naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

školní družina

Družina v lese
S žáky školní družiny trávíme odpolední čas nejen na školní zahradě, ale také v lese. Žáci se věnují jejich oblíbené činnosti, stavbě domečků z přírodnin. Nasloucháme zvukům lesa, vnímáme vůně, rozeznáváme rostliny a živočichy. Pro tyto případy si s sebou nosíme atlas - klíč, k určování, protože neznáme vše a klíč je velkým pomocníkem v našem objevování. Vnímáme les nejen zrakem a čichem, ale také hmatem. Společně jsme si postavili z nalezených přírodnin Stezku naboso a promasírovali si chodidla, aby se nám pak lehce šlo zpět do školy. Máme velké štěstí, že je naše škola na vesnici a máme blízko k lesu. Společně se seznamujeme s naším nejbližším okolím, objevujeme a relaxujeme.

Magdalena Skálová

Pyžamová párty
Ve středu 22.5.2019 jsme si na přání žáků školní družiny uspořádali Pyžamovou párty. Žáci si přinesli z domova pyžama, někdo jen plyšového mazlíčka či malý polštářek. Někteří očekávali, že budeme pouze ležet a možná si jen vyprávět o tom, co se komu kdy zdálo, ale bylo tomu jinak. Soutěžili jsme v družstvech i jako jednotlivci. Hráli jsme přehazovanou s plyšáky, přenášeli jsme plyšáky jako raci z jednoho stanoviště na druhé a také jsme hráli štafetu. V soutěžích nám míče nahrazovaly donesení plyšoví mazlíčci a malé polštáře. Na závěr došlo i na polštářovou bitvu a na pyžamovou módní přehlídku. Toto odpoledne, ač bylo v pyžamech, rozhodně nebylo na spaní. 

Magdalena Skálová

Maškarní rej
Ve čtvrtek 21.2.2019 jsme si ve školní družině uspořádali maškarní rej. Jednalo se spíše o soutěžní odpoledne a soutěžilo se v různých disciplínách. Věnovali jsme se sportu i umění a nechyběly ani taneční soutěže v mnoha variantách. Žáci soutěžili ve dvojicích i jednotlivě, snažili se udržet ve dvojici balónek bez pomoci rukou, nebo jednotlivě jej udržet co nejdéle ve vzduchu, a to pomocí rukou, nohou nebo hlavičkováním. Všichni se zapojili, i ti kteří zpočátku nechtěli a ani si nepřipravili na tento den kostým. Taneční nálada strhla doslova všechny, a tak jsme vše završili podtančením lana, které bylo na závěr opravdu velmi nízko a spíš jsme se pod ním všichni plazili. Na zklidnění následovala kresba karikatur, která snad žáky bavila nejvíce. Proměnili se v umělce a opravdu se umělecky vyřádili. Maškarní rej jsme pojali po svém, tak aby to všechny bavilo. Vynechali jsme volbu o nejlepší masku, protože nejlepší byli opravdu všichni.

Magdalena Skálová

Návštěva u daňků
Ve čtvrtek 24.1.2019 jsme se žáky školní družiny navštívili oboru s daňky ve Vitouni. Ze školy jsme vyšli hned po obědě, abychom měli dostatek času. V batůžku jsme měli připravená jablka a mrkev. Nejprve se nám daňci schovávali, ale po chvíli je zlákala vůně dobrot, které jsme jim přinesli. Odvážnější samci k nám přišli blízko, a tak jsme si je mohli důkladně prohlédnout. Všichni jsme obdivovali jejich lopatkovité paroží. Přišli jsme v době, kdy mají zimní tmavohnědé zbarvení a nemají typické bílé skvrny. Daněly byly plaché a přišly až po delší době, najedly se a opět se schovaly do houští. Pro některé z nás to bylo první setkání s tímto zvířetem. Velmi děkujeme manželům Janečkovým, že nám umožnili tento nevšední zážitek a těšíme se na další návštěvu.

Magdalena Skálová

Družina slaví Halloween
Na čtvrtek 1.11.2018 jsme si společně se žáky školní družiny naplánovali oslavu Halloweenu. Žáci už si v předchozím týdnu nosili kostýmy a převlékali se do nich. Všichni už se nemohli oslavy dočkat. Oslavě také předcházelo naše vyrábění s halloweenskou tématikou. Vyráběli jsme netopýry, strašidla, čarodějnice a vyzdobili si třídu ŠD a okno v mezipatře ZŠ. Povídali jsme si o symbolech, které k Halloweenu patří. Ve čtvrtek vypukla samotná oslava. Soutěžilo se v nejrůznějších disciplínách např. Lov jablek, kdy se muselo chytit jablko pouze ústy v míse s vodou, nebo uvázané na provázku, visící na tyčce. Další disciplína byla Zabal si svoji mumii, kdy si žáci vybrali jednoho z týmu a zamotali jej do toaletního papíru, aby vypadal jako mumie. Nechyběla ani Krabice strachu, kde jsme si ověřili, zda jsme skutečná strašidla a nebojíme se. Také se tančilo s balónky a na konec jsme si vyprávěli strašidelné historky, které si žáci vymýšleli sami. Nikdo z nás se nebál, všechny aktivity žáci prožívali radostně, protože oslavy jsou o radosti, a ne o tom, že se budeme zlomyslně strašit. Na závěr děkujeme paní Starkové za připravené dobroty, paní Hřebcové, paní Rydzové a všem rodičům, že pomohli svým dětem s přípravou kostýmů. 

Magdalena Skálová

Užíváme si podzimu
Počasí nám doposud přeje, a tak vyrážíme společně do přírody. Chodíme na Hůrku, do lesa k Luhu a také navštěvujeme v Horšicích dětské hřiště. Na dětském hřišti jsme v posledních dnech trávili nejvíce času. Někdo využíval kolotoč, jiný houpačku, ale většina žáků se pokusila utvořit obrovskou hromadu ze spadaného listí. Hromada se stala takovým lákadlem, že se zapojili všichni žáci, hlavně s vidinou, že až bude hromada dostatečně velká, všichni do ní skočí. A to se také stalo! Postupně se žáci několikrát vystřídali, ať už samostatně nebo ve skupinkách. Listí bylo proschlé, a tak všem poskytlo měkkou duchnu a na závěr i déšť z listí, což se strhlo spontánně v prudký liják. Byl to okamžik, který nešel zcela zachytit fotoaparátem, ale věřte, že jsme si tyto chvíle opravdu užili a byly důkazem toho, že k radosti a pocitu štěstí nepotřebujeme mnoho. 

Magdalena Skálová 

Hrajeme divadlo
Od druhého říjnového týdne vyrábíme společně ve školní družině jednoduché loutky z dřevěných vařeček a papírových roliček. Některé loutky vznikaly pomalu několik dní a některé byly hotové během krátké chvíle. Z nepotřebných krabic jsme vyrobili a namalovali kulisy a divadlo může začít. Několik představení jsme již odehráli, abychom si vyzkoušeli práci s loutkou a i to, jak se máme v divadle chovat jako diváci. Příběhy byly zatím spontánní a bez zdlouhavých příprav. Pokoušeli jsme se o improvizaci a popustili uzdu své fantazii. Příběh plynul tak, jak to herce napadlo. V příštích dnech bychom se chtěli pokusit o přípravu příběhu a o zapojení všech loutek. Žáky výroba loutek velmi bavila a průběžně vyrábíme dál. Všichni žáci si pochopitelně loutky budou moci odnést domů, aby jimi a jejich příběhem mohli potěšit i své blízké.

Magdalena Skálová

Co se děje ve školní družině
Od začátku školního roku již uplynulo několik týdnů a my se všichni poznáváme a snažíme se stmelit v dobrou partu. Ti nejmladší žáci, kteří k nám do družiny přišli jako nováčci se zapojili mezi starší žáky, kteří už každodenní chod v družině dobře znají. V prvních dnech jsme si hodně vyprávěli o prožitých prázdninách a o tom, co by nás všechny ve školní družině bavilo. Z těchto společných diskusí vzešly i první naše aktivity. Za hezkého počasí jsme sportovali na školním hřišti, volně si hráli a užívali si posledních slunečných dnů. Společně prozkoumali uličky Horšic a okolí, což budeme dělat i nadále. Stihli jsem si vyrobit výzdobu družinové třídy a společně si utvořili pravidla, která budeme respektovat, aby nám všem bylo v družině dobře. Zatím nejoblíbenější aktivitou naší party jsou soutěže o nejlepší stavby z LEGA. Žáci se libovolně rozdělují do skupinek, či jako jednotlivci staví rozličné stavby, které na závěr představí porotě a ta jejich úsilí oboduje. Udělení počtu bodů musí porota zdůvodnit, a to všechny baví nejvíce. Na závěr nechybí drobné odměny v podobě samolepek, omalovánek, drobných hraček z Kinder vajíček atd., za které tímto velice děkuji paní Hřebcové. Věřím, že i nadále bude náš společně strávený čas ve školní družině pro nás všechny příjemný a vzájemně obohacující. 

Magdalena Skálová 

 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina