naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

základní škola


Zvířátkohraní
V pátek 16. 11. proběhlo v 1. ročníku projektové vyučování s názvem“ Zvířátkohraní“.
Po příchodu do třídy čekalo děti trochu jiné rozmístění stolků a židlí. Každý si mohl vybrat místečko, které se mu líbilo. Na výběr byla skupinka housátek, koťátek a štěňátek. Nezaznělo ani slovíčko hádek, každý si usedl dle svého mínění. A pak už všechno vypuklo. Třída se proměnila ve statek, kde žijí zvířátka. Každý žák měl svoji čepičku- oblíbené zvířátko a soutěžil za svůj tým. Za dobře splněné úkoly byli všichni po zásluze odměněni. Naučili jsme se krásnou básničku o prasátku, zazpívali si písničky o zvířátkách, hádali zvuky zvířat a plnili mnoho náročných úkolů. Na závěr jsme provedli vyhodnocení celého dne, předali si diplomy a s úsměvem se všichni rozloučili. 
Jaký krásný den jsme prožili, to si asi každý domyslí.

Jana Tolarová

Jsem laskavec
Tak se jmenuje akce, která se koná v rámci Světového dne laskavosti. Smyslem této akce je vykonat laskavost. Každý kdo se chtěl zapojit, musel se zaregistrovat na webových stránkách organizátora a vybrat si co v tento den laskavého udělá. Žáci naší školy se rozhodli uklidit veřejné prostranství u školy a před školou u hřbitova. Vyzbrojeni hráběmi, košťaty, košťátky, lopatkami a kolečkem jsme se všichni pustili do práce. Práce nám šla pěkně od ruky, však se můžete sami přesvědčit.

Jindřiška Kaslová

Výuka country tance 
V pátek 9. listopadu zavítal do naší školy pan Miroslav Procházka z Vyššího Brodu. Přijel k nám, aby naše žáky naučil základním krokům country tanců. 
Žáci byli rozděleni do dvou skupin (1., 2., 3. ročník a 4., 5. ročník). Nejdříve nás pan Procházka seznámil s historií tance, dozvěděli jsme se něco o hudebních nástrojích či místech, kde se country hrálo a tancovalo. 
Po úvodním slově začala očekávaná výuka, a jelikož se tancovalo ve dvojicích a žáků byl lichý počet, tak se do tancování zapojily i paní učitelky.
Program pro jednu skupinu trval 90 minut, naštěstí, zhruba v polovině, byla přestávka na občerstvení a odpočinek.
Všichni jsme se zapotili, ale byli jsme moc rádi, že jsme se něco nového naučili. Všem se tancování líbilo a těšíme se někdy příště na další shledání s panem Procházkou. 

Jindřiška Kaslová

Byli jsme na Juniorfestu
Dne 13.11.2018 jsme se zúčastnili filmového promítání v KKC Přeštice v rámci projektu Juniorfest. Promítal se švédský rodinný film Opička. Zajímavostí bylo, že ve filmu běžely anglické titulky, které simultánně přímo v sále tlumočila z angličtiny do češtiny překladatelka.
Vše kromě nás sledovala i mezinárodní porota. Film o rodině a jejím vztahu k opičce, která byla součástí jejich rodiny a posléze vrácena do volné přírody ,,mezi své,, , byl vhodným doplněním učiva prvouky a přírodovědy o rodině a ochraně přírody.

Pavla Nohavcová

Podzim na strakaté kobyle jezdí
Podzim na strakaté kobyle jezdí – tak se jmenoval dvoudenní projekt pro 2. a 3. ročník, který se uskutečnil ve dnech 7.11. a 8.11.
První den projektu byl ve znamení výroby podzimního stromu, žáci se seznámili s podzimními pranostikami a na závěr dne jsme se společně vydali na vycházku nasbírat podzimní listy.
Druhý den vytvořili z listů nádherného Podzimníčka a vypracovávali úkoly v projektové učebnici.
Nutno říci, že se všem práce velmi dařila, pracovalo se s nadšením a chutí. Ale nejlépe asi vše vystihne samotné hodnocení od jednotlivých žáků:
Daneček Havlíček: ,, Nejvíce se mi líbilo malování podzimní krajiny na tabuli.,,
Anetka Mrázová: ,, A mě nejvíc bavilo vytváření podzimních listů.,,
Pavlinka Dobrá:,, A mě zase zdobení podzimního stromu.,,
Jaroušek Bořík:,, Bavilo mě vybírat a psát podzimní pranostiky.,,
Jiřík Louda:,,A mně se líbila projektová učebnice se zábavnými matematickými příklady.,,
Alička Holá:,, Bavilo mě učení básniček o podzimu.,,
Péťa Stark: ,, A mně se líbilo všechno, ale nejvíc skládání Podzimníčka z listů stromů.,,
Pro nezasvěcené – projektové vyučování je vlastně výuka jinou formou než je obvyklé, v průběhu dne prolínají výukou všechny předměty, žáci se učí navzájem si pomáhat, spolupracovat a být k sobě ohleduplní. Stavba hodiny není klasická, žáci se mohou v průběhu práce nasvačit, odpočinout si.
Tečkou za projektem bylo předání podzimních diplomů na památku.

Pavla Nohavcová
učitelka 2. a 3. ročníku

Za zvířátky do lesa
Již se stalo tradicí, že právě v měsíci říjnu navštěvujeme les. Právě spadaly poslední kaštany a žaludy ze stromů a mateřáčci společně s našimi žáky 1. - 5. ročníku se vydali na přírodovědnou vycházku. Samozřejmě, že jen s dobrým úmyslem a činem. Plné batůžky plodů svědčily o tom, že se děti opravdu činily při sbírání. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme si užívali asi poslední teplý den v tomto roce. Když jsme došli do lesa, ve skupinkách jsme vysypali batůžky na pasece a doufali, zda neuvidíme nějakého lesního živočicha. Nestalo se, ale nevadí. 
Stejně jsme si všichni vychutnali tu podzimní náladu a s pěkným pocitem jsme se vraceli do školičky. 

Jana Tolarová

Jaroušek Pechan jako učitel
Ve čtvrtek, 18.10. jsme se v rámci učiva prvouky a vlastivědy – téma Evropa- ocitli zásluhou Jarouška Pechana v Paříži. Ano,naším průvodcem po Paříži byl žák Jaroslav Pechan, který Paříž v nedávných dnech navštívil s rodiči. Jeho téměř hodinové, velmi poutavé vyprávění o Disneylandu či Eiffelově věži, doplněné četnými fotografiemi, nás nenechalo na pochybách, že Jára by mohl být výborným učitelem. Poznatky, které při
výletu do Paříže získal, velmi vytříbeným a srozumitelným způsobem přednášel svým spolužákům a byly přínosem i pro nás, kantorky. Děkujeme Jarouškovi i jeho rodičům za zprostředkování tak nevšedních zážitků.

Pavla Nohavcová

Svatební zvony
I u nás ve škole se rozezněly svatební zvony. Eliška Janečková si brala za svého vyvoleného Stáníka Košňara. Oba si slíbili, že spolu budou až navěky, předali si prstýnky a dali první manželské políbení. Všechno proběhlo se vším ceremoniálem, dokonce proběhl i dlouhý projev o soužití obou. 
Novomanželům blahopřejeme.

Jana Tolarová

PODĚKOVÁNÍ 
p. Bradové a p. Janečkové za donesené dýně, které si děti vydlabaly a zkrášlují hlavní vchod.

Další poděkování patří p. Holému, který dětem opravil krámek ve ŠD.

Dopravní výchova v Blovicích
V úterý 25. září 2018 naši žáci absolvovali výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti v Blovicích. Počasí nám tentokrát přálo, sice bylo mrazivo, ale svítilo sluníčko. 
Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina byla na dopravním hřišti, kde si žáci vyzkoušeli jak roli cyklisty, tak roli chodce. Druhá skupina vypracovávala testy, poté se obě skupiny vystřídaly. 
Jízda na kolech se všem dařila, každý si mohl vyzkoušet jak se jezdí podle značek a světel na semaforech. Sice občas někdo vjel do protisměru, ale nakonec všichni odjížděli s dobrým pocitem. 
Poděkování patří oběma lektorům, jak při testech, tak na dopravním hřišti, kteří se našim žákům věnovali po celou dobu výuky.

Jindřiška Kaslová

V korunách stromů
V korunách stromů, tak se jmenovalo představení divadla s názvem Letadlo, které se uskutečnilo pro děti z MŠ a žáky 1. až 3. ročníku. Bylo věnováno ročnímu období podzimu. Nutno podotknout, že se jednalo o divadlo na amatérské úrovni, ale povídání a zpívání o podzimu zpestřily pěkné kulisy i zapojení dětí do děje. A tak některé děti sbíraly v lese houby, jiné se převlékly za roční doby a všem panoval král podzim se svým žezlem, kterého ztvárnil Stáník Košňar. Představení tak doplnilo učivo prvouky.

Pavla Nohavcová

Pracovní sobota
Nevím, zda si ještě vzpomínáte, spíše Ti dříve narození. Pamatuji si na časy, kdy jsme musely jako děti jít do školy i v sobotu. Bylo to proto, že se nahrazovaly dny svátků apod. Tentokrát jsme „ pracovní sobotu“, ale dobrovolnou, měli i v naší škole. V 8, 00 jsme se sešli na školním hřišti, kde nás čekala nemilá, ale potřebná práce. Broušení a nátěr bariérové stěny na ochranu před vyhozením míčů na silnici a košů na košíkovou. Byla jsem mile překvapena, že rodiče nejsou tak apatičtí k tomu, kdy byli požádáni o pomoc a dokonce i s dobrou náladou přišli. Proto bych chtěla touto cestou moc poděkovat p. Staňkovi, p. Mrázovi, p. Holému a p. Zemanové z Dolců, dále p. Rydzovi, p. Dobrému a p. Hřebcovi z Horšic a v neposlední řadě i p. Kreuzmanovi a p. Pechanové z Řeneč. 
Panu Rydzovi bych dále chtěla poděkovat za opískování a nalakování košů na basketbal 
a p. Kreuzmanovi za sponzorský dar - výukové pásky násobilky na schody. Nesmím také zapomenout, že prostřednictvím pana Mráze nám obec Dolce přispěla nákupem nátěru, štětců, válečků a dalších pomůcek. Děkujeme, že k nám nejste lhostejní. 

Jana Tolarová

Zahájení školního roku 2018/ 2019
Tak už je po prázdninách. Dva měsíce utekly a opět nastalo období školního roku. V pondělí 3. 9. 2018 jsme se společně se žáky sešli v hojném počtu. Přivítali jsme maminky, tatínky, babičky i dědečky, našeho pana starostu M. Čepického a zástupce obce Dolce pana místostarostu Mráze. V letošním roce nastoupilo do 1. ročníku 10 žáků, z toho 8 děvčat a 2 chlapci. Proběhlo také seznámení s novou p. uč. Mgr. Jindřiškou Kaslovou, která bude třídní učitelkou 4. a 5. ročníku a přivítali jsme i novou p. vychovatelku v ŠD Magdalénu Skálovou. Všem žákům, zaměstnancům školy a rodičům přeji úspěšný rok a pevné nervy. 

Jana Tolarová
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina