naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

školní družina - 2013/2014


Sportovní odpoledne
Poslední družinová akce v tomto školním roce se konala v týdnu od 16.6. do 20.6.2014. Žáci si na školním hřišti změřili síly v hodu do dáli, běhu a skoku do písku. Nejlepšími sportovci byli vyhlášeni: Michalka Muková, Zdenda Štengl, Terezka Vondrovicová a Tomášek Hrdlička.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Mokré soutěžení
V pondělí dne 9.6., v parném odpoledni jsme si ve školní družině uspořádali vodní štafetu. Na závod jsme si připravili kbelíky s vodou, kelímky, lžíce, misky a míčky. Žáci se rozdělili do dvou družstev na červené a modré a soutěž mohla začít. Žáci měli několik úkolů v přenášení vody v kelímkách na hlavě, přenášet vodu na lžíci, házet míčky soupeřovi do kbelíku s vodou a chytat je a přelévat vodu do pet-lahví. Soutěž vyhrálo s převahou družstvo modrých s kapitánkou Michalkou Mukovou. Ale tentokrát nebyl z prohry nikdo zklamán protože poslední úkol byl za odměnu a to s rukama za zády vylovit z misky naplněné vodou sladkou jahodu. Nakonec když byli všichni řádně mokří a osvěžení studenou vodou se šli sušit na sluníčko.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Účast v soutěži – „Řeka pro život, ne pro odpad“
V měsíci květnu byla v přeštické škole vyhlášena soutěž – „Řeka pro život, ne pro odpad!“ Jelikož s naší školní družinou chodíme rádi do přírody a není nám lhostejná, do soutěže jsme se též přihlásili. Terezka Vondrovicová a Terezka Farkašová vyrobily obrázek ryby a žáby na hedvábném papíru, ostatní žáci vyrobili kolektivní dílo – řeku, na které se na udrhaných provázcích třepetalo několik rybek z vlnkovaného papíru. Výrobky jsme odevzdali a netrpělivě jsme čekali na výsledky. Měli jsme velkou radost, když jsme se po týdnu dozvěděli, že Terezka Vondrovicová se svojí rybičkou obsadila první místo za starší žáky. V sobotu dne 24.5.2014 v 9.30 hod. si v přeštické loděnici převzala diplom a tašku plnou pěkných odměn.
                                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Pohádkové soutěžení
Dne 16.5.2014 se žáci ze školní družiny převlékli do masek pohádkových postav, připravili si svá soutěžní stanoviště, schovali se a ve svých úkrytech vyčkávali příchodu dětí z MŠ. Po chvíli, když děti přišly, vyzvala je vychovatelka Sylva, aby svým pokřikem vyvolali všechna strašidla, princezny i rytíře. Ty pokřiku vyslyšeli a už se začali ukazovat a vylézat ze svých skrýší, aby obsadili svá stanoviště. Děti skákaly panáka, kde počítaly do deseti, po jedné noze skákaly v obrazci a jmenovaly dny v týdnu, tahaly kartičky s písmenky, na která vymýšlely slova, pak házely míčky do kruhu, cvrnkaly kuličky do domečku, házely kuličky do kbelíku, přivázanou tužku na provázku zasouvaly do lahve a nakonec shazovaly kuželky. Překvapení bylo na závěr, když měly za úkol najít poklad, ve kterém byly bonbóny, který si pak společně všichni rozdělili. Jelikož bylo nepříznivé počasí, akce se konala ve ŠD, ale i přesto si všichni soutěže náramně užili. 
                                                                                                               Sylva Seidenglanzová

Pálení čarodějnic ve školní družině.
Dne 30. Dubna jsme si ve školní družině podle starých zvyků uspořádali na školní zahradě slavnost pálení čarodějnic. Nejdříve se dívky převlékly do kostýmů čarodějnic, připravily si košťata, pytlíčky na čarodějné byliny a pak jsme se všichni vydali ven na školní zahradu. Zde dívky nazdobily májku, ale i hoši měli plné ruce práce, když připravovali ohniště, do kterého zapíchli čarodějnici, kterou všichni předem přichystali. Pak začalo soutěžení o MISS čarodějnici, kterou vyhrála zaslouženě Terezka Vondrovicová. Potom se čarodějnice rozběhly naplnit své pytlíčky čarodějnými bylinami, které když jsou natrhané o Filipojakubské noci, mají nejsilnější moc. Nejvíce bylin poznala a natrhala Maruška Smolová. Dále měly čarodějnice za úkol přeskočit ohniště. Tento úkol všechny hravě zvládly a přidali se k nim i chlapci. A nakonec jsme zapálili oheň, počkali jsme, až shoří zapíchnutá čarodějnice, a následovalo opékání špekáčků a klobás. Když se všichni dosyta najedli, dívky ještě přednesly několik básní na jarní téma a zazpívali písničky.
                                                                                                              Sylva Seidenglanzová

Výprava k vysílači na Dolce
Pro velký úspěch u žáků naše toulání jarní přírodou a poznávání zajímavých míst v okolí Horšic i nadále pokračuje. Tentokrát jsme si vyšlápli cestou okolo bytovek v Horšicích a pokračovali jsme až ke stožáru na Dolce. I na této výpravě bylo co pozorovat. Jelikož cesta vedla do kopce, pod námi na louce jsme viděli stádo pasoucích se srn. Bylo jich tolik, že jsme se těžko dopočítali, protože neposedně pobíhali po louce. Od stožáru jsme ještě kousek cesty pokračovali směrem na Dolce a odtud po menší přestávce jsme vyrazili zpět do školy. Žáci v sobě tento den měli tolik energie, že na jejich přání jsme si ještě na školním hřišti zahráli jednu hru vybíjené.
                                                                                                             Sylva Seidenglanzová

Výprava do Luhu
Na třetí jarní výpravu jsme si se školní družinou vyšlápli do Luhu. Letos jsme vyšli netradiční cestou ke koupališti podél potoka a pokračovali jsme přes louku do Týniště k ohradě, kde se páslo v dálce několik koní. Koně jsme chvíli pozorovali a pak jsme pokračovali asfaltovou cestou do Luhu. Cestou jsme objevili několik zajímavostí, například nový posed, na kterém jsme se vyfotili, zastavili jsme se na kraji lesa u křížku, kde jsme i posvačili a opět jsme poznávali další rozkvetlé květiny a rostliny. Cestu zpět do školy jsme si zkrátili přes okraj pole zpět ke koupališti.
                                                                                                             Sylva Seidenglanzová

Výprava na zříceninu hradu Skála
Druhou jarní výpravu jsme se školní družinou podnikli na zříceninu hradu Skála. Hned po obědě jsme sbalili do batohů svačiny, pití a potřeby na rozdělání ohně a vydali jsme se z Horšic směrem do Vytůně. Na začátku obce jsme odbočili přes pole do kopce směrem k lesu. Tento úsek byl pro nás velmi náročný, ale po jeho zdolání už jsme byli v lese a pokračovali jsme lesní cestou až na místo. Zde jsme si odložili batohy, rozdělali jsme si ohýnek, na kterém jsme opekli špekáčky, klobásy a jiné dobroty, zazpívali jsme si zde několik písní a zjistili jsme, co se tu za jeden rok od minulé naší návštěvy změnilo. Přečetli jsme si nově instalované cedule s popisem historie zříceniny a po svačině, odpočinku a úklidu ohniště jsme se vydali zpět do školy, kam jsme dorazili značně znavení, ale výlet se nám líbil a shodli jsme se na tom, že ta únava stála za to, jak jsme si odpoledne užili.
                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Výprava k pomníku J. Šlajse
Dne 14.března v krásný, slunečný jarní den jsme se se školní družinou vydali opět po roce poznávat okolí Horšic. První jarní výpravu jsme podnikli k pomníku strážmistra J.Šlajse. S batohy na zádech jsme se vypravili od školy směrem nad statek až k silnici, která vede na Nepomuk. Dále jsme pokračovali přes pole směrem k lesu a zde po pár metrech chůze lesní cestou jsme byli na místě. Přečetli jsme si nápis na pomníku, zazpívali jsme si několik písniček, nasvačili jsme se a někteří žáci si zde stavěli domečky pro skřítky. Cestou jsme viděli spoustu zajímavých věcí. Žáci si všimli motýlů žluťásků, na poli se vyhřívala ještěrka, kterou jsme vyplašili, pod stromy jsme se zaposlouchali do zpívajících ptáků a z kvetoucích rostlin jsme poznali sněženky, fialky, bouřku i hluchavku. Někteří žáci, kteří nejsou zvyklí chodit na procházky ani sportovat se vrátili do školy unaveni, ale všichni se shodli na tom, že se jim výprava líbila a již se těší na další.
                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

Balónkové soutěže ve ŠD
Jelikož se nám do maškarního všechny soutěže nevešly,uspořádali jsme si dne 21.února soutěže s nafukovacími balónky samostatně. Žáci se rozdělili do dvojic, každá dvojice si vybrala svoji barvu balónku, a začalo veselé rozdováděné soutěžení. Žáci se utkali v soutěžení s balónky mezi hlavami, potom drželi balónky zády. Druhým úkolem byla hra foukaná, kdy se soutěžilo opět ve dvojicích a jeden druhého měl porazit ve foukání do balónku na stole. Komu balónek spadl, měl smůlu a musel z kola ven. Poslední soutěží byl balónkový fotbal, který mají žáci z těchto soutěží nejraději. Jak se říká – to nejlepší nakonec.
                                                                                                   Sylva Seidenglanzová

MAŠKARNÍ ve ŠD
Dne 14. 2. 2014 se žáci ve školní družině opět po roce převlékli do masek mušketýra, muchomůrky, víly, kašpárka, čarodějnice, Karkulky a bojovnice, abychom mohli zahájit jednu z našich nejoblíbenějších akcí – maškarní. Nejdříve se masky představily a předvedly svá předem připravená vystoupení. Na našem maškarním se nejen tančilo, ale také soutěžilo. Na soutěžení jsme si vybrali naši oblíbenou hru – sedanou, hru na Popelku ( přebírání barevných figurek)a na závěr jsme si zasoutěžili v kuželkách. Vítězové soutěží si vybrali sladkou odměnu.
                                                                                                Sylva Seidenglanzová

Taneční soutěž
24. ledna jsme si ve školní družině uspořádali taneční soutěž. Soutěžilo pět dívek ve třech disciplinách. Tanec na rychlou melodii, pomalý tanec a tanec dle vlastního výběru. Předtančení předváděla Míša Muková s Ivankou Bělovou a zároveň tvořily porotu společně s p. vychovatelkou Sylvou. Chlapci se tentokrát zúčastnili pouze jako diváci.
Na prvním místě se tentokrát umístila Lucie Náprstková
Na druhém místě Terezka Vondrovicová
A třetí místo obsadila Hanička Bečvářová
Tato soutěž se děvčatům moc líbila a tak si ji pořádně užily.
                                                                                                 Sylva Seidenglanzová

KINO – „HURÁ DO DŽUNGLE“
V úterý 21. Ledna jsme se se školní družinou vydali do přeštického kina, abychom zde zhlédli film „Hurá do džungle“. Po vystoupení z autobusu v Přešticích jsme měli ještě půl hodiny čas, který jsme využili na prohlídku vnitrobloku, kde jsme si prohlédli dětské hřiště a povídali jsme si zde jaký je rozdíl mezi venkovem a městem, o bezpečnosti při přecházení silnice ve městě a ukázali jsme si několik významných budov. V kině jsme zhlédli krátké kreslené pohádkové příběhy o zvířatech žijících v džungli. 
                                                                                             Sylva Seidenglanzová

DO – RE – MI
Na pěveckou soutěž se hlavně dívky již dlouho těšily a s předstihem nacvičovaly a vybíraly písně, se kterými se na soutěži předvedou. Aby to neměly tak jednoduché, rozdělili jsme soutěž na tři části. V první části zazpívali všichni žáci libovolnou písničku, ve druhé části si vybrali píseň ze zpěvníku a třetí část se týkala hlavně starších dívek, které měly zazpívat anglicky. Aby žáci ztratili ostych a trému, nejdříve jsme si zazpívali několik písní všichni společně a před každým kolem se předvedla Lucie Náprstková, která letos nebyla hodnocena, jelikož byla součástí poroty a společně s vychovatelkou Sylvou hodnotily výkony žáků. A jak soutěž dopadla?
1. místo Terezka Vondrovicová s písněmi Včely, Trpasličí svatba a Vrána
2. místo Michalka Muková s písněmi Země vzdálená, Červená řeka a Rix rix remix
3. místo Hanina Bečvářová s písněmi Deset malých černoušků a Kdyby byl Bavorov
                                                                                          Sylva Seidenglanzová

Vánoční posezení ve školní družině
Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme si ve školní družině připomněli vánoční zvyky a tradice, z knihy jsme přečetli několik zajímavých pranostik a vyprávěli jsme si, kdo jaké vánoční zvyky dodržuje doma. Potom jsme zpívali vánoční koledy a žáci zarecitovali několik básní s vánoční tématikou. Nezapomněli jsme ani na zvířata v přírodě a tak jsme si připravili suchý chléb, jablka a mrkev a vyšli jsme nadělit zvířátkům do krmelce na Hůrku, kde si nejčastěji hrajeme. Po návratu do školní družiny jsme dojedli poslední vánoční cukroví a už jsme jen povídali jak se těšíme na ty opravdové Vánoce které prožije každý doma ve své rodině.
                                                                                              Sylva Seidenglanzová

Závislost
V rámci minimálního preventivního programu jsme dne 19. Prosince na škole uspořádali besedu s názvem „závislost“. Besedy se zúčastnili všichni žáci 1. až 5. ročníku. Mimo jiné se zde žáci dozvěděli co je to závislost, rozdíl mezi přirozenou a chorobnou závislostí, příznaky a rizikové faktory vzniku závislosti. Ve druhé části jsme si vysvětlili mýty a fakta o závislostech. Po té si žáci vyplnili krátký test. Do závěrečné diskuse se žáci hlásili a dokázali o daném tématu hovořit. Je vidět, že žáky tato problematická témata zajímají, jelikož nejen při besedě ale vždy, když na některé z těchto témat narazíme,slyšívám od žáků: „ tohle jsme si říkali při besedě“. O těchto tématech hovoříme a rozebíráme různé situace nejen při besedách ale během celého školního roku.
                                                                                                Sylva Seidenglanzová

Družinové dovádění na vrchu Hůrka
V listopadu, když už je na školním hřišti blátivo a museli jme ho nechat uložené k zimnímu spánku, chodíme se školní družinou nejraději dovádět a hrát hry na vrch Hůrku. U kaštanu ( fotografie kde sedí a stojí žáci u velkého kamenu), se nejraději rozhlížíme po okolí, určujeme zde světové strany, pozorujeme známá místa a také pozorujeme měnící se malebnou krajinu ve čtyřech ročních obdobích. Na Hůrce nejraději pouštíme draky, pořádáme závody v běhu, hrajeme hru – schovávanou, na pejsky neboli na mrkanou, a také zde hrajeme různé honičky, abychom se zde vyběhali a vyřádili po celodenní práci a sezení ve škole. Už se těšíme až napadne sníh, protože vrch Hůrku využíváme i k bobování a sáňkování. 
                                                                                                Sylva Seidenglanzová

HALLOWEEN
V pátek 1.listopadu jsme se opět převlékli do kostýmů čarodějnic, strašidel a duchů, abychom oslavili HALLOWEEN. Nejdříve se strašidla představila a předvedla svá vystoupení a potom všichni netrpělivě čekali, na proroctví škodolibé čarodějnice. Žáci s obavou tahali lístečky, kde měli napsáno, co je v letošním školním roce čeká. Potom házeli kostkou s černými a bílými stranami, aby zjistili, jestli budou mít smůlu nebo štěstí. A nakonec měli za úkol ukousnout jedovaté jablko zavěšené na provázku, ale jelikož se to nikomu nepodařilo protože se jablko na provázku houpalo, nikdo se neotrávil. Nakonec si každý své jablko snědl, protože všichni byli zvědaví, zda bylo opravdu otrávené.
                                                                                                 Sylva Seidenglanzová

Podzim ve školní družině
Nový školní rok má více než jeden měsíc za sebou, práce a zábava ve školní družině jsou již v plném proudu a tak již můžeme informovat o dění ve školní družině a pochlubit se prvními podzimními výrobky. A jak to ve školní družině vypadá? Po obědě si žáci již pravidelně navykli na četbu pohádek. V září jsme přečetli již dvě knihy a to „O králi Sedmilháři“ a „Zlatá kniha pohádek“. Dále ve družině hrajeme různé hry, zpíváme i tančíme, věnujeme se výtvarným a pracovním činnostem. Vyrobili jsme například sovu z papírové ruličky, skřítky ze samotvrdnoucí hmoty, jedno společné dílo na výzdobu dveří a nyní vyrábíme stromeček v květináči z přírodního materiálu. Ve výtvarné činnosti jsme namalovali slunečnice speciální technikou – efekt rozlámaného vosku. Za příznivého počasí hrajeme na školním hřišti vybíjenou, fotbal, tenis a jiné sportovní hry, nebo si stavíme hrady z písku. Každý pátek chodíme na delší vycházku, abychom poznali okolí Horšic. V lese stavíme domečky pro skřítky, nebo hledáme houby a poznáváme různé rostliny, keře a stromy, také si všímáme stop zvířat. Na Hůrce, kde je krásný rozhled pozorujeme okolí. Zkrátka- naše družina je prima.
                                                                                                  Sylva Seidenglanzová

Les
Při vycházce do přírody poznáváme jedlé a nejedlé houby a různé plody. Také stavíme domečky pro skřítky.

Kamarádi ze školní družiny 2013/ 2014

 

 

 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina