naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola - 2006/2007


Testování Kalibro

V letošním roce proběhlo opět na naší škole v 5. ročníku testování Kalibro. 
Testování probíhalo ve 4 dnech, jelikož jsme si zvolili 4 kategorie testování. Český jazyk, matematiku, anglický jazyk a humanitní základ. V každé ze jmenovaných kategorií se čerpalo z daného článku, který nebyl vůbec jednoduchý. Dětem dalo velkou práci přečíst, ale hlavně pochopit podstatu a potom teprve mohly začít vyplňovat správné otázky. V anglickém jazyce se odpovídalo a řešilo 10 otázek. Průměr za třídu byl 66%, což se nám zdá velmi pěkné. V českém jazyce se řešilo celkem 13 otázek a úspěšnost byla 69%. V matematice se řešilo 15 úkolů a úspěšnost byla 75%. V humanitním základu se odpovídalo na 13 otázek a úspěšnost byla 62%. Testování bylo u našich žáků velmi přínosné, protože i oni sami se naučí trochu jinou formou pracovat a řešit úkoly mnohem náročnějšího typu. V průběžném celostátním testování jsme byli dobří, můžeme říci velmi dobří. Myslíme si , že jako málotřídní škola své žáky připravujeme pečlivě a kvalitně pro další studium na ostatních školách. 
                                                                  Jana Tolarová, Kateřina Uhlíková 

Velikonoční dopoledne v Přešticích

Ve středu 19.3.2008 navštívili žáci naší školy spolu se svými vyučujícími Dům dětí a mládeže v Přešticích. Protože bylo před Velikonocemi, nachystaly pro nás Blanka Zezulová a Hana Strnadová sádrové polotovary vajíček a zajíčků. Každé dítě si dle libosti vybralo jeden nebo více odlitků a barevně je dotvořilo podle svých představ. Radost z tvoření násobila i skutečnost, že si hotová dílka mohli všichni odnést a pochlubit se s nimi doma. Během návštěvy se však jen netvořilo, ale žáci se podle své nálady mohli potěšit s tam chovanými zvířaty či si zaskotačit v herně. Příjemné dopoledne ukončila jedenáctá hodina, protože na nás čekal již autobus, kterým jsme se museli vrátit do školy.
Ještě jednou všichni děkujeme oběma výše jmenovaným za pečlivě připravený program, trpělivost a pohodovou atmosféru.

                                                                                          Blanka Velkoborská

Velikonoční slavnosti

Stejně jako před vánocemi jsme si ve velikonočním čase pozvali na besedu členku sdružení YMCA Klatovy, aby nám svým vyprávěním přiblížila velikonoční zvyky, pověry a obyčeje.
Děti měly možnost dozvědět se, proč se vlastně velikonoce slaví, že velikonoce mají náboženský podtext /ukřižování Krista /, proč se barví vajíčka a malují kraslice, jaký význam má velikonoční pomlázka. Nejednalo se ovšem o pouhou besedu, ale žáci se účastnili i soutěže, ve které měli správně odpovědět na různé otázky související s velikonocemi. Za správnou odpověď získali body a nakonec nikoho neminula sladká odměna. Nutno podotknout, že sdružení YMCA pořádá tyto besedy bez nároku na honorář.

                                                                                          Pavla Nohavcová

Afrika

V pátek 8.2.2008 žáci 1. až 3. ročníku společně s dětmi mateřské školy navštívili Kulturní zařízení v Přešticích, kde shlédli představení nazvané Afrika z cyklu Látavé příběhy krejčíka Honzy.
Jak název cyklu napovídá, hlavní postavou veškerého dění je krejčík Honza. Tomu jednoho dne přinese pošťák vyšívané rekomando od dětí z MŠ v Záplatovicích s objednávkou na masky zvířat pro maškarní bál. Neposedné nůžky mu však nedopatřením obrázky masek rozstříhají. A tak krejčík se svými kamarády jehličkou BILLOU, špulkou MIRKOU a zavíracím špendlíkem NESMYSLÍKEM vypraví na výlet do daleké Afriky a společně s dětmi dají do pořádku to, co nůžky natropily.
Všechny děti v sále se od počátku až do konce staly aktivními účastníky představení. Společně plnily nejrůznější úkoly, tleskaly do rytmu, zpívaly, pohybem vyjadřovaly obsah písní o Africe a afrických zvířatech. Vylosovaní šťastlivci dokonce pomáhali krejčíkovi Honzovi a jeho kamarádům na jevišti. Na závěr si všichni zúčastnění zatančili twist.
Představení plné legrace, pohybu a písniček se dětem líbilo. Důkazem toho byl nejen závěrečný potlesk, ale i nádherné obrázky, které všichni po návratu zpět namalovali.

                                                                           Blanka Velkoborská a Dana Řihošková

Jak jsme slavili Halloween

Jak trávíme přestávky

Jak jsme batikovali trička

„Sezame otevři se“
V pátek 18.1.2008 přijeli do naší školy Honza s Tomášem z občanského sdružení Harmonie Mundi, aby nám přednesli svůj nový, hudebně dramatický program nazvaný „Sezname, otevři se“
Původní písničky s originálními texty spolu s průvodním slovem, dialogy a interaktivními prvky rozkrývali před posluchači tyto témata:
- umění dívat se kolem sebe a schopnost vidět věci v souvislostech
- aktivní přístup k životu
- posílení sebevědomí na základě analýzy své jedinečnosti
- vědomé a podvědomé budování osobnosti
- posilování dobrých mezilidských vztahů
- základní zásady komunikace
- senzibilita k času a hospodaření s ním
- rozvíjení fantazie a kreativita
- vůle naslouchat
- vliv médií a počítačů na vývoj osobnosti

Žáci byli po celou dobu do programu aktivně zapojováni a představení se jim velice líbilo, což ukázali na konci svým velkým potleskem. 

                                                                                          Sylva Seidenglanzová

O BÍLÉ LANI
Tak se jmenuje divadelní představení, které naše děti mohly shlédnout v divadle Alfa 14. 11. 2007 v Plzni. Pohádkový příběh nás zavedl do doby středověku, kde vládli králové, zápasili rytíři a budoucnost předpovídaly věštkyně. Hlavními hrdiny zde byly právě věštkyně – Libuše, Božena a Mařena, dále král Klouda, který měl 3 syny – Dardu, Škardu a Jardu. Otec a jeho dva synové měli zálibu v lovu, ale jejich bratr jarda jejich zálibu nesdílel., byl to velký snílek. V jedné postavě zde vystupoval – čaroděj, doktor a kronikář, který sloužil již zmíněnému králi Kloudovi.Věštkyně si usmyslely, že se za každou cenu každá z nich provdá. Nic jim nestálo v cestě, jen to, že se každá z nich zamilovala do jednoho muže, a to do čaroděje, kronikáře a doktora najednou. Vše se ovšem odvíjelo úplně jinak, než si každý představoval. Král a jeho synové jednoho dne jeli na lov a snažili se ulovit laň, která se proměnila v krásnou princeznu. Všichni se snažili zjistit , jak se jmenuje a odkud pochází. Dlouho však trvalo, než se všichni dozvěděli, že je to princezna Rozanora z Dalekého Severního království. Její rodiče král a královna Žloudovi ji dlouho, předlouho hledali a snažili se ji vysvobodit ze zakletí, do něhož ji uvrhla zlá čarodějnice Hromnice Ňafová. Všechno nakonec skončilo jako ve všech našich pohádkách . Věštkyně se provdaly, princezna byla osvobozena a všichni žili šťastně až do smrti. Pohádku, kterou naše děti shlédly s opravdu velkým nadšením napsal americký humorista, spisovatel a kreslíř James Thurber, který dokázal děti nadchnout svým humorem i jazykovým experimentátorstvím. V jeho pohádkách se objevují netradiční pohádkové postavy a motivy, ale všechny jsou zasazeny do jedinečného , neopakovatelně svébytného, fantaskního světa.Po dlouhé době naše děti shlédly pohádku, která je velice zaujala a určitě v nich zanechala i mnoho vnitřního zaujetí.                                                    Jana Tolarová

Žák Ajda
V pondělí 5. listopadu naši školu navštívilo Divadlo JAMY se svým představením Žák Ajda. Představení bylo pro žáky 1.- 5. tříd. Vystoupením nás provázeli dva herci, pan učitel a žák Ajda. Na necelou hodinu jsme se přenesli do úplně jiné školy s jinými žáky. Ajda byl ve škole velice nepozorný a s některými otázkami svého učitele si nevěděl rady, a tak jsme mu všichni pomáhali. Nejvíce mu však šlo hraní na kytaru a zpěv a tak nás provázel celým představením moc hezkými písničkami.
Všem se nám vystoupení moc líbilo.                                           Kateřina Uhlíková

Zapsáno 11 budoucích prvňáčků

V úterý, 5. února, proběhl zápis do 1. ročníku. Byl opět pojat pohádkově, tentokrát se Sněhurkou a více než sedmi trpaslíky. Budoucí prvňáčci nám dokázali, že jsou na školu připraveni a kromě ukázky svých znalostí / recitování básně, zpěv písně, nakreslení obrázku, poznání některých písmen a číslic / se mohli předvést či spíše vyřádit v tělocvičně, kde pro ně byly připraveny různé hry. Pro příští školní rok bylo zapsáno 11 prvňáčků.
                                                                                       Pavla Nohavcová
                                                                                         ředitelka školy

Mikulášská nadílka
Jako každý rok i letos na začátku adventního času navštívil naši školičku ctihodný Mikuláš doprovázený krásnými andílky a spoustou rozpustilých čertů. Jejich kroky nejprve vedly mezi naše nejmenší v mateřské škole, aby potěšili jejich rozechvělé dušičky mikulášskou nadílkou. Větší děti ve škole se zpočátku zdály být hrdiny, ale při pohledu na Mikuláše a jeho družinu většina z nich znejistěla. S třesoucími se hlásky, mnozí i se slzičkami v očích odříkávali básničky, zpívali a slibovali polepšení. Každému žáčkovi se vždy viditelně ulevilo, když Mikuláš zahnal dotěrné čerty a nadělil mu sladkou odměnu. A věřte, že za to stála.

                                                                                            Blanka Velkoborská

Krásně prožité dopoledne
10. 12. 2007 jsme s p. uč. Kačenkou Uhlíkovou a 4. a 5. ročníkem navštívili Dům dětí a mládeže v Přešticích.
Blanka Zezulová napekla pro naše děti vánoční perníčky, které si děti nazdobily citronovou polevou. Nevěřili byste, s jakým zápalem, zvláště kluci zdobili a vytvářeli různé ornamenty. Skoro hodinu a půl trvalo nazdobení a pak si každý z nich mohl odnést celý tácek perníčků domů. To však ještě nebylo vše. Paní Blanka pro nás odlila do formiček krásné vánoční ozdoby, které si děti nabarvily dle své fantazie.Vytvářely se různé hvězdy, vánoční hůlky, stromečky atd. V půl jedenácté jsme se v Domě dětí rozloučili a pokračovali jsme do Příchovic, kde jsme navštívili proslulý Vánoční betlém p. Andrlíkové. Děti byly nadšené, protože některé z nich ještě takovou krásu nezažily. Ve 12 hodin jsme se vrátili do školy plni obrovských dojmů. Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Blance Zezulové, která si pro naše děti připravila krásný program a dětem i krásné chvilky.                             Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. roč.

Preventivní program MŠ a ZŠ
Téma: pozor na cizí lidi a šikana
Ve středu 28. 11. 2007 se žáci 3.,4. a 5. ročníku zůčastnili besedy na téma Šikana. Celý program byl veden spíše formou diskuse, která místy byla i velmi bouřlivá. Proč vlastně takové téma? Myslím, že v naší školičce takovýto problém zatím nemáme, ale děti by měly být připraveny na možný vznik. Již na II. stupni se děti setkávají s šikanou a různými typy vydírání a je třeba takovýmto jevům předcházet.
Ve čtvrtek 29. 11. 2007 proběhl na naší škole preventivní program pro děti z mateřské školy a žáky 1. a 2. třídy. Program byl zaměřený na prevenci bezpečnosti dětí a důvěře k cizím osobám. Na začátku se žáci zaposlouchali do pohádky O Smolíčkovi a pak si povídali o tom, co bylo špatně a jak by postupovali. Nakonec se rozpoutala velká diskuse na téma, jak se chovat k cizím lidem a jak reagovat, když se ztratí v neznámém prostředí. Oběma besedami nás provázela paní uč. Sylva Siedenglanzová, které všichni tímto moc děkujeme. 
                                                          p. uč. Kateřina Uhlíková a p. uč. Jana Tolarová

Vánoční vystoupení našich žáků v Nittenau
Stalo se tradicí, že před vánočními svátky navštěvujeme se svým vánočním vystoupením kliniku pro dlouhodobě nemocné pacienty, postižené neurologickými a onkologickými chorobami a domov důchodců v Nittenau. A tradičně i tentokrát nás provázelo špatné počasí.
I letos s námi cestoval pěvecký sbor z Chlumčan. Za školskou radu naší školy se zúčastnila její členka paní Ivana Linhartová.
Pro naši návštěvu v Německu byl vybrán pátek, 7.12., abychom dopoledne mohli navštívit naši partnerskou málotřídní školu ve Fischbachu. A přijetí bylo skutečně fantastické. Naši přátelé pro nás připravili mikulášskou nadílku, přišel i nádherný Mikuláš s dárky nejen pro německé, ale i pro naše děti. Byl to skutečně zážitek. Děti z Fischbachu měly hezké vystoupení a na oplátku naše děti předvedly malý vánoční koncert v podobě koled. Atmosféra byla velmi přátelská, provoněná blížícími se vánocemi. Nutno podotknout, že mikulášskou nadílku, stejně tak jako jiné akce pro žáky, organizují ve Fischbachu rodiče, kteří byli nadílce také přítomni. Bylo poznat, že v této zemi je vztah učitel – rodič – žák na úrovni vzájemně si pomáhajících partnerů. My jsme přivezli do Fischbachu jako dárky krásné vánoční svícny, které vyrobili starší žáci a pro pedagogy betlém z kukuřičného šustí. Rozloučení pro obě strany nebylo lehké, ale doufáme, že v květnu nebo červnu 2008 se uskuteční třídenní výměnný pobyt německých dětí u nás.
Poté jsme se přesunuli na kliniku pro dlouhodobě nemocné pacienty a následně do domova důchodců v Nittenau. V obou zařízeních bylo o nás perfektně postaráno, měli jsme dostatek jídla i pití a bylo vidět, že jsme skutečně vítanou a váženou návštěvou. Všechna naše vystoupení dopadla na jedničku s hvězdičkou, děti podaly perfektní výkon a některé koledy si posluchači v němčině pobrukovali s nimi. Naši školu reprezentovali: Helenka Sedláková, Zdenička Šlehoferová, Kačka Švihlová, Ivetka Menšíková, Gábinka Grossová, Dorotka Doležalová, Barunka Mandíková, Verunka Kepková, Melisska Skálová, Domík Jeníček, Martínek Muchka, Lukášek Havlík, Pája Nový, Pepča Bořík a Kryštůfek Linhart.
Po celou dobu našeho jednodenního cestování nás provázel představitel mikroregionu Nittenau pan Heigl, ve Fischbachu nás přišel přivítat starosta Nittenau pan Blei.
Poděkování patří tlumočnici, slečně Heleně Glatterové za perfektní výkon a p. Ing. Velkoborskému, který po příjezdu do Přeštic ochotně odvezl tlumočnici do Plzně bez nároku na proplacení benzínu.
Vážíme si těch rodičů, jmenovitě pana Menšíka, paní Nové a paní Krbcové, kteří nám po příjezdu domů slůvkem „děkuji „ vyjádřili poděkování za to, že jsme se o jejich děti po celý den pobytu v Německu staraly a v pořádku je dovezly zpět domů.

                                                                                  Mgr. Pavla Nohavcová
                                                                                  Mgr. Blanka Velkoborská


Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Stejný název mělo představení, které v pátek 5. října 2007 shlédli děti z mateřské školy a poté i žáci 1. a 2. ročníku. 
Netradičně pojatá pohádka s využitím netradičních rekvizit od počátku působila na fantazii malých školáků.
Jen si představte, že Širokého představovaly obyčejné štafle, malířský váleček na teleskopické tyči zase Dlouhého. A Bystrozraký? To byl kbelík obrácený dnem vzhůru s provrtanými dírkami místo očí, jimiž procházel laserový paprsek.
Důkazem toho, že neobvyklé představení děti zaujalo, byly nejen jejich bezprostřední reakce během děje, ale i spontánnost a aktivita, s níž se všichni zapojovali do plnění nejrůznějších úkolů při osvobozování zakleté princezny.
                                                                                   Blanka Velkoborská

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování maminkám

Ve středu 27. 6. 2007 se v naší škole konal Sportovní den, který každý rok připravuje 5. ročník. Již druhým rokem to však není úplně obyčejné dopoledne, ale žáci ze 4. a 5. ročníku si připravili skvělé občerstvení, které se servírovalo formou švédských stolů. Tímto bychom chtěli poděkovat všem maminkám, které věnovaly čas přípravě těchto výtečných pokrmů. Děkujeme paní: Sedlákové, Vránkové. Bártové, Klasnové, Velichové, Hodanové, Černé, Menšíkové, Skálové, Dražské, Kepkové, Šlehoferové, Pavlátkové, Švihlovéa Heřmanové. 
                                                                                         Učitelský sbor


Předškoláci na týdenní zkušené ve škole

Loňský týdenní pobyt předškoláků v 1. ročníku základní školy měl úspěch, a tak i letos v týdnu od 11.6. do 15.6. přišli předškoláci „ na zkušenou“ do školy. Tentokrát byl pro ně připraven projekt V pohádkové škole. Společně s prvňáčky se deset předškoláků stalo králi a královnami, plnili pohádkové úkoly a nechybělo ani pohádkové divadlo. Cílem tohoto aklimatizačního pobytu je, aby se děti do školy těšily a neměly zbytečné obavy z neznámého prostředí. Na závěr byli za vzornou práci všichni odměněni.
                                                                                            Pavla Nohavcová
                                                                                        třídní učitelka 1. ročníku

Dopravní výchova v 1. ročníku

Téměř po celý školní rok se žáci 1. ročníku seznamovali s pravidly silničního provozu. Při výuce nám velmi pomohl pracovní sešit Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník,vydaný Ministerstvem dopravy. Žáci se přiměřeně svému postupně seznamovali se správným přecházením vozovky na venkově i ve městě, s chůzí na chodníku a na silnici, byli poučeni, kde si bezpečně mohou hrát a na řešení modelových situací si ověřili, zda zvládnou cestu do školy a zpět domů, zda při cestě autem jsou řádně a správně připoutáni a kdo všechno může být účastníkem silničního provozu. Za úspěšné splnění všech úkolů získal každý žák reflexní doplněk – sovičku s nápisem BESIP.
                                                                                  Pavla Nohavcová
                                                                               třídní učitelka 1. roč.


Zlatá srnčí trofej

V pátek 2. 5. 2008 se u nás opět konalo školní kolo Zlaté srnčí trofeje.Žáci nejdříve plnili teoretické znalosti z myslivecké terminologie a poté určovali a poznávali rostliny a živočichy. Nejlepších 9 se tento víkend 10. 5. 2008 utkalo v oblastním kole, které se konalo v Záluží u Stoda . Pro děti byl připravený krásný program- výstava českého skla a výstava trofejí. Naši žáci se výborně umístili- Lucie Staňková – 1. místo, Helena Sedláková – 2. místo, Zdeněk Pavlátka -4.místo, Lukáš Hora – 5. místo, Kateřina Švihlová – 6. místo, Zdenička Šlehoferová – 7. místo, Jan Bláha – 8. místo, Pavel Nový – 9. místo, Michal Snopek – 11. místo v okrese Plzeň-jih. Všem žákům, kteří se tohoto klání zúčastnili patří velké poděkování, protože si našli chuť a čas reprezentovat naši školu. Samozřejmě, že dík patří i rodičům, kteří doprovázeli své děti a hlavně je i odvezli na určené místo- p. Sedlák, p. Nová a p. Švihla. Ještě bych jménem učitelského sboru chtěla poděkovat Mysliveckému sdružení Diana , jmenovitě p. starostovi Čepickému a p. Kaslovi, že si našli alespoň chvilku pro naše děti a uspořádali pro ně školní kolo Zlaté srnčí trofeje.
                                                                                                         Jana Tolarová

CHRPA

V letošním školním roce již na naší škole proběhla sbírka na výcvik koní pro nemocné děti, které se účastníme již čtvrtým rokem. Částka, která byla vybrána není zanedbatelná, naopak vyšší než-li v loňském roce. Bylo vybráno 2 733,- Kč. Naši žáci se této sbírky účastní s velkým zájmem a příspěvky jsou pouze z jejich kapesného. Tímto bych našim dětem chtěla poděkovat za to, že se s radostí a elánem podílely na takovéto akci . V souvislosti s tímto projektem se také naši žáci pod vedením p. uč. Kateřiny Uhlíkové a p. uč. Blanky Velkoborské zúčastní výtvarné soutěže Kůň terapeut 2007/ 2008. 
                                                                                                            Jana Tolarová


Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání " S úsměvem a radostí za poznáním " je k dispozici rodičům v ředitelně školy.

Školní výlet

Dne 31. května 2007 v osm hodin ráno jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl na Antýgl. Tam jsme vystoupili a vydali se po naučné stezce Povydří směrem k Turnerově chatě. Po cestě panovala dobrá nálada, sledovali jsme bublající řeku, která svou silou omývala obrovské balvany i úplně malé oblázky. Všimli jsme si také nahnědlé barvy vody, jejíž původ je z horských močálů a rašelinišť. Na Turnerově chatě si všichni zakoupili suvenýry, rozbalili své svačiny a po přestávce a občerstvení jsme pokračovali na Čeňkovu Pilu. Zde jsme navštívili elektrárnu, kde jsme si vyslechli zajímavou přednášku o životě na horách, jak zde v dřívějších dobách lidé žili, čím se živili a jak pracovali. Přednáška byla doplněna filmem o splavování dřeva a žákům jistě hodně dala. Na zpáteční cestě autobusem jsme se opět nasvačili, a aby nám cesta lépe uběhla, zazpívali jsme si několik písní. Tento výlet se velmi vydařil, žáci si odnesli mnoho poučného a nezbývá jim nic jiného než čekat na další výlet v příštím roce.

Nejdelší řetěz na naší škole
Je známo, že naši žáci řeší netradiční úkoly a dokáží se výborně bavit. Zrovna nedávno dostali čtvrťáci a páťáci za úkol vytvořit v časovém intervalu 3 minut co nejdelší řetěz z oblečení, které měli na sobě. Dokázali uvázat 28 metrů dlouhý řetěz. No, není to paráda?
tř. uč. Jana Tolarová


Školní kolo Zlatá srnčí trofej
V pátek 18. 5. 2007 se naši žáci 3. – 5. ročníku utkali ve školním kole soutěže Zlatá srnčí trofej. Organizátory této soutěže byli myslivci ze spolku Diana. Porotci byli p. Kasl st. a p. Kasl ml., p. Polívka a p. Mrskoš. Všichni čtyři měli plné ruce práce. Nejdříve probíhaly klasické testy z myslivecké terminologie, dále tzv. poznávačka rostlin a živočichů . Myslím, že děti se poctivě učily a i my tř. uč. jsme přípravě na tuto soutěž věnovaly dostatek času v hodinách přírodovědy. Po celkovém vyhodnocení testů a poznávačky bylo vybráno 8 členné družstvo, které bude naši školu, ale i obec Horšice reprezentovat na okresní soutěži v Hrádku u Rokycan, proto si uznání všech zaslouží: Helenka Sedláková, Lucie Staňková, Adélka Černá, Zdenička Šlehoferová, Lukášek Hora, Míša Menšíková, Zdenda Pavlátka a Lenička Vránková. Žáci, kteří se umístili na prvních místech získali i krásné odměny z porcelánu s motivem myslivosti a všichni účastníci společně s učitelským sborem dostali i sladkou odměnu. Tímto bych chtěla poděkovat Mysliveckému sdružení Diana, které se již 4 roky podílí na organizování této soutěže a věnuje svůj volný čas různým besedám a setkáním s našimi dětmi. Jana Tolarová


Testování žáků 5. ročníků
V letošním školním roce 2006/ 2007 jsme se jako málotřídní škola přihlásili do projektu Cermat, který provádí testování pátých ročníků. Testy probíhaly ve dvou dnech a byly striktně dodržovány dle pravidel testovacích komisí. Věřte, že ještě než jsme otevřely společně s paní ředitelkou obálky, připadaly jsme si obě jako u písemných maturitních zkoušek. Vše bylo pečlivě zapečetěno a muselo se otevřít přímo před zraky testovaných žáků. První den proběhly testy dovedností z českého jazyka a matematiky. Všechny vypracované testy byly v tento den uloženy a zapečetěny. Druhý den proběhlo testování ze všeobecných dovedností a žáci v závěru ještě vyplňovali žákovský dotazník, který se týkal průběhu testování. Celou zásilku jsem pod dohledem paní ředitelky musela vložit do bezpečnostní obálky a týž den odvézt na sběrné místo do ZŠ Přeštice . Celý tento proces byl opravdu velmi náročný, ale myslím, že se takovýmto způsobem alespoň děti připravují na situace, které jim přináší a bude přinášet tato doba. Tř. uč. Jana Tolarová

Plavecký výcvik 2007

Bezpečná jízda

Již 4 roky se naši žáci zúčastňují okresního kola soutěže Besip, která se pravidelně koná v Blovicích. Úspěchy našich pátých ročníků jsou velmi pěkné. Letos bylo do této soutěže přihlášeno 11 družstev z okresu Plzeň-jih a naši žáci se umístili na krásném 6. místě. Příprava na tuto soutěž není vůbec jednoduchá a každým rokem je stále náročnější. Celá soutěž je rozdělena do čtyř disciplín. Jízda na dopravním hřišti podle daných pravidel silničního provozu, dále jízda zručnosti, která byla obzvláště letos velmi obtížná. Třetí disciplína je zdravověda a poslední jsou testy a pravidla silničního provozu. Letos byli do této soutěže vybráni Lenička Vránková, Míša Menšíková, Venoušek Klasna a Máťa Bárta. Všichni čtyři se opravdu poctivě připravovali a proto dosáhli tak pěkného umístění. Je vidět, že i na tak malé škole jsou děti, které dosahují krásných výsledků a vzorně reprezentují svoji školu. tř. uč. Jana Tolarová

Přišel k nám i kouzelník
Naši školičku v minulém týdnu navštívil kouzelník. A ne tak obyčejný, jakého známe z kabaretů. Přivezl si s sebou dokonce i dravé ptáky a jednoho velkého papouška, který učaroval všechny děti. Představení začalo kouzlením s kostkou, ve které byly schovány šátky, barvy a dokonce i prstýnek, který kouzelníkovi půjčila paní učitelka z MŠ. Samozřejmě, že měla obavy, zda jí kouzelník prstýnek vrátí. Ale vše dobře dopadlo. Skoro všechna kouzla si děti vyzkoušely společně pod vedením pana kouzelníka. Čáry a kouzla byly prokládány ukázkami ptáků, které si kouzelník přinesl s sebou. Nejdříve nám nad hlavami prolétl výr velký, potom sova pálená , v kleci nám přinesl ukázat čížečka a samozřejmě, že v kouzelnickém klobouku nesměl chybět ani králík. Na závěr nám byl představen papoušek Ara, se kterým se všechny děti mohly vyfotografovat a potěšit na vlastní kůži. Nevěřili byste, jak je takový krásný pták těžký. Děti byly tímto představením tak nadšeny, že se o něm mluvilo ještě celý týden. 
                                                                                               Jana Tolarová

Srando a Legrando
V úterý 17. 4. nás v Základní a Mateřské škole v Horšicích navštívili dva herci divadla JaMy Brno. Pan Srando byl uklízeč s koštětem, velkým kamarádem zvaným Tonda Smetáček, a pan Legrando hrál na kytaru. Na začátku nás přivítali písničkou My jsme kluci veselí a předvedli akrobatické kousky s Tondou Smetáčkem. Poté nám prozradili, že mají veliký úkol jít pobavit pana krále na zámek a tak nás poprosili o rozpoznání tří šašků podle jejich vlastností. První šašek byl velmi nešikovný a dělal vše špatně, druhý se jmenoval Smutný, protože ztratil smích, a poslední šašek byl Veselý, který děti prověřil v hodině smíchu. Žáci si vyzkoušeli různé druhy smíchu a společně si s herci zazpívali písničku.
V druhé části představení nás Srando a Legrando provázeli počasím. Děti byly součástí „živého“ obrazu duhy a z jejích základních pěti barev pak společně skládali písničku, kterou Srando doprovázel na kytaru.
Nakonec jsme byli přizváni do výtvarné soutěže, která probíhá na internetových stránkách divadla. Představení bylo velice hezké a všem se nám moc líbilo.
                                                                                Kateřina Uhlíková


I my umíme pomoci
Ve středu 4. 4. 2007 se všichni žáci a pracovníci školy zůčastnili školení první pomoci. Za tímto účelem nás navštívila p. H. Bártová a p. L. Kliková , které pracují jako zdravotní sestry u Záchranné služby ve Vlčicích. Přednáška začala shlédnutím filmu o pomoci lidem v nouzi, o tom, jak mnozí kolem nás jsou neinformovaní, nevědí jak zasáhnout při úrazu, či autonehodě. Jako hlavní pomůcku si zdr. sestry přinesly tzv. Andulu, která sloužila k demonstraci umělého dýchání, masáže srdce a různých poranění těla. První bod přednášky se týkal tzv. resuscitace, dále se hovořilo o první pomoci při povrchovém, ale i vnitřním krvácení, o zástavě srdce, další informace jsme získlali o ošetření zlomenin. Děti se výborně zapojily i do diskuse, kterou si vlastně vedly samy. Každý z žáků si mohl vyzkoušet na Andule dýchání z úst do úst a masáž srdce. Někdo to vyzkoušel i 2x a věřte, že to není věc vůbec jednoduchá, rozdýchat člověka. Přednáška, či spíše poutavé vyprávění, kterému všichni výborně porozumněli, bylo pro nás velice přínosné a proto velký dík patří oběma zdr. sestrám, které ve svém volnu dokáží věnovat svůj čas tak dobré věci i mimo rámec své pracovní doby. Děkujeme
                                                                                Mgr. Jana TolarováPutování v čase
Takový název mělo 14 denní projektové vyučování, které probíhalo ve 4. a 5. ročníku. Sám název napovídá, že se jednalo o netradiční vyučování, ve kterém žáci putovali do minulosti. První zastavení bylo v pravěkém světě. Žáci si připravili oblečení, hlavně kožešiny, zbytky látek, vyráběli jsme různé typy nástrojů a v neposlední řadě jsme vytvořili i pravěkou chýši, která byla vybudována uprostřed naší třídy. Další cesta vedla do středověku, tato doba zaujala převážně hochy, kteří byli nadšeni tím, že se převlékli za rytíře, přinesli si dokonce meče na středověký turnaj. Někteří si přinesli dokonce pravé drátěné košile. Ani děvčata však nezůstala bez povšimnutí. Proměnily se do krásných princezen a hraběnek. Celý projekt byl zakončen naší současností. V průběhu celého projektu žáci plnili zpracované úkoly a po jejich splnění se mohli přesunout do další doby. Zajímavé bylo, že žáci pracovali s obrovským nadšením a vůbec nepociťovali, že se vlastně učí, ale trochu jinou formou. Samozřejmě, že to nebylo naše první ani poslední projektové vyučování, proto děti pracovaly velmi ukázněně a samostatně.
                                                                                tř. učitelka Jana Tolarová


Veřejná sbírka Fondu Sidus
V měsíci lednu naši školu oslovilo sdružení Sidus, které se podílí na sbírce určené pro Pediatrickou kliniku UK 2. Fakultní nemocnice v Motole, Kliniku dětského lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě a dále se zabývá začleňováním pacientů při návratu do běžného života. Určitě dobře víte, že naše děti každý rok přispívají na různé sbírky např. Chrpa apod. Myslím, že není vůbec od věci, že se děti i takovouto cestou mohou podílet a učit se pomáhat lidem, kteří mají nějaký problém. Ale jak vlastně probíhala tato sbírka. Fond Sidus nám zaslal upomínkové předměty, které si děti a p. učitelky podle svého uvážení mohly koupit. Jednalo se o rozvrhy hodin, náramky a klíčenky. Celková částka, která byla vybrána činila 2500 Kč. Určitě to není zanedbatelná částka a proto bych tímto chtěla poděkovat včem rodičům a dětem, kteří se na této sbírce podílely. 

                                                                                Jana Tolarová

Valentýnský den
Svátek zamilovaných nemohl chybět ani ve 4. a 5. ročníku. Tento den byl ve znamení lásky, červené barvy, srdíček , přáníček a dobré pohody. Ráno, ještě než jsem vešla do třídy mě děti přivítaly dobrou náladou a oblečením, které ladilo červenými barvami. Samozřejmě, že ani já jsem nesměla zapomenout na toto oblečení. Pokud takovýto den nebo projekt u nás probíhá, vždy se snažíme s kolegyněmi zapojit se a včlenit se mezi děti , buď oblečením nebo dobrým nápadem . Děti pak pracují mnohem uvolněněji a bez jakéhokoliv stresu. Když jsem vešla do třídy, netušila jsem, co mě vlastně čeká. Celá třída byla vzorně uklizená a žáci očekávali, co se bude dít. Nejdříve jsem děti seznámila s mnoha legendami o sv. Valentýnovi, vyprávěli jsme si, jak v jiných zemích slaví tento svátek a samozřejmě jsme vyráběli krásná valentýnská přáníčka. Na každém už pak bylo, komu své přání daruje. Celý den byl opravdu velmi příjemný a alespoň trochu osvěžil naše všední dny.

                                                                                Jana Tolarová 

14 denní projektové vyučování na téma" Putování v čase"

Valentýnský den - 1 denní projektové vyučování

S úsměvem se nejdál dojde

V úterý 30. 1. 2007 naši školu navštívili členové občanského sdružení Harmonia Mundi, kteří připravili pro žáky velice zajímavý program . Pro žáky 1.- 2. ročníku bylo zvoleno téma Rozhledna a pro žáky 3.-5. ročníku téma Veselý svět. Proč právě takové názvy? Každou chvíli se nejen v televizi a rádiu, ale i v našem okolí objevuje mnoho neštěstí a bolesti. Mladší děti byly pomocí písničky vtaženy na Petřínskou rozhlednu, odkud sledovaly, co se děje kolem nich. Hledaly svého kamaráda a měly za úkol hledat jeho hlavní rysy a vlastnosti . Řešily mnoho problémů, před které byly postaveny. Například, jak se zachovají při nějakém úrazu, požáru. Perfektní však bylo, že to bylo spíše formou hry a zábavy. Nebylo od věci, že se dotkli i tématu kouření, u starších žáků i na alkohol a drogy. Pestrá nabídka písniček a hlavně líný pytel, který malé děti provázel po celou dobu představení velice oživil náš každodenní výukový proces. Starší žáci byli uvedeni do svého tématu příslovím „ Lež má krátké nohy „ a „ S úsměvem se nejdál dojde“. V doprovodu kytary zazpívali první písničku o úsměvu a diskutovali o vztazích mezi lidmi a jak se lidé navzájem potřebují. Druhá písnička se jmenovala „ Namyšlený člověk z kola ven“, třetí byla o různém vzdělání lidí , další o národnostních rozdílech, zvycích. Na závěr hovořili o škodlivosti kouření a drog a rozloučili se s dětmi písní „Zdravíčko“. Poslední slova zněla“ Zdraví si nekoupíš, je to z nebe dar.“

Zápis do 1. ročníku 2007
V úterý, 23.1. proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Opět byl organizován za pomoci starších žáků, kteří byli tentokrát převlečeni za zvířátka. A tak vítala děti u vchodu žabka či ježek, v tělocvičně s nimi hráli zábavné hry kohout, myška, veverka a na vše dohlíželi kozlík, kočka, kravička nebo čáp.Věnovali se dětem v průběhu celého zápisu, který trval až do 17 hodiny. Poděkování patří nejen žákům, ale i jejich rodičům, kteří pomohli s přípravou kostýmů a dovolili dětem zůstat ve škole až do večerních hodin. K zápisu se dostavilo 11 budoucích prvňáčků. Zápis zábavnou formou se nám osvědčil již v loňském roce a i letos se dětem rodičům moc líbil.

                                                                                 Mgr. Pavla NohavcováDobrodružství veverky Zrzečky
V úterý 9. ledna 2007 navštívilo naši školu Divadlo bratří Čapků z Hradce Králové. Sehrálo zde pohádkový příběh Dobrodružství veverky Zrzečky určený pro děti z mateřské školy a žáky 1. a 2. ročníku. Samotný název představení dává tušit, že hlavní postavou není nikdo jiný než čiperná veverka Zrzečka. Spolu se svými kamarády zajícem, ježkem a jezevcem si spokojeně žije v rodném lese, kde je zlobí jen straka zlodějka svými drobnými krádežemi. Jejich život se rázem změní, když jednoho dne do lesa nanosí jakýsi darebák množství nejrůznějších odpadků. Zvířátkům tím způsobí velké utrpení. Teprve pan hajný zjedná nápravu a všichni společně onoho darebáka vytrestají a donutí ho uklidit celý les. 
Příběh a jeho provedení zaujaly malé diváky od začátku až do konce. Spontánně prožívali spolu se zvířátky jejich radosti a trápení, aktivně se zapojovali do chodu celého děje a plnění různých úkolů. Největším přínosem celého představení však bylo, že děti zábavnou a nenásilnou formou poznaly, jak dokážou v lese poházené odpadky ublížit jeho obyvatelům. Zároveň si připomněly, jak se mají správně chovat v přírodě.

                                                                                Blanka Velkoborská


Mikulášská nadílka
5. prosince proběhla na naší škole mikulášská nadílka. Školou se od rána nesly pekelné zvuky, řinčení čertovských okovů a ve vzduchu byla cítit síra.
Mikuláš s družinou čertů a anděly nejprve navštívil 1. třídu, kde naděloval žáčkům sáček plný sladkostí. Děti na oplátku přednesly básničku nebo zazpívaly písničku. Poté se čertovská skupina přesunula do 2. a 3. třídy, kde se ti největší zlobivci již třásli strachy a některým ukápla i slzička. Nakonec se čerti slitovali, uvěřili slibům hříšníků a do pekla si nikoho neodnesli. Ti nejhodnější a nejšikovnější žáci byli pochváleni a nakonec všichni dostali sladkou odměnu.
Mikuláš nezapomněl ani na děti z mateřské školy a za jejich básničky a písničky je obdaroval balíčky.

                                                                                Kateřina Uhlíková

Vánoční koncertování v Nittenau
Již podruhé zorganizoval Mikroregion Přešticko vánoční koncertování v Nittenau. Uskutečnilo se v neděli 17. prosince 2006. 
Vedle pěveckého souboru ze ZŠ Chlumčany se ho zúčastnilo i 7 žákyň z flétnového kroužku naší školy. Jmenovitě: Hana Weitzová, Adéla Černá, Lenka Vránková, Kateřina Velichová, Helena Sedláková, Iveta a Michaela Menšíkovi.
Pod vedením paní učitelky Jeslínkové potěšil náš malinký soubor vánočními koledami posluchače v domě seniorů a na rehabilitační klinice.
Vystoupení obou souborů bylo oceněno nejen slovy chvály a díků, ale i pohoštěním, drobnými dárečky a množstvím sladkostí.
Domů jsme odjížděli nejen plni dojmů, ale i s hřejivým pocitem, že jsme naším vystoupením a darovanými betlémy mohli zpříjemnit seniorům i pacientům část jednoho předvánočního dne.

                                                                                Blanka Velkoborská


V indiánské škole
V týdnu od 9. do 13. října se žáci 1. ročníku ocitli v indiánské škole. Týdenní projekt s tímto názvem probíhal za podpory rodičů, kteří pomohli s výrobou totemu a dalších indiánských předmětů. Třída se proměnila v indiánskou vesnici s pravým ,, týpý “ a s indiány kmene Apačů. Celý týden indiáni plnili úkoly ve svých indiánských učebnicích, naučili se indiánskou hymnu a snažili se dodržovat hlavní zásady kmene, které stanovila náčelnice: Nelži, Chraň přírodu, Pomáhej druhým, Každý den vykonej jeden dobrý skutek, Buď kamarád. Na závěrečný den projektu přijali pozvání i někteří z rodičů. Ti byli svědky předávání indiánských diplomů a celkového hodnocení projektu. Podle jejich vyjádření se jim u nás ve třídě moc líbilo. Hlavním cílem celého projektu bylo kromě zábavné výuky a smyslového prožívání učiva i přenesení indiánských zásad do každodenního života žáků, a tím i vytváření správného žebříčku morálních hodnot.
                                                                                Mgr. Pavla Nohavcová
                                                                              třídní učitelka 1. ročníku


Dopoledne v Přešticích
V pátek 15.12. se žáci naší školy spolu se svými vyučujícími vypravili do Přeštic.
Zde jsme nejprve zamířili do Domu historie, kde na nás již čekaly jeho dvě pracovnice, aby nás provedly výstavou Pohádkové Vánoce.
Prošli jsme pohádkovou bránou a ocitli jsme se rázem ve světnici, v níž nás na peci vítal Honza. S touto nejznámější postavou českých pohádek a pod vedením našich milých průvodkyň jsme se pak vydali na vandr, abychom s e dozvěděli, jak další pohádkové bytosti trávily Vánoce. A tak jsme se během našeho putování ocitli mezi čerty i anděly, potkali jsme skřítky, Křemílka a Vochomůrku, v lese Řáholci na nás čekal Rumcajs s Mankou. Obdivovali jsme perníkovou chaloupku ježibaby, nahlédli jsme k pejskovi a kočičce a zastavili se v domácnostech Krtečka, Spejbla s Hurvínkem i Maxipsa Fíka. Posledním zastavením u princezny a hodného draka jsme se s pohádkovými postavičkami na chvíli rozloučili. Poté jsme vystoupali do podkroví, kde jsme si se zaujetím prohlédli vyřezávané loutkové divadlo z roku 1942. Čas strávený mezi pohádkovými bytostmi a ve velmi příjemném prostředí nám nečekaně rychle uplynul a my museli zamířit do kulturního zařízení na vystoupení divadelního souboru z Dýšiné. Jaké bylo naše překvapení, když místo slibovaných vánočních pohádek se před námi na jevišti objevila postava K.J. Erbena a my shlédli zdramatizované úryvky balad z jeho Kytice a pohádky Jezinky a Hrnečku vař. Vánoční náladou na nás krátce dýchly jen tři méně známé koledy. Přesto se dětem představení líbilo.
Největší zážitky si však většina z nás odnášela z kouzelné výstavy Pohádkové Vánoce. (fotografie)

                                                                 Blanka Velkoborská

Opět jsme přispěli
V listopadu letošního roku nás opět oslovilo Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, které se zabývá výcvikem koní, přispíváním na činnost léčebných a jiných zařízení. Naše škola, ale především žáci se již 2 roky podílí na této prospěšné činnosti . Děti si ze svého kapesného zakoupily samolepky nádherných zvířat – koní a veškeré vybrané finance jsme poté mohli věnovat této nadaci, která se postará o další průběh výcviku koní pro postižené děti a jiné pacienty. Snažili jsme se alespoň trochu přispět k tak důležité věci, jako je pomoc jiným lidem. Myslím, že je velice dobré pomoci těm, kteří to potřebují. Nikdo z nás neví, zda někdy nebude v podobné situaci a proto se snažíme i takovýmto způsobem učit naše děti umět POMOCI. Žáci 1. – 5. ročníku velmi děkujeme! 
                                                                 Mgr. Jana Tolarová, tř. uč. 4. a 5. ročníku

Dyslektici a nadaní žáci
V poslední době se v médiích setkáváme stále častěji s pořady, které řeší problematiku žáků s poruchami učení/obecně zvaných dyslektici/ či žáků mimořádně nadaných. Nutno podotknout, že v těchto pořadech je většina škol prezentována jako neschopná zabývat se těmito žáky. 
Ráda bych se s Vámi podělila o dlouholeté zkušenosti, které má naše málotřídní škola s výukou žáků se specifickými poruchami učení. Především úzce spolupracujeme s PPP Plzeň – jih a důsledně dodržujeme její doporučení, jak takovým žákům pomoci, aby zažívali úspěch. Dále respektujeme individualitu každého žáka, jeho osobní tempo a za každý posun směrem kupředu chválíme a odměňujeme. Neúspěch neřešíme ihned zhoršenou známkou, ale povzbuzením, že příště žák chybu určitě opraví. Vedeme žáky k tomu, že i chyba je jeden z možných způsobů řešení. To platí nejen pro žáky s poruchami. 
Co práce s tzv. integrovanými žáky znamená pro učitele? Především volbu vhodných metod práce, příprava velkého množství různých pomůcek a materiálů a vhodné časové rozvržení celé hodiny, neboť kromě integrovaných žáků jsou ve třídě společně„normální“ druháci a třeťáci nebo čtvrťáci a páťáci“. Je tedy na fundovanosti a hlavně ochotě učitele s těmito žáky pracovat jinak. V letošním školním roce máme osm integrovaných žáků, kteří pracují podle individuálních vzdělávacích plánů.
Nedávno byl vysílán v televizi dokument Příliš nadané děti. Opět se v něm hovořilo o neochotě škol s nadanými žáky pracovat. My se naopak tímto chlubíme, neboť v letošním školním roce máme v 1. ročníku dva nadané žáky, kteří pracují podle individuálních plánů a považujeme za čest, že jejich rodiče si vybrali právě naši školu. Pro učitele to znamená zpracování úplně odlišné přípravy než pro ostatní žáky.
Jakýkoli sebemenší pokrok u integrovaných žáků, stejně tak jako sledování rychlého vývoje žáků nadaných, je pro nás, učitelky, nesmírně povzbuzující. A pokud je korunován ještě úzkou spoluprácí s rodiči a jejich pochvalou za naši práci, pak věříme, že právě my jsme na tom správném místě, neboť naše škola je jednou z těch, kterým záleží na každém žákovi. 
                                                                                             Mgr. Pavla Nohavcová
                                                                                          ředitelka ZŠ a MŠ Horšice

Slavnostní zahájení školního roku
Zahájení školního roku 2006/2007 se uskutečnilo tradičně v tělocvičně školy za účasti všech žáků a některých rodičů. Pozvání přijal p. starosta obce Horšice M. Čepický, který promluvil k rodičům i žákům a společně s námi vyučujícími vítal nové prvňáčky. Zahájení se zúčastnil i starosta obce Dolce p. Josef Macháček. Byla představena i nová posila do učitelského sboru, paní učitelka Kateřina Uhlíková. Nové žáky jsme dekorovali šerpou s nápisem Prvňáček a dostali kornout s cukrovinkami. Po oficiální části následovala neformální prohlídka školy a rodiče měli možnost nahlédnout do bohaté fotodokumentace školy.

Poděkování
Několik let vyučovaly v základní škole výtvarnou výchovu, hudební výchovu, tělesnou výchovu a pracovní výchovu paní učitelky Jeslínková a Řihošková a paní vychovatelka Seidenglanzová. Bohužel vzhledem k novým zákonům by pro výkon této práce v základní škole musely nastoupit studium na pedagogické fakultě, což při jejich pracovních úvazcích v MŠ a ŠD není dost dobře možné. Jelikož v základní škole dochází od šk. roku 2006/2007 ke změně učebních plánů a navýšení počtu hodin ve 4. a 5. ročníku, situaci jsme řešily pro nás nejpřijatelnějším způsobem, přijetím nové pracovní síly na zkrácený úvazek. Děkuji paním učitelkám Řihoškové a Jeslínkové a p. vychovatelce Seidenglanzové za to, že v základní škole odvedly velice kvalitní práci. Obě prvně jmenované nám navíc vyšly vstříc a povedou v základní škole zájmové kroužky, za což jsem jim velmi vděčná.

Zájmové kroužky na škole:
kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník – p.uč. Uhlíková
pohybová výchova a aerobik – p. uč. Řihošková
hra na flétnu –p. uč. Jeslínková
Ráda bych dohodla s MS Diana založení kroužku myslivosti, neboť naši žáci dosahují v soutěži O zlatou srnčí trofej velmi pěkných výsledků, ale bylo by třeba, aby byli vedeni odborníkem po celý školní rok.


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina