naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola


Zubní prevence

V úterý 16.4.2019 proběhla v naší škole přednáška pod názvem Zubní prevence. Tato akce byla součástí Minimálního preventivního programu školy a zúčastnili se jí žáci 1.-5.ročníku. Přednášku vedla dentální hygienistka paní Jana Kramlová, která naši školu navštěvuje pravidelně každý rok. V letošním roce byla přednáška zaměřená na praktickou část, cílem bylo, aby si žáci osvojili správnou péči o svůj chrup. V den akce si měli žáci přinést zubní kartáček a malé zrcátko. Společně si zopakovali informace z předešlých let, jakou má mít jejich zubní kartáček tvrdost, kolik dáváme zubní pasty atd. Poté dostali všichni žáci vycucat bonbón, který jim zuby obarvil, někomu pouze fialově, jinému i do růžova, což ukázalo až několika denní znečistění zubů a bylo to známkou toho, že dotyčný si několik dní zuby čistil velmi špatně či vůbec. Na závěr si žáci vyčistili zuby přinesenými kartáčky a bedlivě se při čistění v zrcátku kontrolovali, zda čistění provádí správně, krouživými pohyby. Také se dozvěděli, že není žádná ostuda, když vždy poprosí rodiče o kontrolu, popřípadě dočistění zubů. Doufejme, že byl vzbuzen u žáků zájem o pravidelnou péči o zuby a všem budou úsměvy jen zářit.

Magdalena Skálová

Velikonoce na statku
Ve středu 17. 4. jsme se konečně dočkali výletu, který byl připraven v rámci enviromentálního vzdělávání. Kolem deváté hodiny jsme dorazili na místo určení a tím byl Újezd nad Mží, kde se rozprostírá statek a zámek. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá se vydala za plněním různých úkolů a za získáváním poznatků. V první etapě jsme měli připravené tzv. velikonoční dílny, kde si děti vyrobily domečky s jarní tématikou a ze zadělaného velikonočního těsta tvořily a pekly Jidáše. Po dokončení těchto činností jsme se vydali do druhé půle naší akce a to do zámečku, kde byla připravena expozice velikonoc. Zde jsme získali mnoho nových informací o tom, jak slavili lidé velikonoce dříve, co předcházelo tomu pravému svátku a hlavně jsme měli možnost nahlédnout i do pokladů, které skrývá naše země. Po načerpání všeho nového jsme si zasoutěžili. Sbírali jsme šifry, abychom mohli rozluštit tajenku. Na závěr celého dne si žáci opekli vuřty a s příjemným pocitem jsme se vydali na cestu zpět. 

Jana Tolarová

Putování za velikonočním vajíčkem
Protože se blíží svátky jara, tedy velikonoce, proběhlo v pondělí 15. 4. 2019 v 1. - 5. ročníku jednodenní projektové vyučování s názvem „ Putování za velikonočním vajíčkem“.
Nejprve se žáci rozdělili do skupinek, které si pojmenovali a poté už jsme se pustili do soutěžení za týmy. Řešili jsme mnoho zajímavých otázek, dotazů, plnili mnoho úkolů, které byly mnohdy náročnější, ale snažili jsme se je zvládnout. Následovalo zdobení velikonočních vajíček netradičními metodami. Po celou dobu jsme se hodnotili papírovými vajíčky, které nám sloužili k závěrečnému vyhodnocení. Odpoledne jsme pokračovali na hřišti školy, kde jsme hledali velikonoční vajíčka, soutěžili v přenášení vajíček na lžíci, v chytání vajíčka apod. V úterý jsme celý den vyhodnotili a hlavně jsme se odměnili. Jak jinak než velikonočními zajíčky, vajíčky a kuřátky. 

VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU! 

Jana Tolarová

Poděkování maminkám
Žáci a pedagogický sbor děkuje za krásné velikonoční pohoštění.
Paní Mrázové za nádherného velikonočního beránka , zajíčky a velikonoční perníčky.
Paní Starkové za krásně nazdobené velikonoční perníčky.
Moc děkujeme

Pyšná prinzezna
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsme navštívili Komunitní a kulturní centrum v Přešticích, abychom zde mohli shlédnout divadelní představení Pyšná princezna. To bylo velice pěkně připravené, dětem se velice líbilo prolínání mluveného slova s písničkami, které byly podobné, jak je známe z filmu, ale většina byla upravená dle scénáře. Scéna byla jednoduše, ale účelně připravená. Děj se odehrával zpočátku na zámku u krále Miroslava, poté na zámku u princezny Krasomily. V pohádce se objevily jak špatné, tak i dobré vlastnosti, většina scén byla velmi humorná, proto se také tak líbila dětem. Na závěr nám chůva princezny Krasomily poděkovala za pěkné chování v průběhu představení a všichni herci zazpívali písničku o štěstí.

Jana Tolarová

Zápis do 1. ročníku 2019

Ochutnávkový den
V rámci celoškolního projektu Mléko do škol jsme ve středu 3. 4. uspořádali tzv. Ochutnávkový den. Do školy nám byl zaslán ochutnávkový koš, který obsahoval mnoho mléčných produktů. Mléko polotučné, plnotučné, zákysy, podmáslí, ochucená mléka, bílé jogurty, plátkové sýry typu Eidam, Madeland, hranoly Blaťáckého zlata, Camemberu, Cottage. Nabídka byla opravdu velká.
Dětem byla zdůrazněna prospěšnost konzumace mléka a mléčných výrobků a pak jsme se zaměřili na přípravu pokrmů. Děvčata ze 4. a 5. ročníku připravila krásné, nazdobené chuťovky, nakrájeli jsme sýry, rozlili nápoje a pak přišla ta nejlepší část, kdy jsme si všichni zahráli na degustátory a se zavázanýma očima jsme rozeznávali typy sýrů, mlék a dalších mléčných výrobků. Celá akce byla provázena mnoha úsměvy, ale také úšklebky, pokud šlo o ochutnávku bílého neslazeného jogurtu, nebo podmáslí. V příštích týdnech očekáváme další ochutnávkový koš, ale tentokrát plný ovoce.
Už se moc těšíme.

Majda a Jana

Největší pěvec
V pátek 29. 3. 2019 k nám zavítali ochránci ptactva. Vyprávěli o vlastnostech těchto zvířat, o jejich výcviku a práci s nimi. Žáci mohli shlédnout sovu pálenou, která zpočátku vypadala, jako kdyby již nežila. Najednou ji cvičitel přestal hladit a sova procitla a začal točit hlavičkou. Dalším dravým ptákem byl výr velký a výr indický. K ukázce byly vybrány paní učitelky, které si nechaly na ruku přistát tohoto velikána a nakonec ho i přeposlat druhému cvičiteli. Děti při této akci seděly na bobku a nevěřily svým očím. Přímo nad jejich hlavami se ocitl takový velký tvor. Na závěr jsme mohli vidět našeho největšího pěvce a tím byl krkavec. Tomu se člověk diví, že takový pták je náš největší pěvec. A asi největším překvapením byl pro nás orel skalní, který nám byl pouze předveden bez ukázky letu, protože jsme měli všichni strach o slepice ve vedlejší zahradě. Dětem se ukázky moc líbily a jsme moc rádi, že jsme mohli vidět takové umění a lásku ke zvířatům.

Jana Tolarová

Paní Zima je už pryč
Ač to tak vůbec nevypadá, v pátek 22. 3. 2019 jsme se rozloučili se zimou, která nás dozajista ještě dlouho bude doprovázet. Jako v minulých letech jsme se společně s mateřskou školkou vydali na příjemnou vycházku. Starší žáci si vzali na starost ty nejmenší a doprovázeli je po cestě až do Vitouně, kde jsme u můstku vhodili do potoka Mořenu. Děti se s ní rozloučily v podobě říkanek a pak už ji zaháněly a doprovázely podél Zlatého potoka. Povedlo se, letos plavala dobře, vody bylo dost. 

Jana Tolarová

Srdíčkové dny
Od 18. 3. do 22. 3. 2019 probíhala na naší škole sbírka s názvem JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY, která je věnována nemocným dětem, které potřebují mnoho různých pomůcek při léčbě. Zdravotní pojišťovny některé z onemocnění hradí pouze částečně, proto se jako škola zapojujeme do takových projektů. Letos jsme vybrali opět krásnou částku 1200,- Kč prodejem magnetek a kolíčků na ledničku. 
Jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci.

Jana Tolarová

Jak jsme vytvářeli Odpadkový koláč
I v letošním roce probíhají v naší škole různé kroužky. Jedním z nich je i kroužek přírodovědný, kde se zaměřujeme se žáky na utváření vztahu k přírodě, k ochraně přírody, na poznávání nových ekosystémů apod.
Na kroužku vše probíhá víceméně formou hry, prací na interaktivní tabuli, procházkami v přírodě.
V poslední době se zabýváme právě ochranou životního prostředí, tříděním odpadů, pomoci nemocným živočichům. Vytvářeli jsme tzv. ,, Odpadkový koláč“, kde jsme třídili odpady. 
Začali jsme velkou skládkou a skončili roztříděným odpadem. 
Doufám, že i takové aktivity pomohou k zlepšení naší planety. 

Jana Tolarová

Projekt Zdravá pětka
V pondělí 18.2.2019 se všichni žáci naší školy zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá pětka, který poskytuje zdarma Nadační fond Albert. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každé skupině byl věnován dvouhodinový vyučovací blok. Program vedla lektorka Zdravé pětky paní Jitka Wachmann, která seznámila žáky se zásadami zdravého stravování a správnou skladbou jídelníčku. Představila žákům výživový talíř a žáci si prakticky vyzkoušeli zařadit potraviny do jednotlivých skupin. Mimo jiné se všichni dozvěděli, kolik cukru a jiných přidaných látek obsahují jejich tolik oblíbené nápoje, jako je např. Coca-cola nebo Ice Tea a které potraviny naopak dobře vyživují naše orgány. Celé dopoledne probíhalo formou hry a plnění úkolů, za které žáci sbírali ,,pětky“ v podobě žetonů. Na závěr byli všichni oceněni vysvědčením a drobnými dárky. Děkujeme paní lektorce za příjemné a pro všechny velmi přínosné dopoledne.

Magdalena Skálová

Etiketa ve škole a zásady správného stolování
Ve čtvrtek 24.1.2019 se žáci 1.-5.ročníku zúčastnili výchovného programu ,,Etiketa a školní řád“. Tato akce byla součástí Minimálního preventivního programu školy. V úvodu nás lektorka seznámila s průběhem dopoledního programu, který byl rozdělen na dvě lekce. Součástí první lekce byly praktické ukázky pravidel slušného chování. Žáci byli uvedeni do tématu etikety všedního dne, stali se herci a vyzkoušeli si jednotlivé situace. Seznámili se s pravidly slušného chování nejen k učitelům, ale i k sobě navzájem. Někteří žáci se stali tzv. správci konkrétních pravidel, na která budou v průběhu školního roku dohlížet a hlídat, zda je všichni dodržují. Ve druhé části si žáci připomněli informace z předešlé lekce a poté se již věnovali správnému chování u stolu doma, na návštěvě a v restauraci, prostírání stolu, správnému držení příboru a na závěr si zopakovali veškeré informace formou hry ,,Pravda a lež “. Děkujeme paní Kloudové za velmi pěkný program a doufejme, že žáci získané vědomosti uplatní v každodenních situacích nejen ve škole, ve školní jídelně, ale i na veřejnosti a doma. 

Magdalena Skálová

Vánoční kouzlení
Ve čtvrtek 20.12. přišli žáci do školy neobvykle – bez školních tašek. Jelikož to byl jejich poslední školní den v tomto kalendářním roce, jako tradičně je čekalo vánoční posezení.
Nejprve starší děti ,,kouzlily,, a tvořily si vánoční ozdoby na štědrovečerní stůl, pouštěly lodičky, zatímco mladší děti pracovaly na školním projektu, který byl přizpůsoben jejich věku. Pak se obě skupiny vyměnily a starší děti čekalo řešení logických úkolů. Ale závěr patřil všem. U vánočního stromku, pod kterým byla spousta dárků, se sešli všichni, včetně hostů , kterými byli - zástupce obce Horšice p. Štrunc a bývalá paní učitelka Marie Bradová z Radkovic. Dárky se žákům moc líbily, ale nejvíce nadchla kluky kuličková dráha. Všichni jsme si navzájem popřáli šťastné vánoce, a pak hurá domů.

Pavla Nohavcová

Školou chodil Mikuláš
Ano, v naší škole se ve středu, 5.12. náhle objevil Mikuláš i s anděly a čertíky. Žáčkové asi tušili, že přijdou, a proto v mnohých z nich byla malá dušička. Ale většina z nich se bát nemusela a ,,zlobiči a zapomínálkové ,, Mikulášovi slíbili, že se polepší. Za odměnu po zazpívání písničky či přednesení básničky dostali sladkou odměnu. Čerti tedy ani moc řádit nemuseli, protože v naší škole je většina dětí velmi hodných.

Pavla Nohavcová

Mezinárodní kuchyně v Horšicích
Už i v naší školní jídelně v Základní škole a Mateřské škole Horšice vaříme mezinárodní kuchyni. Inspirací nám byly jiné školní jídelny, které recepty mezinárodní kuchyně již delší dobu zařazují do svých jídelníčků. Odhodlávaly jsme se delší dobu, ale přesvědčilo nás množství článků, psaných v nejrůznějších zpravodajích, vycházejících pro školní jídelny. Jídelny zde uváděly své úspěchy se zařazením pokrmů z různých zemí světa. Tak jsme se i my rozhodly v tomto školním roce nabídnout našim strávníkům trochu té vůně jiných zemí. Samozřejmě zde byly i obavy, zda děti tyto pokrmy přijmou a budou dny mezinárodní kuchyně pro ně zajímavé. Proto jsme od září začaly zvolna. Každý měsíc máme jeden týden, ze kterého si vybereme dva dny, které patří mezinárodní kuchyni. V září to byla kuchyně německá, v říjnu italská a v listopadu rakouská. Naši strávníci měli možnost ochutnat například německý eintopf, italské gnocchi di spinaci, wiener schnitzel podávaný v Rakousku a další speciality. Obavy se rozplynuly! Děti se už na dny mezinárodní kuchyně těší a častují nás dotazy, jakou kuchyni jim opět nabídneme. Budeme tedy v tomto duchu pokračovat nadále. V dalších měsících vyzkoušíme kuchyni slovenskou, řeckou a možná i trochu exotiky z indické kuchyně. Určitě však nechceme zapomenout na naši tradiční českou kuchyni, kterou zařadíme nyní v prosinci. 
Přejeme nám odvahu a spokojené strávníky!

Za školní jídelnu
Magdalena Skálová a Lenka Černá 

Polární kraje
Žáci 3. - 5. ročníku se v pátek vydali na dlouhou a hlavně dobrodružnou cestu. Jejich expedice vedla na severní a jižní pól. V úvodu žáci vyslechli pohádku, ve které je malý medvěd seznámil
nejen se sněhem a zimou, které zde panují, ale také s tím, jak vypadá krajina v těchto oblastech. Zajímavé bylo i to, že přednášející v těchto krajích byl sám jako cestovatel a promítl dětem autentické fotografie s polární září, ledovci, zvířaty a rostlinami. Do přednášky byli zapojeni i žáci, kteří si mohli vyzkoušet střídání dne a noci, putovali ze severního pólu na jižní. 
Všem žákům se přednáška velice líbila a určitě pro nás byla přínosná a obohatila naše dosavadní znalosti.

Jana Tolarová

Přijela k nám babička Chrotta
Nejednalo se ovšem o pravou babičku, ale středověký hudební nástroj - chrottu. Nejen s ním, ale s mnoha dalšími hudebními nástroji přijel 23. listopadu do naší školy Mgr. Macek, který dětem z mateřinky a 1. a 2. ročníku formou pohádky vyprávěl krásný příběh o hudebních nástrojích. Děti měly možnost si zazpívat známé písničky, seznámit se s hudebními nástroji, které jen tak nikde neuvidí a poslouchat krásné melodie. Pořad splnil svůj účel – obohatit hodiny hudební výchovy a všem se velmi líbil.

Pavla Nohavcová

Zvířátkohraní
V pátek 16. 11. proběhlo v 1. ročníku projektové vyučování s názvem“ Zvířátkohraní“.
Po příchodu do třídy čekalo děti trochu jiné rozmístění stolků a židlí. Každý si mohl vybrat místečko, které se mu líbilo. Na výběr byla skupinka housátek, koťátek a štěňátek. Nezaznělo ani slovíčko hádek, každý si usedl dle svého mínění. A pak už všechno vypuklo. Třída se proměnila ve statek, kde žijí zvířátka. Každý žák měl svoji čepičku- oblíbené zvířátko a soutěžil za svůj tým. Za dobře splněné úkoly byli všichni po zásluze odměněni. Naučili jsme se krásnou básničku o prasátku, zazpívali si písničky o zvířátkách, hádali zvuky zvířat a plnili mnoho náročných úkolů. Na závěr jsme provedli vyhodnocení celého dne, předali si diplomy a s úsměvem se všichni rozloučili. 
Jaký krásný den jsme prožili, to si asi každý domyslí.

Jana Tolarová

Jsem laskavec
Tak se jmenuje akce, která se koná v rámci Světového dne laskavosti. Smyslem této akce je vykonat laskavost. Každý kdo se chtěl zapojit, musel se zaregistrovat na webových stránkách organizátora a vybrat si co v tento den laskavého udělá. Žáci naší školy se rozhodli uklidit veřejné prostranství u školy a před školou u hřbitova. Vyzbrojeni hráběmi, košťaty, košťátky, lopatkami a kolečkem jsme se všichni pustili do práce. Práce nám šla pěkně od ruky, však se můžete sami přesvědčit.

Jindřiška Kaslová

Výuka country tance 
V pátek 9. listopadu zavítal do naší školy pan Miroslav Procházka z Vyššího Brodu. Přijel k nám, aby naše žáky naučil základním krokům country tanců. 
Žáci byli rozděleni do dvou skupin (1., 2., 3. ročník a 4., 5. ročník). Nejdříve nás pan Procházka seznámil s historií tance, dozvěděli jsme se něco o hudebních nástrojích či místech, kde se country hrálo a tancovalo. 
Po úvodním slově začala očekávaná výuka, a jelikož se tancovalo ve dvojicích a žáků byl lichý počet, tak se do tancování zapojily i paní učitelky.
Program pro jednu skupinu trval 90 minut, naštěstí, zhruba v polovině, byla přestávka na občerstvení a odpočinek.
Všichni jsme se zapotili, ale byli jsme moc rádi, že jsme se něco nového naučili. Všem se tancování líbilo a těšíme se někdy příště na další shledání s panem Procházkou. 

Jindřiška Kaslová

Byli jsme na Juniorfestu
Dne 13.11.2018 jsme se zúčastnili filmového promítání v KKC Přeštice v rámci projektu Juniorfest. Promítal se švédský rodinný film Opička. Zajímavostí bylo, že ve filmu běžely anglické titulky, které simultánně přímo v sále tlumočila z angličtiny do češtiny překladatelka.
Vše kromě nás sledovala i mezinárodní porota. Film o rodině a jejím vztahu k opičce, která byla součástí jejich rodiny a posléze vrácena do volné přírody ,,mezi své,, , byl vhodným doplněním učiva prvouky a přírodovědy o rodině a ochraně přírody.

Pavla Nohavcová

Podzim na strakaté kobyle jezdí
Podzim na strakaté kobyle jezdí – tak se jmenoval dvoudenní projekt pro 2. a 3. ročník, který se uskutečnil ve dnech 7.11. a 8.11.
První den projektu byl ve znamení výroby podzimního stromu, žáci se seznámili s podzimními pranostikami a na závěr dne jsme se společně vydali na vycházku nasbírat podzimní listy.
Druhý den vytvořili z listů nádherného Podzimníčka a vypracovávali úkoly v projektové učebnici.
Nutno říci, že se všem práce velmi dařila, pracovalo se s nadšením a chutí. Ale nejlépe asi vše vystihne samotné hodnocení od jednotlivých žáků:
Daneček Havlíček: ,, Nejvíce se mi líbilo malování podzimní krajiny na tabuli.,,
Anetka Mrázová: ,, A mě nejvíc bavilo vytváření podzimních listů.,,
Pavlinka Dobrá:,, A mě zase zdobení podzimního stromu.,,
Jaroušek Bořík:,, Bavilo mě vybírat a psát podzimní pranostiky.,,
Jiřík Louda:,,A mně se líbila projektová učebnice se zábavnými matematickými příklady.,,
Alička Holá:,, Bavilo mě učení básniček o podzimu.,,
Péťa Stark: ,, A mně se líbilo všechno, ale nejvíc skládání Podzimníčka z listů stromů.,,
Pro nezasvěcené – projektové vyučování je vlastně výuka jinou formou než je obvyklé, v průběhu dne prolínají výukou všechny předměty, žáci se učí navzájem si pomáhat, spolupracovat a být k sobě ohleduplní. Stavba hodiny není klasická, žáci se mohou v průběhu práce nasvačit, odpočinout si.
Tečkou za projektem bylo předání podzimních diplomů na památku.

Pavla Nohavcová
učitelka 2. a 3. ročníku

Za zvířátky do lesa
Již se stalo tradicí, že právě v měsíci říjnu navštěvujeme les. Právě spadaly poslední kaštany a žaludy ze stromů a mateřáčci společně s našimi žáky 1. - 5. ročníku se vydali na přírodovědnou vycházku. Samozřejmě, že jen s dobrým úmyslem a činem. Plné batůžky plodů svědčily o tom, že se děti opravdu činily při sbírání. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme si užívali asi poslední teplý den v tomto roce. Když jsme došli do lesa, ve skupinkách jsme vysypali batůžky na pasece a doufali, zda neuvidíme nějakého lesního živočicha. Nestalo se, ale nevadí. 
Stejně jsme si všichni vychutnali tu podzimní náladu a s pěkným pocitem jsme se vraceli do školičky. 

Jana Tolarová

Jaroušek Pechan jako učitel
Ve čtvrtek, 18.10. jsme se v rámci učiva prvouky a vlastivědy – téma Evropa- ocitli zásluhou Jarouška Pechana v Paříži. Ano,naším průvodcem po Paříži byl žák Jaroslav Pechan, který Paříž v nedávných dnech navštívil s rodiči. Jeho téměř hodinové, velmi poutavé vyprávění o Disneylandu či Eiffelově věži, doplněné četnými fotografiemi, nás nenechalo na pochybách, že Jára by mohl být výborným učitelem. Poznatky, které při
výletu do Paříže získal, velmi vytříbeným a srozumitelným způsobem přednášel svým spolužákům a byly přínosem i pro nás, kantorky. Děkujeme Jarouškovi i jeho rodičům za zprostředkování tak nevšedních zážitků.

Pavla Nohavcová

Svatební zvony
I u nás ve škole se rozezněly svatební zvony. Eliška Janečková si brala za svého vyvoleného Stáníka Košňara. Oba si slíbili, že spolu budou až navěky, předali si prstýnky a dali první manželské políbení. Všechno proběhlo se vším ceremoniálem, dokonce proběhl i dlouhý projev o soužití obou. 
Novomanželům blahopřejeme.

Jana Tolarová

PODĚKOVÁNÍ 
p. Bradové a p. Janečkové za donesené dýně, které si děti vydlabaly a zkrášlují hlavní vchod.

Další poděkování patří p. Holému, který dětem opravil krámek ve ŠD.

Dopravní výchova v Blovicích
V úterý 25. září 2018 naši žáci absolvovali výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti v Blovicích. Počasí nám tentokrát přálo, sice bylo mrazivo, ale svítilo sluníčko. 
Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina byla na dopravním hřišti, kde si žáci vyzkoušeli jak roli cyklisty, tak roli chodce. Druhá skupina vypracovávala testy, poté se obě skupiny vystřídaly. 
Jízda na kolech se všem dařila, každý si mohl vyzkoušet jak se jezdí podle značek a světel na semaforech. Sice občas někdo vjel do protisměru, ale nakonec všichni odjížděli s dobrým pocitem. 
Poděkování patří oběma lektorům, jak při testech, tak na dopravním hřišti, kteří se našim žákům věnovali po celou dobu výuky.

Jindřiška Kaslová

V korunách stromů
V korunách stromů, tak se jmenovalo představení divadla s názvem Letadlo, které se uskutečnilo pro děti z MŠ a žáky 1. až 3. ročníku. Bylo věnováno ročnímu období podzimu. Nutno podotknout, že se jednalo o divadlo na amatérské úrovni, ale povídání a zpívání o podzimu zpestřily pěkné kulisy i zapojení dětí do děje. A tak některé děti sbíraly v lese houby, jiné se převlékly za roční doby a všem panoval král podzim se svým žezlem, kterého ztvárnil Stáník Košňar. Představení tak doplnilo učivo prvouky.

Pavla Nohavcová

Pracovní sobota
Nevím, zda si ještě vzpomínáte, spíše Ti dříve narození. Pamatuji si na časy, kdy jsme musely jako děti jít do školy i v sobotu. Bylo to proto, že se nahrazovaly dny svátků apod. Tentokrát jsme „ pracovní sobotu“, ale dobrovolnou, měli i v naší škole. V 8, 00 jsme se sešli na školním hřišti, kde nás čekala nemilá, ale potřebná práce. Broušení a nátěr bariérové stěny na ochranu před vyhozením míčů na silnici a košů na košíkovou. Byla jsem mile překvapena, že rodiče nejsou tak apatičtí k tomu, kdy byli požádáni o pomoc a dokonce i s dobrou náladou přišli. Proto bych chtěla touto cestou moc poděkovat p. Staňkovi, p. Mrázovi, p. Holému a p. Zemanové z Dolců, dále p. Rydzovi, p. Dobrému a p. Hřebcovi z Horšic a v neposlední řadě i p. Kreuzmanovi a p. Pechanové z Řeneč. 
Panu Rydzovi bych dále chtěla poděkovat za opískování a nalakování košů na basketbal 
a p. Kreuzmanovi za sponzorský dar - výukové pásky násobilky na schody. Nesmím také zapomenout, že prostřednictvím pana Mráze nám obec Dolce přispěla nákupem nátěru, štětců, válečků a dalších pomůcek. Děkujeme, že k nám nejste lhostejní. 

Jana Tolarová

Zahájení školního roku 2018/ 2019
Tak už je po prázdninách. Dva měsíce utekly a opět nastalo období školního roku. V pondělí 3. 9. 2018 jsme se společně se žáky sešli v hojném počtu. Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky i dědečky, našeho pana starostu M. Čepického a zástupce obce Dolce pana místostarostu Mráze. V letošním roce nastoupilo do 1. ročníku 10 žáků, z toho 8 děvčat a 2 chlapci. Proběhlo také seznámení s novou p. uč. Mgr. Jindřiškou Kaslovou, která bude třídní učitelkou 4. a 5. ročníku a přivítali jsme i novou p. vychovatelku v ŠD Magdalénu Skálovou. Všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům přeji úspěšný rok a pevné nervy. 

Jana Tolarová
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina