naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

naše úspěchy - archiv


Okresní kolo Zlatá srnčí trofej

Každý rok si myslivci pro tuto akci vybírají jiný historický objekt. V letošním roce proběhlo okresní kolo této soutěže v chotěšovském klášteře. Místo, které bylo vybráno pro tuto akci, bylo opředeno tajemstvím. V dávné minulosti zde byl založen ženský klášter, ale při husitských válkách byl vypálen. Za druhé sv. války tu byl zřízen starobinec, a poté zde sídlila Československá armáda. V roce 1973 objekt opustila s 10 milionovými škodami na majetku. Dodnes je klášter ve velmi zpustošeném stavu. Naše děti po příjezdu do kláštera byly překvapeny, v jakém stavu jsou naše památky. Ale zpět k soutěži. V ranních hodinách jsme dovezli společně s p. Samuelem žáky školy na soutěž. Děti se rozdělily do skupin a plnily testy o myslivosti, poznávaly rostliny a živočichy. Na závěr je čekala i střelba ze vzduchovky. Nechybělo ani malé občerstvení – langoš, klobása a limonáda. V závěru soutěže měly děti možnost prohlédnout si prostory kláštera, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Celý den jim přálo pěkné slunečné počasí. V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zakončení a vyhodnocení celé soutěže. Naši žáci opravdu zabodovali. Z celkového počtu 26 zúčastněných dětí v kategorii A se umístily naše děti takto:
5. místo – Vojtěch Bořík
7. místo - Martin Muchka
8. místo - Adam Samuel
9. místo – Vít Trhlík
12. místo – Dominik Trhlík
14. místo – Martin Tolar
16. místo – Filip Lehr
23. místo - Dorotka Doležalová
24. místo - Josef Bořík


Všem dětem blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Děkuji p. Samuelovi, který pomohl s odvozem dětí, p. Kaslovi a p. Soukupovi za organizaci, přípravu a dozor.
                                                                                                   Jana Tolarová 

Dopravní soutěž v Blovicích

Dne 6.5.2011 se žáci naší školy zúčastnili již tradičně dopravní soutěže v Blovicích. Na tuto soutěž se žáci pečlivě připravovali a do Blovic byli vybráni tito čtyři nejlepší: Pepa Bořík, Martin Tolar, Dorka Doležalová a Eliška Bláhová. Po příjezdu do Blovic se konalo slavnostní zahájení, kde pořadatelé uvítali deset soutěžících družstev z Blovic, Přeštic, Žinkov, Merklína, Spáleného Poříčí, Lužan, Stoda, Chlumčan, Nepomuka a Horšic. Potom začala soutěž samotná. Jako první úkol měli žáci projet bezchybně dopravní hřiště v daném pořadí. Jak respektovali dopravní značky a pohybovali se v provozu pečlivě kontrolovali příslušníci Policie ČR, kteří jim i udělovali body. Tato disciplína se nám povedla. Druhým úkolem byla zdravověda. V budově školy už na nás čekali namaskovaní figuranti, kteří předváděli zraněné. Zde si naše čtveřice soutěžících počínala dobře. Třetím úkolem byla jízda zručnosti, za kterou naši žáci získali nejvíce trestních bodů ze všech soutěžících. Poslední čtvrtý úkol bylo plnění testů. Ve školní jídelně nás pak čekala výborná svíčková, jako odměna za provedené výkony. Po obědě se konalo vyhlášení vítězů. Naši školase umístila na desátém místě, ale jak říkal jeden z pořadatelů: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ . 
                                                                                            Sylva Seidenglanzová

Školní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej

V naší škole opět proběhlo školní kolo soutěže, které se naši žáci společně s Mysliveckým sdružením Diana Horšice věnují již několik let. Celé dopoledne s námi trávil p. Kasl a p. Čepický. Dětem bylo předáno mnoho informací o lese, o zvířatech, o rostlinách, ale i o nebezpečí, které na děti může číhat. Poté děti plnily test, který nebyl vůbec jednoduchý. Když byl dokončen, následovala tzv. poznávačka, kde děti musí podle živých větviček poznat strom nebo rostlinu. Samozřejmě, že nesmělo chybět ani poznávání živočichů, kteří žijí na našem území. Po vyhodnocení se žáci umístili takto:
1. místo – Martin Muchka
2. místo – Dorotka Doležalová
3. místo – Martin Tolar
První čtyři žáci získali krásné odměny a všechny děti byly odměněny výbornou čokoládou. 
Do okresního kola, které proběhne v sobotu 7. 5. 2011 v Chotěšově se probojovalo ještě dalších 6 žáků: Vojtěch Bořík, Josef Bořík, Adam Samuel, Dominik Trhlík, Vítek Trhlík a Filip Lehr. Všem účastníkům blahopřejeme a držíme palce. 
                                                                                                      Jana Tolarová

Moje nejoblíbenější zvířátko

Do 3. ročníku stejnojmenné výtvarné soutěže se zapojili všichni žáci od nejmladších až po ty nejstarší. I tentokrát se porotě práce dětí líbily a naše škola neodešla s prázdnou. Ve II. kategorii obsadil Dominik Trhlík 2. místo s kresbou pestrobarevného papouška. Na stejné příčce avšak v kategorii III. se umístila Eva Záveská s obrázkem „Přátelé“. Další ocenění ještě získala Melissa Skálová za kresbu „Odpočinek v trávě“. 
Všem blahopřejeme k jejich úspěchu.                                              Blanka Velkoborská

Moje nejoblíbenější zvířátko

V měsíci únoru byly hodiny výtvarné výchovy ve znamení soutěže „ Moje nejmilejší zvířátko“, jehož 2. ročník opět pořádal DDM Přeštice. Do soutěže se s velkým zápalem zapojily všechny děti od 1. ročníku až po ročník 5. O to těžší pak bylo rozhodnout, který obrázek je krásnější a který do soutěže odeslat.
A jak jsme dopadli? 

Ve II. kategorii (1. – 2. ročník) nejvíce na porotu zapůsobil obrázek Filipa Hodana nazvaný „Králíček Zrzeček“ a zvítězil. 

V téže kategorii ještě zabodoval Vojtěch Bořík se svojí kresbou „Mourek“ a obsadil místo 3.

V kategorii III. (3. – 5. ročník) byla oceněna 5. místem malba „Veselá rodinka“ od Gabriely Grossové.

Výsledky byly vyhlášeny na slavnostní vernisáži výstavy 8. března 2010. Všichni tři výše jmenovaní na ní obdrželi diplomy doplněné pěknými dárky.

Myslím, že i ostatní zaslané práce, které se v soutěži neumístily na předních místech se dětem vydařily. Posuďte sami.
                                                                                               Blanka Velkoborská

Školou zněly básně

Opět jsme nezaháleli. Ve středu 13. ledna 2010 proběhlo školní kolo soutěže v recitaci. Všech 12 soutěžících od rána chodilo jako tělo bez duše. Tréma hrála své. Někdo prý zapomněl text, někdo se bál publika. Ve 12, 30 hod. všechno vypuklo. Soutěže se zúčastnili: Ivetka Menšíková, Terezka Hodanová, Madlenka Benešová, Markétka Grossová, Filda Lehr, Máťa Tolar, Dorotka Doležalová, Pája Paluch, Domík Trhlík, Máťa Muchka, Meli Skálová a Verunka Kepková. Všechny děti se vzorně připravily a před opravdu velkým publikem předvedly super výkon. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. I. kategorie – 2. a 3. ročník, II. kategorie – 4. a 5. ročník. Porota byla složena z p. uč. Blanky, Sylvy a Jany. Vybrat vítěze a určit pořadí nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se porota dohodla takto: 
I. kategorie – 1. místo – Dominik Trhlík
                    2. místo – Martin Tolar
                    3. místo – Filip Lehr

II. kategorie – 1. místo – Dorotka Doležalová
                    2. místo - Pavel Paluch
                    3. místo – Iveta Menšíková

V měsíci březnu proběhne v DDM Blovice okresní kolo této soutěže. Do tohoto kola budou vybráni někteří žáci , kteří se umístili ve školním kole.
Všem účastníků soutěže blahopřejeme a těšíme se opět příští rok.
                                                                                                      Jana Tolarová

Na silnici bezpečně

Již 6 let se naši žáci zúčastňují okresního kola soutěže Besip, která se pravidelně koná v Blovicích. Úspěchy našich dětí jsou velmi pěkné. Letos bylo do této soutěže přihlášeno 12 družstev z okresu Plzeň-jih a naši žáci se umístili na krásném 8. místě. Příprava na tuto soutěž není vůbec jednoduchá a každým rokem je stále náročnější. Celá soutěž je rozdělena do čtyř disciplín. Jízda na dopravním hřišti podle daných pravidel silničního provozu, dále jízda zručnosti, která byla obzvláště letos velmi obtížná. Třetí disciplína je zdravověda a poslední jsou testy a pravidla silničního provozu. Letos byli do této soutěže vybráni Lucinka Staňková, Barunka Mandíková, Pája Nový a Ráďa Vlček. Všichni čtyři se opravdu poctivě připravovali a proto dosáhli tak pěkného umístění. Je vidět, že i na tak malé škole jsou děti, které dosahují krásných výsledků a vzorně reprezentují svoji školu.                        tř. uč. Jana Tolarová

Moje nejoblíbenější zvířátko

V měsíci únoru DDM Přeštice vyhlásilo výtvarnou soutěž „ Moje nejoblíbenější zvířátko“. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií. Naši žáci z 2. - 5. ročníku se zapojili a věřte nevěřte, umístili se na prvních třech místech. Ve II. kategorii se na 1. místě umístil Jan Visinger s kresbou „ Kapřík“. Ve III. kategorii se na 2. místě umístila Barbora Mandíková s kresbou „ Baryk“a na 3.místě v téže kategorii se umístil Jan Martínek s kresbou „Lev indický“. Všichni tři obdrželi krásné odměny a hlavně diplom. Touto cestou všem vítězům blahopřejeme a poděkování patří též organizátorům soutěže DDM Přeštice. 
                                                                        Jana Tolarová a Blanka Velkoborská

------------------------------------------------------------------------------------------

CHRPA
V letošním školním roce již na naší škole proběhla sbírka na výcvik koní pro nemocné děti, které se účastníme již čtvrtým rokem. Částka, která byla vybrána není zanedbatelná, naopak vyšší než-li v loňském roce. Bylo vybráno 2 733,- Kč. Naši žáci se této sbírky účastní s velkým zájmem a příspěvky jsou pouze z jejich kapesného. Tímto bych našim dětem chtěla poděkovat za to, že se s radostí a elánem podílely na takovéto akci . V souvislosti s tímto projektem se také naši žáci pod vedením p. uč. Kateřiny Uhlíkové a p. uč. Blanky Velkoborské zúčastní výtvarné soutěže Kůň terapeut 2007/ 2008. 
                                                                                            Jana Tolarová

Sběr druhotných surovin
Naše škola se již 3 rokem účastní soutěže ve sběru druhotných surovin. Každý rok máme velmi pěkné výsledky a ani letos není zanedbatelné 24. místo z celého západočeského kraje. Naše děti se této soutěže zhostily s nadšením a proto jim touto cestou chceme poděkovat. Samozřejmě, že dík patří i rodičům, kteří nám se sběrem také pomáhali.    
                                                                                            Jana Tolarová

Výsledky testování Kalibro
U žáků 5. ročníku letos proběhlo testování Kalibro z českého a anglického jazyka. Výsledky byly výborné. Dokonce nás překvapili žáci, kteří mají individuální přístup, jak dobře v tomto testování propluli, mnohdy lépe, než nejlepší z celé třídy. Hodnocení proběhlo formou procentuální úspěšnosti .Výsledky se pohybovaly v českém jazyce okolo 66 % a v anglickém jazyce okolo 72 %.
Myslím, že tyto testy vedou naše žáky k větší samostatnosti, k logické úvaze a k ověření svých schopností a vědomostí jinou formou, než formou klasického učení.   
                                                                                            Jana Tolarová

Zlatá srnčí trofej 
Vsobotu 2. června jsme společně s panem Kaslem vyrazili autem do neznáma. Jeli jsme do Březiny u Rokycan, kde se uskutečnilo Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje. Celou akci zahájili trubači, kteří celou soutěž organizovali. Nejdříve jsme vyplňovali testy. Ty pro nás byly hračkou. Potom jsme pokračovali v určování rostlin,stromů a zvířat na stezce, která byla pro nás připravena. V závěru jsme stříleli na divočáka a zde se hodnotil nejlepší počet zásahů. Po střelbě následoval myslivecký oběd, který chutnal výborně. Na jídelníčku byl srnčí guláš. Mimo jiné zde byla připravena výstava ptáků, cvičení psi a ukázka čtyřkolek. Odpoledne v 15:00 proběhlo vyhodnocení celé soutěže. Celý ceremoniál zakončilo opět troubení. Zhodnoceny byl okres Plzeň-sever, okres Plzeň-jih a okres Rokycany. My jsme reprezentovali Plzeň-jih a umístili jsme se takto: 2. místo- Lenka Vránková, 3. místo-Helena Sedláková, 5. místo-Michaela Menšíková, 7. místo-Lucie Staňková, 8. místo-Hana Weitzová, 9. místo-Adéla Černá, 10. místo- Zdena Šlehoferová, a 11. místo- Lukáš Hora. 

Za soutěžící Michaela Menšíková a Lenka Vránková 

Můžeme se pochlubit

Koncem měsíce září přišla na naši školu nabídka s účastí v logické olympiádě, kterou pořádá sdružení Mensa. V naší škole máme talentované děti, a proto jsme společně s paní ředitelkou oslovily jednotlivé žáky, kteří by se této olympiády mohli zhostit. Nakonec se této příležitosti chytil Pepča Bořík ze 4. ročníku. S jeho rodiči jsme se domluvili, že se Pepa této olympiády zúčastní. Do 6. 10. 2009 měly být vypracovány úkoly, které byly zadány testovou formou na PC. Za 14 dní jsme byli informováni, že se Pepa umístil a postupuje do krajského kola, které se uskutečnilo v Plzni 6. 11. 2009. I zde Pepa zabodoval a obhájil 11. místo. Je to určitě výborný výsledek, protože účast v takovéto olympiádě není vůbec jednoduchá. Touto cestou bych chtěla také poděkovat rodičům Pepči Boříka, že se školou dokáží udržovat neustálý kontakt a jeví zájem o jakékoliv aktivity, které jsou připravovány pro naše žáky. 
                                                                                               Jana Tolarová
                                                                                          tř. uč. 4. a 5. ročníku

OKRESNÍ KOLO ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE

Dne 16.5.2009 jsme jeli na okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej v Březině u Rokycan.Ráno v 8.00hod.byl sraz před školou. Když jsme byli konečně všichni, mohli jsme vyrazit. Jeli jsme asi 1 hodinu. Konečně jsme přijeli do Březiny, zaparkovali jsme a šli se přihlásit. Dostali jsme 3 papíry: jeden na stezku, druhý na střelbu a třetí na testy. Potom jsme šli na zahajovací louku, kde jsme se seřadili podle škol.Vedoucí zahájil soutěž. Rozdělili nás do skupin a my jsme šli na stezku, která se letos konala v zámku, protože bylo špatné počasí. Na stezce bylo asi 27 exponátů a z toho 2 živé. Pak následovala střelba. Stříleli jsme ze vzduchovky na terč. Po střelbě jsme psali testy, které byly připravené ve velkém sále. Bylo asi 34 otázek. Když jsme testy napsali a vyšli jsme ze zámku, svítilo už krásně sluníčko. Konečně bylo odsoutěženo a šli jsme na oběd. Mohli jsme si vybrat ze tří jídel – pečené kuře, klobásu nebo párek. Po obědě nás navštívila POLICIE. Policisté předváděli své auto, které jsme si mohli vyzkoušet i my. Na to navázala ukázka výcviku policejních psů. Potom jsme už jen čekali na vyhlášení výsledků. Když jsme se dočkali, byli jsme opět seřazeni podle škol a mohly se vyhlásit výsledky. Vyhlášení probíhalo ve 3 kategoriích. Naše škola soutěžila ve skupině A. Dosáhli jsme pěkného výsledku a to 1. a 3. místo. Na 1. místě se umístila Lucie Staňková a na 3. místě Lukáš Hora. 

Vánoční vystoupení našich žáků v Nittenau
Stalo se tradicí, že před vánočními svátky navštěvujeme se svým vánočním vystoupením kliniku pro dlouhodobě nemocné pacienty, postižené neurologickými a onkologickými chorobami a domov důchodců v Nittenau. A tradičně i tentokrát nás provázelo špatné počasí.
I letos s námi cestoval pěvecký sbor z Chlumčan. Za školskou radu naší školy se zúčastnila její členka paní Ivana Linhartová.
Pro naši návštěvu v Německu byl vybrán pátek, 7.12., abychom dopoledne mohli navštívit naši partnerskou málotřídní školu ve Fischbachu. A přijetí bylo skutečně fantastické. Naši přátelé pro nás připravili mikulášskou nadílku, přišel i nádherný Mikuláš s dárky nejen pro německé, ale i pro naše děti. Byl to skutečně zážitek. Děti z Fischbachu měly hezké vystoupení a na oplátku naše děti předvedly malý vánoční koncert v podobě koled. Atmosféra byla velmi přátelská, provoněná blížícími se vánocemi. Nutno podotknout, že mikulášskou nadílku, stejně tak jako jiné akce pro žáky, organizují ve Fischbachu rodiče, kteří byli nadílce také přítomni. Bylo poznat, že v této zemi je vztah učitel – rodič – žák na úrovni vzájemně si pomáhajících partnerů. My jsme přivezli do Fischbachu jako dárky krásné vánoční svícny, které vyrobili starší žáci a pro pedagogy betlém z kukuřičného šustí. Rozloučení pro obě strany nebylo lehké, ale doufáme, že v květnu nebo červnu 2008 se uskuteční třídenní výměnný pobyt německých dětí u nás.
Poté jsme se přesunuli na kliniku pro dlouhodobě nemocné pacienty a následně do domova důchodců v Nittenau. V obou zařízeních bylo o nás perfektně postaráno, měli jsme dostatek jídla i pití a bylo vidět, že jsme skutečně vítanou a váženou návštěvou. Všechna naše vystoupení dopadla na jedničku s hvězdičkou, děti podaly perfektní výkon a některé koledy si posluchači v němčině pobrukovali s nimi. Naši školu reprezentovali: Helenka Sedláková, Zdenička Šlehoferová, Kačka Švihlová, Ivetka Menšíková, Gábinka Grossová, Dorotka Doležalová, Barunka Mandíková, Verunka Kepková, Melisska Skálová, Domík Jeníček, Martínek Muchka, Lukášek Havlík, Pája Nový, Pepča Bořík a Kryštůfek Linhart.
Po celou dobu našeho jednodenního cestování nás provázel představitel mikroregionu Nittenau pan Heigl, ve Fischbachu nás přišel přivítat starosta Nittenau pan Blei.
Poděkování patří tlumočnici, slečně Heleně Glatterové za perfektní výkon a p. Ing. Velkoborskému, který po příjezdu do Přeštic ochotně odvezl tlumočnici do Plzně bez nároku na proplacení benzínu.
Vážíme si těch rodičů, jmenovitě pana Menšíka, paní Nové a paní Krbcové, kteří nám po příjezdu domů slůvkem „děkuji „ vyjádřili poděkování za to, že jsme se o jejich děti po celý den pobytu v Německu staraly a v pořádku je dovezly zpět domů.

                                                                                  Mgr. Pavla Nohavcová
                                                                                  Mgr. Blanka Velkoborská
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina