Předvánoční čas

Po měsíční přestávce, kterou nám opět nařídila tíživá situace spojená s pandemií Covid-19, jsem se za přísných opatření mohli opět vrátit do školy. Děti tuto nelehkou situaci zvládaly velice dobře a byly ve všech opatřeních zodpovědní a ohleduplní. Návrat do školy byl pro děti velmi příjemný, každý den jsme chodili na procházky po vsi a okolních loukách, kde jsme pozorovali změny přírody a pobíhající zvířátka. Na dětském hřišti v Horšicích jsme pomocí listů vytvořili velké srdíčko nebo stavěli bunkry. Ve škole se děti zabavily stavbou stáje pro koně ze stavebnice nebo výrobou statku a zvířátek z přírodních materiálů. Pro naladění na vánoční atmosféru jsme si vyzdobili třídu a vyrobili krásné vánoční přání pro rodiče a pro lidi z domovů pro seniory. Snažila jsem se naslouchat a následně uskutečnit nápady aktivit, které děti navrhovaly. Mezi oblíbené hry patřila stopovaná, židličkovaná, skála, kuželky a nejvíc oblíbená aktivita byla hra na školu, kdy Eliška J. byla v roli paní učitelky a ostatní v rolích žáků. Dalším zpestřením byla módní přehlídka, kterou si všichni moc užili. Poslední den ve škole jsme hráli hry, které nám do školní družiny přinesl Ježíšek. Žáci byli za tak krásné dárky moc vděční. Tímto bych Vám chtěla popřát krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku.

Mariya Mukan