naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola - 2013/2014


Loučení se školním rokem 2013/ 2014

Cesta za zvířátky
Ve středu 25. 6. 2014 jsme se se žáky 1. - 5. ročníku vydali do Vitouně, kde nás p. Smola provedl po jejich hospodářství. Děti mohly vidět husy, kachny, kuřata, štěně, psa, fenu, holuby a holoubata, kočku, ale hlavně mnoho akvarijních ryb, které děti ještě neviděly. Výlet byl dobrou učební pomůckou, protože některé děti ještě neviděly holuba, kachnu, či husu. Jsme rádi, že si na nás p. Smola udělal čas a věnoval se nám. Za to mu patří velký dík.
                                                                                                                 Mgr. Jana Tolarová
                                                                                                                tř. uč. 4. a 5. ročníku

Sportem k úsměvu
V pondělí 23. 6. 2014 u nás na školičce proběhl sportovní den. 4. a 5. ročník si pro své mladší kamarády připravil různá pohybová klání. Skákali jsme v pytlích, házeli na koš, stříleli na branku, bojovali v kouhoutích zápasech, přenášeli míčky na lžičkách, ovšem nejtěžší disciplína pro nás byla chůze na chůdách. Aby to ale nebylo „čtvrťákům a páťákům“ líto, zasoutěžili si ve všech disciplínách také. Vše jsme zvládli ve zdraví a s úsměvem. Příjemným překvapením pro nás bylo skvělé pohoštění od spolužáků. 
Tímto bychom chtěli moc poděkovat i maminkám, které svým dětem při přípravách na tento den pomohly.
                                                                                                                 Kateřina Uhlíková
                                                                                                         tř. učitelka 1., 2. a 3. ročníku

Zdravé zuby
V pátek 20. 6. 2014 proběhlo v 1. - 5. ročníku jednodenní projektové vyučování zaměřené na péči o chrup. Ráno jsme si povídali o složení zubu, o správném výběru čistících pomůcek, o druzích zubních past. Po vysvětlení si děti napsaly krátký testík, který jsme vyhodnotili a každý byl podle toho oměněn diplomem. Následovaly ukázky správného postupu při čištění a samotný úkon provedl každý žák sám. Celé dopoledne bylo v duchu příjemné atmosféry, ale hlavně alespoň na nějakou dobu si každý bude zuby čistit pravidelně. 
                                                                                                                    Jana Tolarová
                                                                                                               tř. uč. 4. a 5. ročníku

Besip aneb bezpečně na silnicích
V pátek 6. 6. 2014 vyrazila celá naše škola na dopravně bezpečnostní akci Besip do Blovic. Tuto akci žáci absolvují dvakrát za školní rok a je součástí dopravní výchovy ve škole.
Na začátku byly děti rozděleny do dvou skupin – mladší 1. - 3. ročník a starší 4. - 5. ročník. Nejdříve jízdu zručnosti na hřišti absolvovali starší žáci. Učili se bezpečné a správné jízdě na kole po komunikacích. Mezitím u mladších žáků probíhala výuka pravidel silničního provozu. Poté se skupiny vystřídaly. Starší ročníky pak plnily testy pravidel silničního provozu a ti nejlepší obdrželi řidičský průkaz cyklisty. Jízdu na kole všichni dobře zvládli, ale mohli si vyzkoušet i roli chodce.
Tato akce je velice dobrá při prevenci dopravních nehod. Příkladem a praktickým užitím uvádí děti do dopravního dění. Učí je správným pravidlům silničního provozu a bezpečnému pohybu po komunikacích. Výuka probíhá na vysoké profesionální úrovni.
                                                                                                                         Kateřina Uhlíková

V pátek 6. června 2014 proběhlo v KKC Přeštice finálové kolo soutěže Rozjezdy pro hvězdy. V disciplíně tanec naši školu reprezentovala Michalka Muková ze 4. ročníku, která se umístila na 1. místě. Touto cestou jí blahopřejeme. Moc a moc dalších úspěchů.
                                                                                                   Žáci 1. - 5. ročníku a učitelský sbor

Kapr nebo delfín?
Na začátku března začali žáci 2. a 3. ročníku v rámci hodin tělesné výchovy jezdit na plavecký výcvik do bazénu v Klatovech. Tento kurzu plavání probíhal každý týden pod vedením tamních zkušených plavčíků. Děti byly rozděleny do čtyř plaveckých skupin podle svých dovedností, a v těch se pak učily novým zkušenostem. Na konci každého výcviku probíhalo volné plavání, které si děti užily na skluzavkách, s vodními nudlemi, deskami a pontonami. Při posledním plaveckém výcviku si žáci ověřili svoji zdatnost, a získané zkušenosti, plaváním na vzdálenost 200 m. Za svůj výkon byli odměněni Mokrým vysvědčením a zařazením do skupiny delfínů, kapříků či želviček.
                                                                                                             Kateřina Uhlíková
                                                                                                             tř. uč. 1., 2. a 3. ročníku

Náš školní výlet
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme již v 7, 15 hod vyrazili na dlouhoočekávaný výlet do Planetária v Plzni. Na tuto akci nás doprovázela ještě ZŠ Skočice. Počasí nám sice nepřálo, celý den propršel, ale my jsme byli v naprostém klidu, protože jsme tentokrát byli schováni. Do Plzně jsme dorazili kolem půl deváté a vyčkali si frontu na vstupenky. V 9, 00 hod jsme se již přesunuli do 3D planetária, které je první svého druhu v České republice.To nám nabídlo trojrozměrnou projekci na kulovou plochu, která má vnitřní průměr 14 metrů. Nejdříve jsme shlédli dokument s názvem Jarní obloha v Plzni. Vydali jsme se na procházku jarní oblohou, kde jsme se seznámili se známými i méně známými souhvězdími, která jsou charakteristická pro toto období roku. Prostřednictvím antických bájí jsme poznali oblohu tak, jak se na ní lidé dívali před dvěma tisíci lety. Další film, kkterý byl také velmi zajímavý se jmenoval Země, Měsíc a Slunce 2D – jinak také zvaný KOJOT.
Panoramatická projekce na kulovou plochu vytváří dojem, že stoupáte ke hvězdám… Proč Slunce vychází a zapadá? Jak vznikají jednotlivé fáze Měsíce? Populárně naučný film vysvětlí i těm nejmenším návštěvníkům 3D Planetária, jaký je vztah mezi Zemí, Měsícem a Sluncem. Děti byly z hodinové projekce zcela nadšené a to proto, že jsme byli usazeni do zvláštních polohovacích křesel, která nám umožnila sledovat celou noční oblohu v ležící poloze. Bylo to prostě skvělé. Po tomto zážitku jsme se odebrali do samotného prostoru planetária, kde si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet různé zajímavé pokusy např. kolik kilogramů váží na planetě Mars, Uran.., dále si mohly složit celou sluneční soustavu z mega puzzle, vyzkoušet si robotickou ruku z lunochodu a na závěr i gyroskop, který zprostředkoval dětem pocity samotného astronauta. Myslím si, že celé dopoledne se opravdu vydařilo a děti byly z výletu nadšené. 
                                                                                                                   Jana Tolarová
                                                                                                               tř. uč. 4. a 5. ročníku

Důležitá návštěva
V pondělí 26. 5. 2014 naši školu navštívily záchranářky ze Zdravotnické záchranné služby Plzeň – jih p. H. Bártová a p. Havelová, které pracují ve Vlčicích. 
Děti byly velmi překvapené, protože tato akce jim nebyla známa. 
Obě děvčata nás seznámila se základy první pomoci. Například, jak se zachovat při tepenném a žilním krvácení, při popálení a poleptání, jak provádět masáž srdce a dýchat z úst do úst, jak ošetřit a zafixovat zlomeniny. Pěkné na celé přednášce bylo, že děti byly přímými účastníky a mohly se začlenit do diskuze a vyzkoušet si masáž srdce na figuríně dospělého člověka, na figuríně dítěte 
12 -ti letého a na modelu miminka. Veškeré informace, které jsme získali, využijeme nejen v hodinách prvouky a přírodovědy, ale určitě i v praxi. Touto cestou bych chtěla oběma zdravotnicím velice poděkovat za přínosnou přednášku a hlavně za čas, který věnovaly našim dětem dokonce i po třech dnech nelehké noční služby. 

Děkujeme 
                                                                                     žáci 1. - 5. ročníku a celý pedagogický sbor

To jsme my

Příjemně strávené dopoledne
Zatažená obloha, silnější vítr, to vše nás zastrašovalo v pátek 9. 5. 2014. Již před 14 dny jsme se rozhodli, že se vydáme na tzv. Šipkovačku. Opravdu jsme měli velké obavy z deště, ale vše se opravdu v dobré obrátilo. Nejen, že nám počasí přálo, ale ve škole nás navštívili bývalí žáci, dnes už žáci osmých a sedmých tříd.. Mezi nimi Máťa Muchka, Pepča Bořík, Máťa Tolar, Filda Lehr, Evička Záveská, Hynek Dražský . Všichni byli celé naší akci věrni až do jejího úplného konce. Jsem ráda, že i v den jejich ředitelského volna si na nás udělali čas. Vlastně nám to velmi pomohlo i při organizaci akce, protože právě oni nám připravili celou Šipkovačku a my se mohli vydat na výpravu po vyznačené stezce. V průběhu celé cesty děti plnily úkoly, které musely najít a nakonec na ně čekal opravdový poklad, který byl ukrytý v lese. Pokladem byli nejen bývalí žáci, ale i truhla s cukrovinkami. Na zpáteční cestě jsme si povídali a mlsali. Když jsme dorazili zpět do školy, zapálili jsme táborák a opekli si vuřty. Akce se nakonec opravdu povedla. Všichni se do sytosti najedli a hlavně pobavili. Únava se dostavila, ale vůbec nikomu nevadila. 
                                                                                                                      Jana Tolarová
                                                                                                                    tř. uč. 4. a 5. roč.

O perníkové chaloupce
V pondělí 28. 5. 2014 se celá naše školička vypravila na divadelní představení O Perníkové chaloupce, které se konalo v divadle Alfa v Plzni. Pohádka byla pojata zcela moderně, vystupovali zde dva herci s látkovými loutkami, kteří nás prováděli dějem celé pohádky. Hlavní podstatou pohádky byly vztahy mezi sourozenci Jeníčkem a Mařenkou, kteří v příběhu putují lesem, než naleznou perníkovou chaloupku. V ní se nacházela ježibaba, která si děti vykrmila a nakonec si je chtěla upéct v peci. Děti však na babu vyzrály a přechytračily. Baba nakonec do pece vlezla sama a upekla se na škvarek. Ponaučení z pohádky pro děti bylo vyvozeno společnou diskusí herců a dětí v hledišti. Nikdy nechodíme s cizími lidmi, nikdy nechodíme do cizích domů, nikdy nehovoříme s cizími lidmi. Proto celá tahle pohádka byla přínosem pro naše děti. Tedy zdůraznit nebezpečí, které na ně každý den čeká. 
                                                                                                                             Jana Tolarová

Jak jsme dělali vítr
Naše práce v přírodovědném kroužku

Jaké pokusy děláme ve škole
Vytvořili jsme si EKOSYSTÉM Jaké pokusy děláme ve škole
Vytvořili jsme si přirozené prostředí třetihor a čtvrtohor /období pravěku/ 

Přichází jaro
Takto se jmenovalo dvoudenní projektové vyučování, které proběhlo 10. a 11. 3. 2014 v 1., 2. a 3. ročníku. 
První den jsme společně vytvořili myšlenkovou mapu na téma jaro, kde jsme se snažili zapsat co nejvíce postřehů, které o jaře víme, a které nám připomínají toto období. V průběhu projektu jsme ji doplňovali obrázky a novýmni poznatky, které jsme získali. Většinou jsme pracovali ve skupinách. Pojmenovali jsme se podle jarních květin – Prvosenky, Tulipány, Super hyacinty, Modřenci. Během projektu jsme pracovali na Smart tabuli, poznávali stromy, květiny, ptáky a živočichy. Počítali jsme jarní hlavolamy, luštili křížovky, pomáhali doplňovat správná i/y. Vytvořili jsme si výstavku knížek, časopisů a obrázků. Podnikli vycházku do okolí Horšic, kdy jsme soutěžili o nejlepší pozorovatele zahrádek. Ale také jsme pracovali. Zasadili jsme si jarní bylinky, o které se budeme dále starat a sledovat jejich vývoj.
Pracovalo se nám velice dobře. Bylo moc hezké sledovat práci žáků ve skupinách. Jejich kooperaci a komunikaci a schopnost vyjádřit pocity a ohodnotit svoji práci.

Chyťme jaro
Takový byl název týdenního projektového vyučování, který proběhl ve 4. a 5. ročníku hned po jarních prázdninách. 
Rozdělení do skupin je první úkol. Tentokrát to měli žáci trochu jednodušší s výběrem jména pro skupinu, protože jsme si vybrali barvy jara. Žluťásci, červeňáčci....Kapitáni dané skupiny si poté vytvořili společně se svými členy místo, kde budou pracovat po dobu celého projektu. A pak už vše mohlo začít. Žáci řešili dané úkoly, např. zjistit měsíce jara, nejen v českém jazyce, ale i v anglickém, naučit se básničku, vyhledat důležité informace o květinách a živočiších, kteří se objevují na jaře, vyřešit matematickou šifru nebo se vydat na dlouhou cestu po krajích a městech ČR. Nechybělo ani mnoho výtvarných ztvárnění a výrobků, které si děti vytvořily. Nejkrásnější však na všem bylo, jak děti ve skupinkách spolupracovaly, pomáhaly si navzájem a také jak zapáleni do úkolů soutěžily o každé sluníčko, které jim bylo přiděleno za správnou odpověď. Myslím si, že všichni pracovali s obrovským nadšením a hlavně zde mají prostor vyjádřit své názory a nápady. Celý týden jsme završili módní přehlídkou jarního oblečení a kosmetických výrobků. Všichni byli skvělí, těšíme se již na další projekt.
                                                                                              Jana Tolarová
                                                                                            tř. uč. 4. a 5. roč.

S přírodovědným kroužkem jsme si povídali o přírodě kolem nás, sledovali a zakreslovali krajinný ráz v našem okolí.

Duhová pohádka
V pátek 28.února přijeli do naší školy herci z agentury KK, aby nám zahráli činoherní pohádku s loutkami nazvanou „Duhová pohádka“. Představení vzniklo podle literárního textu spisovatelky Daniely Fischerové a konalo se v rámci minimálního preventivního programu. Pohádka byla o tom, jak sluníčko udělalo barvy a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a po tom i všechna další zvířata. A hlavně jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád. Pro starší žáky bylo toto představení k zamyšlení o nudě, soucitu a jak se starší a silnější postarají o slabšího, a malé děti se při pohádce moc zasmály a někteří se do představení i aktivně zapojily.
                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Voda v našem životě
Ve čtvrtek 30. 1. 2014 proběhl v rámci enviromentálního programu na naší škole jednodenní projekt o vodě. Projektu se účastnily všechny ročníky. Děti si vytvořily skupinky, ve kterých pak po celou dobu pracovaly. Měly své vlastní pojmenování například H2O, Vydry, Žraloci, Bílé moře, H2O stačí přidat vodu. Během dopoledne skupinky plnily různé úkoly. Skládaly slabiky ve slova, co nejrychleji odpovídaly na otázky o vodě, pomocí Smart tabule čistily rybník Brčálník. Za všechny tyto správně splněné úkoly dostávaly bodové hodnocení. Na závěr si žáci zkusili zahrát na reklamní agenturu a vymyslet název kampaně, vhodný slogan a text, který bude propagovat pití kohoutkové vody. Každá skupina pojala svůj úkol jinak a po svém. Někdo formou písničky, jiný básničkou a dokonce i otázkami. Všichni jsme se pobavili, protože originalita opravdu nechyběla. A tak se na závěr podělím o jednu reklamu z díla našich dětí. „Dám si vodu bez chlóru, usnu večer bez fórů.“
                                                                                                     Kateřina Uhlíková 

Naše první zimní radovánky na kopci Hůrka

Naše práce v hodinách informatiky

Ježíšek naděloval i u nás
V pátek 20. 12. 2013 jsme se každoročně sešli s našimi dětmi u Vánočního stromečku a odstartovali očekávání na Ježíška. S dětmi jsme si povídali o tradicích dříve a dnes. Pouštěli jsme lodičky, krájeli jablíčka, házeli střevícem a zdobili pomeranče a jablíčka. Celé dopoledne byly děti napnuté, zda jim něco přinese i Ježíšek ve škole. A přinesl. Děti zářily štěstím z nových míčů na košíkovou, vybíjenou a nových her pro jejich rozvoj. Někteří si hned vyzkoušeli např. Poznávání zvířat, Česko junior. V závěru jsme si zazpívali některé vánoční koledy a rozloučili jsme se slovy
„ Tak zase za rok“. 
                                                                                                          Jana Tolarová

Závislost
V rámci minimálního preventivního programu jsme dne 19. Prosince na škole uspořádali besedu s názvem „závislost“. Besedy se zúčastnili všichni žáci 1. až 5. ročníku. Mimo jiné se zde žáci dozvěděli co je to závislost, rozdíl mezi přirozenou a chorobnou závislostí, příznaky a rizikové faktory vzniku závislosti. Ve druhé části jsme si vysvětlili mýty a fakta o závislostech. Po té si žáci vyplnili krátký test. Do závěrečné diskuse se žáci hlásili a dokázali o daném tématu hovořit. Je vidět, že žáky tato problematická témata zajímají, jelikož nejen při besedě ale vždy, když na některé z těchto témat narazíme,slyšívám od žáků: „ tohle jsme si říkali při besedě“. O těchto tématech hovoříme a rozebíráme různé situace nejen při besedách ale během celého školního roku.
                                                                                                Sylva Seidenglanzová

Legenda o hvězdě
V pátek 13. 12. se naše celá škola i s dětmi z mateřské školky vypravila na divadelní představení do KKC v Přešticích s názvem Legenda o hvězdě. Toto vánoční povídání o Ježíškovi pro děti připravila se svým divadelním souborem známá herečka Eva Hrušková. Děti si poslechly o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Seznámily se s vánočními zvyky a říkadly. Dokonce si mohly zahrát pasáčky i tři krále. Celým představením nás provázely krásné koledy, které jsme si v předvánočním čase moc rádi všichni společně zazpívali.
                                                                                                        Kateřina Uhlíková

Po roce opět v Praze
Jako v minulých letech přijala naše škola pozvání DDM Přeštice na výlet do Prahy, který se uskutečnil 30.11. Deset žáků naší školy, za pedagogického dozoru, spolu s ostatními dětmi z Domu dětí a z přeštické školní družiny mělo možnost projet se vytápěným parníkem po Vltavě a vnímat předvánoční atmosféru Karlova mostu , Hradčan, Kampy a dalších historických míst z vyhřáté paluby parníku Europé. Někteří zasedli hned k parníkovému baru, aby utratili část kapesného, jiní se vydali prozkoumávat všechna zákoutí parníku včetně podpalubí, další sledovali okny Prahu. Hodinová plavba rychle utekla a autobusy převezly děti nedaleko ulice Dejvická, kde sídlí Divadlo Spejbla a Hurvínka. Prostory divadla jsou skutečně velmi hezké a příjemné a děti měly dost času vše si v klidu před představením prohlédnout. Samotné představení s názvem Hurvínkův popletený víkend splnilo jejich očekávání, smích zněl v hledišti téměř neustále. Pak už následoval jen šťastný návrat domů a předání dětí do rukou rodičů. A co říci na závěr? Naši horšičtí žáci se po celou dobu výletu chovali vzorně, respektovali veškeré pokyny, a za to si zaslouží velkou pochvalu.
                                                                                                        Pavla Nohavcová

Bylo jedno peklo
Už v brzkých ranních hodinách panovala ve třídách napjatá atmosféra. Šuškalo se o příchodu čertů a Mikuláše. Někdo měl obavy z toho, že se ve škole dost nesnažil, jiný, že trošičku zlobil. Ano, opět po roce k nám sestoupil Mikuláš, anděl a čert se vyhrabal ze smrdutého pekla. Všichni jsme se sešli ve školní družině a očekávali příchod Svatého muže. Konečně jsme se dočkali. Důstojnou chůzí k nám vstoupil, děti ani nedýchaly. I na starších dětech bylo vidět, že mají strach nebo alespoň respekt. Nejdříve děti zazpívaly písničky a pak jen několik odvážlivců řeklo básničku. Někteří se přiznali, že trochu zlobili a tak je čert trochu vyplatil, ale nakonec všechny čekala opravdická mikulášská nadílka. Tak zase příští rok.
                                                                                                          Jana Tolarová

Čertíci ve škole
Čertí škola, tak jsme jmenoval dvoudenní projekt, který proběhl ve dnech 28. a 29. 11. 2013 v 1., 2. a 3. ročníku. Děti se na dva dny propadly do pekla. Aby je sem ale Lucifer pustil, musely najít pekelnou vstupenku a vyrobit si čertovské růžky. V pekle jsme pak plnili nejrůznější čertovské úkoly. Pomáhali čertíkovi Bertíkovi s pekelnými příklady, společnými silami poskládali neposlušná slovíčka v písničce, kterou jsme se pak společně naučili, hledali pohádky o čertech, doplňovali přísloví, říkali si zvyky a tradice na Mikuláše a spoustu dalšího. Také jsme pořádali čertovský rej s honičkami a pekelnými soutěžemi. Nakonec jsme si pomocí modelíny a našich šikovných ruček vyrobili vlastní peklíčko s Luciferem i pekelnou knihou hříchů. A jak to tak ve škole bývá, tak i na konci čertí školy dostaly děti pekelné vysvědčení a malou sladkost za výbornou práci.
                                                                                                   Kateřina Uhlíková
                                                                                               tř. uč. 1., 2. a 3. ročníku

Den pro dětskou knihu
Na podzim se žáci 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „Knihovna v noci“, kterou pořádala Městská knihovna v Přešticích. V sobotu 30. listopadu ve 13:00 hodin proběhlo v dětské knihovně v Přešticích veřejné vyhlášení výsledků soutěže. Děti z naší školy se umístily se svojí koláží na skvělém 1.místě v kategorii skupinové práce. Jmenovitě Evička Polanská, Tomášek Voráček, Pavlík Vodička, Adélka Gočeva, Zuzanka Golonková a Tomášek Hrdlička. Je to výborný úspěch a doufám, že se dětem bude dařit i při dalších účastech v soutěžích.
                                                                                                       Kateřina Uhlíková

Jsme to, co jíme
Tak se jmenovalo naše dvoudenní projektové vyučování, které proběhlo ve 4. a 5. ročníku. Hlavním úkolem bylo přimět děti k různým předprojektovým úkolům. Například provádět výzkum a porovnávání cen ovoce a zeleniny. Zjistit nejlepší a nejzajímavější recept z ovoce a zeleniny. Ve středu tedy vypuklo samotné projektové vyučování. Rozdělili jsme se do 5 skupin s názvy – GREPY,GRANÁTOVÁ JABLKA, ANANASÍCI, TŘEŠINKY A LIMETKY. Názvy skupin si vymyslely samy děti. Když jsme se trochu seznámili a představili, proč právě takové názvy, následovalo vymyslet slogan pro svůj obchůdek s ovocem a zeleninou. Některým se podařilo vytvořit i takový, který se rýmoval. V další části dne jsme prováděli rozčleňování exotického a tuzemského ovoce a zeleniny. Zjistili jsme, že mnoho druhů děti ani neznaly a proto jsme si určité neznámé ovoce vyhledali na internetu a seznámili se s ním. Ve skupinkách jsme pak řešili různé úkoly, hádanky, malovali sad a do něj vkládali ovoce nebo zahrádku, kam jsme přiřazovali zeleninu. Druhý den byl spíše dnem zjišťování, porovnávání , vlastní šikovnosti a nápaditosti. V první části dne jsme ze zjišťovaných cen ovoce a zeleniny určovali, jaká je průměrná cena daného produktu. To nám dalo opravdu velkou práci, protože děti přinesly ceny z několika obchodních domů a obchůdků z Přeštic. Dále jsme hovořili o správné životosprávě, o tom, jak některé děti plýtvají potravinami a naopak některé velmi strádají. V závěru dopoledne se ale děti vyřádily nejvíce. Měly za úkol připravit nějaký dobrý pokrm z ovoce nebo zeleniny. Nevěřili byste, co všechno ale děti namíchaly do těchto ovocných a zeleninových salátů a hlavně, jak skvěle chutnaly. Celý projekt jsme završili zhodnocením obou dnů a samozřejmě nesmělo chybět ocenění všech dětí, které se tohoto projektového dne zúčastnily.
                                                                                                      Jana Tolarová
                                                                                                 tř. uč. 4. a 5. ročníku

Co je v nás dobrého?
Všimla jsem si, že v posledních letech se pohoršilo chování žáků jak ve třídě, tak i v domácím prostředí, proto jsme o této situaci s dětmi ve 4. a 5. ročníku hovořili a rozhodli se, že se zaměříme na naše lidské ctnosti. Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro. Je to tedy dobrá vlastnost, kterou všichni získáme cvikem. Každý měsíc proto plníme jednu z nich. V září – pořádek, v říjnu - vytrvalost, v listopadu – přátelství, v prosinci hospodárnost, v lednu – hygienu a čistotu, v únoru – loajalitu, v březnu – poslušnost, v dubnu – optimismus, v květnu – trpělivost a v červnu – dobré využití času. Každá tato ctnost je něčím zajímavá a hlavně důležitá. S dětmi řešíme různé situace, které by mohly nastat, nebo naopak, kterým se budeme bránit. Tyto hodiny vlastně tzv. Etiky začleňujeme jak do hodiny vlastivědy, tak do českého jazyka, protože zde děti komunikují, diskutují a hlavně hodnotí také své ctnosti. Vím, že ne z každého dítěte vyroste dobrý člověk se správnými zásadami, ale pokud se nebudeme alespoň trochu snažit v našich dětech najít něco dobrého, jak asi bude vypadat náš svět za několik let?
                                                                                                      Jana Tolarová
                                                                                                 tř. uč. 4. a 5. ročníku
V letošním roce jsme ve 4. a 5. ročníku začali hodiny literární výchovy/ čtení/ trochu netradičně. Odhlasovali jsme si četbu knihy Robinson Crusoe a založili si tzv. Čtenářský klub, kde se scházíme každé úterý a diskutujeme o této knize a plníme různé úkoly. Dětem se tato forma čtení velice líbí a velice mě překvapilo, že právě slabší čtenáři se snaží poctivě číst kapitolu po kapitole, i když vím, že pro mnohé je to možná první kniha, kterou vzali do ruky. Doufám, že úspěšně tuto knihu přečteme a dětem zůstane v paměti. Možná, že někdy i svým vlastním dětem budou obsah této knihy vyprávět, nebo i číst.
                                                                                                      Jana Tolarová
                                                                                                 tř. uč. 4. a 5. ročníku

Halloweenská čeština
V pátek 1. 11. jsme se ve 2. třídě proměnili v hrůzostrašné halloweenské příšery. Ve skupinkách jsme plnili čarodějné karty, které se ukrývaly po celé třídě. Se splněnými úkoly jsme rychle spěchali k hlavní čarodějnici, která svou kouzelnou hůlkou odhalila každou naší chybičku. Souboj v plnění úkolů byl velmi napínavý a velice těsný. Ale hlavní čarodějka byla moc spokojena s prací všech svých strašidýlek. Nakonec jsme si společně zatančili a naučili se pravou halloweenskou písničku, kterou si občas zazpíváme i teď. 
                                                                                                      Kateřina Uhlíková

Pohádkový projekt
V polovině listopadu se žáci 1. a 3. ročníku ocitli na dva dny v pohádkové říši. Dvoudenní projektové vyučování s názvem Ať žijí pohádky je provázelo celým dopolednem. Někteří v pohádkových převlecích, jiní jen tak, řešili pohádkové příklady, pomáhali Mařence a Jeníčkovi dostat se domů a také předváděli dramatizace různých pohádek. A jelikož se všichni moc snažili, získali při závěrečném hodnocení diplom.
A proč zrovna projektové vyučování? Umožňuje všem žákům zažít úspěch, klade důraz na kolektivní práci žáků, kteří se tím učí vzájemnému naslouchání, společnému řešení problému, respektování se a vzájemnému uznávání se.
                                                                                                       Pavla Nohavcová

Opět jsme pomáhali
V letošním školním roce 2013/ 2014 se naše škola opět zapojila do sbírky Fondu Sidus, o.p.s., který byl založen 25.8.2006 s cílem finančně a materiálně pomáhat Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole, Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc a individuálním pacientům. Částka, kterou jsme vybrali je 1560,- Kč. Naše děti se tentokrát opravdu nadchly pro tuto akci, protože se jim líbily materiály, které si mohly zakoupit. Jednalo se o Můj malý dinopark a Na vlastní nebezpečí. Dětem tímto patří velké poděkování za to, že i ony se podílely na takové humanitární akci.
                                                                                                          Jana Tolarová

Co nového u nás ve škole
V letošním roce jsme otevřeli dva zájmové kroužky pro děti. Kroužek anglického jazyka, který je určený předškoláčkům a žákům 1. a 2. třídy. Hrajeme si a seznamujeme se s cizím jazykem, zpíváme písničky a navzájem si pomáháme při práci ve skupinkách. Získáváme tak základní slovní zásobu a nové poznatky o anglicky hovořících zemích. Připravujeme se tak na anglický jazyk ve třetí třídě. 
Dále děti navštěvují přírodovědný kroužek, o který byl veliký zájem, ale bohužel se nedostalo na všechny, díky omezenému počtu žáků. Zde se zajímáme o naše okolí, podnikáme vycházky do přírody, sledujeme změny v ročních obdobích a hodnotíme ekologii v naší obci, škole a v místě bydliště.
Kroužky probíhají týdně od 13:00 hodin.
                                                                                                        Kateřina Uhlíková

Jízda zručnosti 
Ve středu 25. 9. 2013 jsme opět vyrazili s 1. - 5. ročníkem na dopravní hřiště do Blovic. Dopravní výchova je již druhým rokem součástí výuky a proto je nutné, aby děti poznaly alespoň ve zmenšené podobě, jak se chovat na komunikacích. Na dopravním hřišti jsme se rozdělili na 2 skupiny. Starším dětem p. instruktor vysvětlil, jaké dopravní značky se v daném prostoru nachází a jak na ně reagovat. Poté se děti staly cyklisty a chodci. Po hodince a půl se starší žáci vystřídali s mladšími a pokračovali ve školení teoretickém. Poprvé za 3 roky se nám hlavně vyvedlo počasí a všichni byli spokojeni, jak se celé dopoledne vyvedlo.
                                                                                                       Jana Tolarová
                                                                                                       tř. uč. 4. a 5. roč. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ 2014


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina