naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola


Den na sněhu… tak by se dal nazvat 28. únor letošního roku
Ráno se většina z nás probudila do bílého rána, všude leželo plno sněhu, a tak jsme toho využili i po velké přestávce ve škole, a vyrazili na naši školní zahradu. Nutno podotknout, že většina z nás byla vybavena a připravena na sníh – zateplené kalhoty, rukavice, zimní čepice a sněhule.
...tak jsme popustili trošku uzdu naší fantazie, a jak se nám naše dílo podařilo, můžete posoudit sami na fotkách z pátečního dopoledne.

Jana Richterová

Vývoj hudebních nástrojů
Dobrý den, milí příznivci našich webových stránek, dobrý den všichni, kteří se zajímáte o dění na naší škole.
Ani v měsíci únoru na naší malé školičce nezahálíme, a stále objevujeme něco nového. Ne jinak tomu bylo v pátek, 7.února, kdy na naši školu zavítal, se svým hudebním pořadem „Vývoj hudebních nástrojů od starověku po současnost“ , pan Pavel Josef Macků.
Žáci se prakticky seznámili s téměř kompletní vývojovou řadou dechových a strunných nástrojů.
Viděli jsme, slyšeli jsme, a mohli si i vyzkoušet na vlastní kůži, jak fungují nejen staré hudební nástroje, ale i nástroje, které si pan Macků sám, nebo za pomoci svých svěřenců vyrobil. 
Slyšeli jsme zvuky některých středověkých nástrojů, jako např. zvířecích rohů, chrotu, loutnu, fidulu, či středověkou harfu. Zazpívali jsme si i některé písničky, které známe třeba z Večerníčku. Věděli jste, že i z obyčejných věcí lze „vyrobit“ hudební nástroj? Posloužit nám můžou staré plechovky, hadice od pračky i obyčejné klacíky.
Hodinka se všemi hudebními nástroji, které s sebou pan Macků přivezl, utekla jako nic, a my se plni dojmů museli rozloučit. 
...ještě u oběda jsme si měli o čem povídat. 

On – off – Netolismus
Únor jsme na naší škole zahájili besedou v rámci minimálního preventivního programu na téma 
On – off – NETOLISMUS. Tato interaktivní beseda upozorňovala na závislost na tzv. virtuálních drogách, jako jsou počítačové hry, sociální sítě, virtuální videa nebo televize. Beseda byla zaměřena na pozitiva, ale i negativa on-line světa. Virtuální svět je třeba brát s mírou, znát limity, hranice a vždy umět zmáčknout tlačítko off. V rámci besedy bylo zmíněno i téma kyberšikany, které je v současnosti velmi aktuální a je třeba o něm hovořit. 
Děti byly rozděleny na dvě skupiny s ohledem na věk. S 1. a 2. ročníkem beseda probíhala více hravou formou. Jednou z aktivit byla tzv. RUKA, kdy po obkreslení své ruky na papír, děti do každého prstu psaly, komu by se ze svého okolí svěřily s nějakým problémem. V besedě byla zmíněna i linka bezpečí. Se staršími žáky jsme se více pobavili o nebezpečí sociálních sítí a vedli jsme na toto téma rozsáhlou diskuzi. Dětem bylo toto téma velice blízké a každý mohl do diskuze přijít s vlastní zkušeností, která se k tématu vázala. 
Celou akci hodnotím za velmi pozitivní a úspěšnou. Sami žáci řekli, že se dozvěděli spoustu nového. 

Kristýna Lorencová

Vzpoura úrazům
V pondělí 13.1.2020 proběhla na naší škole beseda s tělesně postiženými lidmi v rámci Minimálního preventivního programu. Tento projekt je realizován VZP ve spolupráci s handicepovanými lidmi. Na školu k nám dorazili dva vozíčkáři, kteří dětem přiblížili svoji nelehkou situaci a svůj příběh. S dětmi diskutovali o bezpečném chování a také o tom, jak některým úrazům předejít. Ukázali dětem, že život na vozíčku není vůbec jednoduchý a to, co nám přijde jako běžná věc, pro ně tak snadné není. Děti měly nespočet dotazů a vše je velice zajímalo. Celá akce byla velmi vydařená a pro nás všechny byla velkým přínosem.

Čekání na Ježíška
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada a očekávaný příchod Ježíška. I my jsme si v pátek 20. 12. připomněli tyto svátky. Celé dopoledne jsme věnovali pravým českým tradicím a zvykům. Čekání na Ježíška jsme v letošním roce pojali trochu v jiném duchu. Žáci se rozdělili do několika skupin a v průběhu dopoledne pracovali na různých místech ve třídách, kde byly připraveny vánoční dílničky. V jedné třídě si mohli vyzkoušet krájení jablíčka, pouštění lodiček, házení pantoflem, odlévání vosku. V další si zdobili vánoční svícny a nakonec si vyrobili sněhuláka z rýže. Všechny výrobky se úžasně vydařily. Po desáté hodině nás navštívily děti z mateřské školy, zazpívali jsme si vánoční koledy a po zazvonění zvonečku jsme se odebrali k vánočnímu stromečku, kde jsme si rozbalili tak vymodlené dárky. Není nic krásnějšího, než vidět ty šťastné a zvídavé pohledy dětí. V průběhu celého dne nás také navštívilo mnoho přátel školy. Mezi nimi jsme přivítali p. uč. Mgr. M. Bradovou, bývalou p. ředitelku. Mgr. P. Nohavcovou, p. Mgr. D. Hanušovou vedoucí OŠVVPP,
p. starostku obce Radkovice A. Bradovou, p. starostu obce Dolce M. Mráze a p. starostu obce Horšice Ing. s. Dobrého. Všichni přítomní se také aktivně zapojili do vánočního vyrábění a tvoření. 
Tento den byl pro všechny, nejen ty nejmladší, ale i pro nás odrostlejší velmi příjemným zpestřením. Doufám, že tak, jak jsme krásně završili rok 2019, tak se nám bude dařit i v roce 2020.

Předvánoční čas
Poslední měsíc tohoto roku utekl stejně rychle, jako začal. Za příznivého počasí jsme chodili na procházky, když počasí nepřálo, trávili jsme čas v tělocvičně, ve třídě nebo v hale. Děti tento měsíc byly velmi kreativní, což dokazuje třída, plná krásných výrobků, které společně vytvořily. Z papíru vystřihovaly a lepily například sněhuláky, vánoční hvězdy, skřítky, adventní věnce a soby. Z šišek vytvořily stromeček nebo košík a z větviček rám, do kterého pověsily vánoční ozdoby. Nechyběla ani výroba vlastních vánočních ozdob a přáníček. Při chvilkách odpočinku jsme si četli pohádky, povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích a tom, co si děti přejí od Ježíška. I když počasí zimu příliš nepřipomínalo, na předvánoční atmosféru jsme se poslední den ve škole zvládli naladit i tak. V každé třídě probíhala nějaká tvořivá činnost, nechybělo vykrajování jablíček nebo pouštění lodiček. Děti zpívaly koledy, popíjely čaj a ochutnávaly cukroví, které každý přinesl. Ježíšek samozřejmě nezapomněl ani na družinu, kam přinesl mnoho nových her, které děti hrály celé odpoledne. Bylo to krásné zakončení měsíce a všichni jsme si to moc užili.

Mariya Mukan

Beseda s panem starostou Ing. Stanislavem Dobrým
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 v rámci našeho celoškolního projektu „ Setkání s významnými osobnostmi“ navštívil naše žáky zástupce obce Horšice – pan starosta Ing. Stanislav Dobrý. Besedu zhodnotili sami žáci.

Dnešek s panem starostou se mi moc líbil. Dozvěděli jsme se dost zajímavých informací. Například, že pan starosta si neví mnohdy s ničím rady a také to, že přispívá na školu částkou 600 000,- Kč. A to jsme opravdu rádi.

Baruška Janečková, 5. ročník

Některé odpovědi mě pobavily, ale některé byly moc zdlouhavě zodpovídány. Zjistil jsem hodně věcí o obci. Děkuji za všechny žáky panu Dobrému, že si na nás udělal čas.

Jiří Brada, 5. ročník

Velmi mě překvapily rozpočty, které dostává obec od státu. Ale nejvíc mě mrzí, že už tady příští rok nebudeme, protože jsme se dozvěděli, co je nového naplánovaného v naší škole. 

Jakub Bořík, 5. ročník

Líbilo se mi, že pan starosta zodpověděl všechny otázky a nebylo jich málo a že byl občas i vtipnej. Štve mě, že nové záchody a prolejzačky budou, ale až já budu šesťák v Přešticích. Doufám, že se dnešní den líbil i panu starostovi. 

Jiří Polanský, 5. ročník 

Moc děkuji panu starostovi Dobrému. Chtěl to udělat alespoň trochu zábavné a povedlo se. 

Magdalena Farkašová, 5. ročník

FOND SIDUS
Během měsíce prosince jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy. Tato veřejná sbírka je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Oraganizace Sidus si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Pro tuto sbírku naše škola vybrala částku 1190,- a žáci na ni přispívali ze svých kasiček.

Kristýna Lorencová

Divadelní představení Lotrando a Zubejda
V pondělí 16.12. 2019 jsme společně s dětmi a žáky ZŠ a MŠ Horšice navštívili divadelní představení v KKC v Přešticích s názvem Lotrando a Zubejda. Pohádka byla ztvárněna velmi humorně a byla doplněna o melodické písničky. Většina dětí pohádku velice dobře zná, a proto si texty písní broukaly společně s herci. Představení bylo připraveno tak, aby zaujalo jak nejmenší účastníky, tak i ty starší. Všem se divadelní představení líbilo a příjemně je navnadilo na Vánoce, které jsou pro mnohé symbolem pohádek. 

Práce s didaktickými pomůckami 
V letošním roce jsme si již několikrát zapůjčili velmi kreativní a zábavné hry, didaktické pomůcky, které pořídilo Mas Aktivios v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice. Tyto pomůcky si každá škola může vybrat a objednat na stránkách dané organizace a po určitou výpůjční dobu tuto pomůcku může využívat v hodinách matematiky, českého jazyka, nebo jen jako doplnění učiva. Pomůcky, které jsem zvolila, byly směrovány pro ty nejmenší, tzn. 1. a 2. ročník, ale i starší ročníky mohly tyto pomůcky využít v náročnější a těžší formě. Jako super pomůckou se mi osvědčila Senzační třídící sada, která je výborným doplňkem do hodin geometrie.
Žáky jsme rozdělila do několika skupin a zadávala různé úkoly na třídění a skládání. Všichni žáci se ke svému řešení musí vyjádřit a zdůvodnit, jak s předměty pracovali a jaký systém si pro svoji práci zvolili. Nejen, že tato pomůcka u dětí vytváří další návyky ve znalost tvarů, ale i formou hry děti naladí pro další práci. 

Jana Tolarová

Mikulášská nadílka
Právě dnes nastal ten dětmi toužebně očekávaný okamžik, kdy se ve dveřích objevil Mikuláš v doprovodu anděla a čertů.
Od rána byly všechny děti velmi nejisté, prohlížely si tmavé prostory ve škole. Ve třídách byl velmi nezvyklý klid, dá se říci až ticho. Nejvíce se však obávali prvňáčci a druháčci. Stále byla pokládána jedna otázka. Kdy už přijdou? Nakonec jsme se opravdu dočkali a byli jsme nadšeni, jak krásný Mikuláš, andílek a čerti přišli. Žáci se předháněli s básničkami, písničkami, aby odčinili všechny své hříchy, které napáchali za celý rok. Po vykoupení všech, přišel Mikuláš a všem rozdal krásné nadílky. Všichni byli určitě spokojeni, že je čerti neodnesli do pekla a mohou si v klidu zamlsat. 

Jana Tolarová

Vánoční zastavení
Hodně z nás právě v tomto předvánočním období má na práci mnoho věcí, jako například úklid nebo pečení vánočního cukroví. Já se přiznám, že jsem asi ještě dostatečně tyto věci neřešila, protože mi na ně zatím nezbývá čas. Myslím si, že ani organizátorky a organizátoři letošního Vánočního jarmarku na tyto záležitosti neměli dostatek času, jelikož příprava tak úžasné, organizačně a fyzicky náročné akce, vyžaduje opravdu dávku energie. Není to poprvé, co jsem navštívila podobné akce, ale tahle se opravdu vydařila. Předvánoční atmosféru jarmarku určitě navodilo i příjemné prostředí mlýna ve Vitouni a o vše ostatní se postaraly ruce našich babiček, dědečků, maminek a tatínků. Netušila jsem, že i v tak malých vesničkách se najde tolik dobrých lidí, kteří svými uměleckými díly, ano, troufám si říci uměleckými díly, potěší další lidská srdíčka. Celý výtěžek z této akce v hodnotě 22 847,- Kč, byl organizátory věnován dětem a žákům ZŠ a MŠ Horšice. Neuvěřitelná částka. Tento nádherný dárek jsme přijali hned druhý den na další předvánoční akci obce Horšice, tzv. Rozsvícení vánočního stromečku. Pro tento krásný večer si děti a žáci ZŠ a MŠ Horšice připravili vystoupení opředené vánočními koledami a písničkami. Všichni poté obdrželi krásné cukrové dárečky a dospěláci popíjeli vánoční punč a svařáček. Na závěr přišlo odpočítávání, které odstartoval pan starosta Ing. Stanislav Dobrý. Vánoční stromeček se rozsvítil a pro nás to bylo znamení vánoční pohody a klidu. V tu chvíli jsem určitě nemyslela na to, že jsem ještě nezačala péct, uklízet a psát Ježíškovi o dárky. Jsem moc ráda, že oba dny jsem mohla strávit s lidmi, kterým není obec a škola lhostejná. 

Jana Tolarová

Srdíčkové dny
Pomoc druhým není našim žákům lhostejná, v letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky
s názvem Srdíčkové dny. Tuto sbírku organizuje nadace Život dětem o. p. s. S touto nadací již několik let naše škola spolupracuje. 
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Jsem velice ráda, že alespoň takovým způsobem můžeme pomoci. Částka, kterou naši žáci věnovali, není zanedbatelná. Přispěli jsme 1500,- Kč. Doufáme, že peníze budou použity jen na dobré účely. 

Jana Tolarová

Čertí škola
Všichni víme, že se tento týden blíží příchod Mikuláše, andílků a čertů, proto jsme si ve středu
27. 11. udělali takovou malou přípravu. V tento den jsme si s prvňáčky a druháčky uspořádali jednodenní projektové vyučování s názvem Čertí škola, ale to doslova a do písmene. Již po příchodu do školy jsme se všichni převlékli do čertích kožichů a rouch. Upevnili rohy a ocasy, nabrousili si vidle. Do naší čertí třídy nesměly vejít žádné lidské duše, jinak skončily ve velkém kotli. A nemyslete si pekelná atmosféra se opravdu šířila široko daleko. V průběhu celého čertího dopoledne jsme plnili ďábelské úkoly, které byly mnohdy velmi zapeklité. Na úplný závěr nechyběla ani módní přehlídka všech čertic a ďáblíků a samozřejmě i pekelný diplom, který si odnesli všichni pekelníci. Takže jsme si to opravdu čertovsky užili.

Jana Tolarová

Škola čar a kouzel
Ve středu 27. 11 nás ve škole čekala tzv. Škola čar a kouzel. Pro žáky bylo připraveno jednodenní projektové vyučování, které se neslo v duchu kouzel, čarování, tajemství a nechali jsme se inspirovat filmem Harry Potter. Žáci pracovali ve skupinách a plnili po celý den úkoly různých typů. Nechyběla tajemná stopovačka, zhotovení erbu, výroba čarovné hůlky, vymýšlení zaklínadla nebo třeba mnoholičný lektvar, díky kterému se děti mohly proměnit v někoho jiného. V závěru dne jsme uspořádali sportovní turnaj v přetahování lanem. Děti celý den velice pěkně vzájemně kooperovaly. Projektový den hodnotím já i děti za velmi zdařilý a už se společně všichni těšíme na další takový den plný zábavy a ponaučení. 

Lorencová Kristýna

Těšíme se na Vánoce

Návštěva Svíčkárny RODAS
Dne 22.11.2019 se děti ZŠ a MŠ Horšice zúčastnily již tradiční návštěvy svíčkárny RODAS. Svíčkárna byla založena roku 1990 a v současnosti má několik poboček. My jsme navštívily tu v Plzni v Liticích. Svíčkárna se zaměřuje převážně na výrobu a zdobení svíček, ale také se věnuje výrobě mýdel a kosmetiky. 
Děti si v rámci této návštěvy měly možnost vyrobit a ozdobit svíčky, vánoční zápich a dále si vybrat z několika druhů mořských solí, které si měly možnost nasypat do sáčků. Každá ze solí měla svoji specifickou vůni, barvu a význam. Díky této informaci žáci přesně věděli, na jaké neduhy je která sůl, a podle toho si ji vybírali. Většina žáků zde vyráběla dárky hlavně pro své nejbližší, protože jim chtěli udělat radost. V závěru akce si děti měly možnost zakoupit některé již hotové svíčky, mýdla a spousty dalších výrobků. 

Kristýna Lorencová

Nové vybavení tříd ZŠ

Cirkus zlodějů
Takový byl název divadelního představení, které jsme navštívili ve čtvrtek 14. 11. 2019 v divadle Alfa. Žáci 1. - 5. ročníku se na tuto akci velice těšili. Čekala je cesta autobusem a hlavně příběh z cirkusového prostředí, což všechny malé diváky přitahuje a hlavně, příběh nás vtáhl do světa intrik a závisti.
Do města přijíždí Kudlův neuvěřitelný cirkus! Hadí žena Irina, silák Jasan, klauni Fanda a paní Manda a nejfrancouzštější Francouz na světě Maurice. A pochopitelně velký eskamotér a kouzelník Armin Kudla. Jenže za blýskavou cirkusovou fasádou se skrývá zločinný plán… Naštěstí malý osiřelý artista Vilda Estrada má srdce na pravém místě a smysl pro spravedlnost. A hlavně získá na svou stranu odvážnou kamarádku Hanku a jejího psa Šumáka. Zlo musí být potrestáno!
Adaptace literární předlohy známého současného britského autora Williama Sutcliffa „Cirkus zlodějů a tombola zkázy“ částečně přejímá i původní název. A využívá hlavní motivy předlohy. Tedy příběh, ve kterém děti musí odhalit zločinného principála Armina Kudlu, protože dospělí snadno podléhají jeho charismatu a květnatým řečem a výmluvám. Tento velmi poučný příběh oplýval nejen legračními hláškami, ale i skvělým uměním a zacházením s loutkami. Všichni jsme odjížděli z tohoto představení plni dojmů a spokojenosti. 

Jana Tolarová

JUNIORFEST 2019 a náš úspěch ve výtvarné soutěži
Tak jako vloni, tak i letos, byla v rámci filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 2019 vyhlášena KKC Přeštice výtvarná soutěž pro děti mateřských a základních škol. Tématem letošního ročníku soutěže bylo „Proč mám rád/a svoji školu“.
Když jsme se zamýšleli, jak tohle téma výtvarně zpracovat, nevěděli jsme úplně přesně, jak náš výsledek dopadne. Naše první reakce byla: „...a kdo z nás vlastně má rád naši školu? Chodíme do ní a musíme se učit.“ Teprve paní učitelka Jana nás nasměrovala...“a ano, chodíme do té naší školičky rádi mimochodem i proto, že tu máme svoje kamarády - kamarádky, které když nevidíme celé dva měsíce o letních prázdninách, srdečně vítáme a těšíme se na ně v září, na začátku školního roku.“ Ale nejenom to...i vlídné prostředí a vlídná náruč naší školy je nám velmi blízká. 
Jak tedy uchopit toto téma  a přenést ho výtvarně na papír?
Paní učitelka nám přednesla její návrh, a protože jsme až tak úplně sami nevěděli, jak si poradit, trošku nevěřícně jsme se pustili do práce. Každý sám za sebe nejprve namaloval svoji postavičku...a že jsme se někteří poznali, nebylo pochyb...poté naše tělíčka vystříhali a v závěru práce nalepili na velkou čtvrtku, slepenou na spodní straně izolepou. Šikulíni páťáci, Majda, Bára, Soni a Kuba, společně nakreslili budovu naší malé, ale hezké školičky. V závěru naší společné práce si každý našel svého „papírového“ kamaráda/kamarádku a spojili jsme je společně za ruce kolem školy.
Naše společné dílo odvezla paní učitelka Jana do Přeštic a my netrpělivě očekávali výsledek našeho snažení.
Výsledek byl překvapující pro mnohé z nás
…vždyť anooo, my se umístili na úžasném 2.místě !!!
Byl to krásný pocit!!!
...ahaaa, teď už malinko tušíme, proč nás paní učitelka „nutí“ při výtvarce domýšlet a dokreslovat, nespokojit se s tím, co vytvoříme… 
V neděli 10. listopadu 2019 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže. Vystoupali jsme si na pódium Velkého sálu „KáKáCéčka“ , a za potlesku přítomných, si převzali ocenění. Úžasný pocit a euforie!
Atmosféra této chvilky se nedá přenést, tak se alespoň můžete potěšit našimi fotkami z Vyhlášení...
Celé nedělní odpoledne nás moc bavilo, poněvadž byl pro všechny oceněné, ale nejen je, připraven doprovodný program. Výtvarné dílničky, focení s postavičkami z večerníčků – Patem, Matem, Bobem, Bobkem a Maxipsem Fíkem...společně jsme s rádiem Junior složili písničku o svatém Martinu a hned si jí také zazpívali...s pocitem krásně prožitého víkendového dne, jsme se vraceli zpět do našich domovů.

Jana Richterová

Ztraceni v čase - beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
V úterý, 12.listopadu, jsme se sešli, my páťáci, v naší třídě, plní napětí a otázníků v hlavě... 
Měla k nám zavítat paní Petra Braunová, spisovatelka pro děti a mládež, jejíž knížku „Ztraceni v čase“ jsme společně, ale i každý sám, četli. Tato akce byla pořádána v rámci aktivity Spolupráce při realizaci školních čtenářských dílen, kterou zajišťuje MAS Aktivios, z. s. Přeštice.
Naše nejistota, ze setkání s takovou osobností naživo, z nás brzy vyprchala. V příjemné a poklidné atmosféře, jsme se dozvěděli například, co vedlo paní P.Braunovou k sepsání této knihy...jak sama na počátku nevěděla, jak pojmenuje některé postavy v knížce, jaký osud hrdiny čeká. Velmi hezky nám popsala, jak na celé knížce pracovala, s jakými dalšími problémy se potýkala, co předchází vydání každé knížky. A nebylo by to ono, kdybychom se i my neztratili v čase...povídáním o našich nevysvětlitelných, záhadných zážitcích doma nebo u babičky, o „jevech“, které se dějí a nedokážeme si je rozumově vysvětlit. :) 
Hodinka s paní spisovatelkou utekla neuvěřitelně rychle a naše počáteční rozpaky se brzy rozplynuly...Poděkovali jsme paní Braunové za krásné vyprávění potleskem a odcházeli s pocitem, že psát knížky ale není fakt žádná legrace... :)
Ještě jednou děkujeme za pohodové chvilky s touto osobností!

Jana Richterová

Pravidla 5. ročníku

Celoškolní projekt
V rámci našeho celoškolního projektu s názvem Setkání s významnými osobnostmi jsme ve čtvrtek 3. 10. 2019 v naší škole přivítali 7 zástupců radiotechnické roty Planá u Mariánských Lázní pod vedením kapitána Špičky. Při příjezdu sedmičlenné posádky se děti zalekly obrovské Tatry, která byla pro děti připravena na dvorku k nahlédnutí a vyzkoušení si prostorů v kabině i v zadním prostoru na korbě. Dále si všichni mohli vyzkoušet radiostanice s vysílačkami a jejich použití v terénu. Na dalším stanovišti jim byly předvedeny zbraně, jak s nimi zacházet, jak je rozebírat a čistit. Protože byla celkem velká zima, byla pro všechny připravena opravdická vojenská rozcvička, kde nechyběl běh a hod granátem. Nesmím zapomenout ani na zdravotníka, který žákům předvedl zdravotnický batoh plný pomůcek, které vůbec neznáme. Například nafukovací dlahy, nákrčníky a další věci. Celý program byl připraven jak pro MŠ, tak i pro ZŠ. Dlouho jsem se nesetkala s tak výborně připravenou akcí, která byla velice vhodně vedena vzhledem k věku dětí. Vše bylo dětem i žákům názorně ukázáno a vysvětleno. Myslím si, že všechny děti byly nadšené a než jsme došli zpět do tříd, padla slova, kdy zase strejdové vojáci přijedou? Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat všem vojákům této roty za nádherně strávené dopoledne.

Jana Tolarová

Dopravní hřiště v Blovicích
Dne 25.9.2019 žáci ZŠ Horšice navštívili již po několikáté dopravní hřiště v Blovicích. Letošní počasí dětem příliš nepřálo, přesto si akci užily a ta se i tak vydařila. Děti si zopakovaly pravidla silničního provozu teoreticky a následně si vše vyzkoušely i v praxi. Veliká pochvala patřila žákům prvních ročníků, kteří se akce zúčastnili prvním rokem. Byli velice šikovní a zvládli i jízdu v terénu. Žáci pátého ročníku si nacvičili jízdu k plnění řidičského průkazu na hřišti v Blovicích, který je čeká na jaře. 

Kristýna Lorencová

Klima třídy
Dne 12.9. 2019 se žáci 5. ročníku zúčastnili programu pořádaného organizací P-centra (centrum protidrogové prevence a terapie). Do tohoto programu jsme se zapojili již v loňském roce z důvodu stávajících problémů u žáků tohoto věku. Zástupci z P – centra navštíví děti ještě celkem dvakrát. Na každém setkání děti spolupracují a učí se, jak správně se chovat k druhým. Paní rektorka z P- centra byla velice příjemně překvapena chováním našich žáků. Vše zvládali s přehledem a celý program si užili. Již teď se těšíme na další setkání a spolupráci. 

Kristýna Lorencová - učitelka

Slavnostní zahájení školního roku 2019/ 2020
Jak to uteklo? To určitě všichni potvrdí, že se prázdniny přehouply a my už opět musíme do školy, abychom načerpaly nějaké vědomosti. První školní den jsme díky nevlídnému počasí zahájili v prostorách tělocvičny. Přivítali jsme p. starostu OÚ Horšice Ing. S. Dobrého a p. starostu OÚ Dolce M. Mráze, dále nové p. učitelky Mgr. Janu Richterovou a Kristýnu Lorencovou a p. vychovatelku M. Mukanovou. A pak už přišli na řadu naší nejmladší prvňáčci. Mezi nimi Markétka Loudová, Hyneček Krejčí, Tomášek Hrubý, Gabík Ott a Štěpánek Bäuml, kteří byli ošerpováni a dostali sladkou odměnku. Dále jsme přivítali nového žáka do 5. ročníku Honzíka Arona. 
Přeji všem prvňáčkům, ale i těm starším žákům školní rok 2019/ 2020 plný nových zážitků, informací, které obohatí jejich obzor a samozřejmě co nejvíce jedniček. 

Jana Tolarová

 

 


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina