naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola - 2014/2015


Výprava do Luhu
V pátek 19. 6. 2015 žáci 1. - 5. ročníku vyrazili na výpravu do Luhu. Po rozdělení do skupin řešili otázky, které byly zaměřené na všeobecné znalosti, na slovní zásobu a na řeč svého těla. Vycházka se opravdu vydařila. Bylo příjemné počasí, nepršelo. Když jsme dorazili na rozcestí, všichni začali hledat ztracený poklad. A opravdu ho našli a samozřejmě snědli. Po příchodu do školy jsme rozdělali oheň, opekli si vuřtíky. Někdo zvládl i dva. Pochutnali jsme si a ukončili náš krásný den. 
                                                                                                                                 Jana Tolarová

Sportovní dopoledne
V pondělí 22. 6. 2015 jsme se jako každý rok vyřádili na školním hřišti, kde 4. a 5. ročník připravil pro své mladší spolužáky krásné dopoledne i s úžasným občerstvením. Po společném nástupu se všichni rozutekli po stanovištích a boj o medajle a diplomy mohl začít. Soutěžilo se v osmi disciplínách. V chůzi na chůdách, ve střelbě na koš, střelbě na branku, nošení míčku na lžíci, hodu do kruhu, střelbě na kuželky, kohoutích zápasech a ve skoku v pytli. Zpočátku se zdálo, že vše bude brzy hotovo, ale výběr mezi nejlepšími, vyhodnocení, vypsání diplomů a konečné vyhodnocení zabralo nějaký čas. Všichni jsme byli rádi, že se nám hlavně vydařilo počasí a nikdo se nezranil. 
Sláva vítězům, čest poraženým.
                                                                                                                                 Jana Tolarová

Deváťáci páťákům
Tak se jmenovala akce věnovaná žákům 5. ročníků. V pondělí 15. 6. 2015 jsme se v ranních hodinách vydali směr ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích. Vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Žáci byli napnutí, jak se asi v této velké škole budou orientovat, zda vše zvládnou. Po příchodu do školy nás přivítal p. ředitel Petr Fornouz a zavedl nás do auly, kde jsme vyčkávali, co se zde bude odehrávat. Byla jsem velice mile překvapena, když se objevila skupinka deváťáků, žáků 9. B, a mezi nimi naši bývalí žáci Meli Skálová, Evička Záveská a Máťa Muchka. Právě v tuto chvíli jako učitelka pociťuji, jak člověk stárne a děti dospívají. Jak je to dlouho, co se fotografovali v první lavici se slabikářem a dnes se pouští do další životní etapy. Ale zpátky k naší akci. Žáci devátých ročníků byli oblečeni jako Šmoulové, dokonce i p. uč. Jan Kašpar byl za Taťku Šmoulu. Krásné bílé čepičky zdobily hlavy všech. Po přivítání jsme byli rozděleni na skupinky a pustili se do řešení různých úkolů. Pro naše žáky byla nejzajímavější disciplína chemické pokusy, řešení tajenek a rébusů, kreslení, všeobecný kvíz, objevování chutí, a pak samozřejmě nesměla chybět tělocvičná průprava, opičí dráha, střelba na koš, střelba na branku... V průběhu celé akce žáci 5. ročníků získávali hodnocení v podobě Šmoulinek a v úplném závěru, po splnění všech disciplín, došlo k vyhodnocení. Vždy bylo vyhodnoceno 1. a 2. místo podle počtu Šmoulinek a nakonec všechny děti získaly diplom za účast. Celá akce byla pěkně připravena, žáci 9. B. se našim dětem velice věnovali, dokázali se jim přizpůsobit a myslím si, že už jsme se dlouho všichni tak nezasmáli, jako právě v tento den. Touto cestou bych také chtěla moc poděkovat p. uč. Klasnové a p. uč. Kašparovi, kteří se nám celé dopoledne věnovali. Mohu říci, že tato akce byla opravdu velmi vydařená a doufám, že i příští rok budeme opět pozváni.
                                                                                                                  Mgr. Jana Tolarová
                                                                                                                 tř. uč. 4. a 5. ročníku

Příjemné dopoledne v Přešticích
V pátek 5.6. jsme navštívili Dům dětí a mládeže v Přešticích. Měli pro nás připravený moc hezký program z oblasti enviromentální výchovy s názvem Veselá přírodověda pro každého. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Mladší děti (1. a 2. ročník) si povídaly a plnily úkoly na téma „Naše zvířátka, kdo co jí“. Starší žáci (3. - 5. ročník) měli téma „Jídlo a potravní řetězec“. Součástí výukového programu byla samozřejmě i prohlídka zvířátek v DDM. Při práci jsme byli moc šikovní, a tak jsme se odměnili výbornou zmrzlinou na přeštickém náměstí. Velké poděkování za moc hezké a příjemné dopoledne zaměstnankyním DDM Přeštice.
                                                                                                                   Kateřina Uhlíková
                                                                                                                   koordinátor EVVO

Dopravní hřiště v Blovicích
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 jsme ráno vyrazili směr Blovice. Po příjezdu do areálu ZŠ čekala na žáky jízda na jízdním kole dle dopravních značek na dopravním hřišti. Vždy máme trochu obavy o bezpečnost našich žáků, protože jezdí mnohdy velice neopatrně a neobratně. Dnešní děti totiž ovládají spíše PC, notebooky nebo mobilní telefony. Jízda na kole už asi pro ně není tak zábavná a in. Dodržování pravidel silničního provozu také dětem dělá problémy, přesto, že ve škole máme v rámci hodin prvouky a přírodovědy dopravní výchovu. Myslím si však, že tento den je určitě velkým přínosem, jelikož si žáci alespoň vyzkouší jízdu na kole sice v dětském rozměru, ale bezpečněji než na frekventovaných pozemních komunikacích. Ti nejstarší také skládali zkoušky z pravidel silničního provozu a mnoho z nich získalo oprávnění k jízdě na kole na komunikacích. Jsme velice rádi, že se této akce můžeme zúčastnit alespoň dvakrát do roka a tím u dětí probudit zájem o pohyb a nové znalosti. 
                                                                                                                     Jana Tolarová
                                                                                                                tř. uč. 4. a 5. ročníku

Slavili jsme na Olšovce
V pondělí jsme společně s mateřskou školou vyrazili oslavit den dětí na farmu Olšovka nedaleko naší školy v Březí. Dopolednem nás provázel pan majitel Ing. Jiří Tetzeli. Ukázal nám jedinečnou výstavu krojů, dobových nástrojů a pomůcek. Nedílnou součástí expozice byla i chodská keramika. Pak jsme ale plni očekávání vstoupili do stájí, kde si pro nás místní koňařky připravily velké překvapení. A to jízdu na huculech! Strach z nás rychle opadl, a každý si vyzkoušel, jak se na takovém koni sedí a jezdí. „Sladkou“ odměnou pak pro nás byly buřtíky od maminek, které jsme si opekli v areálu letního tábora u farmy. 
Velké díky paní Janečkové za zprostředkování a organizaci skvělého zážitku!
                                                                                                                          Kateřina Uhlíková

Cesta kolem světa
Konečně přišel dlouho očekávaný den. Ve čtvrtek 29. 5. 2015 jsme v 7, 40 hod. vyrazili na školní výlet. Všichni věděli kam, ale netušili, jaké zážitky a dobrodružství je čekají. Na místo, tedy do Fantasy golf v Plasech jsme dorazili v 9, 00 hod. Po vstupu do objektu jsme se seznámili s pravidly, jak se chovat v areálu a poté jsme se vydali na cestu kolem světa. Prošli jsme devíti zeměmi všech světových kontinentů a podívali jsme se do několika časových období. V průběhu prohlídky vše ozvučovala hudba, typická pro daný úsek. První zemí bylo Japonsko, tedy Země vycházejícího slunce. Tento prostor byl doplněn typickou florou pro japonské zahrady, soškami Budhy. Dále jsme se přesunuli o několik staletí dříve, doby pirátů, do Karibiku. Tady na děti čekal koráb s pirátem a další jamkou na golf. Nejvíce děti uchvátila Transylvánie, sídlo hraběte Drákuly. Někteří měli malou dušičku, když zahlédli hladomornu, kterou museli projít při hře golfu. Ti nejmenší si přišli pro nás paní učitelky a prosili o doprovod. Celou prohlídkou nás prováděl pravý pirát, který nás velmi pobavil a hlavně jsme zjistili mnoho nového a zajímavého. V areálu nejenže najdete cizokrajné rostliny, ale nepřeberné množství živočichů, mezi nimi například mývala, nosála, mnoho druhů sov, tygry, opice, rysa, husy, kachny, ryby, surikaty. Děti byly naprosto unešené, myslím, že se nám výběr výletu podařil a všichni byli spokojení. 
                                                                                                                              Jana Tolarová

Třídím, třídíš, třídíme
V rámci celoškolního projektu Den Země jsme se letos zaměřili na odpady a jejich třídění. Žáci pracovali ve skupinách, kterým vymysleli zajímavé názvy, vztahující se k recyklaci. Takže zde třeba pracovali Plastošťouři, Muchpopeláři, PETmývalové, Sklosauři, PETsauři nebo dokonce Konzervožrouti. Děti si zkusily roztřídit odpadky do správných kontejnerů. Povídali jsme si o rozdělování odpadu v domácnostech. Zahráli jsme si společně AZ Kvíz, při kterém rozhodovaly ekologické znalosti a rychlé ruce soutěžících. Nakonec každá skupina vymýšlela svůj vlastní plakát, jak svět okolo sebe upozornit na nebezpečí znečištění. Žáci tento úkol pojali velmi svědomitě. Využili své velké fantazie a pod jejich rukama vznikala skvělá díla. Bylo velmi hezké sledovat, jak dochází ke vzájemné kooperaci všech ročníků, jak se společně domlouvají a snaží najít řešení. Myslím, že celé to dopoledne hezky vystihl jeden z plakátů, na který děti napsaly „Držíme při sobě a pomáháme si“.
                                                                                                                 Kateřina Uhlíková
                                                                                                             koordinátor EVVO na ZŠ

ŠD v pohybovém studiu
Na další sportovní akci se žáci se školní družinou vypravili na cvičení při hudbě – ZUMBU. Této akce se společně zúčastnili i žáci přírodovědného kroužku na jeho zakončení s paní učitelkou K. Uhlíkovou. V Přešticích se k nám ještě přidala skupina žáků ze ZŠ Skočice a všichni společně jsme se pak vypravili do TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO STUDIA HELY V PŘEŠTICÍCH, kde se nás ujaly profesionální cvičitelky. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, jedna skupina cvičila na balančních podložkách a druhá skupina cvičila při hudbě tzv. ZUMBU. Po hodině se skupiny vyměnily. I když bylo cvičení s přestávkami na pití, přesto byli žáci unaveni, ale důležité je, že svá těla rozhýbali a cvičení se jim líbilo.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Ve staré škole
Ve staré škole ….takový byl název celoškolního projektu, který se uskutečnil v pátek, 15.května. Naše škola se vrátila do časů našich babiček a dědečků, možná i prarodičů. Nastoupily přísné kantorky v pláštích, zvonek oznámil začátek i konec vyučování, o velké přestávce žáci volným krokem ,,korzovali,, po chodbě a během výuky bylo takové ticho, jako by v budově nikdo nebyl. A tělesné tresty? S těmi jsme žáky jen seznámily, ale samozřejmě nepoužily. Při závěrečném hodnocení od našich žáků jednohlasně zaznělo, že by do takové školy nechtěli chodit. A proč? Nemohli si o přestávkách a před vyučováním hrát na koberci nebo na počítači, nemohli si vzít svačinu o dalších přestávkách kromě hlavní, nemohli pít, kdy potřebují, ale hlavně jim vadila naše přísnost, strohé příkazy a absence legrace a radosti, která do hodin patří. Musím podotknout, že i nám, kantorkám, se těžko vžívalo do role pedagogů před 50 a více lety, něco jsme sice znali z vyprávění rodičů, něco jsem zažila sama v základní škole, ale jsme už zvyklé na alternativní metody výuky a chceme, aby naši žáci chodili do školy bez stresu, i když jsme zjistily, že občasná přísnost by asi neuškodila. Stále totiž platí, že žáci musí znát hranice, co si mohou ve škole dovolit, a co už je přes míru. Poděkování za přípravu vydařeného dopoledne patří celému pedagogickému sboru a také některým žákům, kteří pro zpestření projektu přišli v dobovém oblečení nebo přinesli řadu artefaktů ze starých školních dob, ať už to byly staré učebnice, vysvědčení, školní brašny, penály a žákovské knížky.
                                                                                                                              Pavla Nohavcová

Práce 2. a 3. ročníku v hodině matematiky – geometrie

Příběh Evropy
Ve dnech od 8. 4. - 13. 4 2015 proběhlo ve 4. a 5. ročníku projektové vyučování s názvem Příběh Evropy. Žáci byli již 2 týdny před chystaným projektem připraveni na určité téma a mohli si tedy připravit materiály. Vytvořili jsme si 4 skupinky s názvy Španělé, Angličané, Francouzi a Němci.
Náš příběh tedy začal s příchodem našeho letopočtu, dále jsme se seznámili s mýtem o Európé, kterou unesl Zeus. Řešili jsme různé tajenky, dokonce i četli písmo minójské civilizace. Sestavovali a vymýšleli jsme různé typy časových os. 
Nejvíce však žáky pohltila doba středověku. Děti samy navrhovaly nedobytné hrady a na toto téma také dokázaly diskutovat, někdy až velmi hlasitě. Nevěřili byste, jak si každý jedinec dokáže obhájit svůj návrh a zdůvodnit jeho jedinečnost
Hlavní část byla věnována samotné zeměpisné a přírodovědné stránce, orientaci a vyhledávání na mapě. Každá skupinka dostala za úkol přesně zakreslit území, které patří právě jim, vyhledat nejvýznamější města, pohoří a řeky... Byla jsem velice mile překvapena, jak někteří přesně zakreslí nížiny zelenou, pohoří hnědou. Mohu říci, že některá mapa by byla někdy dokonalejší, než mapy vytvořené v nakladatelství Kartografia.
Vyvrcholením celého projektu bylo připravit si typické oblečení, jídlo, nápoje a samozřejmě prezentace o daném státu.
Projektové vučování je pro žáky určitě velmi poutavé, zajímavé, ale hlavně se zde naučí spolupracovat, řešit problém, navzájem komunikovat a také se na něj důkladně připravit.

Beseda „Záškoláctví, alkohol a cigarety“
Dne 7.dubna 2015 jsme na naší škole uspořádali besedu pro žáky z 1. – 5. ročníku s názvem „Záškoláctví, alkohol a cigarety“. Vzhledem k tomu, že žáci z pátého ročníku z naší školy odchází po prázdninách do velkých škol, pokládala jsem za důležité je upozornit na různá nebezpečí, se kterými se mohou ve městě a v prostředí velké školy setkat. Nejdříve jsme pohovořili o záškoláctví, různých partách a vhodném výběru kamarádů. Dále jsme hovořili o věcech se záškoláctvím spojenými jako je kouření, alkohol a marihuana. Každý žák dostal několik barevných papírových proužků, pomocí nichž žáci vyjádřili, zda již někdy byli „za školou“, zda okusili kouření nebo alkohol. Dále jsme vypočítali, kolik peněz zaplatí kuřák za 1 rok při spotřebě jedné krabičky cigaret denně, a žáci diskutovali, co všechno by si mohli za tuto částku koupit. Nakonec žáci vyplnili krátký dotazník a namalovali, jak si představují Alkoholína, Drogeru a tabákové bandity.
                                                                                                                Sylva Seidenglanzová

Vítání jara a Velikonoc
V pondělí 30. a úterý 31. března proběhlo v 1., 2. a 3. ročníku projektové vyučování na téma blížících se Velikonoc. Povídali jsme si o tradičních lidových zvycích v tomto období, pracovali na matematických hlavolamech, luštili doplňovačky z češtiny, četli jsme si a soutěžili o nejkrásnější kraslici vyrobenou pomocí modelíny, korálků a různých přírodních materiálů. Na tom všem jsme pracovali společně ve skupinách, kde jsme si navzájem pomáhali a radili. Nakonec si děti vyrobily velikonoční přání, nabarvily a ozdobily velikonoční kraslice, kterými pak mohly překvapit své kamarády a rodiče.
Během celého projektu byla mezi žáky velmi příjemná a přirozená kamarádská atmosféra. Myslím, že se nám s dětmi přivítání Velikonoc a jara povedlo.
                                                                                                               Kateřina Uhlíková
                                                                                                               tř. učitelka 1., 2. a 3. ročníku

Vynášení Morany
Ve středu 18. 3. 2015 jsme se společně s mateřskou školou vydali na vzdělávací vycházku, která byla zaměřena na starý pohanský zvyk – Vynášení Morany. Děti z MŠ vytvořily krásnou Moranu, která byla vyrobena pouze z pečiva a to z důvodu, abychom neznečišťovali přírodu, ale naopak nakrmili vodní živočichy. Když jsme dorazili k potoku nedaleko Vitouně, děti zarecitovaly několik básniček a tím se rozloučily s Paní Zimou. Vycházka se všem velmi líbila a starší žáci byli spokojeni s tím, jak si popovídali s dětmi z MŠ. Bylo vidět, že taková setkání dětem velice prospívají.
                                                                                                                           Jana Tolarová

Co a jak hraje?
V pondělí 2. března nás ve škole navštívil, hudebník a učitel, pan Mgr. Pavel Macků, Ph.D se svým muzeem hudebních nástrojů. Poodhalil nám kouzlo dechových a strunných nástrojů pocházejících jak z historie, tak ze současnosti. Svou hudbou nás provázel po celou dobu vyprávění o vývoji hudby. Dokonce jsme si i společně zazpívali při tónech loutny, největší zobcové flétny či chrotty. Také jsme viděli vlastnoručně vyrobené nástroje, které nás velmi zaujaly a inspirovaly. V podstatě se prý dá hrát na cokoliv, například foukat na stočenou gumovou hadici nebo na plíšky vyrobené z jogurtového kelímku.
                                                                                                                       Kateřina Uhlíková

Divadlo ALFA
V pátek, 20.2.2015 se žáci naší školy vydali do plzeňského divadla Alfa, aby zde shlédli pohádkový příběh nazvaný „O zlém Drndovi“. Příběh byl velice vtipný, napínavý ale i strašidelný. Pojednával o klukovi Karlíkovi, který si vymyslel příběh o „největším strašidelňákovi na světě“, v němž samozřejmě i sám vystupuje se svojí skutečnou kamarádkou Dášou a vymyšleným psem Bobíkem. Cílem divadelní hry bylo, aby si žáci uvědomili rozdíl mezi strachem, který jen tak příjemně lechtá a skutečným nebezpečím, které může žáky v životě potkat. Toto divadelní představení se žákům velmi líbilo, někteří se možná i trochu báli, ale nakonec všichni odměnili herce bouřlivým potleskem.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Písnička pro draka
V pondělí nás ve škole navštívilo divadelní sdružení Divadelké pro školy z Hradce Králové. Herci si připravili moc hezké představení s názvem Písnička pro draka. Poznali jsme krále Bumbrlíčka III., královského syna Hudbymila, bábu kořenářku a samozřejmě, jak to tak v pohádkách bývá, tříhlavého draka. Celým představením nás provázely popletená slova a krásné písničky, některé jsme si dokonce zkusili společně zazpívat. Všem se nám vystoupení moc líbilo.
                                                                                                                         Kateřina Uhlíková

A opět je tu zápis….
Rok s rokem se sešel a je tu zápis budoucích prvňáčků. V naší škole se uskutečnil 21.1.2015 a proběhl opět netradičním způsobem. Předškoláky vítaly pohádkové bytosti. Ať už to byla bílá paní, mušketýr, rytíř v brnění, broučci, vodník a jiné postavy, za kterými se skrývali žáci ze školní družiny, byly všechny krásné. Velké poděkování patří paní vychovatelce Sylvě Seidenglanzové, která některé kostýmy sama ušila a s dětmi pro zápis připravila i hezké dárky v podobě papírových truhliček. Děti dostaly na památku ještě upomínkový list a hezkou knížku. A kolik jich letos k zápisu přišlo? Dvanáct, což je za poslední léta opravdu hodně. V září tedy usednou do lavic v 1. třídě: Terezka Bradová, Jiřík Brada, Jakoubek Bořík, Sonička Dobrá, Magdalenka Farkašová, Barunka Janečková, Terezka Kocandová, Jaroušek Pechan, Jiřík Polanský, Matýsek Uhlík, Petřík Vachovec, Adrianka Zápotocká. Přejeme jim hezký poslední půlrok, strávený v mateřské škole, a v září nashledanou.
                                                                                                                          Pavla Nohavcová

Vánoční posezení u stromečku
Jako každý rok, jsme s našimi žáky poslední školní den v tomto roce využili k povídání o vánocích, o tradicích a zvycích u nás. Pouštěli jsme si lodičky, rozkrajovali jablíčko, házeli pantoflem, zdobili pomeranč, či jablko. Nesměla chybět ani ochutnávka vánočního cukroví, které upekly maminky a babičky a samozřejmě náš vánoční čaj, který pro nás připravila p. Černá. Po krásném posezení následovalo shlédnutí nové pohádky Tři bratři a a jako vyvrcholení celého krásného dopoledne nesmělo chybět rozbalování dárků, které přinesl školní Ježíšek. Předvánoční atmosféru jsme si všichni užili a už se těšíme na další takové posezení v klidu a pohodě.
                                                                                                                                Jana Tolarová

Zdravá pětka
Zásady zdravé výživy a zdravý životní styl, to bylo tématem enviromentálního programu, který u nás proběhl ve čtvrtek 18. 12. 2014. Zábavná dvouhodinovka plná her, soutěží a zábavných výukových materiálů. Žáci se začlenili do skupinových prací, kde řešili různá zadání, jako sestav správně potravinovou pyramidu, nebo zařaď vhodné a nevhodné potraviny. Poznávali dle chutí různé typy nápojů, zeleniny a ovoce. Žáci také diskutovali k této problematice, poznávali typy mouky, těstovin a luštěnin. Program se žákům velice líbil a určitě byl vhodným doplňkem učiva do hodin prvouky a přírodovědy. 
                                                                                                                                 Jana Tolarová

Vánoční pečení 
Naší předvánoční tradicí je každoroční návštěva v DDM Přeštice. Paní Blanka Zezulová společně s dalšími kolegyněmi vždy pro naše žáky připraví velmi pěkný program zaměřený na vánoční tradice. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, tedy na mladší a starší. Každá skupina se věnuje různým typům prací. V letošním roce jsme připravovali slané pečivo, váleli jsme, mačkali jsme, pekli jsme. Každý si vytvořil 4 kousky pečiva- vánočku, věneček, klíč a preclík. Práce se všem vydařila, vůně pečiva všechny omámila. 
Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s DDM v Přešticích, protože zde děti mohou nahlédnout i do prostor tohoto zařízení a poznávat živočichy, které zde chovají a věnují jim svoji péči. Touto cestou bych také chtěla poděkovat celému kolektivu, který se nám celé dopoledne věnoval. 
                                                                                                                                Jana Tolarová

V rytmu tance
V úterý 16. 12. 2014 se naše tělocvična proměnila v taneční sál. Hudební představení s názvem Rytmická show naladila naše žáky a děti z MŠ na hudbu 70. a 80. let. Zazněly písničky z pohádek, od skupiny Maxim Turbulenc a Michala Davida. Děti zpívaly, ale i tančily. Poznávaly také různé typy hudebního stylu. Například pop, rock, disko, hip-hop. Pro ty menší byla uspořádána soutěž na téma Poznej hudební nástroj. Rozpoznat některé hudební nástroje nebylo vždy až tak snadné. Uvolněná atmosféra se všem líbila a nikdo nechtěl show ukončit, proto se musela přidávat další písnička. Představení určitě splnilo očekávání.
                                                                                                                               Jana Tolarová

Předvánoční čas v 1. ročníku
Předvánoční čas ve škole je už prosycen očekáváním, co asi bude na Štědrý den pod stromečkem. K umocnění této atmosféry proběhl v 1. ročníku dvoudenní projekt s názvem Už se zase těšíme na Ježíška. V průběhu projektu žáci vyráběli svícny, řešili vánoční matematické úkoly, četli a učili se vánoční básně. Nechyběl ani adventní věnec a povídání o vánočních tradicích. Žáci se formou projektového vyučování přenesli do nejkrásnějšího období v roce a tato výuka byla umocněna prožitkem, který je součástí této formy výuky.
                                                                                                                             Pavla Nohavcová

V tomto adventním čase jsme nezapomněli ani na zvířátka. Společně děti z mateřské školy se žáky základní školy ozdobili vánoční stromeček v lese. 

Mikuláš, ztratil…
V pátek 5. 12. 2014 to v naší školičce opět ožilo. Navštívil nás Mikuláš společně s andílky a samozřejmě nesměli chybět ani čerti. Všichni žáci byli od časného rána jako na trní, tentokrát se nikdo nezdržoval po chodbách, neploužil se na WC. Proč asi? Očekávali přece Mikuláše! Myslím si však, že hlavně čekali na čerty, zda si je některý z nich nevezme s sebou do pekla. Každý musel říci alespoň jeden svůj hřích a napravit ho musel básničkou nebo písničkou. Někteří si zpočátku ze všeho dělali legraci, ale když se na scéně objevil Mikuláš a za ním celý ten rej čertů, všichni zmlkli a pak se dali do breku. Zachránkyní tu samozřejmě byla paní ředitelka Pavlinka, která se ujala jako každý rok ochrany těch nejmenších. Tento den byl pro všechny děti velmi příjemným zpestřením. Každý dostal krásnou mikulášskou nadílku a pak už se mohl jen těšit na to, jaké překvapení je bude čekat doma nebo u babičky.
                                                                                                                       Mgr. Jana Tolarová

Výlet do Prahy
Na pozvání z DDM v Přešticích se opět po roce, v sobotu 29. listopadu deset žáků z naší horšické školy v doprovodu pedagogického dozoru zúčastnilo výletu v Praze. Nejdříve nás autobus zavezl k řece Vltavě, kde jsme nastoupili do parníku Europa. Parník byl krásně vyhřátý a my jsme se usadili ke stolkům, abychom pohodlně mohli sledovat krásy staré Prahy. Žáci poznávali a upozorňovali na památná místa jako Karlův most, nebo Hradčany o kterých se v současné době učí ve vlastivědě. Po rozkoukání se někteří usadili u baru, kde si zakoupili občerstvení. Všichni jsme se podívali také do podpalubí. Po ukončení hodinové plavby nás autobus zavezl k divadlu Spejbla a Hurvínka, kde žáci shlédli představení nazvané „Hurvínkův Mikuláš“. Že se dětem loutky i příběh líbil, dávali najevo hlasitým smíchem i potleskem. V prostorách divadla si žáci měli možnost prohlédnout spoustu loutek, obrázků i fotografií s Hurvínkem Spejblem i jejich kamarády a zakoupili si zde i drobné suvenýry. Zpět do Přeštic jsme se vrátili v 17.30 hod. kde byli žáci předáni rodičům. Po celou dobu výletu se všichni chovali vzorně, a za to zasluhují velkou pochvalu.
                                                                                                                      Sylva Seidenglanzová

Barevný podzim
Ve dnech 3. - 5. listopadu probíhal u nás ve třídě 1., 2. a 3. ročníku projekt s názvem Podzim. Žáci pracovali ve skupinách, které si sami pojmenovali. Během těchto dnů získávali za svoji práci odměny, tzv. podzimníčky. Součástí projektu byla i dvouhodinová procházka do lesa, kde si děti vyzkoušely vnímání okolí pomocí hmatu, sluchu, snažily se vyjádřit svoje pocity a představy. Poznávali jsme druhy stromů podle listů, hledali jsme, co vše se v tomto období děje s přírodou kolem nás, a samozřejmě získávali podzimníčky, za správně splněné úkoly. Ve třídě jsme pak pomocí nasbíraných listů natiskli draky, kteří zdobí naše okna. Zbytek jsme využili na výrobu skupinových stromů. Během naší práce jsme ale i četli, počítali, hádali hádanky, tvořili na smart tabuli a pracovali se získanými informacemi. Společnou prací celé třídy pak byla myšlenková mapa „PODZIM“. V průběhu těchto tří dnů jsme se navzájem hodně sblížili, vznikla nová přátelství a hlavně jsme dokázali pomoci jeden druhému. Tvořili jsme tým, který se dokázal navzájem podporovat a respektovat. Již se těšíme na další projekt. 
                                                                                                                 Kateřina Uhlíková
                                                                                                       třídní učitelka 1., 2. a 3. ročníku

Na křídlech Pegase
Ve 4. a 5. ročníku tento týden probíhá projektové vyučování na téma „ Na křídlech Pegase“. V rámci našeho čtenářského klubu si v letošním roce žáci vybrali knihu Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Tato kniha se všem okamžitě natolik zalíbila, že jsem pro děti musela připravit projekt s touto tématikou. Proč na křídlech Pegase, protože Pegas nás vezme na dalekou cestu po Řecku a jeho ostrovech, dále nás zavede na Akropolis, do Džopy, Athén a jiných zajímavých míst. Seznámíme se s kulturními památkami, zemědělstvím, ale hlavně historií této pradávné země. Země bohů a bájných postav. 
                                                                                                                     Jana Tolarová
                                                                                                                 tř. uč. 4. a 5. ročníku

Beseda „Žijeme zdravě“
Dne 30.10.2014 na naši školu přijela MUDr. Lenka Luhanová z centra lékařské prevence v Plzni, aby s našimi žáky pohovořila na téma – „Zdravý životní styl – žijeme zdravě“. Její přednáška se týkala vlivu jednotlivých faktorů životního stylu na zdraví člověka – výživy, psychické pohody, pohybové aktivity a nevhodných návyků. Besedu doplnila obrázky a zajímavými životními příběhy. Její vyprávění nejvíce zaujalo starší dívky, které jí doslova zahltily svými dotazy a samy besedu obohatily vlastními příběhy. Na závěr žáci ve skupinách vypracovali několik otázek na které pak společně odpovídali. Po skončení besedy paní doktorka rozdala žákům obrázky a pexeso, které jim bude dnešní besedu připomínat.
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

V lese
Nastal podzimní čas. Žáci ZŠ se společně s dětmi MŠ vydali do lesa, kde nasypali zvířátkům kaštany a žaludy, které nasbírali a nasušili. Celá akce byla zaměřena jak na ochranu přírody, tak i na seznámení se s malými kamarády z mateřské školky. Doufáme, že se nám takových akcí povede více.
                                                                                                                    Mgr. Jana Tolarová

Hallowenské tvoření
Takový byl název dvoudenní akce pro žáky 1. - 5. ročníku naší školy. Protože se blížil svátek „ Halloween“, pro který je typickým symbolem zdobení a vydlabávání dýní, také my jsme ve čtvrtek s našimi žáky vytvářeli dýně z papíru. Starší žáci pomáhali mladším a společně vytvořili krásné dýně. Po namáhavé práci se děti rozdělily do skupin a rozdaly si mezi sebou ve skupinkách vědomostní soutěž. Každý se velice snažil a i troškou přispěl ke svým úspěchům v soutěži. 
Další den, tedy v pátek 31. 10. 2014 jsme se již v ranních hodinách společně s MŠ vydali do svíčkárny RODAS v Plzni v Liticích, kde pro nás byl připraven program v halloweenském stylu. Žáci nejprve shlédli video, kde jim byla srozumitelně představena výroba a barvení svíček a parfémování mýdel. Pak už na ně čekala samotná výroba a barvení svíček, vykrajování glycerinového mýdla a vydlabaná dýně, kterou si všichni zalili parafínem a vytvořili si krásný svícen. Celý tento den byl provázen velkým nadšením, jelikož zde žáci mohli zapojit svoji fantazii a cit pro vytváření své svíčky. Musím říci, že celá akce se velice vydařila a určitě byla přínosem jak pro žáky, tak i pro učitelský sbor. 
                                                                                                                  Mgr. Jana Tolarová
                                                                                                                 tř. uč. 4. a 5. ročníku

Skupinová práce v prvouce
Prvouka je předmět, ve kterém se žáci dozvídají nejen informace o přírodě, o lidském těle, o dodržování dopravních předpisů, ale mohou zapojit i svoji představivost a fantazii. Tak tomu bylo i tento týden při skupinové výuce žáků 1.,2. a 3. ročníku. Žáci 2. a 3. ročníku ve dvou skupinách vytvářeli plán obce Horšice, zatímco prvňáčci vytvářeli svůj první malý projekt – ve skupinkách kreslili dům veselý, smutný, zlobivý či hádavý. Tímto neobvyklým způsobem 
byli vtaženi do světa lidských vlastností, ať už kladných nebo záporných. Práce ve skupině podporuje vzájemný respekt, uznání názoru druhého žáka a přispívá k utužování vztahů mezi jednotlivými žáky.
                                                                           Pavla Nohavcová, učitelka prvouky v 1.,2. a 3.ročníku

Divadelní představení Řecké báje
V úterý 30. 9. 2014 jsme se 3. - 5. ročníkem navštívili KKC Přeštice, kde jsme shlédli představení Řecké báje. Celým dějem nás provázeli nám velice dobře známí herci Eva Hrušková a Jan Přeučil. Děti se zde seznámily se základními informacemi o starověkém Řecku a jeho bájích, to vše zábavnou formou, která zaujala všechny diváky. Oba herci zde vystupují v rolích antických bohů, ztělesnili boha Dia a jeho ženu Héru. Děti se staly také herci, byly přizvány na pódium a zahrály si také. Toto představení jsme si vybrali také proto, že v průběhu letošního školního roku budeme ve Čtenářském klubu, který je součástí hodin čtení číst knihu Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. 
                                                                                                                          Jana Tolarová
                                                                                                                     tř. uč. 4. a 5. ročníku

Bezpečně s Besipem
Ve středu 24. 9. se naše školička vydala na dopravní hřiště do Blovic. Vybaveni vědomostmi z dopravní výchovy jsme vyrazili do „boje“. Během dopoledne jsme se ve dvou skupinách vystřídali na teoretické a praktické části. Počasí nám přálo a tak jsme si prostory dopravního hřiště užívali na kolech, koloběžkách nebo i jako chodci. Bylo to pro nás poučné a zajímavé, ale největší zážitek měli prvňáčkové, kteří tuto akci zažili poprvé.
                                                                                                                         Kateřina Uhlíková

Zahájení školního roku 
Nový školní rok 2014/ 2015 jsme zahájili v pondělí 1. 9. 2014. Přivítali jsme nejen žáky z vyšších ročníků, ale hlavně nové prvňáčky. Každý z nich si odnesl nejen pamětní list a krásnou pasovací šerpu „ Prvňáček“, ale i tu sladkost. Všichni se zdáli být odpočatí a nabiti energií, takže už opravdu zase můžeme začít předávat a získávat nové informace. 
Hodně úspěchů a vytrvalosti všem našim žákům v novém školním roce 2014/ 2015 přeje 
                                                                                                                          pedagogický sbor. 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina