naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

pomáháme druhým


FOND SIDUS
Během měsíce prosince jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy. Tato veřejná sbírka je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Oraganizace Sidus si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Pro tuto sbírku naše škola vybrala částku 1190,- a žáci na ni přispívali ze svých kasiček.

Kristýna Lorencová

Srdíčkové dny
Pomoc druhým není našim žákům lhostejná, v letošním roce jsme se opět zapojili do sbírky
s názvem Srdíčkové dny. Tuto sbírku organizuje nadace Život dětem o. p. s. S touto nadací již několik let naše škola spolupracuje. 
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Jsem velice ráda, že alespoň takovým způsobem můžeme pomoci. Částka, kterou naši žáci věnovali, není zanedbatelná. Přispěli jsme 1500,- Kč. Doufáme, že peníze budou použity jen na dobré účely. 

Jana Tolarová

Srdíčkové dny
Od 18. 3. do 22. 3. 2019 probíhala na naší škole sbírka s názvem JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY, která je věnována nemocným dětem, které potřebují mnoho různých pomůcek při léčbě. Zdravotní pojišťovny některé z onemocnění hradí pouze částečně, proto se jako škola zapojujeme do takových projektů. Letos jsme vybrali opět krásnou částku 1200,- Kč prodejem magnetek a kolíčků na ledničku. 
Jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci.

Jana Tolarová

FOND SIDUS
V průběhu měsíce listopadu jsme se opět zapojili do sbírky s názvem Fond Sidus – vracíme dětem úsměvy. Tato veřejná sbírka je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Pro tuto sbírku naše školička vybrala částku 1240,- Kč. Musím podotknout, že žáci přispívali na tuto sbírku ze své pokladničky. 

Jana Tolarová

SRDÍČKOVÉ DNY 2018
V týdnu od 17. do 21. září proběhla na naší škole již tradiční celostátní sbírka „Srdíčkové dny“. Žáci svými ušetřenými penězi, za které si mohli koupit magnetku nebo propisku v hodnotě 30 Kč, přispěli na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek pro vážně nemocné děti. Žáci i pedagogičtí pracovníci naší školy do celostátní sbírky přispěli částkou 1 260 Kč.

Jindřiška Kaslová

Srdíčkové dny
Ve dnech 21. 3 – 24. 3. 2017 proběhla v naší škole tradiční sbírka, která je známá pod názvem Srdíčkové dny. Tuto sbírku pořádá společnost Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v celé České republice a všem dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Žáci přispívali tím, že si zakoupili magnetky a propisovací tužky v hodnotě 30,- Kč. Už je naším zvykem, že se děti podílí na sbírce samy. To znamená, že přispějí ze svých ušetřených korun, tedy ze své kasičky. Po zakončení sbírky jsme vybrali částku 600,- Kč. Vím, že to není závratná suma, ale zamyslete se, zda jste už někdy přispěli do nějaké sbírky. My pomáháme!

Jana Tolarová

Veřejná sbírka Fond Sidus
V letošním roce jsme se jako škola opět zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, což je organizace na podporu pomoci a léčby dětských pacientů Vybraná částka v tomto školním roce 2013/ 2014 činila 560,- Kč. Děkujeme všem žákům, kteří na tuto akci přispěli.
                                                                                                         Jana Tolarová

Opět jsme pomáhali
V letošním školním roce 2013/ 2014 se naše škola opět zapojila do sbírky Fondu Sidus, o.p.s., který byl založen 25.8.2006 s cílem finančně a materiálně pomáhat Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole, Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc a individuálním pacientům. Částka, kterou jsme vybrali je 1560,- Kč. Naše děti se tentokrát opravdu nadchly pro tuto akci, protože se jim líbily materiály, které si mohly zakoupit. Jednalo se o Můj malý dinopark a Na vlastní nebezpečí. Dětem tímto patří velké poděkování za to, že i ony se podílely na takové humanitární akci.
                                                                                                         Jana Tolarová

Sbírka Fondu Sidus 2012/ 2013
Fond Sidus je organizace, která dlouhodobě podporuje nemocné a potřebné, jak po finanční, tak i materiální stránce. Výtěžky ze sbírek jdou na Pediatrickou kliniku pražské Fakultní nemocnice v Motole, dále Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc a pak individuálním pacientům. 
Naše škola je již dlouholetým partnerem . Žáci každý rok přispívají ze své kasičky na tuto sbírku a dostanou tzv. charitativní placky. V letošním roce jsme vybrali částku 735,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli.
                                                                                                         Jana Tolarová

FOND SIDUS
V lednu a únoru na naší škole proběhla sbírka pro nadaci Fond Sidus. Této akce se zúčastňujeme již několik let, kdy naši žáci přispívají ze své pokladničky na pomoc závažně nemocným dětem v ČR. Jsem moc ráda, že se děti zapojují do takových akcí. Snažíme se touto cestou v dětech probouzet cit a porozumění k těm slabším nebo nemocným. Touto sbírkou jsme dětem , které to potřebují přispěli částkou 595,- Kč. Vím, není to moc, ale doufáme, že i tento obnos bude potřebný. 
                                                                                                         Jana Tolarová

Sbírka CPK – CHRPA
V měsíci říjnu a listopadu v naší škole opět proběhla sbírka na podporu výcviku koní pro ústavy a léčebny v celé České republice s názvem CHRPA. Děti si mohly koupit za 25,- hopíka s koníkem a tím na tuto organizaci přispěly. Každý, kdo si chtěl koupit hopíka si však musel korunky vybrat ze své kasičky, protože je to již několik let náš zvyk. Myslím, že tentokrát se dětem suvenýr moc líbil a na sbírku jsme přispěli částkou 677,- Kč a to je určitě velmi pěkná částka. Poděkování patří všem, kteří přispěli.
                                                                                                         Jana Tolarová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V letošním školním roce 2010/ 2011 opět na naší škole probíhaly veřejné sbírky

Chrpa – sbírka za účelem výcviku koní a podpory hiporehabilitace v ČR
Vybraná částka: 180,- Kč

Fond Sidus – sbírka za účelem nákupu přístrojů pro děti v motolské a olomoucké nemocnici
Vybraná částka: 525,- Kč

Fond Sidus 2009/ 2010

Tato sbírka je určena na vybavení dětských zdravotních zařízení přístroji pro nemocnici v Motole a Dětskou kliniku v Olomouci. Letošní vybraná částka činila 1025 Kč.

Chrpa 2009/ 2010

Sbírka, která slouží na výcvik koní pro nemocné děti. Vybraná částka byla 720 Kč.

Chrpa

Začátkem listopadu 2008 nás opět oslovilo občanské sdružení CPK CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny v celé České republice. V těchto ústavech se pak léčí nejrůznější zdravotní problémy pacientů jízdou na koni a říká se tomu hiporehabilitace. Naše děti již 4 rokem přispívají společně s učitelským sborem na tuto nadaci. Děti 1. - 5. ročníku si mohly zakoupit pohlednice koní v hodnotě 20,- Kč. Vybrali jsme částku 1600,- Kč, kterou jsme vložili na účet nadace CHRPA. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dětem, které na tuto akci přispěly. Nejvíce nás však těší fakt, že děti si pohledy kupují za své ušetřené peníze a nezatěžují tím své rodiče. Ještě jednou díky. Jana Tolarová

Nadace Rozum a Cit

Ve dnech 3. 4. - 9. 4. 2008 proběhla na naší škole veřejná sbírka Nadačního fondu Rozum a Cit. Tato celostátní sbírka byla nazvána SLUNÍČKOVÝ DEN. 
Sbírka bude věnována opuštěným dětem , které nemají nikoho blízkého a dále fondu pro pěstounské rodiny. Žáci si mohli zakoupit magnetky, sluníčka keramická i ve formě kovových placek. Skoro všichni žáci a všechny paní učitelky se na této sbírce podíleli a vybraná částka byla 1430,-Kč. Děti přispívaly pouze ze svých ušetřených peněz, a proto si myslím, že tato částka není vůbec zanedbatelná. Touto cestou bych chtěla našim dětem poděkovat, že se této akce zúčastnily s takovým nadšením.Všichni doufáme, že tato sbírka bude opět putovat na správná místa.
                                                                                         Jana Tolarová

Občanské sdružení CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Již 3 roky se naše škola zapojuje do sbírek, které organizuje Občanské sdružení Chrpa. Tato organizace každoročně pořádá sbírky, které přispívají na výcvik koní – terapeutů, dále pak na péči o koně, kteří se již terapií účastní a na vzdělávání hipologů. V budoucnu se sbírka bude moci využít na budování areálu pro výcvik těchto koní, kteří pomáhají nejen tělesně, ale i mentálně postiženým lidem.

V letošním školním roce již na naší škole proběhla sbírka na výcvik koní pro nemocné děti, které se účastníme již čtvrtým rokem. Částka, která byla vybrána není zanedbatelná, naopak vyšší než-li v loňském roce. Bylo vybráno 2 733,- Kč. Naši žáci se této sbírky účastní s velkým zájmem a příspěvky jsou pouze z jejich kapesného. Tímto bych našim dětem chtěla poděkovat za to, že se s radostí a elánem podílely na takovéto akci . V souvislosti s tímto projektem se také naši žáci pod vedením p. uč. Kateřiny Uhlíkové a p. uč. Blanky Velkoborské zúčastní výtvarné soutěže Kůň terapeut 2007/ 2008. 
Jana Tolarová

Sdružení Chrpa nás opět letos oslovila pro uspořádání veřejné sbírky na naší škole ve prospěch pomoci nemocným dětem, ale i dospělým pacientům, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní. Novoročenky pro PF 2006 měly hodnotu 20 Kč a každé dítě si tuto fotografii mohlo zakoupit. Některé děti si tyto fotografie zakoupilo i 3krát. Žáci 4. a 5. ročníku se též zúčastní výtvarné soutěže „ Kůň terapeut“. Celková částka, která byla vybrána byla: 1220 Kč. I takovýto obnos určitě není k zahození a každé dítě si odneslo i to, co mnozí říci nemohou a to dobrý pocit, že alespoň trochou pomohly dobré věci. Tímto bych chtěla poděkovat všem žákům naší školy a také rodičům, kteří finančně podpořili alespoň ty nejmenší. 
Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročníku.

Fond Sidus

S tímto fondem spolupracujeme již 2 roky. Tato společnost se zaměřuje na zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku, léčbu nemocných dětí, a směřuje prostřednictvím finančních prostředků od různých organizací ke všestrannému zlepšování kvality života nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak i po jejím skončení. Dále se snaží pomoci zdravotně postiženým osobám a snaží se o lepší a modernější vybavení dětských oddělení, např. Pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci atd.

Nadační fond Rozum a Cit

Do projektu“ Sluníčkový den“, který organizuje zmíněný fond, jsme se zapojili v letošním roce 2008 poprvé.
Nadační fond Rozum a cit podporuje pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Tyto rodiny si berou do péče děti, které by jinak nepoznaly, co je to „domov“. Často jsou to děti problémové, zdravotně nebo psychicky postižené. Tento fond podporuje rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči a rodiny, které vychovávají handicapované děti. Dále přispívá na přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro další děti v náhradní rodině, na vybavení dětských pokojů, rekonstrukci bezbariérových prostor a snaží se pomoci sociálně slabším rodinám. Patronkou tohoto fondu je herečka Naďa Konvalinková.


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina