Den laskavosti – pomáháme paní uklízečce

Žáci ZŠ se i letos zapojili do projektu “Jsem laskavec”, který oslavuje den laskavosti (13. 11.) a snaží se podnítit školy a jejich žáky k tomu stát se laskavými. My jsme se letos rozhodli pomoci naší paní uklízečce Zdence s úklidem naší školy.
Ráno 15. 11. 2022 na nás paní uklízečka čekala s připravenými rukavicemi a úklidovými pomůckami a vysvětlila nám, co je jejím úkolem, jak uklízí školu a s čím by si přála, abychom jí pomohli. Všechny děti se s nadšením zapojily nejprve do úklidu tříd a následně i školní družiny a svých botníků v šatně. Za krátkou chvilku se leskly všechny lavice, židličky, skříňky, parapety, umyvadla i botníky. Po úklidu jsme byli unavení a uvědomili jsme si, že to co právě uklidili všichni žáci, musí paní uklízečka uklízet každý den sama a k tomu uklízí i všechny chodby a další místnosti naší školy. Proto jsme si s žáky vzali i malé předsevzetí – budeme více dbát na pořádek ve třídách, budeme se více snažit paní uklízečce nepřidělávat práci a vážit si práce druhých.

Jana Štychová