naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola


Pracovní sobota
Nevím, zda si ještě vzpomínáte, spíše Ti dříve narození. Pamatuji si na časy, kdy jsme musely jako děti jít do školy i v sobotu. Bylo to proto, že se nahrazovaly dny svátků apod. Tentokrát jsme „ pracovní sobotu“, ale dobrovolnou, měli i v naší škole. V 8, 00 jsme se sešli na školním hřišti, kde nás čekala nemilá, ale potřebná práce. Broušení a nátěr bariérové stěny na ochranu před vyhozením míčů na silnici a košů na košíkovou. Byla jsem mile překvapena, že rodiče nejsou tak apatičtí k tomu, kdy byli požádáni o pomoc a dokonce i s dobrou náladou přišli. Proto bych chtěla touto cestou moc poděkovat p. Staňkovi, p. Mrázovi, p. Holému a p. Zemanové z Dolců, dále p. Rydzovi, p. Dobrému a p. Hřebcovi z Horšic a v neposlední řadě i p. Kreuzmanovi a p. Pechanové z Řeneč. 
Panu Rydzovi bych dále chtěla poděkovat za opískování a nalakování košů na basketbal 
a p. Kreuzmanovi za sponzorský dar - výukové pásky násobilky na schody. Nesmím také zapomenout, že prostřednictvím pana Mráze nám obec Dolce přispěla nákupem nátěru, štětců, válečků a dalších pomůcek. Děkujeme, že k nám nejste lhostejní. 

Jana Tolarová

Zahájení školního roku 2018/ 2019
Tak už je po prázdninách. Dva měsíce utekly a opět nastalo období školního roku. V pondělí 3. 9. 2018 jsme se společně se žáky sešli v hojném počtu. Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky i dědečky, našeho pana starostu M. Čepického a zástupce obce Dolce pana místostarostu Mráze. V letošním roce nastoupilo do 1. ročníku 10 žáků, z toho 8 děvčat a 2 chlapci. Proběhlo také seznámení s novou p. uč. Mgr. Jindřiškou Kaslovou, která bude třídní učitelkou 4. a 5. ročníku a přivítali jsme i novou p. vychovatelku v ŠD Magdalénu Skálovou. Všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům přeji úspěšný rok a pevné nervy. 

Jana Tolarová
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina