naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola - 2012/2013


Včely v budově školy
Nelekejte se, vše máme pod kontrolou. Ve škole jsme ve středu 26. 6. 2013 přivítali pana ing. J. Boříka, který nás navštěvuje každý rok a seznamuje děti s včelstvem a různými zajímavostmi. Jsme velice rádi, že se p. inženýr Bořík našim dětem takto věnuje, protože takové přednášky, které jsou přizpůsobené věku dětí, by jen tak nikdo nezvládl. Největším zážitkem pro děti je vždy lízání plástů s medem, nasazení ochranné přilby nebo vykuřování a co hlavně, vidět královnu. Jsem velmi ráda, že si na nás udělá p. ing. Bořík čas a touto cestou bych mu chtěla za celý pedagogický sbor moc a moc poděkovat. 
                                                                                                Jana Tolarová 
                                                                                           tř. učitelka 4. a 5. roč.

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
Bylo skvělé se po roce opět vydat na letiště do Líní, kde nás opět mile přivítali pracovníci LZS Líně. Děti byly unešené z těch obrů, tedy helikoptér, které slouží převážně k záchranářským účelům. Nejdříve jim byla předvedena instruktáž o samotných strojích, posléze přímo o létání a záchranných akcích. Vše jsme mohli prožít přímo z kabinky pilota, ale i z pozice diváka. Samozřejmě, že nesměla chybět ani důkladná prohlídka strojů. Ale dostat se do kabiny pilota není vůbec jednoduché, nebo nasadit si přilbu se sluchátky.Vše jsme si vyzkoušeli a prohlédli. Čekalo na nás i překvapení v podobě plakátů, řezátek a jiných upomínkových předmětů. Moc děkujeme všem, kteří se nám tak věnovali a těšíme se, že je zase brzy navštívíme. 
                                                                                                  Jana Tolarová
                                                                                         třídní učitelka 4. a 5. ročníku

CESTA DO HLUBINY
V týdnu od 10. 6. – 13. 6. 2013 se ve 4. a 5. ročníku konalo projektové vyučování na téma 
„ CESTA DO HLUBINY“. Děti se rozdělily do 4 skupin pod různými jmény z dob pravěku.
Každý den zapisovaly tzv. BADATELSKÝ DENÍK, kde vyjadřovaly své dojmy a zážitky z předešlého dne. Celý projekt nás přenesl do starohor, prvohor, druhohor… V každé z těch dob jsme plnili určité úkoly, jak zábavné, tak i na vědecké úrovni. Jen si zkuste nakreslit a pojmenovat všechna geologická období a všechny rostliny a živočichy, kteří zde žili! Zvládli jsme i namalovat typické živočichy té dané doby, nářadí a nástroje, které se používaly a nesmělo samozřejmě chybět ani typické oblečení dřívějšího člověka. Poslední dny jsme si užili i venku, kde jsme lovili mamuta, slepici, stříleli z praku, luku a oštěpem. Samozřejmě, že nesmělo chybět velmi náročné rozdělávání ohně. Celý týden jsme si opravdu užili. Těšíme se na další.
                                                                                                  Jana Tolarová
                                                                                         třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Krásný den ve Fischbachu
14. června odjeli žáci 3., 4. a 5. ročníku do málotřídní německé školy ve Fischachu, se kterou nás pojí dlouholeté partnerství. Tentokrát se vše vydařilo na jedničku. Pan řidič autobusu nikde nebloudil, takže jsme dorazili do Fischbachu na čas. Přivítání bylo opět příjemné a po vzájemném předání dárků a prohlídce školy se naše i německé děti rozeběhly za krásného slunného počasí po školním hřišti. Někteří hráli fotbal, jiní se pokoušeli napůl anglicky, napůl česky či nohama rukama dorozumět, další si vyráběli symbol školy – rybu. Po dobrém obědě na nás čekalo překvapení. Naši hostitelé nám připravili odpoledne v zábavním parku nedaleko Chamu. Děti byly rozdělené do smíšených česko –německých skupin po šesti vždy s jedním dospělým, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost v tak rozlehlém areálu. Aby to děti neměly tak jednoduché, musely vyhledat číslo atrakce a splnit vždy jeden úkol- německé děti se pokoušely přečíst česky napsanou větu, české děti německou – a pak hurá na atrakce. A že jich bylo. Největší úspěch sklidily atrakce na vodě, pak ruské kolo a závěrem odpoledne se uskutečnila obrovská bitva na dvou pirátských lodích, kdy z děl na lodích po sobě stříleli ,,piráti,, molitanovými míčky. Domů se nám moc nechtělo, ale čas se naplnil a my odjížděli s pocitem krásně prožitého dne. Pedagogický dozor byl zajištěn Janou Tolarovou a Pavlou Nohavcovou, tlumočila Jana Kabourková z Plzně.
                                                                                                      Pavla Nohavcová

Vystoupení našich žáků 
V sobotu, 8.6.2013 se v objektu školy konala pod záštitou obce oslava 50 let od vzniku Mysliveckého sdružení Diana Horšice. Naši žáci 1. až 5. ročníku předvedli na této akci dvě pěkná vystoupení. První, taneční vystoupení mladších žáků, bylo zaměřeno na zvířátka, druhé, které předvedli žáci 4. a 5. ročníku, byla moderně a vtipně pojatá dramatizace pohádky o Něhurce a sedmi trpaslících. Obě vystoupení se povedla na výbornou.
                                                                                                         Pavla Nohavcová

ZOO olympiáda
Pod tímto názvem se skrývalo jednodenní projektové vyučování, které se uskutečnilo v pátek 7. 6. 2013. Zvláštností tohoto projektu bylo, že při něm poprvé spojili své síly školáci s dětmi naší mateřské školy. Velcí i malí namíchaní do jednotlivých skupin plnili nejprve různé vědomostní úkoly: mladší děti skládaly obrázky zvířat z puzzlů, vybarvovaly obrázky zvířat, poznávaly zvířata podle stínů, třídily zvířata na ta, která žijí na farmě a v ZOO. Starší žáci využili svých znalostí, ale i dovedností vyhledávat v encyklopediích a na internetu k vyplňování náročnějších úkolů v pracovních listech. Veškeré úkoly plnili všichni s velkým nasazením, obdivuhodná byla soudržnost skupin, což se zvláště projevovalo ve vzájemné pomoci, především však těm nejmladším. Nejvíce se všichni vyřádili při druhé části projektu, která proběhla venku na hřišti. Zde si děti vyzkoušely nejrůznější pohybové aktivity: skákaly z místa jako klokani, běhaly rychle jako zebry, napodobovaly chůzi tučňáků, nosily kamaráda na zádech jako velbloudi, jako lvi lovily kořist házení obruče na figuranta….
Tento den si skutečně všichni užili. Nešlo při něm až tolik o body a výsledky, ale aby děti učily vzájemně spolupracovat a pomáhat si. A to se myslím zdařilo. V tomto směru byli všichni vítězové. 
                                                                                                      Blanka Velkoborská

S Asterixem a Obelixem na farmě
V pátek 31. 5. 2013 jsme i přes nevlídné počasí vyrazili na školní výlet do Újezda nade Mží. Hned, jak jsme vysedli z autobusu, přivítal nás gal Asterix ve svém originálním oblečení. Po chvilce se na nás přišel podívat i Obelix, typický svou zavalitou postavou. Obelix se stal také průvodcem II. skupiny, tedy 4. a 5. ročníku a Asterix průvodcem I. skupiny, tedy 1. - 3. ročníku. Všichni jsme se rozutekli na farmu a tady řešili indicie, které nám zadávali naši vedoucí. Na farmě jsme se mohli seznámit s mnoha zvířaty, které jsou nám neznámá. Například s pštrosem, velbloudem, různým typem kura domácího, křepelkami. Naši průvodci byli velkými znalci celého hospodářství, vyprávěli nám mnoho zajímavých věcí, třeba jak rozklepnout pštrosí vejce, jak dlouho vydrží v lednici, jak poznáme, že ve vejci je mladé kuře. Ale určitě se nemýlím, že asi nejvíce se všem líbily kozy a oslíci, kteří na děti hýkali a mečely tak hlasitě, že jste to možná mohli slyšet i vy v Horšicích. Celý učitelský sbor měl z této akce velké obavy, ale myslím si, že vše dopadlo výborně, nezmokli jsme, líbilo se nám a domů jsme se vrátili v pořádku. 
                                                                                                    Jana Tolarová
                                                                                                tř. učitelka 4. a 5. roč.

Besip
Už se stává tradicí, že nenavštívíme dopravní hřiště v Blovicích, když je krásné počasí a sucho, ale když leje jako z konve a je zima jako v lednu. Tak tomu bylo i toto pondělí 3. 6. 2013. Ráno v 8, 00 jsme s dětmi odjeli do Blovic, kde na děti čekaly testy z dopravní výchovy, různé dopravní situace, které si mohli žáci prohlédnout na videu. Starší žáci plnili řidičské zkoušky cyklisty a mladší si zopakovali všechny dopravní značky. Protože nám počasí nepřálo, vyzkoušely si děti jízdu zručnosti na dopravním hřišti jen částečně a krátce. Nikomu to však nevadilo, protože škola nebyla a všichni si to užili.
                                                                                                    Jana Tolarová
                                                                                                  tř. 4. a 5. ročníku

Můj oblíbený večerníček
Žáci 1. - 5. ročníku se zúčastnili v měsíci dubnu výtvarné soutěže s názvem „ Můj oblíbený večerníček.“. Tuto soutěž pořádala Městská knihovna v Přešticích a KKC Přeštice. V pondělí 20. 5. 2013 přijely zástupkyně z MK a KKC předat ceny nejlepším malířům. A jaké bylo umístění:

3. místo - Lucie Náprstková – Víla Amálka
6. místo - Karolína Dražská – Křemílek a Vochomůrka
7. místo – Dominik Trhlík – Pat a Mat 
10. místo – Filip Hodan – Rumcajs a Manka
Filip Hodan ještě obdržel 3. místo v kategorii „Cena diváků“.

Všichni jmenovaní obdrželi krásné knihy a samozřejmě diplom. Všem účastníkům a výhercům blahopřejeme!!!
                                                                                              Jana Tolarová
                                                                                         tř. učitelka 4. a 5. roč.

Můj oblíbený večerníček
Takový byl název výtvarné soutěže, které se naše děti z 1. ročníku -5. ročníku z účastnily před měsícem. Každý si vybral takovou pohádkovou bytost, která jim byla nejbližší. Pracovaly různými technikami. Výstava byla zahájena 9. dubna 2013 v Městské knihovně v Přešticích. Výsledky nejlepších malířů budou hodnoceny v průběhu výstavy. Na tuto výstavu byly vybrány práce: 
Terezky Vondrovicové, Tomáše Hrdličky, Lucie Náprstkové, Michaly Mukové, Filipa Hodana, Dominika Trhlíka, Jakuba Fornouze, Jaryho Muchky a Káji Dražské. 
                                                                                                          Jana Tolarová

Beseda – „ Poruchy příjmu potravy“
V rámci minimálního preventivního programu proběhla na naší škole beseda na téma „ Poruchy příjmu potravy“. Žáci se zde dozvěděli o možných onemocněních vzniklých z nesprávného stravování, o důsledcích při nedostatku některých důležitých základních látek. Dále jsme besedovali o tom, jak se správně stravovat a také o prevenci poruch příjmu potravy. Ve druhé polovině besedy si žáci vypočítali své BMI ( BODY MASS INDEX) a porovnali s tabulkou, aby zjistili, jak jsou na tom se svojí hmotností. Vyplnili si test, do květiny napsali svým spolužákům, „ Co se vám na mě líbí“, do „Deštníku sebeúcty“ napsali své kladné vlastnosti, co dobře umí, v čem jsou úspěšní. Na závěr napsali dopis paní kuchařce, jaké jídlo mají nejraději a proč. Cílem této besedy bylo, aby si žáci uvědomili, že každý jedinec je individuální a nezáleží až tolik na jeho vzhledu, ale na jeho povaze, jeho znalostech a dovednostech a na dalším možném rozvíjení těchto kladných vlastností každého jedince.
                                                                                                Sylva Seidenglanzová

Den vody
V roce je mnoho dnů, které jsou stanoveny jako Mezinárodní den něčeho. I voda má svůj den.
Žáci 1. až 5. ročníku zjistili, že připadá na 22. března a že se zrodil před dvaceti lety. Aby si děti ještě více uvědomily, jak je voda pro nás důležitá a že nezávadná pitná voda není pro některé obyvatele naší planety takovou samozřejmostí jako pro nás, věnovali jsme 27. 3. 2013 v rámci environmentální výchovy této problematice celé dopoledne. Při projektu žáci pracovali ve smíšených skupinách, kde zábavnou formou plnili nejrůznější úkoly, pozorování a pokusy týkající se vody. Při pokusu odstranit z vody nečistoty (jar, olej) zjistili, že to není vůbec jednoduchá záležitost a došli k závěru, že bez čističek a úpraven vody to nejde. Zajímavá byla i diskuse, při níž žáci vyjadřovali své vlastní zážitky, zkušenosti a nápady, jak znečištění odpadních vod snížit, jak šetřit vodou v domácnostech a jak vodu v přírodě chránit. 
                                                                                                     Blanka Velkoborská

Moje nejoblíbenější zvířátko
V pondělí 11.3.2013 se konala slavnostní vernisáž již pátého ročníku výtvarné soutěže „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Celkem se jí zúčastnilo 21 škol a školských zařízení a bylo odevzdáno 406 prací. Z naší školy se do soutěže zapojili především žáci a žákyně z 1. – 3. ročníku. A i tentokrát byli úspěšní. Dokazují to následující výsledky:

2 kategorie ( 6 – 8 let) 
Zvláštní cena : Klára Boříková
9. místo: Tomáš Hrdlička

3. kategorie (9 – 11 let)
2. místo: Marie Smolová
4. místo Lucie Náprstková

Všem blahopřejeme.
                                                                                              Blanka Velkoborská

Karneval
Na úterý 29.1.2013 se všichni školáci 1. až 3. ročníku velmi těšili a náležitě chystali. V tento den k nám totiž přijelo Pohádkové divadlo Řimbaba z Jihlavy s programem nazvaným Karneval. A když karneval, nesměly samozřejmě chybět masky. A tak si v úvodním průvodu vykračovali princezny, břišní tanečnice, kovbojové, policista, voják, král, Karkulka, muchomůrka … V následující hodince se pak všichni vydováděli při tanci, kdy předváděli vlastní jedinečné taneční kreace, které byly prokládány různými soutěžními činnostmi. Veselá nálada a radost z pohybu byla dokladem toho, že připravený program naše žáky oslovil a pobavil.
                                                                                                   Blanka Velkoborská

Perníková chaloupka
Žáci 1. – 3. ročníku se v hodinách prvouky učí, jak se mají správně chovat na nejrůznějších kulturních akcích jako je např. výstava, koncert, divadélko. Nejlepší však je osvojovat si tyto návyky přímo v daném prostředí. Proto jsme se také v pátek 11.1.2013 vypravili do Plzně do divadla Alfa. Děti vzaly tuto akci skutečně vážně, slavnostně se oblékly a s velkou vážností se snažily dodržovat společenská pravidla.
Divadelní představení bylo velmi zajímavě zpracované. Starý pecař právě dokončil s mladým pecařem opravu spadlé pece a začal vyprávět její pohádkový příběh. ..
Pohádka Perníková chaloupka byla hrána marionetami. Její děj byl prokládán známými lidovými písničkami, při nichž starý pecař hrál na dudy a mladý na vozembouch. Důkazem toho, že žáky představení zaujalo bylo nejen jeho kladné hodnocení, ale i opětovné sehrání tohoto příběhu v našem malém loutkovém divadélku po návratu do školy.
                                                                                                   Blanka Velkoborská

Vánoční posezení u stromečku
Je naší každoroční tradicí, že poslední den před vánočními svátky se všechny ročníky sejdou u vánočního stromečku a oslaví tento krásný den. Nesmí chybět takové zvyky, jako pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení pantoflem a odlévání vosku. Potom si kamarádi předají dárečky, které nakoupili, vypijí vánoční čaj a s chutí se vrhnou na vánoční pečivo. Od školního Ježíška děti dostaly mnoho her a míčů, které se všem líbily. V závěru tohoto dne nás navštívil pan starosta a popřál všem Krásné Vánoce a hodně zdravíčka. Touto cestou také moc zdravíme naši paní ředitelku, která nám velice v našem kruhu chyběla a přejeme jí moc a moc zdraví, jelikož ho určitě potřebuje.
                                                                                                        Jana Tolarová

Svět je plný příběhů
Týdenní projektové vyučování, které proběhlo 17. 12. - 20. 12. 2012 ve 4. a 5. ročníku.
Celý tento týden žáci procházeli pohádkami, příběhy, bajkami a legendami v určitých světadílech. Nejdříve jsme se zastavili na skok v Evropě, pak v Grónsku a Africe. Důležité bylo, seznámit děti se světem, kontinenty, s typickými věcmi pro určitý světadíl, s životními prostředím, klimatem a národy, které žijí v daném území. 
Hlavním cílem bylo, aby děti zvládly samy vyhledávat a třídit ty nejdůležitější informace a svými vlastními slovy nám vysvětlit určité termíny. Není účel něco přečíst z papíru, opsat, ale poučit se a využít veškeré informace. Jsem ráda, že mezi našimi dětmi jsou žáci, kteří mají obrovské vědomosti a znalosti, o čemž jsem se v tomto projektu opravdu přesvědčila. Někdy jsem si myslela, že pracuji s dětmi z druhého stupně. 
Celý projekt se nám opravdu vydařil, zakončili jsme jej s krásnými pocity a věřím, že alespoň některým žákům tento projekt něco přinesl.
                                                                                                           Jana Tolarová
                                                                                                       tř. uč. 4. a 5. ročníku

Mikulášská nadílka
Každý rok naše děti v základní škole a mateřské školce poctí svou návštěvou Mikuláš s čerty a andílky.
Ani letos tomu nebylo jinak. Už ráno mezi dětmi panovala nervozita doprovázená neustálým běháním na záchod a zpět do tříd. Po osmé hodině vše vypuklo. Rej čertů ohromil celou první třídu se všemi ročníky. Mikuláš nejdříve započal svoji zpověď u největších hříšníků, i když opravdu Ti největší zrovna chyběli. Mnozí uronili i nějakou tu slzičku. Za každé vykoupení se z hříchu, děti řekly básničku, nebo zazpívaly písničku. Někdo musel slíbit, že se polepší, ale určitě ne všichni to dodrží. Čerti se letos drželi na uzdě a nebyli tak přísní jako loni. Andílci se svými dobrými srdíčky chlácholili a hladili po tvářích. Každý měl u nich určitě pocit bezpečí. Po skončení ve škole, následovala nadílka v mateřince. Ti nejmenší jsou však nejlepší. Plakali Ti, kteří jsou celý rok hodní a Ti co občas zazlobili se nepřiznali. To je ta dětská dušička. 
                                                                                                            Jana Tolarová

Moje rodina
Pod tímto názvem proběhlo ve dnech 28. – 30.11.2012 projektové vyučování v 1. až 3. ročníku.
Nejprve každý představil sám sebe a poté ostatní seznámil s členy své rodiny pomocí donesených fotografií či prezentace na interaktivní tabuli. Aby se děti nepřely, kdo a kdy bude vyprávět, seřadily si jména rodin podle abecedy. Zjistili jsme, že převažují čtyřčlenné rodiny, ale máme i rodinu osmičlennou, což je v dnešní době nezvyklé. Na číselné ose pak žáci ukazovali věk jednotlivých členů rodiny a vzájemně jej porovnávali. Všichni si sestavili jednoduché rodokmeny a nakreslili nejmilejšího člena rodiny. Veškeré materiály si pak poskládali a každý si tak vytvořil sborník „Já a moje rodina“. Velká diskuse se rozvinula při třídění lístků o tom, jaké povinnosti by měli mít jednotliví členové rodiny a o tom, jaké je to ve skutečnosti v rodinách dětí. Poslední den jsme věnovali volnému času, který děti společně tráví se svými rodiči a setkávání širší rodiny při nejrůznějších svátcích a oslavách.
Na tento den se všichni těšili nejvíce. Měli si totiž ve svých skupinách přichystat oslavu narozenin, svátku, narození nového členy rodiny …, vymyslet dárek pro oslavence, zabalit jej a připravit si blahopřání. Při přípravě oslavy, zvláště pak pohoštění, se nejvíce vyžívala děvčata. Zahanbit se však nedali ani mnozí kluci, jako např. Péťa Rauš a Zbyněk Pavlátka. Protože veškeré úkoly ve skupinách i samostatně plnili všichni s velkým nasazením, nikoho neminula při závěrečném hodnocení odměna
                                                                                                    Blanka Velkoborská

Etiketa do škol
Tak se jmenoval výukový program, kterým nás dnes, tedy v pondělí 12. 11. 2012 prováděla školená pracovnice na etiketu. Ví někdo z vás, co je to etiketa? Etiketa je souhrn pravidel slušného chování, tak reagovala Ivanka Bělová, žákyně 4. ročníku. Děti se seznámily s prvními projevy slušného chování již od pravěku. Vše si samy mohly vyzkoušet prostřednictvím scének. Naučily se, jak se má chovat muž v přítomnosti dámy, kdo podá spadlý sešit paní učitelce, jak a kde se postavit na správné místo vedle vážené osoby. Co musíme udělat, když vejde starší žena nebo muž, komu dát přednost ve dveřích. Celý program vedl děti k samostatné úvaze a prožití si scénky. Mnoho žáků jistě přesně nevědělo, koho a jak pozdravit nejdříve, ale po dnešku si určitě něco zapamatovali. Sama jsem se o tom přesvědčila, když jsem šla s dětmi na oběd a chlapci z 5. ročníku mi dali galantně přednost.
                                                                                                   Jana Tolarová
                                                                                              tř. uč. 4. a 5. ročníku

Ekopohádky
Víte, jak se správně chovat v přírodě, abychom si ji nezničili?
Žáci naší školy to samozřejmě vědí. Neuškodí však, když si čas od času své znalosti osvěží a obohatí. Takovým připomenutím se stalo divadelní představení „Ekopohádky“, se kterým k nám ve středu 7.11.2012 přijeli dva členové divadélka ŠUS. Ve vtipně pojatém, ale zároveň poučném představení na motivy tří dobře známých klasických pohádek žáci spolu s jejich hlavními hrdiny prožívali, jak na přírodu a její obyvatele působí odhazování různých odpadků, znečišťování ovzduší kouřícími komíny nebo vody čistícími a chemickými prostředky. Brilantní vystoupení obou herců vtáhlo diváky do děje. Dokladem toho byly spontánní projevy dětí v průběhu celého představení.
                                                                                                      Blanka Velkoborská

Halloween při hodině anglického jazyka
V pondělí, 29.10. se hodina anglického jazyka ve 3. ročníku začala vyvíjet trochu strašidelně. Místo žáků vstoupili do třídy kouzelníci, duchové, čarodějnice a dokonce i živá dýně. I vyučování bylo trochu kouzelné, čaroděj začaroval ostatní v různá zvířátka, ale i věci, samozřejmě anglicky. A tak se na koberci najednou objevila místo žáka myš, tygr, prase, ale také lavice či židle. Hezky jsme si to užili, jen mě moc mrzí, že několik žáků na naši netradiční hodinu zapomnělo a nepřineslo si kostýmy.
                                                                                                    Pavla Nohavcová

Pohádková minishow aneb jak se dělá hit
V úterý 9. 10. 2012 opět zavítal do naší školy hudebník Petr Toman. Jeho hudební pořad si žáci opravdu užili. Zazpívali si nejen známé písničky z filmových pohádek jako např. Princové jsou na draka, Tři veteráni a muzikálu Rebelové, ale i písně určené dětem z repertoáru našich zpěváků či skupin. Luštili hudební hádanky, doprovázeli písně na rytmické nástroje. Odvážlivci si vyzkoušeli i rapování. A nechyběl ani tanec. Veškeré aktivity přinesly dětem nejenom radost, ale i nové poznatky ze světa hudby.
                                                                                                    Blanka Velkoborská

Můj kousek země 2012
Pod tímto názvem se skrývá výtvarná soutěž pro děti a mládež, kterou pořádá Česká geologická služba společně s řadou partnerů. Její letošní ročník, v pořadí šestý, se konal pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Úkolem dětských výtvarníků bylo ztvárnit problematiku ozónové díry, důvody jejího vzniku, průzkum její tloušťky nebo se pokusit vymyslet, jak ji zacelit. Dnem „D“ se pro účastníky soutěže stalo pondělí 17. září, kdy v prostorách Planetária hlavního města Prahy došlo k slavnostnímu vyhlášení a předání cen vítězům. Jedním z nich byl i žák naší školy Vojtěch Bořík, kterému za práci nazvanou „Ekologické řešení problému“, byla udělena Cena poroty za přínos vědě. 
                                                                                             Blanka Velkoborská

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ 2013
Přivítali jsme nové prvňáčky a nové žáky do vyšších ročníků:

Hanička Bečvářová
Klárinka Boříková
Terezka Farkašová
Zuzanka Golonková
Adélka Gočeva
Kryštůfek Koukolík
Klárinka Satková
Antonín Šváb
Natálka Kaslová
Pavlík Lebeda
Kristýnka Satková
Michalka Golonková

Všem žákům přejeme mnoho úspěchů a sil ve školním roce 2012/ 2013

Organizace školního roku 2012/ 2013
Zahájení školního roku: Pondělí 3. 9. 2012
Ukončení 1. pololetí: Čtvrtek 31. 1. 2013
Ukončení školního roku: Pátek 28. 6. 2013
Podzimní prázdniny: Čtvrtek 25. 10 – pátek 26. 10. 2012
Vánoční prázdniny: Sobota 22. 12. - středa 2. 1. 2013
Pololetní prázdniny: Pátek 1. 2. 2013
Jarní prázdniny: Pondělí 25. 2. - pátek 3. 3. 2012
Velikonoční prázdniny: Čtvrtek 28. 3. - pátek 29. 3. 2013
Hlavní prázdniny Sobota 29. 6. - neděle 1. 9. 2013

 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina