naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola - 2008/2009


Sportovní den

Sportovní den na naší škole proběhl v pondělí 22. června 2009. Celé dopoledne si pro mladší spolužáky připravil 5. ročník. Soutěžilo se v osmi disciplínách.

1. střelba na koš 
2. střelba na branku
3. chůze na chůdách
4. kohoutí zápasy
5. běh v pytli
6. střelba z luku
7. střelba na kuželky
8. běh na kbelících

Samozřejmě, že nechyběl každoroční piknik / občerstvení/, který si připravily děti ze 4. a 5. ročníku. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří toto občerstvení nachystali. Celý den byl završen vyhodnocením a předáním diplomů a medailí. Přesto, že nám počasí nepřálo, všichni jsme se moc pobavili a zasoutěžili. 
                                                                                             Jana Tolarová

Projekt Zdravé zuby

V úterý 23. 6. 2009 se celá naše školička zapojila do projektu Zdravé zuby. Nejdříve žáci společně s učiteli diskutovali na dané téma. Poté se děti rozdělily podle ročníků a samostatně řešily testy, které jim byly zadány. A samozřejmě, že nesměla chybět ani praktická část – ukázky správného čištění zubů. V této části si všechny děti vyzkoušely správné čištění zubů po dobu 3 minut a správné zacházení s kartáčkem před a po čištění zubů. Pro některé to bylo zábavné dopoledne, pro některé dopoledne nových poznatků. Nejen v hodinách přírodovědy, ale i touto formou přispíváme každoročně k zubní prevenci. 
                                                                                              Jana Tolarová

Angličtina trochu jinak

V rámci projektu „Čteme si a hrajeme pohádky v angličtině“ nacvičili žáci 4. a 5. ročníku divadelní představení pro své mladší spolužáky. Námětem byla známá pohádka O Otesánkovi. Naučit se scénář, který zahrnoval probrané učivo 5. ročníku, bylo těžké, ale všichni herci se líbili a byli odměněni velkým potleskem.
                                                                                                 Eva Bachová

Školní výlet do Hornického muzea v Příbrami

V pátek 29.5.2009 celá naše škola jela na celodenní výlet do Příbrami. Nejdříve jsme jeli do dolu Drkolnov. Tam jsme dostali helmy a šli jsme na dřevěnou skluzavku, kde jsme seděli na sedačkách ve tvaru kostky a pomalu se klouzali dolů. Kdo se bál, mohl jít pěšky po schodech. Dole nám pan průvodce ukazoval vodní kolo a různé důlní chodby. Potom jsme se svezli povrchovým vláčkem z nádvoří Ševčinského dolu ke vchodu do Ševčinské štoly. Nakonec nás autobus dovezl k dolu Anna, kde jsme jeli důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou k nejhlubší jámě hluboké 1600 m. Má 41 pater, ale z toho je dnes 39 pater zatopeno vodou. My jsme tedy viděli 2 patra a to bylo 80 m. Pan průvodce nám také vyprávěl o permonících. Starý permoník každou půlnoc kontroluje malé permoníky, jestli pracují. Když permoníci pracují, tak si odplivují. Spadne-li na vás kapka plivance, vyrostete o 2 cm. Protože se permoníci při práci také ušpiní, jdou se pak vykoupat. Cákají tak, že se shora padají kapky vody. Když na vás spadne taková kapka, zase vyrostete o 2 cm. Na závěr výletu jsme měli rozchod a s pěknými zážitky a s nakoupenými suvenýry jsme se šťastně vrátili domů. 
                                                                                           Martin Muchka, 3. ročník

To koukáte, jak jsme šikovní.

Výrobky, které vytvořili žáci 1., 2. a 3. ročníku v hodině Pracovní činnosti

O kouzelné jehle

První výprava žáků naší školičky za kulturou v tomto školním roce se uskutečnila v pondělí 19.10.2009. V tento den jsme v KKC Přeštice měli možnost shlédnout představení havlíčkobrodského Divadýlka Mrak. A protože šlo o klasickou pohádku, nechyběl král a princezna, zlá a po neomezené moci toužící paní Eulálie, nebojácný krejčík, hodná královna vil a hlavně kouzelná jehla, v rukách hodného člověka dokázala měnit vše ošklivé v krásné avšak v rukách zloducha působila pravý opak. Zápas zla proti dobru sledovali malí diváci s velkým napětím. Když pak dobro zvítězilo nad zlem a to bylo po zásluze potrestáno, všichni si oddychli, o čemž svědčil radostný potlesk a úsměvy na tvářích.
                                                                                             Blanka Velkoborská

OKRESNÍ KOLO ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE

Dne 16.5.2009 jsme jeli na okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej v Březině u Rokycan.Ráno v 8.00hod.byl sraz před školou. Když jsme byli konečně všichni, mohli jsme vyrazit. Jeli jsme asi 1 hodinu. Konečně jsme přijeli do Březiny, zaparkovali jsme a šli se přihlásit. Dostali jsme 3 papíry: jeden na stezku, druhý na střelbu a třetí na testy. Potom jsme šli na zahajovací louku, kde jsme se seřadili podle škol.Vedoucí zahájil soutěž. Rozdělili nás do skupin a my jsme šli na stezku, která se letos konala v zámku, protože bylo špatné počasí. Na stezce bylo asi 27 exponátů a z toho 2 živé. Pak následovala střelba. Stříleli jsme ze vzduchovky na terč. Po střelbě jsme psali testy, které byly připravené ve velkém sále. Bylo asi 34 otázek. Když jsme testy napsali a vyšli jsme ze zámku, svítilo už krásně sluníčko. Konečně bylo odsoutěženo a šli jsme na oběd. Mohli jsme si vybrat ze tří jídel – pečené kuře, klobásu nebo párek. Po obědě nás navštívila POLICIE. Policisté předváděli své auto, které jsme si mohli vyzkoušet i my. Na to navázala ukázka výcviku policejních psů. Potom jsme už jen čekali na vyhlášení výsledků. Když jsme se dočkali, byli jsme opět seřazeni podle škol a mohly se vyhlásit výsledky. Vyhlášení probíhalo ve 3 kategoriích. Naše škola soutěžila ve skupině A. Dosáhli jsme pěkného výsledku a to 1. a 3. místo. Na 1. místě se umístila Lucie Staňková a na 3. místě Lukáš Hora. 

O ztracené vodě

Ivetu a Martinu přepadne na výletě žízeň. Protože Martin zapomněl vzít s sebou pití, nabídne jim Soňa svoji láhev s pramenitou vodou. „Vždyť je to jen obyčejná voda a tu my pít nebudeme, my máme radši Coca Colu.“ Tímto a dalšími pohrdlivými výroky oba způsobí, že z celého světa zmizí všechna voda. Soňa, vědoma si její důležitosti, to tak nenechá. Vydá se se svými vodomily, což jsou její pomocníci z řad dětí, hledat každého, kdo si cení více vody než zlata. Během svého putování se setkávají s postavami z pohádky Mrazík. Dědeček Mrazík i Nastěnka znají cenu vody a nenechají se omámit zvonivými penízky. Jen baba Jaga dělá potíže. Ale i ji Soňa s dětmi i pohádkovým Ivanem nakonec přesvědčí, že i pro ni je voda velmi důležitá. Tímto bylo naplněno magické pohádkové číslo 3. Našli se totiž 3 lidé, kteří si vážili vody více než třpytivého zlata. A voda? Ta se vrátila zpět, pro všechny však s jinou hodnotou – hodnotou vzácného daru.
Takový byl děj představení, které v úterý 12.5.2009 sehrálo v naší škole divadlo malých forem Dětské pořady Iveta a Eliška Jihlava. Nápadité ztvárnění tématu, vtipné dialogy a obdivuhodné herecké výkony umocněné hudbou i zpěvem přinesly dětem nejen pobavení, ale nenásilnou formou je vedly i k zamyšlení.
                                                                                        Blanka Velkoborská

Zlatá srnčí trofej

Příroda a okolní prostředí je v poslední době stále diskutované téma. Naše děti, které vyrůstají na vsi, si ještě tak moc neuvědomují, jaké nebezpečí hrozí životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Žáci naší školy se tímto problémem trochu zabývají v hodinách přírodovědy, prvouky a také každý rok u nás v tomto duchu probíhá soutěž Zlatá srnčí trofej. Tuto soutěž organizuje Myslivecké sdružení Diana pod vedením p. S. Kasla a p. M. Čepického. Žáci 3., 4. a 5. ročníku projdou testem znalostí z myslivosti a poznávacím testem rostlin a živočichů. Letošní výsledky: 
1. místo – Lucie Staňková
1. místo – Tereza Hodanová

2. místo – Lukáš Hora
3. místo – Vítek Trhlík
4. místo – Pavel Nový
5. místo – Dorotka Doležalová
6. místo – Radek Vlček
7. místo – Martin Muchka 
Všech osm dětí se zúčastní oblastního kola v Březině, které se uskuteční v sobotu 16. 5. 2009.
                                                                       Jana Tolarová a Blanka Velkoborská

Návštěva Divadla Alfa

Během jednoho školního roku mají děti příležitost shlédnout více divadelních a hudebních vystoupení v tělocvičně školy nebo v KZ Přeštice. Jedenkrát za rok však všichni žáci jedou se školou do Divadla Alfa v Plzni. Tentokrát návštěva divadla připadla na středu 22. dubna a všichni jsme se těšili na hru Ivana Binara a Jana J. Dvořáka Kilo jablek pro krále. Těšili jsme se právem - všem se představení plzeňských herců velmi líbilo.
Jde o moderní dětskou komedii, která kromě pohádkových zápletek nabízí ještě vtipný text, technické vynálezy a známá místa Plzeňského a Jihočeského kraje. Samozřejmě nechybí láska a šťastný konec. Překvapením pro všechny byl hezký a hodný drak, který napomáhá dobru. Děti také viděly díky postavě kočovného loutkáře, jak se hrálo loutkové divadlo.
Zájezd horšické školy do Divadla Alfa v Plzni se vydařil a můžeme se těšit na příští návštěvu.
                                                                                   Eva Bachová

Staré pověsti české

Jiráskovy Staré pověsti snad četl každý z nás. Naše děti tyto pověsti mohly shlédnout v představení Staré pověsti české v KZ Přeštice ve čtvrtek 23. 4. 2009. Vyprávění pověstí nám přiblížili dva známí herci – Jan Přeučil a jeho manželka Eva Hrušková. Oba dokázali děti velmi zaujmout a vtáhnout do děje. Zpívalo se, hrálo se. Samozřejmě, že i naše děti si zahrály “ na prknech, co znamenají svět“. Barunka Mandíková si zahrála Tetu, sestru kněžny Libuše, Daneček Křížek zase statečného Bivoje. V pověsti Dívčí válka zvítězila lest nad láskou. Děti byly celým představením nadšeny a už se těší na další pokračování těchto krásných pověstí, které jistě budou číst ještě děti našich dětí.
                                                                                  Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. roč.

Projekt Děti z celého světa

Ve dnech 6. a 8. dubna se uskutečnil v 1. ročníku projekt Děti z celého světa. Smyslem projektů všeobecně je propojení mezipředmětových vztahů do učiva, smyslový prožitek a vzájemná spolupráce žáků a jejich seberealizace. Cílem našeho projektu bylo seznámit žáky s jinými kulturami, rasami. Žáci se na vyrobené mapě světa dozvěděli, kde žijí běloši, indiáni, eskymáci, zjišťovali, co mají děti na celém světě společného a naopak, v čem se liší. Celý projekt byl koncipován tak, aby si žáci uvědomili, že děti na celém světě jsou kamarády, i když mají odlišné kultury, mluví jiným jazykem a mají jinou barvu pleti. Závěr projektu patřil písni Děti černé, žluté, bílé a předáním diplomů za vzornou práci. 
                                                                                  Pavla Nohavcová, třídní učitelka

Rozum a cit společně se Sidusem

V měsíci únoru, březnu a dubnu se naše škola zapojila do celorepublikových sbírek. Nadační fond Rozum a cit, který již 12 let pomáhá opuštěným dětem a podporuje pěstounské rodiny vyhlásil tzv. „ Sluníčkový den“. Děti si mohly zakoupit dárková sluníčka, a tím vlastně přispěly na tento fond. Celková částka, která byla této nadaci odeslána, činila 720,- Kč. Druhou sbírku jsme uskutečnili ve spolupráci s Nadačním fondem Fond Sidus. Tato nadace se zabývá finanční a materiální pomocí pro pediatrickou kliniku pražské Fakultní nemocnice v Motole, dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci a jiným individuálním pacientům. Děti si zakoupily různé typy samolepek, které jim udělaly radost a nakonec vybraná částka činila 1025,- Kč. Myslím si, že obě tyto sbírky byly opravdu velmi úspěšné, a proto chci všem dětem moc a moc poděkovat.
                                                                                   Jana Tolarová

Škola naruby

Ve čtvrtek 19. března si žáci horšické školy vyzkoušeli role svých učitelů v projektu nazvaném „Škola naruby“.
Toho dne bylo všechno jinak. Naruby může být ne jen oblečení, ale také když prvňáček „úřaduje“ v ředitelně, páťáci otvírají „mejly“ ve sborovně a všechny předměty učí po důkladné přípravě „malí“ učitelé.
Žáci učili, také opravovali sešity, odměňovali výkony, zapisovali do třídní knihy... A jak se jim to líbilo? Většinou přiznávali, že moc ne – hodně času potřebovali na přípravu svých vyučovacích hodin, často ani všechno nestihli probrat a žáci je prý neposlouchali, pak ještě opravovali písemky!
Ještě že „Škola naruby“ není každý den. Raději ať je všechno, jak má být – ředitel ať řídí školu, učitelé vyučují a děti ať „se učí moudrými býti“.
                                                                                                  Eva Bachová

Opět plaveme

Ve středu 18. 3. 2009 se žáci 2. a 3. ročníku v rámci hodin tělesné výchovy zůčastnili první hodiny plaveckého výcviku v Klatovech. Na bazén do Klatov žáci pojedou celkem 10 krát. Věříme, že tyto lekce budou pro děti přínosné nejen po stránce teorie, ale i praxe. 

Zimní radovánky

Divadélko Kuba

V pátek 20. 2. 2009 nás navštívilo divadélko Kuba. Celé představení bylo v duchu triků a magie. Opravdu byste nevěříli, že tak malé divadélko s dvěma herci dokáže děti zaujmout triky, které byly opravdu dokonalé.
Pejsek s kočičkou provedli děti nejznámějšími pohádkami K.Čapka - Jak pejsek s kočičkou prali prádlo, O smutné košilce, O tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Děti byly nadšené hereckými výkony, triky, které se během show objevily a hudbou, která představení provázela. Herci dovedli děti k zamyšlení nad pohádkou. Myslím si, že celé představení bylo velmi podnětné, neboť dnes se již děti s těmito klasickými pohádkami nesetkávají. 

                                                                                          Jana Tolarová

Valentýnské dopoledne

V pátek 13.2. 2009 jsme opět ve 4. a 5. ročníku oslavili Valentýna. Děti se na tento den opravdu pěkně připravily. Celá třída zářila červenými barvami. Trička, kalhoty, dokonce i sponky do vlasů a různé doplňky byly v barvě lásky. Podlaha, tabule a stěny byly vyzdobeny květinami a srdíčky, i když jen vystřiženými. Nejdříve jsme si povídali o vzniku této tradice a o historii tohoto svátku. Všichni byli překvapeni pověstí o Valentýnovi. V další části jsme vyráběli přáníčka pro své největší a nejmilejší přátele. Nejkrásnější však bylo povídání dětí o tom, koho mají nejraději a co by své nejmilejší osobě darovaly. Přesto, že sv. Valentýn není naším tradičním svátkem, právě u dětí ze 4. a 5. roč. poznáte, jak jsou šťastné, když mohou svátek zamilovaných prožít takovouto volnou formou, tedy povídáním, tvořením a třeba i vyznáním lásky. Celé dopoledne bylo velice příjemné a zajímavé.

                                                                                          Jana Tolarová

Středověká hudba

Dunivé údery vojenského bubnu oznámily v úterý 10.2.2009 žákům naším školy, že nás navštívil středověký hudebník. V hodinovém zábavném pásmu nás seznámil s typickými bicími, dechovými a strunnými nástroji středověku. A tak jsme měli jedinečnou možnost nejen vidět, ale i slyšet šalimo, kornamusu, šalmaj, fidulu, niněru, trumšajt, mandolu … Žáci si také mohli sami vyzkoušet hru na bubny a pomocí činelků, dřívek, tamburínem a rolniček rytmicky doprovodit melodii středověkého tance. Na závěr si pak společně zanotovali při hře na mandolu píseň „Černé oči jděte spát“, což byla působivá tečka za pořadem, který se všechny zaujal.
                                                                                        Blanka Velkoborská

Děti vyráběly papír

Žáci horšické školy samozřejmě léta třídí odpad a spolu se svými rodiči sbírají staré noviny. Vědí, že je to tak správně. Ale jak se recyklovaný papír dělá, to si vyzkoušeli ve čtvrtek 5. února vlastnoručně.
Donesené noviny si den předem natrhali na kousky a namočili do vody, poté si vyzkoušeli celý proces ruční výroby papíru. Dozvěděli se, jak a z čeho se papír vyráběl v minulosti, jak se vyrábí dnes a proč je důležité papírem šetřit. Přitom si „ohmatali“ i jiný materiál, na který lidé dříve psali – pergamen, kámen, dřevo, kůru, látku, hlínu... Porovnali také způsob psaní husím brkem a tuší s dnešními moderními pery.
V závěru vyučování si každý žák svůj kousek recyklovaného papíru dal usušit. Výrobky, které se všem povedly, děti využily v hodinách výtvarné výchovy. 
                                                                                        Eva Bachová

Soutěž malých recitátorů

V letošním školním roce se naše škola rozhodla zúčastnit Přehlídky recitátorů. Čtrnáct odvážlivců ve svém volném čase pilovalo ve škole pod vedením vyučujících, ale i doma za pomoci rodičů, přednes vybraných básní a těšilo se na školní kolo. To se uskutečnilo 20. ledna 2009 odpoledne. I když někteří přednášející zápasili s trémou a jiní zase s nachlazením, snažili se všichni podat co nejlepší výkony. A tak čtyřčlená porota to neměla vůbec lehké. Nakonec dospěla k následujícímu rozhodnutí. Vítězem 1. kategorie (2. – 3. ročník) se stal Martin Tolar, 2. místo obsadila Magdalena Benešová a 3. Gabriela Grossová. Ve 2. kategorii (4. – 5. ročník) zvítězila Lucie Staňková, 2. místo získala Iveta Benešová a o 3. místo se podělili Radek Vlček a Lukáš Hora. První dva z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční 4.3.2009 v Blovicích. 
                                                                                          Blanka Velkoborská

Netradiční tělesná výchova

Tělesná výchova na naší škole probíhala v posledních dnech v jiném duchu. Necvičili jsme tentokrát ani v tělocvičně, ani na hřišti, ale naše děti měly možnost vyřádit se na kopci Hůrka. Nevím, jak děti, které žijí ve městě, ale naše děti mají šanci v době, kdy celá naše okolní krajina je zahalena sněhem, okusit nejpříjemnější zimní radovánky – bobování, koulování a stavění sněhuláků. A právě to se nám povedlo. V průběhu minulého týdne od 12. 1. do 16. 1. jsme trávili každou hodinu TV na sněhu. Děti soutěžily v horolezeckých dovednostech, bobování, ve vytváření různých obrazců ve sněhu, v mravenčí chůzi. Myslím, že tohle určitě děti z města nezažijí. Bezprostřední chování našich dětí uvedlo i nás učitelky do různých aktivit. Opravdu, i já jsem se vrátila do dětských let, kdy jsem lezla do kopců, bobovala a klouzala se na ledovce. 
                                                                                           Jana TolarováDuhové děti

Od pondělí 5. 1. do pátku 9.1. 2009 proběhlo ve 4. a 5. ročníku týdenní projektové vyučování s názvem DUHOVÉ DĚTI. Žáci měli tento projekt rozdělený do 5 dnů, kdy plnili dané téma a získali určitou barvu pro vybarvení panenky nebo panáčka, kterého mají jako důkaz pro splnění daného tématu a která představovala některou z lidských vlastností. V pondělí – Jsem kamarádský a tolerantní a jsem dobrý spolupracovník- barva žlutá a oranžová. V úterý – Umím se vyjadřovat a dorozumět – barva červená. Ve středu – Umím řešit problémy, překonávat překážky a snažím se o prvotřídní práci – barva tmavomodrá a fialová. Ve čtvrtek – Jsem zvídavý – barva stříbrná a v pátek – Jsem vyrovnaný – barva zlatá. Sama témata napoví, že se děti opravdu nenudily. Během jednotlivých dní plnili žáci úkoly ( jeden hlavní a další malé úkoly), které byly stále přístupné na nástěnce a po jejichž splnění žák obdržel příslušný počet bodů do tabulky ve svém pracovním sešitě. Některé úkoly byly odstupňovány dle věkových zvláštností žáků. Hlavní úkoly mohly děti zkoušet splnit v průběhu celého dne individuálně nebo ve vytvořených skupinkách. Pokud se jim hned nedařilo, měly možnost se poradit, nebo vyhledat potřebné informace v encyklopediích, na internetu nebo v časopisu. Žáci se tímto projektem posunuli o krok blíže ke schopnosti uvědomovat si svoje vlastnosti, dovednosti, chápat a tolerovat odlišné způsoby jednání při práci ve skupině. Společně prožili radost ze splněných úkolů a v neposlední řadě si posílili pěkný vztah ke své škole, obci a hlavně ke svým kamarádům. 
                                                                                                       Jana Tolarová

Představení hudební skupiny HARMONIA MUNDI

Dne 7. ledna 2009 do naší školy již po třetí zavítala hudebně dramatická skupina HARMONIA MUNDI se svými představiteli Honzou a Tomášem. Tentokrát nám ve svém představení předvedli svůj nový přístroj zvaný UP. Proč bychom se namáhali učit, smát se, nebo řešit své nesnáze, když vše toto za nás zařídí náš přístroj UP? Přece můžeme jen ležet a nedělat vůbec nic. Vždyť přístroj UP má i dva přídavné moduly-babička, který obsahuje 30 pohádek a modul režisér, který umožňuje pohádku zahrát. Ale kdepak, naši žáci na lenošení nejsou a tak si hned pohádku „O veliké řepě“ zahráli před obecenstvem. Potom nám Honza s Tomášem zazpívali píseň o planetách –„Milion možností“. Dále si žáci zahráli soutěž chutí- předváděli chuť: sladkou, slanou, kyselou a hořkou. Honza s Tomášem vymýšleli rýmy na obrázky které žáci předem namalovali a nakonec ještě zazpívali píseň „Jiná doba, holé neštěstí“. Píseň byla o cestování a učení se cizícm jazykům. Celým svým vystoupením dávali žákům návody, jak a co dělat bez počítače, jak se nenudit. Žáci se do celého představení zapojovali a že se jim líbilo,dávali najevo svým potleskem.

                                                                                            Sylva Seidenglanzová

Projektový den ve škole

V předvánočním týdnu, v době očekávání nejkrásnějších svátků v roce a za dnů slavnostní atmosféry nejen v našich domovech proběhl v horšické škole další z projektových dnů. Tentokrát měl název „Náš domov – matka Země“ a žáci pracovali souběžně ve dvou velkých skupinách – prvňáčci a druháčci v jedné a třetí, čtvrtá a pátá třída ve druhé skupině.
Cílem tohoto projektového vyučování nebyly jen poznatky z ekologické výchovy, ale prožitek či pocit sounáležitosti k Zemi. Žáci si uvědomili, že naším domovem je celá planeta, nikoli jen jeden stát nebo světadíl, a že globální problémy se týkají všech, tedy i nás, kteří zatím nepociťujeme důsledky na vlastní kůži.
Chlapci i dívky nesoutěžili a nevyhrávali, ale spolupracovali. Hledali informace, dělili se o poznatky, diskutovali a navrhovali řešení. Všichni žáci v obou skupinách si zasloužili „velkou jedničku“ a patří jim dík.
                                                                                                Eva Bachová

Konec roku 2008 v základní škole

Poslední týden roku 2008 v naší škole předznamenal blížící se vánoce. Ve středu, 17.12. se uskutečnil celoškolní projekt s ekologickým zaměřením s názvem Náš domov pod vedením p.uč. Mgr. Evy Bachové, čtvrtek 19.12. byl již typicky vánoční: posezení v jednotlivých třídách s koledami, rozkrajováním jablíček, pouštěním lodiček a povídáním o vánočních zvycích navodilo tu správnou vánoční atmosféru. Přišel mezi nás i p. starosta Miroslav Čepický, který v tento vánoční čas navštěvuje školu již tradičně s přáním, abychom se všichni ve zdraví sešli v novém roce 2009. Poslední den, pátek, se žáci s vyučujícími vydali do DDM Přeštice, kde pro ně byl připraven vánoční program. Děti si tak mohly bohatě vychutnat předvánoční atmosféru v klidu, bez shonu a bez hektického „šílenství“, které je bohužel v posledních letech v době adventu čím dál častější.
                                                                                             Pavla Nohavcová

Den ve Fischbachu

Již podruhé v tomto školním roce zamířili žáci naší školy do sousedního Německa. V pátek 19. června 2009 se jich totiž 17 v doprovodu dvou pedagogů a tlumočnice vydalo na jednodenní návštěvu do partnerské školy ve Fischbachu. 
Kolem půl jedenácté jsme dorazili na místo. V tělocvičně školy nás již očekávali všichni žáci a pedagogové v čele s novým ředitelem školy Oskarem Duschingerem, starosta města Nittenau Karl Bley a předseda spolku pro partnerskou spolupráci Hans-Georg Heigl. Po oficiálním přivítání se rozběhl dopolední program. Aby byl překonán počáteční ostych a zmenšila se jazyková bariéra, vzaly německé děti mezi sebe naše děti, vytvořily skupinky a takto namíchány se společně účastnily připravených činností. Někteří navštívili hudební dílnu, kde pomocí bubínků rytmizovali píseň „Bratře Kubo“ a naučili se ji také zazpívat (česky i německy) jako kánon. Děvčata zase zlákalo zdobení břidlicových srdíček drobnými korálky a jemnými zlatými nebo stříbrnými drátky. Další vytvářeli na zahradě školy mozaiku pod vedením místní výtvarnice Christine Schinnerové. V tělocvičně si pak všichni zacvičili při hudbě a vyzkoušeli svoji obratnost. Poté následoval oběd v podobě gril-party. Každý dle svého výběru mohl ochutnat místní bramborový salát, grilované maso nebo klobásy. Kolem 14 hodiny jsme společně odjeli připraveným autobusem do 20 km vzdáleného přírodního parku Höllohe. Při procházce po něm naše děti obdivovaly krásně barevné kanárky, páva s rozevřeným ocasem, mluvící vránu, ale i obyčejné koroptve, křepelky, divoká prasata či krotké veverky. Zážitkem pro všechny byla možnost krmení koz a muflonů. Zpestřením odpoledního programu bylo nedaleké dětské hřiště, kde se všechny děti do sytosti vyřádily na skluzavkách, houpačkách prolézačkách, pavoučích sítích…Zklidnění nastalo až při zmrzlině, kterou všem zakoupil pan ředitel Duschnger. Odpoledne uteklo jako voda a nastal čas loučení s kamarády, předávání osobních dárků a vyměňování adres. A pak už jen cesta domů. V tu chvíli se však objevil nečekaný problém - porucha motoru našeho autobusu. A my jsme si tak nedobrovolně prodloužili náš pobyt ve Fischbahu o 3 hodiny, dokud nedorazil náhradní autobus. Díky panu řediteli, který s námi trpělivě setrval celou dobu našeho čekání, si děti mohly tento čas krátit v prostorách školy v počítačové učebně či sledováním videa nebo při hrách na školní zahradě. V 21:30 hodin jsme se pak rozloučili už doopravdy a o půlnoci jsme mohli předat děti rodičům. A tak náš nečekaně prodloužený výlet šťastně skončil.
                                                                 Blanka Velkoborská a Sylva Seidenglanzová

Moje nejoblíbenější zvířátko

V měsíci únoru DDM Přeštice vyhlásilo výtvarnou soutěž „ Moje nejoblíbenější zvířátko“. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií. Naši žáci z 2. - 5. ročníku se zapojili a věřte nevěřte, umístili se na prvních třech místech. Ve II. kategorii se na 1. místě umístil Jan Visinger s kresbou „ Kapřík“. Ve III. kategorii se na 2. místě umístila Barbora Mandíková s kresbou „ Baryk“a na 3.místě v téže kategorii se umístil Jan Martínek s kresbou „Lev indický“. Všichni tři obdrželi krásné odměny a hlavně diplom. Touto cestou všem vítězům blahopřejeme a poděkování patří též organizátorům soutěže DDM Přeštice. 
                                                                            Jana Tolarová a Blanka Velkoborská

Vánoční vystoupení našich žáků v Nittenau

V pátek 5.12. 2008 se žáci naší školy opět vydali na cestu do malebného německého městečka Nittenau, kde vystoupili se svým vánočním představením. První vystoupení proběhlo ve Volksschule, což je základní škola našeho typu. Po příjezdu naše kroky vedly do auly školy, kde nás obrovským potleskem přivítalo asi 120 dětí. Bylo to velmi příjemné, protože naše děti netušily, co je vlastně čeká. Po krátkém uvítání přišel mezi děti německý Nicolaus / Mikuláš /společně s čertem a zahájil besídku modlitbou. následovala bohatá nadílka i pro naše děti, které si odnesly mnoho čokoládových dobrůtek. Když si děti užily své, přišli jsme na řadu se svým vystoupením. Musím říci, že naše děti, přesto, že vše nacvičovaly pouze ve svém volném čase společně s p. uč. Nohavcovou a p. uč. Jeslínkovou, podaly nádherný výkon. Následně vystoupil Pěvecký sbor z Chlumčan. Po skončení besídky nás městem Nittenau
provedl p. Heigl, který má zde na starosti styk se zahraničím. Přesto, že vycházka byla asi hodinová, děti byly nadšené vánočními trhy, prohlédly si muzeum a kostel v tomto městečku. Pak jsme se vrátili do autobusu a odjeli na další plánované místo na kliniku Am Regenbogen, zde byl pro nás připraven oběd a pak jsme opět vystoupili pro nemocné lidi. V tomto prostředí na nás padla trochu smuteční atmosféra, protože mnoho pacientů začalo dojetím plakat. Děti tu sklidily obrovský aplaus a velké poděkování p. ředitelky této kliniky a p. starosty města Nittenau. Poslední vystoupení se uskutečnilo v Domově důchodců Valentin, kde bylo pro naše děti připraveno sladké občerstvení. Tady se s námi rozloučili všichni pacienti, p. Heigl i p. Blei - starosta a nás už jen čekala cesta domů. Mnoho pacientů se s námi přišlo rozloučit až k východu a přáli si, abychom je příští rok opět navštívili. Myslím si, že děti tento den braly jako zpestření a všichni odjížděly s hlavičkou plnou dojmů a krásných vzpomínek. My dospělí jsme byli překvapeni nádherným přijetím, vřelými slovy a krásnou vánoční atmosférou, která zde vládla. Touto cestou bych chtěla poděkovat p. Mgr. Hanzlíkové- manažerce za Mikroregion Přešticko, která společně s námi absolvovala celý den a zajistila veškerou organizaci, dále p. Úlovcovi, který tlumočil, p.uč. Jeslínkové, která zabezpečovala hudební část a p. uč. Nohavcové, která naše děti na toto vystoupení připravovala a hlavně těm, kteří se největší měrou zasloužili o krásný zážitek, našim dětem: Barborce Mandíkové, Ivetce Menšíkové, Domíkovi Jeníčkovi, Adámkovi Samuelovi, Pepčovi Boříkovi, Melisse Skálové, Lukáškovi Havlíkovi, Máťovi Muchkovi, Dorotce Doležalové, Gábince Grossové, Verunce Kepkové, Máťovi Tolarovi a Fildovi Lehrovi.
                                                                                                      Jana Tolarová
Poděkování manželům Grossovým

Již v loňském roce poskytli manželé Grossovi, rodiče našich dvou žákyň, naší základní škole sponzorský dar, za který jsme mohli koupit nerezovou várnici na čaj pro naše žáky. V letošním roce zakoupili do školní družiny radiomagnetofon. Mnohokrát děkujeme.      Pavla Nohavcová

Děkujeme za sponzorské dary

Manželé Balážovi věnovali škole vypalovací zařízení k PC v hodnotě 1 890 Kč a ing. Vladimír Tolar daroval škole laserovou tiskárnu v hodnotě 2 049 Kč. Manželé Boříkovi zaslali na účet školy finanční dar – 2 000 Kč. Všem jmenovaným mnohokrát děkujeme.
                                                                                                 pedagogický sbor ZŠ

Naše škola byla oslovena sdružením Nahlas o pomoc 3 letému chlapečkovi Alanovi Tomasovi, který se nachází v tzv. vigilním komatu. Děti nakreslily Alánkovi obrázky, které zobrazují, jak ony prožívají Den dětí. 

Dopravní hřiště Blovice

Dne 10.října 2008 přijel pro žáky z naší školy autobus, aby nás odvezl na dopravní hřiště do Blovic. Tentokrát se zúčastnili i žáci z 1.a 2.ročníku. V Blovicích nás přivítal zkušený instruktor pan Tolar a žáky rozdělil do dvou skupin. První skupina- 1., 2.a 3.ročník odešla s instruktorkou do učebny, kde si povídali o provozu na silnici, dopravních značkách a křižovatkách. Žáci z druhé skupiny si nasadili přilby, nasedli na kola a jízdu si vyzkoušeli v praxi. Po přestávce a svačině se obě skupiny vyměnily. Problém byl v tom, že někteří prvňáčci na vysoká kola nedosáhli, proto jízdu absolvovali na koloběžkách. Též bylo patrné, že tito mladší žáci pravidla silničního provozu ještě tolik neovládají. Velkým problémem pro ně byla jízda po kruhovém objezdu, jelikož neznají mnoho dopravních značek, jezdili v protisměru a tak se stalo i několik drobných karambolů. Pan Tolar žáky po celou dobu trpělivě opravoval a poučoval o správné jízdě. Dopravní hřiště je pro žáky dobrou průpravou pro jízdu v opravdovém silničním provozu. 

                                                                                            Sylva Seidenglanzová

Příběhy včelích medvídků

Dva malí neposední čmeláčci Čmelda a Brumda, které většina dětí zná z televizní obrazovky, ožili i na divadelní scéně. V podání herců pražského divadla Krapet je naši žáci mohli vidět v pohádkovém představení, jež se uskutečnilo ve čtvrtek 9.10.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích.
Spolu s čmeláčími kluky a jejich kamarády Beruškou, Housenkou a Motýlem prožily děti nejrůznější dobrodružství- osvobozování Čmeldy z pavoučí sítě, boj s obrem Pučmeloudem za navrácení jím ukradeného majetku a miminka paní Světluškové.
Zároveň se při jejich povedených kouscích diváci dozvěděli spoustu zajímavostí ze života hmyzu.
Zážitek z představení umocnily nápaditá scéna, barevnost kostýmů i melodické písničky Petra Skoumala.
Bezprostřední reakce dětí na veškeré dění na jevišti dokazovaly, že se jim příběh líbil.

                                                                                            Blanka VelkoborskáDivadlo Fauna

Ve středu 25. 9. 2008 se u nás uskutečnilo představení Ptáků a kouzel. Nejprve byl dětem představen sýček, tančící sova pálená, výr, o kterém jsme se dozvěděli, že chytá ještěrky, žáby i zajíce. Všichni se mnohokrát lekli, když jim takový velký pták prolétl nad hlavou. Když si výra jeho pán přivolal zpět k sobě, děti si ho mohly pohladit. Dále jsme viděli mládě sovy pálené, která byla schovaná v malém košíčku plném jejího chmýří. Představení bylo proložené kouzlením s kostkami, šátky a krabičkou s prstýnkem. Největším zážitkem pro děti byl červený papoušek Bertík a vzácný papoušek Kakadu z Indonézie Péťa. Představení všechny děti velice nadchlo a každý si odnášel mnoho nových informací. 
                                                                                                učitelský sbor

Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 proběhlo i tentokrát v tělocvičně naší školy. Sešli jsme se opět v hojném počtu. Přivítali jsme mezi námi starostu OÚ Horšice Miroslava Čepického, zástupce OÚ Dolce p. Jitku Vašákovou. Tento den byl slavnostní především pro naše nové prvňáčky.Po úvodním slovu p. ředitelky Pavly Nohavcové promluvil k rodičům i žákům p. starosta Čepický. Poté následovala nejdůležitější část pro nové žáčky – předání upomínkových listů, šerp s nápisem Prvňáček a malé sladké odměny. Je zvykem, že rodiče v tento den mají možnost prohlédnout si školu, která tak nádherně voní a září čistotou. Doufáme, že takováto příjemná atmosféra, která provázela tento den, vydrží v naší školičce po celý rok.
                                                                                               učitelský sbor
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina