naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola


Vzpoura úrazům
Takto byla nazvaná beseda, na kterou přijeli Honza a Zbyněk ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby žákům povyprávěli o své náhlé životní změně, kdy se rázem ocitli na invalidním vozíku. Honza vyprávěl žákům svůj příběh, kdy v 15. letech po operaci srdce se mu přestala prokrvovat mícha, Zbyněk zas při závodech na kole přecenil své síly, v zatáčce přepadl přes kolo a v nemocnici strávil celý jeden rok. Žákům vysvětlili, že jejich stav je nezvratný a že už se nikdy na nohy nepostaví. Dále poučili žáky např., že se nemají houpat na židli, musí se připoutat v autě, na kole je důležité mít vždy přilbu a chrániče, neskákat do neznámé vody apod. Na závěr se ještě žáci dozvěděli, že vozíčkáři mohou na speciálně upravených vozících i sportovat, např. mohou hrát tenis, lyžovat, hrát hokej, nebo třeba golf. 

Sylva Seidenglanzová

Kouzelnické představení
Dne 25. dubna se přijel na naší školu představit kouzelník mistr Waldini, se svým kouzelnickým vystoupením. Žákům představil kouzlo s kuličkou, které jim později i prozradil, dále pak kouzla s kartami, s hrdličkou nebo s prstýnkem. Kouzelník měl mezi žáky velký úspěch, zapojoval je do vystoupení a mohli si pohladit hrdličku, kterou kouzelník vykouzlil. Že se žákům vystoupení líbilo, dokazovali bouřlivým smíchem a velkým potleskem.

Sylva Seidenglanzová

Návštěva v ekologickém centru v Prusinech
V pátek, 20.4. jsme se vydali v rámci environmentální výchovy do ekologického centra v Prusinech. Předpokládali jsme, že program bude probíhat venku, zvláště když bylo nádherné počasí. Jaké však bylo naše zklamání, když nás lektorka uvedla do školní třídy ve staré škole, kde jim nejdříve přednášela o životě netopýrů, pak žákům pustila přírodovědný film, který by spíše zaujal středoškoláky a nikoli žáčky I. stupně, protože pojem echolokace a další termíny těmto dětem nic neříkají. Pak žáci ve skupinách opět ještě ve třídě plnili písemný úkol. V deset hodin jsme se konečně dostali na louku pod školou, kde si žáci zahráli hry. Nutno podotknout, že lektorka pravděpodobně neměla pedagogické vzdělání, její odborné vyjadřování či zvládání určitého pedagogického umu včetně motivace a podnícení zaujetí žáků nebyly zrovna její silnou stránkou.
Také koordinace mezi ekologickým centrem Ametyst a organizací MAS Aktivios, která celou akci financovala, nebyla asi promyšlena do detailů, protože lektorka nevěděla, jaké bude věkové složení školy, která přijede. 
A tak jsme z Prusin odjížděli sice v nádherném počasí, ale s rozpačitými dojmy.

Mgr. Pavla Nohavcová

Divadlo se líbilo
Ve čtvrtek, 19.4.2018 jsme společně s naší MŠ navštívili představení Čarodějův učeň v KKC Přeštice.
Klasická pohádka, kde dobro vítězí nad zlem, zpočátku naznačovala, že děj bude vyhovovat pouze mladším žákům. Ale netradiční pojetí krásné scény spojené s filmovou projekcí, nádherné kostýmy, skvělá hudba, vše podtržené výbornými výkony herců, vtáhly do děje i čtvrťáky a páťáky. A tak se na celou hodinu ocitli všichni v pohádkové říši kouzel, čarování, podvodů. Ale jako ve správné pohádce vše dobře dopadlo, láska a dobré charakterové vlastnosti víly a čarodějek zvítězily nad zlem. A na závěr byly děti pozvány na pódium, aby si s herci zatančily, což se u takovýchto představení stává málokdy.

Mgr. Pavla Nohavcová

Nová životní etapa
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 proběhl v naší školičce opět zápis do 1. ročníku. Svoji návštěvou nás potěšilo 10 dětí, od 1. září již žáků. Překvapením pro všechny dětičky byly pohádkové postavy, které ztvárnili ti nejstarší žáci. Nesměl chybět kostlivec, čarodějnice, víla či břišní tanečnice. Předškoláci byli zpočátku velice vážní, ale pak z nich spadla všechna tréma a krásně zarecitovali básničku, poznávali barvy, písmenka, číslice. Za celou tu náročnou práci si zasloužili malou odměnu. Každý si vybral knihu dle vlastního výběru, malý dárek a samozřejmě zápisní list školáka. Všechny děti se už těší na první školní den a my na ně. Přejeme Vám hodně úspěchů, radosti a rodičům silné nervy.

Jana Tolarová

Velikonoční tvořeníčko
Naše velikonoční dny pokračovaly i ve středu 28. 3. 2018, kdy jsme se vydaly všechny ročníky do Přeštic. Tady jsme se rozdělili na 2 skupinky, abychom mohli bezpečně a v klidu tvořit. První skupinka navštívila Středisko volného času Slunečnice, kde se zaměřila na marcipánové tvoření. Žáci si vyrobili kuřátko, slepičku, zajíčka, tedy to, co něčím připomínalo Velikonoce. Když měli výrobek hotový, přesunuli jsme se do herny, a tady si společně stavěli ze stavebnic a s děvčaty jsme hovořili o zvířatech, která zde viděla. Od této akce jsme očekávali mnohem více. Myslím si, že průběh tohoto dopoledne měl být připraven ze strany vychovatelek ve Slunečnici důsledněji a pro děti více zábavnější a poutavější formou. Druhá skupina navštívila keramickou dílnu. Tady na nás dýchla opravdu tvůrčí atmosféra. Pod vedením p. Jany Boškové se děti mohly seznámit 
s hrnčířským kruhem, různými formami práce hnětení a modelování hlíny. Nikdy bych nevěřila, jak zajímavá práce na nás čekala. Tvořili jsme si každý dle vlastní fantazie. Někdo zkusil stojánek na tužky, jiný misku, další hrneček atd. Na závěr jsme si vytvořili závěsného motýla a už už jsme se museli střídat s první skupinkou. Žáci byli unešeni z práce, kterou ještě nikdy nevyzkoušeli, mohli tvořit to, co je baví a kamarádský přístup. p. Jany Boškové je také velice překvapil. Prostě a jasně jsme si to v keramické dílně užili od začátku až do konce. 

Jana Tolarová

Hledáme velikonočního zajíčka
Takový byl název našeho dvoudenního projektového vyučování, které proběhlo ve dnech
26. - 27. 3. 2018 ve 3. - 5. ročníku. Žáci se na tyto dny velice těšili, protože je to nejen pro ně, ale i pro učitele jiný způsob výuky, který je pojat zábavnou formou a hlavně formou skupinové práce. Rozdělili jsme se do 5 skupin, které si daly názvy např. Slepičí drbny, Kohouti, Čokolády, Zajíčci nebo Vajíčka. Na úvod jsme si povídali o jaru, symbolech jara, Velikonocích, tradicích a zvycích. Seznámili jsme se i s příběhem o Ježíšovi a jeho zmrtvýchvstání. V průběhu dne jsme si vytvořili klidnou atmosféru a snažili jsme se o diskusi. Druhý den jsme se zaměřili spíše na tu tvořivou část. Vyrobili jsme si krásné kohoutky a slepičky. Byla to piplačka, ale všichni byli pro práci tak nadšeni, že se nám vše opravdu povedlo. Na závěr jsme vyhodnotili oba dny, spočítali jsme si body a vyhlásili vítěze. Všichni získali krásné diplomy a nesměla chybět i nějaká ta sladká odměna. Tak zase za rok. 

Jana Tolarová 

Velikonoční radování
Tak se jmenoval projekt, který proběhl v pondělí 26.3. v 1. a 2. ročníku. Žáci byli rozděleni do tří skupin a společně řešili zábavné velikonoční úkoly ze čtení, psaní, matematiky i prvouky. Šlo jim to výborně. I výroba netradičního velikonočního vajíčka obaleného barevnými konfetami se jim povedla na výbornou, a tak dostali všichni žáci velikonoční pochvalu. Kromě splněných úkolů ve velikonoční knížce a pěkné kraslice si nesli domů i zážitky z hezkého netradičního dopoledne.

Pavla Nohavcová

Vítání jara
V pátek 23. Března, se žáci ZŠ společně s dětmi s MŠ vydali do Vytůně, aby zahnali dlouhou, mrazivou zimu a přivítali jaro. U školy se všichni seřadili, ti nejstarší šli vpředu, aby se střídali o škaredou Morénu, kterou vyrobili ve školní družině. Od školy jsme se vydali směrem k bytovkám a pak po louce dolů. Když tento dlouhý průvod došel na místo- k potoku do Vytůně, nastal již tradiční obřad. Děti recitovaly připravené básně o vyhánění zimy, příchodu jara a sluníčka, na které se všichni těšíme. Pak následoval okamžik, na který se všichni nejvíce těšili- zapálení Morény. Když dokonale shořela, hodili jsme její zbytky do potoka a všichni doufáme, že už se brzy na sluníčku ohřejeme.

Sylva Seidenglanzová

O prasátku Arturovi
Ve čtvrtek 18. 1. k nám zavítalo divadlo, které se zaměřuje na enviromentální výchovu/ ochrana přírody, ekologii/. Pohádkou nás provázelo prasátko Artur, které se snažilo žáky naučit třídit odpad, což si mohli vyzkoušet hned na místě. Děti třídily odpad, které rozházelo prasátko po tělocvičně. Dále mohly poradit prasátku, jak pracovat a nebýt lenivé. Nejdříve oraly pole, zasadily pšenici, kterou s mlynářem semlely a nakonec si upekly koláčky. Cílem bylo u žáků vytvořit vztah k práci, ke zvířátkům a sobě samému. Celá pohádka byla provázena hezkými písničkami, které si všichni společně zazpívali. Celé představení bylo velice příjemné a žákům se líbilo. 

Jana Tolarová

Posezení u vánočního stromečku
Vánoční zvyky a tradice si každý rok připomínáme společně se žáky 1. - 5. ročníku. Pouštění lodiček, házení pantoflem, či krájení jablíčka, vyprávění o tom, jak se dříve slavily vánoce, jaké dárky děti dostávaly pod stromeček, to vše jsme si s dětmi přiblížili v dopoledních hodinách našeho posledního dne v roce 2017. Zvládli jsme si společně vytvořit dekoraci na vánoční stůl, vánoční jablíčko plné sladkostí, zazpívali mnoho vánočních koled a nakonec na nás čekaly krásné dárky, které nám přinesl Ježíšek. Všichni byli nadšeni a překvapeni, že i takový den jsme si dokázali vytvořit v naší školičce. 

Jana Tolarová

Vánoční dárek
Již několik let je naší tradicí společně s MŠ navštívit před vánocemi svíčkárnu Rodas v Plzni – Liticích. Strávili jsme zde opět příjemné dopoledne. Děti jsou zde nadšené a šťastné, že si mohou vyrobit dáreček pro své rodiče a prarodiče v podobě zdobené svíčky či barevné aromatické soli. Vše si zdobí dle své vlastní fantazie a dozví se i něco o výrobě a zdobení svíček. Velmi příjemné prostředí tvoří i samotní pracovníci svíčkárny, kteří se našim dětem opravdu věnovali a doporučovali správné postupy.
Akce se opravdu vydařila a všichni odjížděli zpět do školy plni krásných dojmů a zážitků.

Jana Tolarová

Projektové dny
Projektové dny se ve 4.- 5. ročníku nesly v duchu zkoumání  Plzeňského  kraje. Žáci se rozdělili do tří pracovních skupin a dva dny urputně bojovali o co největší počet bodů a zajímavé odměny. Řešili jsme různé úkoly a kvízy, pracovali s mapou, poznávali města, řeky, vrcholy i památky našeho kraje. Průběžně jsme zhlédli několik krátkých snímků propagujících  Plzeňský  kraj a porovnávali a hodnotili je. Nejvíce se líbil film s názvem Kraj, ze kterého se neodchází, ve kterém se ani Jamesi Bondovi nechce opustit tuto krajinu. Na závěr jsme ztvárnili postavy z plzeňských pověstí, herečkám a hercům to ve středověkém oblečení opravdu slušelo.

Alena Vodičková

S Večerníčkem za pohádkou
Dvoudenní projektové vyučování, které proběhlo v 1. - 3. ročníku je u konce. Dnes jsme se museli rozloučit s Večerníčkem, pohádkami a pohádkovou říší. Je nám to moc líto, ale prožili jsme krásné dva dny opředené kouzly, dobrodružstvím, ale i legrací. Žáci řešili pohádkové kvízy, soutěžili v poznávání pohádek podle zvukových nahrávek, kreslili nejoblíbenější pohádkové postavy. Měli opravdu mnoho práce. Protože Večerníčkovi nesmí chybět jeho papírová čapka, vyrobili jsme si ji, zatancovali a zazpívali si písničku Dříve než nám klesnou víčka a celé projektové vyučování jsme završili vyhodnocením a odměněním celého projektu. Všichni odcházeli spokojeni a plni dobré nálady. Tak dobrou noc, děti.

Jana Tolarová

O pejskovi a kočičce
Ve středu 1. 11. 2017 jsme se žáky 1. - 3. ročníku navštívili Kulturní dům v Příchovicích, abychom shlédli divadelní představení O pejskovi a kočičce. Toto představení bylo inspirované známým povídáním O pejskovi a kočičce a méně známým Povídejme si, děti od Josefa Čapka. Pohádka byla doplněna o hudbu z 30. let, nechyběl v ní vtip, hravost a pohoda. Zkrátka Pejsek a kočička trochu jinak, než jak ji známe. Představení všechny děti velice nadchlo a odcházeli jsme všichni spokojeni. K pohodě přispělo i vlídné přijetí p. starostky Pavly Nohavové, která nás příjemně uvítala.

Jana Tolarová

Vycházka za zvířátky
V pátek 20. 10. 2017 jsme se v dopoledních hodinách vydali společně s MŠ do lesa. Tato akce se stala již naší tradicí. Žáci a děti v průběhu měsíce září a října sbírají různé plody a koncem října je společně doneseme do lesa. Zjistíme, co je nového ve vsi a v okolí, zopakujeme si rotliny a stromy, které rostou v blízkosti a samozřejmě si žáci popovídají s mladšími dětmi z MŠ. Vycházka se všem velice líbí, nejen proto, že se dostaneme do přírody, ale hlavně proto, že se alespoň jednu hodinku nemusíme učit. Těšíme se už na příští rok. 

Jana Tolarová

Beseda s dentální hygienistkou
V rámci minimálního preventivního programu jsme pozvali do školy dentální hygienistku paní Janu Kramlovou, aby žákům vysvětlila jak pečovat o zuby, abychom předešli zubnímu kazu a aby zuby byly krásné, zdravé a čisté. Nejdříve žákům představila, co vlastně zubní hygienistka dělá, jak často mají navštěvovat zubní lékařku i hygienistku a co je vlastně v ordinaci čeká. Potom pohovořila o zubech, jak zub vypadá, z čeho se skládá a kolik vlastně máme zubů. Dále se žáci dozvěděli, co způsobuje onemocnění zubů, o zubním kazu a proč je důležité si zuby čistit. Zmínila také potraviny, které zubům škodí a které jim naopak prospívají. Na závěr si každý se svým kartáčkem vyzkoušel, jak správně si má zuby čistit a jaký je pro děti školního věku kartáček nejvhodnější. To že žáky beseda zaujala, dokazovali svými četnými dotazy.

Sylva Seidenglanzová

Lesní pedagogika
Pátek 13.října byl pro naše žáky dnem projektového vyučování. Vzdělávali se v oblasti environmentální výchovy a aktuálním tématem se stal ekosystém lesa. Lesník Pavel Šefl seznámil děti s obsahem svojí práce, připravil si pro ně různé hry se dřevem, vyprávěl o obyvatelích lesa. Děti se učily rozeznávat zvuky zvířat, se kterými se mohou setkat v blízkém okolí, a také si vyzkoušely zvuky vábniček. Zajímavý byl i nácvik zahánění divočáka. Nejvíce nás ovšem potěšila jezevčice Julča. Na jaře strávíme s panem Šeflem celé dopoledne v lese a navštívíme i centrum Lesní pedagogiky.

Dopravní výchova
I v novém školním roce se žáci všech ročníků naší školy vydali do Blovic na dopravní hřiště, aby si zopakovali dopravní předpisy a značky, které musí znát každý účastník silničního provozu. Děti se předvedly jako zdatní jezdci na kole, cyklistická helma byla pro ně samozřejmostí a snadno si poradily i s takovými nástrahami jako přechody pro chodce, železničním přejezdem či různě komplikovanými křižovatkami. V průběhu programu si vyzkoušely roli řidiče nemotorového vozidla i roli chodce. Starší ročníky trénovaly zejména správné a včasné ukázání směru při odbočování. Své znalosti mladí cyklisté zúročili také v interaktivní hře na principu Člověče nezlob se, v níž proti sobě bojovaly čtyři týmy. Spokojenost s celým dopolednem byla na všech stranách a na jaře si své schopnosti v oblasti dopravní výchovy ověříme znovu.

Začal nový školní rok 2017/2018
Prázdniny utekly jako voda a 4. září jsme se opět sešli v budově školy v Horšicích, abychom slavnostně zahájili nový školní rok. Mateřská škola přivítala 22 dětí a do základní školy nastoupilo 6 nových prvňáčků. Nutno říci, že se můžeme těšit přídomkem ,, mezinárodní škola“, protože kromě dvou žáků vietnamské národnosti, kteří navštěvují naši školu, jsme přijali do 1. ročníku i žáka z Filipín. Úvodního slova se ujal pan starosta obce Dolce, doc.Ing. M.Šimon Ph.D., neboť pan starosta obce Horšice M. Čepický se slavnostního zahájení nemohl zúčastnit. Tentokrát byl zájem o zahájení ze strany rodičů i prarodičů tak velký, že se těžko vešli do poměrně velké družinové třídy. Prvňáčci byli jako tradičně ošerpováni, dostali i nějaké sladkosti a mezi ostatní žáky jsme rozdělili i cukrovinky, které dostali od p. starosty Šimona. Tak si navzájem všichni, jak kantorky, tak rodiče a žáci popřejme: Ať je školní rok 2017/2018 bezproblémový, prožitý ve zdraví a v pohodě.

Mgr. Pavla Nohavcová
ředitelka školy

 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina