Co takhle dát si ETIKETU?

Ve středu 21. 3. 2023 k nám zavítala paní Kateřina Kloudová, která s žáky mateřské i základní školy probírala etiketu a etiku ve škole i na veřejnosti.
Žáci byli rozděleni podle věku do 3 skupin. Každé skupině byl program uzpůsoben na míru. Jako první se se základy etikety seznamovali žáci 1. a 2. ročníku. Zkoušeli se prostřednictvím krátkých scének vžít do určitých situací. Sami rozhodovali, koho by zdravili jako prvního, kdo má přednost ve dveřích a jaká pravidla slušného chování se dodržují především ve školním prostředí. Řešili se situace, které mohou nastat ve škole: na chodbě, ve třídě, v šatně, v kabinetu nebo v jídelně. Okrajově si zopakovali i pravidla slušného chování na veřejnosti nebo např. v restauraci. V závěru si žáci rozdělili role a stali se takzvanými správci určitého pravidla, které sami budou dodržovat a také budou dohlížet na to, aby dané pravidlo dodržovali i ostatní žáci. Mezi taková pravidla se řadilo i hlídání neslušné mluvi, dohlížení nad správným přezutím a nošením pantoflí nebo dohlížením na to, aby nikdo neběhal po chodbách.
Následoval program určený pro MŠ. Jako poslední si na téma etiketa nejen povídali, ale i zkoušeli scénky žáci 3. až 5. ročníku. Žáci si kromě pravidel slušného chování ve škole osvojili také pravidla slušného chování na ulici, v restauraci apod. Mimo jiné zabrousili také do minulosti, kde se dozvěděli zajímavé informace o tom, jak vypadala pravidla slušného chování například před sto lety a co se od té doby změnilo nebo naopak co zůstalo stejné. Nikdo z nás si už asi nedovede představit, že by bylo velmi nezdvořilé oslovit cizího člověka, natožpak například muž ženu, do té doby než by si byli představeni. I starší žáci si v závěru vylosovali, kdo bude jakým správcem určitého pravidla. Velmi vtipně si téměř každý vylosoval zrovna to pravidlo, se kterým má sám největší problém.
Během celého programu se všichni žáci aktivně zapojovali a s nadšením si zkoušeli vžít se do jednotlivých situací. Téměř vždy ale naši žáci ví, jak by se měli správně a slušně chovat. Skutečnost se sice někdy poněkud nepovede, ale my jsme si řekli, že důležité je, uvědomit si svou chybu, umět se omluvit a příště se zkusit zachovat správně. Vždyť kdo dává dobro, dobro také dostane.

Jana Štychová