naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola - 2017/2018


Tablo předškoláků

Budoucí prvňáčkové s odcházejícími žáky 5. ročníku ZŠ

Den s Lesy České republiky
Děti ze školky se v úterý 23. 6. 2018 vydaly na poslední, ale zároveň nejnáročnější pěší výlet do Luhu. Lesní správa Přeštice zde pořádala Den s LČR. 
Hned na úvod nás čekalo milé přivítání hrou na lesní rohy. Poté si děti zastřílely na terč divokého prasete. A protože nám po dlouhé cestě vyhládlo, uvítali jsme milé pohoštění – opečené vuřty, malinovku, tatranku, melouna a na osvěžení byl i nanuk. Tím jsme získali sílu na procházení dalších stanovišť. Hledali jsme matku ve včelím úlu, kreslili jsme na velké plátno, vyráběli si medaile ze dřeva. Děti se dívaly, jak pracuje lesní stroj Harvestor, skládaly puzzle z dřevěného výřezu stromu, poznávaly zvuky vábniček. Mohly si prohlédnout naše dravce a podívat se, jak vypadá kůrovec.
Při návratu nás svezl krásný koňský povoz, který ušetřil malým turistům kousek zpáteční cesty.
Musíme říci, že akce byla nádherně připravená a děti si to určitě moc užily. Všem organizátorům moc děkujeme.

Loučení
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 jsme se sešli na školní zahradě, abychom se rozloučili s těmi, kteří opouští bránu naší mateřské školy. Společnost nám dělala agentura PIPI A BAMBULA SHOW, která zabavila nejen všechny děti, ale i rodiče.
Po velké taneční show následovalo pasování našich předškoláků na školáky. V 1. třídě jich usedne celkem 10.
Pro všechny děti bylo připraveno překvapení v podobě skákacího hradu a na závěr jsme si opekli vuřty.
Bylo to krásně strávené odpoledne, ukápla i nějaká slzička, ale hlavně byl všude slyšet dětských smích. Poděkování patří agentuře PIPI BAMBULA SHOW a hlavně panu Kreuzmanovi za ozvučení celé akce, hudební produkci a zapůjčení skákacího hradu. Také děkujeme všem rodičům za krásnou celoroční spolupráci.
Přejeme dětem a rodičům pohodové prázdniny plné sluníčka, koupání a dovádění. Načerpejte nové síly a v září se na všechny budeme těšit.

MILÍ PŘEDŠKOLÁČCI, NEZAPOMEŇTE NA SVOJI ŠKOLKU, PROTOŽE VŠECHNO DŮLEŽITÉ PRO ŽIVOT JSTE SE NAUČILI PRÁVĚ TAM.

VAŠE PANÍ UČITELKY DANA A JARKA

Návštěva u pana Sikyty
Jako každý rok, tak i letos jsme navštívili zvířátka u pana Sikyty v Újezdě. V letošním roce se to ale muselo obejít bez povození na kobylce, protože i kobylky mohou být nemocné. Nám to ale nevadilo. Tak jsme je alespoň nakrmili, podívali se na býky, husy a kachny. Děti dostaly sladkou odměnu za zvládnutí dlouhé cesty. Při zpáteční cestě si děti užily dětské hřiště v Újezdě.

Jarka Jeslínková

Výlet do Techmánie
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 jely děti z mateřské školy objevovat vědu, techniku a vesmír do Techmánie 
v Plzni. První naše zastávka byla v planetáriu, kde byl dětem promítnut film Země, Měsíc a Slunce. Tento film zábavnou formou vysvětloval základní vesmírné zákonitosti. Animovaná postavička kojota objasnila dětem, jak obíhá Země kolem Slunce, Měsíc kolem Země a jaké jsou měsíční fáze. Další naší zastávkou byla expozice Malá věda. Tato expozice byla pojatá jako cestování časem. 
V části Minulost si děti mohly utužit své fyzické schopnosti. Přecházely řeku po laně, veslovaly, lovily divokou zvěř, procházely strašidelným hradem a stavěly hradní zeď. Část Budoucnost byla zaměřena na umění, na tradiční i netradiční hudební nástroje, na které si děti mohly zahrát. Dominantou expozice byla obří skluzavka, kterou jsme náš výlet ukončili. 

Dana Řihošková

Kasárna v Klatovech otevřela své brány
Ve čtvrtek 30. 5. 2018 jsme podnikli s naší ZŠ společný výlet. Cílem výpravy byl vojenský útvar v Klatovech, kde se konal den otevřených dveří. Na tuto akci jsme přijeli již poněkolikáté a pokaždé je zde spousta zajímavého. Děti mohly vidět vojenskou techniku, pojízdné dílny, nechyběly dynamické ukázky výcviku, přepadení s přestřelkou a ošetřením zraněného. Chlapcům se líbily zbraně, ze kterých si mohli vystřelit. Asi největší zájem byl o tanky. Děti měly možnost vlézt dovnitř a vše prozkoumat. Kromě vojáků se zde prezentovali klatovští profesionální hasiči a Policie ČR. Zkrátka byla to velká podívaná. Dopoledne strávené u vojáků jsme si všichni užili a těšíme se na příští rok.

Dana Řihošková

Den dětí
1. 6. mají všechny děti svátek a my jsme se rozhodli tento svátek oslavit trochu sportovně. Jelikož nám v tento den počasí moc nepřálo, přesunuli jsme soutěžní klání do třídy MŠ. A v jakých disciplínách si děti měřily své síly? Skákání žabáků k metě, chůze s ping-pongovým míčkem na lžíci, hod míčkem na cíl, chůze na chůdičkách a běh slalomem. Všechny děti se snažily nasbírat co nejvíce bodů, navzájem si fandily a povzbuzovaly se. I když stáli na stupni vítězů z každé věkové kategorie jen tři soutěžící, všichni byli odměněni diplomem a drobným dárkem. Pro nás však zůstane vždycky důležitá jedna věta, kterou jsme si společně řekli: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“

Dana Řihošková

Indiáni z Horšic
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se děti z MŠ Horšice vydaly na indiánskou výpravu do Příchovic. Zdejší mateřská škola si pro nás připravila stopovanou s hledáním pokladu. A jak už sám nadpis napovídá, jednalo se o indiánskou stopovanou. V indiánských převlecích nás autobus dopravil do Příchovic, kde už na nás naši kamarádi čekali. Po přivítání jsme prozkoumali, co mají příchovičtí nového, chvilku si děti společně pohrály a po svačině vše vypuklo. Naším prvním úkolem bylo vyrobit si čelenku, jakou mají správní indiáni. A tak jsme sříhali, kreslili, zdobili a lepili, aby nám to všem slušelo. Takto vystrojeni jsme se mohli vydat po stopách indiánů z Příchovic. Trasu nám značily žluté fáborky a šipky, ať už psané křídou či vytvořené z různých přírodnin. Červené fáborky nás upozornily na dopis s úkolem. A že jich bylo! Sbírali jsme různé plody na obživu, zdolávali jsme provazové stěny, obkreslovali naše stopy, vytvářeli obrázky z přírodnin, přemisťovali jsme se na krátkou vzdálenost po chůdičkách, připravovali jsme oheň, u kterého jsme tančili indiánský tanec, pozorovali jsme zvířátka kolem sebe, prozkoumávali okolí a vnímali zvuky kolem nás. Ušli jsme dlouhou cestu. Poslední značení nás dovedlo zpět do mateřské školy na zahradu, kde jsme našli nejen naše kamarády, ale i hledaný poklad. Po vítězném indiánském pokřiku jsme se rozloučili a vydali zpět do naší mateřské školy v Horšicích. Indiánské dopoledne se nám povedlo i díky vydařenému počasí a pohodové náladě, která mezi námi vládla.

Dana Řihošková

Dětské dopravní hřiště s Policií ČR
V pátek 18. 5. 2018 naše mateřská škola přijala pozvání paní ředitelky, Jitky Erbenové z MŠ Přeštice. Účelem této návštěvy bylo vyzkoušet si jízdu na dětském dopravním hřišti, které MŠ Dukelská má vybudované na zahradě. Nejprve si děti pohrály s mladšími kamarády, poté jsme se nasvačili a vyčkávali příjezdu Policie ČR. Počasí nám zpočátku nepřálo, a tak jsme byli nuceni chvíli setrvat ve školce. Mezitím policisté děti seznámili s bezpečností v provozu a společně řešili různé dopravní situace. Jakmile déšť ustal a sluníčko začalo vykukovat, odebrali jsme se všichni směr dopravní hřiště. Malí řidiči se snažili na kolech, odstrkovadlech či koloběžkách dodržovat předpisy a seznamovali se s dopravními značkami. Na jejich snažení dohlížel policista. Ti, co zrovna nejezdili, se mohli zapojit do luštění kvízů, hádanek a skládání puzzlů s dalším policejním příslušníkem. Na závěr této akce děti obdržely diplom a sladkou odměnu. Naše dopravní odpoledne rychle uteklo a určitě si ho všechny děti užily. Na závěr bych chtěla poděkovat paní Starkové a panu Janečkovi za odvezení kol a v neposlední řadě paní ředitelce MŠ Dukelská za pozvání na tuto akci.

Dana Řihošková

Užíváme si plavání v bazénu v Klatovech

Na příští školní rok 2018/2019 jsme do mateřské školy zapsali celkem 12 dětí z Horšic, Újezda, Dolců, Přeštic a Řeneč. Na všechny se už moc od září těšíme. 

Jarka a Dana

Návštěva Příchovic
Měsíc květen a červen patří ve školce k užívání si výletů, radovánek, plavání, školkové olympiádě, oslavě Dne dětí atd. V pátek 11. 5. jsme se vydali do Mateřské školky v Příchovicích, kde si děti pohrály se svými kamarády a po svačince jsme společně vyrazili do kulturního domu na představení pod názvem „Co se vleče, neuteče aneb kalendář v písničkách“. Krejčík Honza si pro děti připravil vystoupení plné pohybu. Bylo však i poučné. Děti si zde zopakovaly dny v týdnu, měsíce v roce, barvy, roční období a i si s ním zazpívaly. Na závěr nesměla chybět společná fotografie. Děti Krejčíka Honzu prostě milují.

Jarka Jeslínková

Školu navštívil kouzelník
Ve středu 25. 4. 2018 bylo dopoledne v naší škole zpestřeno kouzelnickými triky a čáry. Navštívil nás kouzelník Waldini. Kouzla byla předváděna humornou formou, aby udržely pozornost i těch nejmenších diváků. S údivem jsme sledovali jeho hbité ruce, které nám předvedly kouzlo s kartami, zmizení kuličky, barevně se měnící kruhy, ztracení prstýnku, který se objevil na nečekaném místě, vykouzlení živé holubičky a spoustu dalších triků. Děti byly do celého programu zapojovány formou spolupráce s kouzelníkem. Tím se z pouhých diváků stali aktéři tajemných experimentů. Na závěr představení nám Waldini vytvořil zvířátka z tvarovacích balónků, která nám připomenou tohle magické dopoledne. 

Dana Řihošková

Preventivní program od VZP pro děti
Naší školu navštívili dva pánové Jiří a Zbyněk. Oba byli tělesně postiženi. Přijeli děti poučit o tom, jak předcházet úrazům při sportu, na silnici, doma, ve škole i v autě. Vyprávěli jim své životní příběhy, které je upoutali na invalidní vozík. Jeden díky své nemoci a druhý úrazem na kole. Určitě si z tohoto vyprávění děti něco odnesly. Jiří i Zbyněk byli příjemní a milí. Ukázali dětem fotografie, jak i na invalidním vozíku se dá sportovat. Ale raději tomu všichni budeme předcházet. Až Vás, milé maminky a tatínkové, budou děti prosit, ať je připoutáte v autě, i když jedete jen kousek za roh ulice, tak je poslechněte!

Jarka Jeslínková

Čarodějnický učeň
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se celá naše škola vypravila do Kulturního a komunitního centra v Přešticích na pohádkové představení plné čar a kouzel s názvem Čarodějnický učeň. Jednalo se o napínavý a poutavý muzikálový příběh provázen kouzly na profesionální úrovni. Nejen děti, ale i nás, pedagogy, upoutaly světelné efekty, krásné kostýmy, kulisy a spoustu melodických písní. 

Dana Řihošková

Vítání jara
Tak jsme se konečně dočkali! Přišlo jaro, a protože zima svoji vládu ne a ne předat, rozhodli jsme se trochu tomu jaru pomoci. Na 1. jarní den přišly děti do mateřské školy oblečeny do žluté barvy, abychom probudili sluníčko. Společnými silami jsme vyzdobili hernu i prostory MŠ, děti se naučily spoustu jarních říkanek a písní, tančily a namalovaly mnoho barevných květin a smějících se sluníček. Velikým klíčem jsme zamkli zimu, aby už k nám nemohla, odemkli jaro a vpustili ho mezi nás. V pátek 23. 3. 2018 jsme definitivně zimu zahnali společně s žáky ZŠ spálením a utopením Moreny. Snad se nám to podařilo a můžeme se těšit na probouzející se přírodu a pobyt v ní.

Dana Řihošková 

Děkujeme rodičům za velikonoční dekorace

Masopustní rej
Měsíc únor patří masopustnímu veselí. Ani u nás ve školce tomu nebylo jinak. Přípravy trvaly celý týden. Vyzdobili jsme si školku, namalovali si jitrnice a jelita, naučili se masopustní říkanku a vyrobili si masopustní masku, tančili, zpívali a připravovali se na pátek. Od rána jsme si malovali na obličej a po svačince se děti proměnily na berušku, motýlka, čarodějnici, lva, nevěstu, draka, kočičku, vodníka, ptáčka, Elsu a piráta. Byla to jedna velká nádhera. Následoval masopustní průvod po škole, řádění, rejdění, soutěžení, tancování. Na závěr si všechny masky domů odnesly diplomy a nějaké ty drobnosti.

Jarka Jeslínková

Zimní školková olympiáda
Celý svět žije v těchto dnech velkou sportovní událostí. Abychom dětem tuto soutěž přiblížili, uspořádali jsme v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2018 zimní školkovou olympiádu. Nic jsme neponechali náhodě a pečlivě se na sportovní klání připravili. Nejprve se děti dozvěděly něco málo z historie her, seznámily se se symboly, maskotem, barvily olympijské kruhy a vymýšlely pokřik. Takto připraveni jsme mohli naše školkové olympijské hry zahájit slavnostním ceremoniálem. Sportovci se seřadili s vlajkou své zastupující země a sledovali vlajkonoše, kteří přicházeli s vlajkou olympijských her. Po vztyčení vlajky následoval štafetový běh s pochodní a pomyslné zažehnutí ohně. Zbýval už jen slib, náš secvičený pokřik a pustili jsme se do sportování. Biatlon, běh na lyžích, krasobruslení, rychlobruslení, boby, curling a snowboarding, to byly disciplíny, ve kterých naši malí olympionici soutěžili. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, fandili a povzbuzovali.
Přišel závěr týdne a s ním i ukončení naší olympiády. Všichni zúčastnění povstali na stupni vítězů, obdrželi medaile, diplomy a drobné dárky. Kromě těchto odměn si děti zajisté domů odnesly i zážitky ze sportovního zápolení, které obsahovalo dodržování pravidel, sportovní chování a pomoc druhému závodníkovi - naučily se hrát fair-play.

Dana Řihošková

MŠ v divadle Alfa
V úterý 30. 1. 2018 se děti z mateřské školy vypravily za kulturou do plzeňského divadla Alfa. Krásně vystrojeni, s pořádnou svačinou a s úsměvem na tváři jsme nastoupili do přistavěného autobusu. V Příchovicích se k nám přidali kamarádi ze zdejší školky a dál naše cesta pokračovala směr Plzeň. Divadelní představení se jmenovalo „Kosprd a Telecí“. Ač zněl název pohádky poněkud legračně, děj nám byl naopak velice blízký, protože se odehrával v nejkrásnějším dětském období – školkovém. Spisovatelka a scénáristka Eva Papoušková ztvárnila příběh o kamarádství chlapce a dívky, kteří mají velmi neobyčejná příjmení. Právě jejich jména je svedla dohromady a začalo veliké dobrodružství. Naši malí diváci sledovali pohádku se zaujetím a možná si uvědomili, že opravdové přátelství má sílu už v mateřské škole.

Dana Řihošková

Týden plný barev
Zimní měsíce věnujeme ve školce zdraví, zimním sportům, počasí, dnům v týdnu, měsícům a ročnímu období, které patřilo barvám. Jaro bylo plné zelené, léto svítilo žlutou, podzim se červenal jako jablíčka a zima se nám zahalila do bílé. Děti se do těchto barev oblékaly, aby si tím dané roční období přiblížily. Přiřazovaly obrázky, barvy, skládaly a vytleskávaly daná slova, vyráběly zasněžené těžítko, zpívaly a hrály hry. Léto jsme si užily nejvíce. Bylo spojeno s módní přehlídkou letní kolekce oblečení. Děkuji všem rodičům za spolupráci k danému tématu.

Jarka Jeslínková

Pohádka o prasátku Arturovi
Pohádka byla zaměřena na environmentální výchovu. Děti se učily pojmenovávat věci, které patří do odpadu a učily se je správně třídit. Prasátko Artur se vydalo hledat svůj míček, protože maminka s tatínkem na něho neměli čas. Po cestě potkalo oráče, mlynáře a pekaře, kterým pomáhalo orat, zasadit pšenici, semlít obilí a upéci si koláčky. Oráč, mlynář i pekař ho za odměnu naučili všechna písmenka z abecedy. Prasátko četlo a četlo, až se stalo moudrým prasátkem.
Pohádka byla plná ponaučení a písniček.

Jarka Jeslínková

Přivítali jsme nový rok 2018
Ve středu 3. ledna jsme v naší mateřské škole oslavili příchod nového roku. Nechyběly chuťovky, přípitek, spoustu veselí a zábavy. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám přinesli čepičky, frkačky, konfety a rychlé špunty. Oslavu jsme si všichni krásně užili. 

Přejeme všem to, co každý potřebuje – pevné zdraví, a dětem spoustu radosti
z každého prožitého dne v tomto novém roce 2018!

Dana a Jarka

Poslední vánoční posezení s dětmi

Zdobení stromečku pro zvířátka

Vánoční nadílka
Vždy v adventním čase se každým rokem připravujeme s dětmi ve školce na příchod Ježíška. I letos tomu nebylo jinak. Krásně jsme si vyzdobili školku i za pomoci rodičů, kterým tímto děkujeme.
Napekli jsme pracny a začali jsme nacvičovat na vánoční besídku. V dopoledních hodinách měly děti generálku před školáky základní školy. Odpoledne se školka zaplnila rodiči i prarodiči a všichni se těšili na jejich vystoupení. Děti trochu zatančily, přednesly vánoční básně, zazpívaly koledy a zahrály „Příběh o narození Ježíška“. Na závěr rozdaly rodičům dárky, které samy vyráběly ve svíčkárně.
Zazvonil zvoneček a přišel Ježíšek. Nadělil dětem mnoho dárků, které jim určitě udělaly radost. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za spolupráci, vytvoření krásné vánoční atmosféry, napečení cukroví a nadílku pod stromeček.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

Jarka Jeslínková

My se čertů nebojíme
My se čertů nebojíme, my se na ně připravíme. Tuhle větu hrdinně vykřikovaly děti týden před onou návštěvou z pekla. A jak jsme se na tu „nezvanou“ návštěvu ve školce připravili? Děti každý den hledaly dopis od Lucifera a plnily přímo pekelné úkoly. Vyráběly čertíky, naučily se říkanku a písničku o čertech, Mikuláši a andělovi, také si zatančily čertovský taneček a povídaly si o tom, jak to v takovém pekle asi chodí. Hrály karty, cvičily i lenošily a při tom všem si pěkně zařádily.
A přišel den „D“ a už tu naši slavnou větu po školce moc slyšet nebylo. Zavítal mezi nás Mikuláš se svým doprovodem. Všichni najednou měli v sobě malou dušičku, dokonce i ti, co mají pro strach uděláno. Kniha hříchů na každého něco prozradila a tak malí nezbedníčci museli slibovat, že se polepší. Na závěr děti předvedly, co se za celý týden naučily a hodný andílek je za to odměnil balíčkem. 
Děkujeme pekelné a nebeské delegaci za návštěvu a všem rodičům, kteří přispěli do mikulášského balíčku.

Dana Řihošková

Výlet do svíčkárny
Poslední listopadový den v tomto roce jsme se společně s žáky základní školy vydali do svíčkárny Rodas v Plzni. Cílem naší návštěvy bylo nejen dozvědět se něco o výrobě svíček, ale hlavně samotné tvoření dětí, na které se vždy moc těší. Do této svíčkárny se rádi vracíme. Přivítá nás milý a ochotný personál, ale také příjemné prostředí. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Děti s nadšením plnily sáčky koupelovou solí různých barev, odlévaly voskové ozdoby, namáčely svíčky do vosků a zdobily je polevou „Starwax“. 
Tento voňavý výlet se nám opět vydařil i díky přátelské atmosféře, která v této svíčkárně panuje.

Dana Řihošková - MŠ

Vánoční jarmark
Nastal adventní čas a v rodinách se začaly rozsvěcovat první adventní svíčky, ve městech i na venkově se rozzářily vánoční stromečky a konají se vánoční jarmarky. Ten, o kterém chci napsat já, byl první a pro mě, jako učitelku mateřské školy, výjimečný. Ptáte se čím? Protože se jednalo o první vánoční jarmark za posledních 20 let na Horšicku. Uspořádali ho sami rodiče dětí ze školky a výtěžek jim chtějí věnovat.
Konal se v bývalém mlýně ve Vitouni. Majitelé JUDr. Petr Kodl a Ing. Stanislav Bobřík, kteří byli hlavními sponzory akce, poskytli rodičům tyto nádherné prostory zcela zdarma. 
V krbových kamnech praskal oheň, z reproduktorů byly slyšet vánoční koledy, venku se prodávalo něco na zahřátí a uvnitř bylo takových věcí, které maminky, ale i babičky, samy vyráběly, až oči přecházely. Jedním slovem – nádhera. Po nákupu si návštěvníci mohli dát kávu nebo čaj a k tomu zakousnout něco sladkého. Pro děti byly připravené koutky, kde si mohly stříhat, kreslit nebo se jinak zabavit. Vánoční atmosféra dýchla opravdu na každého, kdo se přišel podívat. 
Ani slovy nedokážu vyjádřit, jak velké DĚKUJI patří všem, kteří se podíleli na tak nádherné akci. Vůbec si netroufnu je všechny jmenovat, protože bych mohla někoho opomenout a to by mě moc mrzelo. Kdyby se tato akce stala tradicí, bylo by to moc fajn. 
Je vůbec úžasné, že v dnešní uspěchané době se najdou lidé,kteří chtějí pomáhat. MOC DĚKUJI za děti z Mateřské školy v Horšicích.

Učitelka mateřské školy Jarka Jeslínková

Andělská pohádka
V pondělí 20. 11. 2017 se děti z mateřské školy vypravily za kamarády do Příchovic. Divadélko Nána přijelo do příchovické školky představit „Andělskou pohádku“. Byl to příběh andělíčka, díky němuž se na zemi děly nedobré věci. Ale nebyla by to pohádka, kdyby neměla šťastný konec. Andílek se napravil, dělal radost svoji nebeské mamince a ostatním andělíčkům, ale především sám sobě. Celé představení děti sledovaly se zaujetím, byly vtaženy do děje a mohly vyjádřit své myšlenky a fantazii. Tato hudební pohádka byla krásná nejen svým obsahem a výstupem loutkoherečky Mileny Jelínkové, ale především nádherně vypracovanými kulisami. 
Již nyní se těšíme na další chystanou pohádku v příštím školním roce.

Dana Řihošková

O pejskovi a kočičce
Na první listopadový den v tomto roce nás pozvala MŠ Příchovice na pohádku O pejskovi a kočičce, kterou nám představila divadelní společnost „Divadýlko Kuba“ z Plzně. Představení bylo inspirováno známou knihou Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Naši pohádkoví hrdinové tančili, zpívali, pekli dort, myli pejska a vyprávěli si pohádky – O noční košilce a O klukovi. 
V celém představení děti mohly vidět spoustu hereckých fíglů, nápadů, kouzel a věřím, že si to pěkně užily. 

Dana Řihošková

V pátek 20. 10. 2017 jsme se společně s žáky základní školy vypravili do lesa, abychom donesli zvířátkům nasbírané kaštany a žaludy. Všem dětem, ale i rodičům, kteří nám pomáhali, patří veliká pochvala za pomoc při sbírání podzimních plodů. 

Jak jsme pouštěli draky
Jedno říjnové odpoledne jsme se vydali pouštět draky na „Hůrku“ v Horšicích. Byla sice zima, ale nás to neodradilo. Foukal vítr, což je ideální počasí pro draky. Tatínkové a maminky se snažili, aby jejich draci vyletěly co nejvýše. Za to jim patří velká pochvala. Nakonec nás z kopce vyhnaly dešťové kapky. Ještě jsme stačili udělat společné foto, rozdat odměny dětem a rozešli jsme se do svých domovů. Děkujeme všem, kteří si to s námi přišli užít.

Jarka Jeslínková

Zahájení nového školního roku 2017/2018 ve školce
Školní rok jsme zahájili v pondělí 4. 9. 2017 s počtem 22 dětí. Přivítali jsme mezi nás 8 nováčků: Horšice – Vojtíšek Dobrý a Dorotka Krejčí, 
Vitouň – Julinka Chvalová, Újezd – František Trhlík, Dolce – Vesněnka Nocarová, Řenče – Deniska Kreuzmanová, Radkovice – Gábík Ott, Vlčí – Toníček Cibulka. 
Všem dětem přejeme, aby se jim u nás líbilo a prožily tu s námi krásná školková léta. V letošním roce budeme pracovat podle třídního vzdělávacího programu s názvem „Sluníčkový rok“. Sluníčko bude naším celoročním průvodcem, protože je zdrojem tepla, radosti a energie. Vnímáme ho jako kruh, který nikde nezačíná a nekončí. 

Na všechny se těší obě učitelky Jarka a Dana.
 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina