Beseda se spisovatelkou

Již v loňském školním roce, jsme měly naplánovanou besedu se spisovatelkou Jitkou Vítovou, kterou nám zprostředkovala skupina MAS Aktivios, ale bohužel se tato akce nemohla z důvodu restrikcí uskutečnit. Beseda se měla týkat spisovatelčiny knihy O Květušce a tesaříkovi, kterou jsme ve školce s dětmi četly, a dokonce i děti téma této knihy výtvarně ztvárnily. Nechtěly jsme děti o tuto besedu ochudit a jakmile nám byl nabídnut možný termín, neváhaly jsme, snad i proto, že tento školní rok měly děti tak málo možností zúčastnit se podobných akcí, které jsou vždy příjemným, a hlavně přínosným zpestřením vzdělávací nabídky mateřské školy. Beseda se mohla uskutečnit s dodržením všech aktuálně platných opatření. V úterý 21. 6. 2021 nás navštívila paní spisovatelka a zástupkyně nakladatelství Thovt, Ing. Radana Sedláčková. Paní spisovatelka poutavě hovořila o knize, představila dětem své povolání, zajímavosti z tvorby knihy a aktivně s dětmi pracovala. Děti si ve skupinách prohlédly knihy a plnily úkoly dle zadání, za které byly odměněny obrázky, omalovánkami z jmenované knihy. Bylo to velmi příjemné dopoledne, kde se děti opravdu nenudily. Paní spisovatelka nám také představila i další své knihy a přečetla nám z nich několik příběhů. V závěru nám předala knihy s věnováním, které mohli rodiče, po předchozí domluvě, dětem zakoupit. Děkujeme skupině MAS Aktivios za zprostředkování této besedy a budeme se těšit na další spolupráci.

Magda a Dana