naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

školní družina - 2014/2015


Soutěžní pohádkové odpoledne
Dne 5.6.2015 si žáci ze ŠD připravili pro děti z MŠ soutěžní odpoledne na místním hřišti v Horšicích. Hned po obědě se žáci ze školní družiny převlékli do masek pohádkových postav a s potřebným náčiním se vydali na místní hřiště. Zde si ve dvojicích připravili soutěžní stanoviště, schovali se za stromy a očekávali příchodu dětí z MŠ. Když byly děti na místě, požádala je vychovatelka Sylva, aby jí pomohly najít ztracené žáky ze školní družiny. To byl pro děti první úkol. Když našly i poslední dva hochy kteří byli převlečeni za Kašpárka a šlehačkový dort, mohlo začít měření sil ve vědomostních i sportovních dovednostech. Jejich úkolem bylo například vyjmenovat dny v týdnu při skákání v obrazci, napočítat do deseti při skákání panáka, shodit co nejvíce kuželek, kroužek na provázku nastrčit na lahev apod. Na závěr byli všichni odměněni bonbónky – děti z MŠ za snahu v plnění úkolů a žáci ze ŠD za jejich přípravu.
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

ŠD v pohybovém studiu
Na další sportovní akci se žáci se školní družinou vypravili na cvičení při hudbě – ZUMBU. Této akce se společně zúčastnili i žáci přírodovědného kroužku na jeho zakončení s paní učitelkou K. Uhlíkovou. V Přešticích se k nám ještě přidala skupina žáků ze ZŠ Skočice a všichni společně jsme se pak vypravili do TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO STUDIA HELY V PŘEŠTICÍCH, kde se nás ujaly profesionální cvičitelky. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, jedna skupina cvičila na balančních podložkách a druhá skupina cvičila při hudbě tzv. ZUMBU. Po hodině se skupiny vyměnily. I když bylo cvičení s přestávkami na pití, přesto byli žáci unaveni, ale důležité je, že svá těla rozhýbali a cvičení se jim líbilo.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Soutěž „Skokan“ ve ŠD
V měsíci květnu jsme se ve školní družině zaměřili na sportovní soutěže. Jako první jsme si uspořádali soutěž, kterou jsme nazvali SKOKAN. Soutěžilo se ve dvou disciplinách, nejdříve žáci přeskakovali dlouhé lano, kde se jim počítal počet přeskoků. Druhý úkol byl v dovednostech ve skákání přes švihadlo. Celý týden se žáci snažili zvládnout skoky snožmo, na jedné noze, dozadu, s rukama křížem, s nohama křížem, avšak nejtěžším úkolem byl dvojskok. V pátek 15.května jsme sečetli všechny body a vyhlásili jsme vítěze. Jako první se umístil Zdenda Štengl s počtem 624 bodů. Na druhém místě se umístil Tomášek Hrdlička s počtem bodů 600 a třetí skončila Evička Polanská s 520 body. Vítězové obdrželi diplom, a všichni zúčastnění žáci dostali za snahu malou sladkou odměnu.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Pálení čarodějnic ve ŠD
Ve čtvrtek 30. Dubna se nám dívky ve školní družině opět po roce na jedno odpoledne proměnily v čarodějnice. Odpoledne jsme zahájili soutěží o nej… čarodějnici, kterou jednoznačně vyhrála Natálka Kaslová. Poté jsme se odebrali na školní zahradu, kde čarodějnice nazdobily strom barevnými fábory a hoši mezitím připravili ohniště. Dalším úkolem pro čarodějnice bylo ohniště přeskočit, což se všem podařilo. Nejstarší z hochů – Zdenda Štengl vyrobil z papíru a látky čarodějnici, kterou do ohniště zapíchl a pak se oheň mohl rozhořet. Když čarodějnice shořela, bylo to znamení, že můžeme začít s opékáním vuřtů, klobás, párků nebo jen topinek. Když se všichni občerstvili, zahráli jsme si na hřišti ještě několik čarodějnických her. Potom už se všichni jen těšili, jak se sejdou u májky každý ve svém bydlišti.
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Velikonoční projekt ve ŠD
Od 23.3.- 31.3.2015 probíhal ve školní družině velikonoční projekt nezvaný „ To vajíčko malovaný je od srdce darovaný.“ Žáci se dozvěděli něco z historie Velikonoc, připomněli a upevnili si některé velikonoční zvyky a tradice, velikonoční říkadla a koledy a především aby znali básničku na řechtání. Vyrobili jsme velikonoční přání technikou nalepováním barevných proužků a vyfouknutá vajíčka jsme tento rok omotali barevnými bavlnkami. Každý žák si vysel velikonoční osení do předem nazdobeného kelímku, hoši si vyzkoušeli pletení pomlázky z osmi prutů a dívky si nazdobily vlasy barevnými pentlemi. Celý projekt vyvrcholil velikonočními soutěžemi, u kterých se žáci vydováděli. Cílem projektu bylo zábavnou formou osvojit a upevnit žákům lidové velikonoční zvyky a tradice pověry, říkadla a básničky, které se tradují z generace na generaci a zabránit tomu, aby upadli v zapomnění. 
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Návštěva knihovny
Jelikož je březen – měsíc knihy, rozhodli jsme se ve školní družině, že se podíváme do místní knihovny v Horšicích. Po úvodních rozhovorech se žáky jsem zjistila, že většina z nich neví, že v Horšicích knihovna je. Ve středu 18. března jsme se tam tedy vypravili. Paní knihovnice, Míla Bradová nás v knihovně uvítala, vysvětlila žákům, že knihy seřazené v regálech mají svůj řád, jsou seřazeny některé podle abecedy, některé podle žánrů. Žáci měli možnost si knihy prohlédnout a protože jsou někteří z nich zdatní čtenáři, rozhodli se, že se do knihovny za doprovodu rodičů přihlásí. Paní knihovnice žákům ještě sdělila, který den a v kolik hodin mohou do knihovny přijít.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Masopust ve ŠD
Dne 17.února jsme si ve školní družině povídali o masopustu. Vysvětlili jsme si význam masopustu, některé zvyky, nejznámější masopustní masky, pečivo, zabíjačky a masopustní pranostiky. Na závěr jsme si povídali o masopustních dnech- „Tučný čtvrtek“, „Taneční neděle“, „Masopustní pondělí“, „Maškarní úterý“ a „Popeleční středa“. My jsme se zaměřili na „Maškarní úterý“, protože jsme se dozvěděli, že chodil po vsi rozpustilý průvod maškar a dovádění masek leckde doplňovali žákovské divadelní hry. Tak si žáci ve ŠD vyrobili škrabošky s motivy zvířat a nacvičili si krátké scénky, se kterými se na masopustní úterý předvedli.
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Družina má talent
Takto jsme nazvali ve školní družině soutěž, ve které se žáci předvedli ve svých dovednostech. Nejdříve si všichni vylosovali pořadí, ve kterém pak vystupovali. Předvedli se ve zpívání, tančení, někteří přednášeli básně. Zajímavé vystoupení si připravila Lucie Náprstková, která hrou na kelímek a vytleskávání do rytmu doprovázela svou píseň. Soutěžní odpoledne moderovala Míša Muková. Soutěž dopadla takto: 1. Místo – Evička Polanská se svým tanečním vystoupením, 2. místo získala Michalka Muková, která nám též zatančila. 3. místo se stejným počtem bodů obsadila Lucie Náprstková a Zdenda Štengl, který nám zarecitoval báseň „ Byl jednou jeden král“.
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Soutěžení s balónky
Dne 16.1.2015 jsme si ve školní družině opět po roce uspořádali u dětí velmi oblíbené balónkové soutěže. Žáci soutěžili ve dvojicích, jejich úkolem bylo tančit do rytmu s rukama za zády a s balónkem mezi hlavami. Komu balónek vypadl, musel z kola ven. Dále žáci hráli balónkový fotbal, foukanou, přenášeli balónky na tenisových raketách a naposled se utkali v přenášení tří balónků. V poslední disciplíně měli problém zvláště mladší žáci, kteří měli tří balónků plnou náruč a měli co dělat aby jim po cestě nevypadly. Odpoledne se žákům moc líbilo, při soutěžích se nejen nasmáli, fandili spolužákům, ale při prohře ukápla i slzička ze zklamání.
                                                                                                                    Sylva Seidenglanzová

Zimní dovádění na Hůrce
Začátkem měsíce ledna napadl první letošní sníh- možná i poslední a tak jsme první lednový týden využili maximálně k zimním radovánkám na vrchu Hůrka. Někteří žáci ze školní družiny si přinesli boby, jiným stačila lopata, ale nakonec se stejně všichni ve sněhu vyváleli a sněhu si užili. A ti, kterým se na kopec nechtělo, se pustili do stavby sněhuláka.
                                                                                                                    Sylva Seidenglanzová

Podzim končí aneb týden nejen dýňový
V týdnu od 3.11. do 7.11.2014 si žáci ze školní družiny zábavnou formou upevňovali znalosti které získali ve škole, zejména v prvouce a přírodovědě. Společně jsme pohovořili o přírodních znacích podzimu, o podzimních svátcích, pranostikách a říkankách. Z modelíny pak žáci vytvořili ovoce a plody které se na podzim sklízí, stromy v podzimních barvách a také houby a zvířata. Z dýní jsme vytvořili smutná a veselá strašidla, která jsme vystavili na oknech. V podzimních hádankách získal nejvíce bodů Filípek Fořt. V soutěžích s popleteným košíkem plným ovoce, zeleniny a jiných podzimních plodů zvítězila za starší žáky Maruška Smolová a za mladší opět Filípek Fořt, který toho zná z přírody opravdu hodně. Jako poslední následovali veselé soutěže, ve kterých žáci soutěžili ve dvou družstvech a opravdu se velmi vyřádili. Celý podzim jsme při vycházkách pozorovali přírodu – podzimní barvy, stromy keře ale i zvířata a počasí. Cílem tohoto projektu bylo upevnění učiva, které žáci získali ve škole zejména názorné ukázky a rozhovory při vycházkách a i v soutěžích které byly na podzim zaměřeny.
                                                                                                                    Sylva Seidenglanzová

Kino v Přešticích
Na pozvání od paní Míškové z KKC v Přešticích se žáci za školní družiny dne 30.10.2014 vydali do kina, aby zde zhlédli film nazvaný „Velká oříšková loupež“. Ve filmu viděli žáci dva nerozlučné přátele krysu a veverku Bručouna, kteří se rozhodli ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, že vyloupí obchod plný oříšků. Situaci jim však značně zkomplikovalo 13 dalších zvířecích kamarádů z parku, kteří se k veverce a kryse přidali. Zvířátka však vůbec netušila, že obchod je jen krycí místo pro lupiče. Ti se chystali vyloupit banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů s penězi podstrčili pytle ořechů. Tento animovaný komediální film se dětem moc líbil. Jelikož někteří žáci v kině ještě nebyli, bylo pro ně celkově dnešní odpoledne zážitkem.
                                                                                                                    Sylva Seidenglanzová

Ošetřování úrazů
Jelikož se nám ve školní družině při vycházkách stalo již několik drobných úrazů, rozhodli jsme se, že si vyzkoušíme v praxi, jak bychom drobná zranění ošetřili. Lucinka Náprstková s vychovatelkou Sylvou předem připravily obvazový materiál a jiné potřeby pro ošetření. Starší žáci potom dostali od Lucinky úkol a na prvňáčcích předvedli názorné ošetření. Úkoly ze zdravovědy nejlépe zvládala Maruška Smolová a Michalka Muková.
                                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Lesní soutěžení ve ŠD
Dne 3.října jsme si ve školní družině odpolední páteční vycházku zpestřili lesními soutěžemi. Žáci z pátého ročníku si připravili pro mladší spolužáky pět stanovišť, ve kterých se soutěžilo v házení na cíl, házení na body, přeskakovali potok, podlézali pod překážkou a nakonec měli soutěžící za úkol pobrat do rukou co nejvíce šišek, po jedné noze přeskákat stanoviště a zbylé šišky vysypat do cíle. Všichni soutěžili s velikým zápalem a nakonec se soutěží zúčastnili i páťáci, kteří na soutěže dohlíželi a rozdávali body. A jak soutěž dopadla? Nejvíce bodů získal Filípek Fořt, druhé místo obsadil Tomášek Voráček a třetí skončila Michalka Muková.
                                                                                                                    Sylva Seidenglanzová

Na školním hřišti
Za krásného podzimního počasí využíváme ve školní družině maximálně školní hřiště ke hrám i sportování. Na hřišti žáci nejraději hrají oblíbenou hru vybíjenou, fotbal, tenis, z míčových her dále hrají nejraději na jelena, na myslivce, vypadávanou nebo na zvířata. Také schovávaná je prima hra nebo hra telefon. Z písku stavíme hrady i s vodním příkopem ale tentokrát se nám z hradu povedlo jakési strašidlo. Pokud je žákům horko, nebo si chtějí povídat tajnosti, zalezou si do kouzelného stromu. Na hřišti se všem líbí, dá se zde zažít mnoho zábavy, sportování i jen tak odpočívat.
                                                                                                                    Sylva Seidenglanzová

Tak jsme zase tady po prázdninách. Přivítali jsme nové kamarády.

 

 

 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina