naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola - 2013/2014


Předplavecký výcvik
V posledních dvou měsících školního roku se děti zúčastnily pěti předplaveckých lekcí v bazénu v Klatovech. Během těchto lekcí děti překonávají strach z vody pomocí různých pomůcek a zábavných her pod vedením zkušených plavčic.

Děti z MŠ navštívily vojáky v Klatovech
Naším posledním výletem v tomto školním roce byla návštěva Vojenského útvaru v Klatovech, kde se konal, ve středu 25. 6. 2014, Den otevřených dveří.
Děti byly natěšené, co všechno zde uvidí. Hned po přiíjezdu se nás ujal příslušník útvaru, který se nám celé dopoledne věnoval. Děti mohly vidět veškerou vojenskou techniku, včetně tanků, sanitek a požárníků, ale také zbraně. Vojenská policie nám předvedla ukázku výcviku služebních psů a příslušníci 142. praporu se představili s ukázkou sebeobrany. Čas byl vyhraněn i na sportování. Děti házely do otvorů míčkem, měřily své síly v lanovém centru, házely granátem a kroužkem zkoušely trefit kužel. Za splnění dostaly odměny v podobě sladkostí, omalovánek, pexes, drobných dárkových předmětů, různých pohlednic a brožůrek s vojenskou tématikou. 
Když jsem se dětí zeptala, co se jim nejvíce líbilo, zazněla jednotná odpověď: „VŠECHNO!“
Z toho vyplývá, že si děti tento poslední výlet stoprocentně užily.
                                                                                                                            Dana Řihošková

Školková olympiáda
V pátek 20. 6. 2014 proběhla v mateřské škole Školková olympiáda. Děti mezi sebou zápolily v těchto soutěžních disciplínách: běh na čas, hod do dálky, hod na cíl, skok do písku a skákání v pytlích. Celé dopoledne se neslo ve sportovním duchu a mělo veselou atmosféru. Děti si fandily a vzájemně se povzbuzovaly. Všichni sportovci se snažili dosáhnout těch nejlepších výsledků. A kdo obsadil stupně vítězů? 1. místo Verunka Hrubá a Jaroušek Pechan, 2. místo Honzík Hrdlička a Martínek Skála, 3. místo Terezka Kocandová a Zuzanka Vondrovicová. Všem jmenovaným gratulujeme k vítězství, těm ostatním patří pochvala za velikou snahu. 
                                                                                                                           Dana Řihošková

Jak jsme se loučili s předškoláky
Nastal čas loučení. Sešli jsme se v mateřské škole, abychom se rozloučili s těmi, na které v září čeká vstup do další etapy jejich života. Naši mateřskou školu v letošním školním roce 2013/14 opustí předkoláci: Verunka Hrubá, Honzík Náprstek, Sárinka Vlachová, Honzík Hrdlička, Filípek Fořt a Martínek Nguyen Duy Anh.
Ve třídě je paní učitelka pasovala na školáky, dostaly dárečky a ostatní děti se s nimi rozloučily básničkou. Nesměly chybět ani rychlé špunty a na zahradě táborák s opékáním vuřtů. Našim budoucím školáčkům přejeme, ať se jim ve škole daří.
                                                                                                                          Jarka Jeslínková

Putování za včelkami
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se naše mateřská škola vypravila za kamarády do MŠ Příchovice. Důvodem naší návštěvy byla cesta za pokladem, která nesla název „Putování za včelkami“. Děti z příchovické školky nám značily trasu a my po stopách šipek a fáborků putovali k cíli. Během cesty jsme plnili různé úkoly, které se samozřejmě týkaly včel. Děti vyráběly čelenky s tykadly, kreslily včelky, květiny a řešily labyrinty. Jako známé pohádkové včeličky Mája a Vilík létaly na louce plné květin a nosily pylová zrnka do úlu. Zdolávali jsme různé překážky a nástrahy, které pro nás kamarádi z Příchovic přichystali. Na konci cesty jsme se ocitli ve včelím království, na zahradě rodiny Sedláčkových. Naším posledním úkolem bylo najít kamarády. Po shledání jsme se občerstvili moučníkem a čajem, který pro nás paní Sedláčková připravila, a vydali se zpět do příchovické školky. Na jejich zahradě jsme společnými silami našli poklad, rozloučili jsme se a pospíchali na autobus, který nás zavezl zpět do naší Mateřské školy v Horšicích. 
                                                                                                                            Dana Řihošková

Pohádkový kouzelník
Ve třídě mateřské školy se sešly všechny děti i ze ZŠ, protože nás měl navštívit pohádkový kouzelník. A opravdu. Přiletěl na létajícím koberci a úkolem dětí bylo přivolat ho hlasitým zvoláním: „KOUZELNÍKU!“ Protože se děti už nemohly dočkat, volaly, co jim síly stačily. Vešel do třídy v černém plášti a hned si k sobě pozval malého pomocníka z řad dětí. Vymýšleli spolu kouzelnická zaříkávadla, která jim pomáhala v čarování. Viděli jsme, jak se ztratilo a zase objevilo vajíčko, čarovalo se s kartami, kroužky, šátky i provázky. Dokonce pan kouzelník vykouzlil i králíčka. Byla to opravdu nádherná kouzelnická podívaná. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat manželům Bradovým z Radkovic, kteří pro nás pohádkového kouzelníka nejenom zajistili, ale i zasponzorovali. Moc děkujeme.
                                                                                                                          Jarka Jeslínková

TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ

Vodní radovánky
Sluníčko si užíváme plnými doušky. Povídáme si, kdo kam pojede o prázdninách, kreslíme rybičky, lovíme drahokami na dně mořském a také jsme rozpoutali vodní bitvu.

Jak jsme slavili Den dětí ve školce
Na pátek 30.5. se děti moc těšily. Přišly dobře naladěné a oblečené do sportovního. Čekal je velký den. Mraky se honily kolem dokola, ale nepustily ani kapičku. Proto jsme si všechno mohli užít na dvorku školky. Děti závodily na koloběžkách, házely kroužky na terč, nosily míček na lžíci a vozily brambory v trakaři. Bylo hezké, jak si navzájem všichni fandili. Po soutěžních disciplínách jsme rozdělali oheň a opekli si vuřty. 
Na závěr dopoledních oslav jsme se sešli ve třídě, kde na děti čekaly stupně vítězů, medaile, diplomy, sladkosti a hračky pro všechny, protože na Den dětí není přece poražených. Nechyběl ani vytoužený špuntový přípitek.
Za spolupráci děkujeme panu Kotovi a rodičům.
                                                                                                                           Jarka Jeslínková

Výlet do ZOO
Ve čtvrtek 22. 5. 2014 zamířily děti z naší mateřské školy společně s kamarády z MŠ Příchovice do Zoologické zahrady v Plzni. Počasí nás tentokrát nezklamalo, bylo jako z obrázku, teplo a slunečno. Hned na začátku nás přivítal král zvířat svým nepřeslechnutelným křikem. Děti s nadšením procházely zahradou a pozorovaly všechno dění kolem. Nejvíce se jim zalíbily žirafy, které ladnou chůzí procházely ohradou. Zaujal nás i nedávno narozený nosorožík, ale i opice, medvědi, tučňáci a spousta dalších zvířátek. Samozřejmě během procházky nechyběly přestávky na nezbytnou svačinu a na konci děti čekalo překvapení v podobě nanukového osvěžení. Úplnou tečkou na závěr našeho výletu byla ukázka sokolnictví, která se konala v prostředí amfiteátru. 
                                                                                                                           Dana Řihošková

Cesta do pohádky
Jednou z plánovaných akcí naší mateřské školy byla cesta pohádkovým lesem. Tuto akci si pro nás připravili žáci ze školní družiny v čele s paní vychovatelkou Sylvou na pátek 16. 5. 2014. Děti z mateřské školy byly celý den natěšené a nemohly se dočkat slíbené cesty. Bohužel nám počasí nepřálo, a tak se vše přesunulo do prostor školy. Ve školní družině nás přivítaly pohádkové postavičky a každá bytost postupně zadávala své úkoly. U muchomůrky děti jmenovaly dny v týdnu, u víly se předváděly pohybové dovednosti na skákacím panáku, kouzelnice vyčarovala karty s písmeny, které si děti tahaly a vymýšlely slova na daná písmenka. Na stanovišti u Baby Jagy se házelo koulí do kruhu. Šípková Růženka měla připravený úsměvný úkol, kdy děti měly vsunout tužku přivázanou na provázku do lahve. U princezny se házelo kuličkou do kbelíku a cvrnkání kuliček do domečku měl na starost Ferda s Beruškou. Cíl naší pohádkové cesty byl u piráta, kde děti porážely koulí kuželky. A na závěr? Na závěr všichni hledali ukrytý poklad, který se úspěšně našel. I přes nepřízeň počasí, které nám náladu nezkazilo, se tato akce vydařila a každý si domů odnesl nejen sladkou odměnu, ale i další zážitky z pěkně prožitého odpoledne. 
                                                                                                                          Dana Řihošková

Slet čarodějnic v MŠ
„Duben, duben, popad buben, zabubnoval ratata, čarodějnice dnes přišly, připravte si košťata!“ Tento pokřik se nesl celou školou ve středu 30. 4. 2014, kdy přilétali čarodějky a čarodějové oslavit svůj velký den. Nejprve se malé čarodějky posilnily kouzelnými lektvary a poté mohl začít ten správný čarodějnický slet. Na „Velkém pahorku“ všechny přivítala hlavní čarodějka Berta. Následoval tanec u ohně a několik čarodějnických disciplín. Např. létání na koštěti slalomem, hod pavoukem a přeskok přes oheň. Svůj den babizny zakončily čarodějnickou diskotékou. Všichni jsme se rozloučili s Bertou a slíbili, že za rok se na „Velkém pahorku“ opět slétneme. 
                                                                                                                          Dana Řihošková

Den Země
Den Země připadá každoročně na 22. dubna. Děti v mateřské škole si tento den také připomněly. Smyslem tohoto dne je rozvíjení kladného vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Naším cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí pomáhat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí nejen chránit, ale také poškozovat.

 

Veselá pouť
Ve středu 16. 4. 2014 se naše mateřská škola vydala do KKC v Přešticích na „Veselou pouť“. Tak se jmenovalo divadelní představení loutkového divadla „Loudadlo“, které spolupracuje s Českou televizí Praha. S oblíbenými pohádkovými kamarády JŮ a HELE se děti přenesly do světa hudby, kolotočů, říše cizokrajných zvířat, ale i za obyvateli strašidelných hradů. Zkrátka do míst plných zábavy a legrace. Během této podívané nechyběly veselé písničky, komické dialogy i soutěže pro malé diváky. Již teď se těšíme na další kulturní zážitky.
                                                                                                                        Dana Řihošková 

Tvoření v keramické dílně
V úterý 8. 4. 2014 naše mateřská škola navštívila keramickou dílnu při ZUŠ v Přešticích. Cílem této návštěvy bylo zvládnutí základních technik zpracování hlíny. Děti při práci rozvíjely jemnou motoriku, fantazii a kreativitu. Mimo jiné se také dozvěděly, jakou cestou musí samotný výrobek projít, než získá svoji finální podobu. Vyrábění bylo tématicky zaměřeno na blížící se Den matek a v tuto dobu je dárek pro maminky zatím tajemstvím. 
Chtěla bych poděkovat paní Janě Boškové za čas, který nám věnovala a za příjemně strávené dopoledne.
                                                                                                                           Dana Řihošková

Na návštěvě u zvířátek
Jarní příroda se začíná probouzet a děti z mateřské školy vše pozorují. Pučení stromů, navrácení ptactva z teplých krajin, první jarní květiny v zahradách a narození mláďat. U této příležitosti jsme navštívili paní Bradovou, kde si děti mohly pohladit malé králíčky, kočku, pejsky, kuřátka, pozorovaly kachny a andulku, jak sedí na vejcích. Druhá návštěva byla u pana Sikyty v Újezdě. Tam se děti povozily na koni jménem Nikolka a hladily si malé býčky. Poslední návštěva byla u paní Janečkové v Újezdě, kde děti pozorovaly ochočenou srnečku Lízu. Všem moc děkujeme za pěkné přivítání. 
                                                                                                                           Jarka Jeslínková 

Vítání jara

Vyhánění zimy

Co vám poví kniha
Říká se, že kniha je přítel člověka. V knize najdeme totiž moc zajímavých věcí, které určitě napomáhají k dalšímu rozvoji dítěte. U nás ve školce si s dětmi knihy často prohlížíme a nikdy nechybí pohádka před spaním. Najde se i předškolák, který už umí krásně plynule číst. Tento týden jsme si nejenom četli, prohlíželi knihy různých žánrů, ale děti si i svoji první knihu vyrobily. Byly z toho celé nadšené a moc se těšily, až jednotlivé listy dají do pevných desek a kniha bude na světě. Nezbytnou součástí tématického týdne byla návštěva Městské knihovny v Přešticích, kde se nás ujala Mgr.J.Červená a ukázala nám chod dětského oddělení. Dětem se moc nechtělo odcházet, protože knihy, které si prohlížely je velice nadchly. Doufám, že v dnešní digitalizované době si děti najdou i cestu ke knize.
                                                                                                       Jarka Jeslínková

Duhová pohádka
V pátek 28. 2. 2014 do naší školy přijela divadelní agentura KK s představením „Duhová pohádka“. Činoherní pohádka s loutkami byla o tom, jak sluníčko udělalo barvy, měsíc vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřátka, potom slepice a všechna další zvířátka. Ale hlavně to celé bylo o tom, jak vznikl soucit, ochrana, péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tady nikdo nebyl rád. Představení bylo součástí preventivního programu pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ a doufáme, že si z této pohádky děti odnesly nějaké ponaučení.
                                                                                                    Dana Řihošková

Činnosti dětí na téma „Moje tělo“

Takhle se daří našemu Vilíkovi

Dětský maškarní karneval v Újezdě
Nastala doba karnevalů a masopustních radovánek a my jsme se po roce opět sešli v Újezdě na dětském maškarním karnevalu, který pořádala MŠ Horšice. V neděli 16. 2. 2014 od 14,00 hod. se v hostinci Na kanárku scházely děti v krásných maskách princezen, pirátů, čertů, čarodějek a jiných pohádkových bytostí. Během chvíle praskal místní sál ve švech a zábava mohla začít. Celým odpolednem nás provázela kapela „Čenda band“, které tímto děkujeme. Velké poděkování patří také všem uvedeným sponzorům, kteří se podíleli na organizaci nebo přispěli finančním či věcným sponzorským darem: Bohemia Elastoform Přeštice, Tvořeníčko Přeštice – p. Soukupová, MS Diana Horšice, obec Horšice, obec Dolce, Vondrovicovi, Janečkovi, Pechanovi, Sedláčkovi, Hrubých, Mrázovi, Polanských, Bradovi (Radkovice), p. Farkašová, p. Jeníčková a p. Náprstková. Všem moc děkujeme a budeme se těšit, že příští rok se tu opět sejdeme v tak hojném počtu.
                                                                                                      Dana Řihošková

Barevný týden
V týdnu od 10. do 14. 2. 2014 se konal v mateřské škole „Barevný týden“. Barvy jsou pro děti velmi podnětným tématem a staly se součástí našeho týdenního projektu. Děti si procvičovaly barvy a jejich odstíny formou pohádek, písní, říkanek i her. Od rána byly oblečeny do předem určené barvy a se zájmem a s chutí prožívaly všechny činnosti. A do jakých barevných odstínů jsme se oblékali? Pondělku vládla barva žlutá, úterý se zelenalo, středa byla srdíčková – červená, čtvrtek pro změnu obláčkově modrý . Vyvrcholením celého týdne byl páteční karneval, kde se děti ukázaly v krásně barevných maskách, zasoutěžily si, zatančily a také se předvedly v celé své kráse žákům a paním učitelkám v základní škole. Veliká pochvala patří i všem rodičům, kteří své ratolesti každý den vystrojili do zvolené barvy. Důkazem toho jsou fotografie, na které se můžete podívat na webových stránkách naší školy.
                                                                                                       Dana Řihošková 

Školkové zimní olympijské hry
Po čtyřech letech je tu opět olympijský rok, a tak jsme si v mateřské škole přiblížili tento mezinárodní sportovní svátek včetně atmosféry, která provází každé olympijské hry. Uspořádali jsme „Školkovou zimní olympiádu“. Všemu předcházely nejprve důkladné přípravy. Děti vymalovaly olympijské kruhy na vlajce, seznámily se s pojmy olympiáda, olympijská vlajka, hymna, oheň a poznávaly sportovní disciplíny. Následně byly rozděleny do družstev a byla jim přidělena země, kterou zastupovaly. Vše bylo připraveno, a tak jsme mohli zimní olympijské hry slavnostně zahájit. Sportovci nastoupili s vlajkami své země a sledovali, jak vlajkonoši přichází s vlajkou olympijských her, která byla vztyčena. Následoval štafetový běh s ohněm a po společném pokřiku se mohlo začít soutěžit. A v jakých disciplínách mezi sebou naši malí sportovci zápolili? Byl to slalom a skoky na lyžích, bobování, hokej, metaná, krasobruslení a rychlobruslení. Každý se snažil o co nejlepší výkon, aby v závěru týdne mohl být patřičně ohodnocen. Děti byly vedeny ke zdravé soutěživosti, k výhře, ale i k dílčí prohře. V závěru týdne nás čekalo vyhodnocení celé olympiády. Při slavnostním ukončení ZOH byli vyhlášeni ti nejlepší, kteří povstali na stupínku vítězů. Všichni ostatní získali medaili za statečnost a účast. Děti si domů odnesly kromě medaile i malý dáreček a snad i mnoho zážitků z našeho olympijského týdne.
                                                                                                       Dana Řihošková

Vánoční posezení s dětmi

Adventní čas v MŠ
Na čas adventní se v mateřské škole všichni moc těšíme. Je to pro nás nejkrásnější období v roce. Vše začíná návštěvou z pekla a zapálením první svíčky na adventním věnci. A čekání na Ježíška? To je pro děti nejen veliké těšení, ale i spoustu příprav: výzdoba prostor MŠ, zpívání koled, přednášení básní, seznámení s vánočními tradicemi a zvyky a v neposlední řadě výroba dárečků pro své blízké. To vše nám pomohlo zkrátit dlouhé čekání na příchod Ježíška. Ten naši školku navštívil ve čtvrtek 12. 12. 2013. Děti předvedly svým rodičům a prarodičům krátké vystoupení v podobě pásma vánočních písní a říkanek a zahrály pohádku O perníkové chaloupce. Poté následovala ta dlouho očekávaná chvíle......Děti si pohrály s hračkami, které jim Ježíšek nadělil, ochutnaly vánoční cukroví, o které se postaraly maminky a babičky a společně jsme strávili příjemné odpoledne plné vánoční atmosféry.
                                                                                                           Dana a Jarka

Vánoční příběh
V pátek 13. 12. 2013 se děti z MŠ a ZŠ vypravily do KKC v Přešticích na divadelní představení Legenda o hvězdě v podání Evy Hruškové a Kateřiny Hovorkové. Byl to vánoční příběh o narození Ježíška a o tom, co se stalo před dávnými časy. Děti samy byly tvůrci toho, co se na jevišti odehrálo. Z malých diváků se rázem stali herci. Zahráli si pannu Marii, svatého Josefa, pastýře a Tři krále, kteří se přišli Ježíškovi poklonit. Vše bylo proloženo říkadly a koledami, které jsme si společně zazpívali a navodili tak to krásné kouzlo Vánoc.
                                                                                                        Dana Řihošková 

S čerty nejsou žerty
Tak se jmenoval náš čertovský týden. Vyzdobili jsme si třídu, vyráběli čertíky i s řetězy a dokonce jsme i čertovsky řádili. Nacvičili jsme básničky a písničky a oni opravdu přišli. Zabušili na dveře a do třídy vešel krásný andílek, Mikuláš a nakonec i ten čert. Děti slibovaly, že už se polepší, byly vidět i trochu slzičky, ale nakonec se s celou tou pekelnou partou vyfotily. Za statečnost všem patřila sladká odměna. Velké poděkování patří manželům Bradovým z Horšic a Lence Černé ml.
                                                                                                        Jarka Jeslínková

Hrátky s Tomem
Tak se jmenovalo hudební představení, na které se v úterý 22. 10 2013 vydaly děti z mateřské školy do KKC v Přešticích. Byla to show plná písniček klauna Tomáše Bartáka z hudebního divadla „Hnedle vedle“. Děti během programu navštívily pohádkový svět plný písniček, tančily, zpívaly, byly součástí celého představení. Že se dětem tato show líbila, dokazoval veliký potlesk, kterým byl Tom obdařen.
                                                                                                          Dana Řihošková

TVOŘIVÁ ČINNOST RODIČŮ A DĚTÍ NA TÉMA – DARY PODZIMU

DLABÁNÍ DÝNÍ

PSÍ NÁVŠTĚVA

Oslava Terezčiných narozenin

Vstávej, vstávej, ratata, podzim ťuká na vrata
Ani jsme se nenadáli a první měsíc nového školního roku je za námi. Děti se seznamovaly s novými kamarády a s novým prostředím. Musím říci, že adaptaci nové děti zvládly na jedničku. 
Rozloučili jsme se s létem a začali se připravovat na podzim. Ten nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Děti se blíže seznamují s měnící se přírodou pomocí všech smyslů. Jako každým rokem i letos jsme si ve školce přichystali hostinu z plodů našich zahrádek. Děti poznávaly podle chutě, vůně, hmatu různé druhy ovoce a zeleniny. Naučily se nejen správnému stolování, ale i významu ovoce a zeleniny ve výživě.
                                                                                                       Dana Řihošková

Bramborový týden
Na první pohled by se zdálo, že brambora je zcela obyčejná plodina. Avšak během tématického bloku s názvem „Bramborový týden“ děti ve školce zjistily, že brambory mohou být vítaným pamlskem, výtvarným materiálem, sportovním náčiním nebo zábavným společníkem. A tak jsme zpívali, přednášeli, cvičili, otiskovali, vykrajovali, ale také pekli brambory v popelu. Vyvrcholením celého týdne byla „Bramboriáda“. Jednalo se o soutěživé zápolení v netradičních disciplínách: běh s bramborou mezi koleny, sbírání brambor do košíku, hod na cíl a slalom s kolečkem. Úplný závěr patřil ochutnávce bramborových lupínků, které si děti vlastnoručně vykrajovaly. 
                                                                                                       Dana Řihošková

UVÍTACÍ SCHŮZKA S RODIČI

Náš nový kamarád
V novém školním roce nám bude dělat společnost zvířecí kamarád – africký šnek, kterého jsme dostali od Barunky Janečkové. Tito šneci jsou nenároční na své potřeby a potravu a jsou vhodní pro děti, které se učí starat o zvířátko. Nového mazlíčka si děti pojmenovaly. Dostal jméno Vilík. A tak přejeme Vilíkovi, ať se mu v naší školičce líbí.
                                                                                                          Dana Řihošková

Zahájení nového školního roku
V letošním školním roce 2013/14 přivítáme 4 nové děti – Danečka Havlíčka z Horšic, Lucinku Chmelovou z Újezda, Vanesku Kreuzmanovou z Příchovic a Anetku Mrázovou z Dolců. Celkem budeme mít 23 dětí. Po celý školní rok budeme „Poznávat každý den něco nového“. To je název našeho Třídního vzdělávacího programu. Budeme vnímat krásu, barevnost a rozmanitost přírody, poznáváním rozvíjet rozmovou, citovou a mravní stránku dítěte, vycházkami a pohybem v terénu naplňovat poslání tělesného rozvoje, poslechem zvuků v přírodě rozvíjet hudební cit a výtvarná a pracovní činnost se bude odrážet v manipulaci s přírodninami.
Na přivítání nového školního roku 2013 – 2014 se společně s rodiči sejdeme u tradičního táboráku ve čtvrtek 5.9.2013 od 16 hodin.
Na všechny se už moc těší učitelky Jarka a Dana
                                                                                                     Jarka Jeslínková

  

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina