naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola


Pravidla 5. ročníku

Celoškolní projekt
V rámci našeho celoškolního projektu s názvem Setkání s významnými osobnostmi jsme ve čtvrtek 3. 10. 2019 v naší škole přivítali 7 zástupců radiotechnické roty Planá u Mariánských Lázní pod vedením kapitána Špičky. Při příjezdu sedmičlenné posádky se děti zalekly obrovské Tatry, která byla pro děti připravena na dvorku k nahlédnutí a vyzkoušení si prostorů v kabině i v zadním prostoru na korbě. Dále si všichni mohli vyzkoušet radiostanice s vysílačkami a jejich použití v terénu. Na dalším stanovišti jim byly předvedeny zbraně, jak s nimi zacházet, jak je rozebírat a čistit. Protože byla celkem velká zima, byla pro všechny připravena opravdická vojenská rozcvička, kde nechyběl běh a hod granátem. Nesmím zapomenout ani na zdravotníka, který žákům předvedl zdravotnický batoh plný pomůcek, které vůbec neznáme. Například nafukovací dlahy, nákrčníky a další věci. Celý program byl připraven jak pro MŠ, tak i pro ZŠ. Dlouho jsem se nesetkala s tak výborně připravenou akcí, která byla velice vhodně vedena vzhledem k věku dětí. Vše bylo dětem i žákům názorně ukázáno a vysvětleno. Myslím si, že všechny děti byly nadšené a než jsme došli zpět do tříd, padla slova, kdy zase strejdové vojáci přijedou? Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat všem vojákům této roty za nádherně strávené dopoledne.

Jana Tolarová

Dopravní hřiště v Blovicích
Dne 25.9.2019 žáci ZŠ Horšice navštívili již po několikáté dopravní hřiště v Blovicích. Letošní počasí dětem příliš nepřálo, přesto si akci užily a ta se i tak vydařila. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu teoreticky a následně si vše vyzkoušely i v praxi. Veliká pochvala patřila žákům prvních ročníků, kteří se akce zúčastnili prvním rokem. Byli velice šikovní a zvládli i jízdu v terénu. Žáci pátého ročníku si nacvičili jízdu k plnění řidičského průkazu na hřišti v Blovicích, který je čeká na jaře. 

Kristýna Lorencová

Klima třídy
Dne 12.9. 2019 se žáci 5. ročníku zúčastnili programu pořádaného organizací P-centra (centrum protidrogové prevence a terapie). Do tohoto programu jsme se zapojili již v loňském roce z důvodu stávajících problémů u žáků tohoto věku. Zástupci z P – centra navštíví děti ještě celkem dvakrát. Na každém setkání děti spolupracují a učí se, jak správně se chovat k druhým. Paní rektorka z P- centra byla velice příjemně překvapena chováním našich žáků. Vše zvládali s přehledem a celý program si užili. Již teď se těšíme na další setkání a spolupráci. 

Kristýna Lorencová - učitelka

Slavnostní zahájení školního roku 2019/ 2020
Jak to uteklo? To určitě všichni potvrdí, že se prázdniny přehouply a my už opět musíme do školy, abychom načerpaly nějaké vědomosti. První školní den jsme díky nevlídnému počasí zahájili v prostorách tělocvičny. Přivítali jsme p. starostu OÚ Horšice Ing. S. Dobrého a p. starostu OÚ Dolce M. Mráze, dále nové p. učitelky Mgr. Janu Richterovou a Kristýnu Lorencovou a p. vychovatelku M. Mukanovou. A pak už přišli na řadu naší nejmladší prvňáčci. Mezi nimi Markétka Loudová, Hyneček Krejčí, Tomášek Hrubý, Gabík Ott a Štěpánek Bäuml, kteří byli ošerpováni a dostali sladkou odměnku. Dále jsme přivítali nového žáka do 5. ročníku Honzíka Arona. 
Přeji všem prvňáčkům, ale i těm starším žákům školní rok 2019/ 2020 plný nových zážitků, informací, které obohatí jejich obzor a samozřejmě co nejvíce jedniček. 

Jana Tolarová

 

 


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina