Horšická škola uklízela

Projekt „Ukliďme Česko“ je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Již v jarních měsících jsme se této akce zúčastnili a s příchodem podzimu jsme úklid opět zopakovali. Termín byl naplánovaný na čtvrtek 6. 10. 2022. Nejprve jsme si s dětmi v mateřské škole zopakovaly všechna pravidla třídění odpadků, zazpívaly jsme si nám známou píseň „Třídíme odpadky“ a pustily se do práce. Školková úklidová četa se nemohla dočkat příchodu kamarádů z prvního ročníku, kteří se s námi na cestu obcí vypravili. Před MŠ jsme se seřadili, každý mateřáček si vybral do dvojice školáka a takto připraveni jsme se vydali uklízet. Prošli jsme obcí až k lesu a celou cestu bystré oči dětí pečlivě sledovaly kdejaký papír, plast, plechovku či sklo, které si tu nějaký nepořádník “zapomněl“. Paní učitelky vždy odpadek v rukavicích vhodily do patřičného pytle. Celá dvouhodinová vycházka nám rychle uběhla. Děti měly radost nejen z toho, že se setkaly s loňskými předškoláky, ale hlavně z toho, že udělaly něco prospěšného pro naši planetu. A jak se zpívá v naší písničce: „I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí, modrá, žlutá, zelená víme, co to znamená.“

Dana a Magda