Objevujeme vlastnosti kapalin

Na konci loňského školního roku jsme dostaly od místní akční skupiny Mas Aktivios nabídky programů, které realizuje ZČU v Plzni. Projektové dopoledne se konalo v pátek 7. 10. 2022, kdy se třída naší mateřské školy proměnila v laboratoř a děti v malé vědce. Téma našeho bádání bylo „Objevujeme vlastnosti kapalin“. Děti se dozvěděly, že kapaliny jsou tekuté a dají se přelévat, dají se dělit – tvoří kapky, nemají vlastní tvar, ale kopírují tvar nádoby, ve které se nachází, mají stálý objem a jsou téměř nestlačitelné. To vše si děti mohly vyzkoušet na různých pokusech pod vedením sympatické lektorky Zdeňky. Na památku si naši badatelé odnesli papírovou květinu, kterou si vykreslili fixami a za pomoci vody „vykvetla“ do nádherných barev. Dopoledne plné pokusů i zajímavých informací z oblasti fyziky, které bylo adekvátně zvoleno k předškolnímu věku dětí, jsme si užily. Tímto děkujeme skupině Mas Aktivios za zprostředkování tohoto zajímavého programu.

Dana a Magda