouchali druhou polovinu pohádky formou mluveného slova. Povídali jsme si o tom, jaký význam má pro tělo zdravá snídaně. Říkali jsme si, jaké potraviny patří na zdravý výživový talíř a proč. V závěru žáci zpracovali získané poznatky a vytvářeli vlastní výživový talíř.
4. a 5. ročník v úplném zakončení projektu zkoušel sestavit nákup na celodenní školní výlet pro sebe a kamaráda. Následně jednotlivé pracovní skupiny se pokusily vysvětlit postup při výběru a obhájit svoji volbu z hlediska zdravé výživy.
Myslím, že projektové vyučování se velice vydařilo. Opravdu musím velmi pochválit žáky za jejich spolupráci ve skupinách. Zejména chválím starší ročníky, které vedly mladší žáky ve všech aktivitách. Samotné téma bylo poměrně náročné, ale myslím si, že si děti odnesly důležité a nové informace.

Štychová Jana