Klima třídy

Dne 15.9. proběhla u nás ve škole v rámci minimálního preventivního programu první návštěva z centra protidrogové prevence a terapie. Cílem CPPT je předcházení vzniku rizikového chování u dětí, napomáhání zvládání náročných životních situací a posilování správného rozhodování.
Programu se v letošním roce zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Nejprve se děti představovaly skrz obrázek, který namalovaly a následně ho se všemi prodiskutovaly. Tato aktivita byla zaměřená na vzájemné naslouchání, což děti zvládly perfektně. Velice pěknou činností byla tzv. PAVUČINA, kdy děti pomocí klubíčka vytvářely pavučinu tak, že klubíčko předaly jen tehdy, když někoho za něco pochválily. Bylo moc hezké poslouchat, jak se děti navzájem dokážou pochválit. Děti také dělaly činnosti zaměřené na spolupráci, komunikaci a dodržování pravidel. Celá akce byla velmi vydařená a my se těšíme na další setkání.

Kristýna Lorencová