Předplavecký výcvik

V uplynulých týdnech, po několikaleté odmlce, děti opět absolvovaly oblíbený předplavecký výcvik. Tentokrát kurzy probíhaly v bazénu v Plzni a výuka byla rozdělena do tří lekcí. Děti se seznamovaly s vodním prostředím, překonávaly strach z vody, osvojovaly si a zdokonalovaly se v předplaveckých dovednostech. Ve všech lekcích, pod profesionálním vedením instruktorek, děti využívaly různé barevné plavecké pomůcky, které měly také k dispozici při volné hře. Všechny děti si tuto zdravou pohybovou aktivitu velmi užívaly. Odměnou jim byla radost z pohybu a „mokré vysvědčení“, které na konci výcviku všechny zúčastněné děti obdržely.

Magda a Dana