Formuláře ke stažení

Formulář ke stažení
Omluvenka z vyučování

Rodiče jsou povinni omluvit žákovu nepřítomnost do 48 hodin. Po této době bude neomluvená absence nahlášena odboru sociální péče. 

Uvolnit žáka z vyučování je možné pouze na základě písemné žádosti / dle vzoru/.

Uvolňování na rekreace a další aktivity schvaluje na 2 dny třídní učitel, na
delší dobu ředitel školy. / opět písemná žádost/.

Lékařské zprávy na různé úlevy pro žáky se musí každý školní rok obnovovat.

Žádost o uvolnění dítěte
Žádost rodičů o IVP
Žádost o slovní hodnocení