naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola - 2012/2013


Perličky 2013 (ZDE)

TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ

NÁVŠTĚVA PANA ING. J. BOŘÍKA – POVÍDÁNÍ O VČELÁCH

Rozloučení s předškoláky
Ve čtvrtek 20.6.2013 se nesly mateřskou školou tóny studentské hymny. Loučili jsme se s předškoláky, kteří opouští brány naší školky. Magdalenka Skálová, Evička Polanská, Lukášek Šrámek a Tomášek Voráček byli pasováni na školáky. Po slavnostním pasování, jak už bývá zvykem, odcházíme na zahradu opékat vuřty, ale letošní parné počasí nám tomu nedovolilo. Táborák se nekonal, ale než jsme se všichni rozloučili a odešli ke svým domovům, měly děti možnost ještě se na školní zahradě vydovádět Co dodat na závěr? Přejeme naším školáčkům, aby jim nadšení pro učení a školu vydrželo, aby se jim ve „velké škole“ líbilo a na naši školku nezapomněli a třeba se někdy na nás přišli podívat. 
Všem dětem a rodičům přejeme hodně sluníčka a pohody, užijte si letních radovánek a společných chvil s vašimi nejbližšími a v září se opět na všechny těšíme. 
                                                                                                            Dana a Jarka

Školková olympiáda
V pátek 21.6.2013 se děti z mateřské školy vžily do rolí sportovců a plnily různé sportovní disciplíny školkové olympiády. Naši malí sportovci závodili na koloběžkách, skákali do dálky, měřili své síly ve skoku v pytlích a házeli míčkem do dálky. Během sportovního dopoledne nešlo o vítězství, ale o pohyb a společné zážitky. Všechny děti se moc snažily, vzájemně si fandily, radovaly se z úspěchu. Kdo zvítězil, není důležité, medaile si zasloužili všichni. Velikou tečkou za školkovou olympiádou byl dlouho očekávaný táborák s opékáním vuřtů. 
                                                                                                    Dana Řihošková

Na letišti v Líních.
I v letošním školním roce se nám podařilo společně se základní školou nahlédnout do tajů vojenské záchranné služby v Líních. Pod vedením bývalého leteckého pilota Františka Lukeše se děti dozvěděly spoustu zajímavého o leteckých záchranářích, helikoptérách a pilotech stíhaček. Bylo to velice poutavé a zajímavé vyprávění spojené s videoukázkami. Děti si mohly helikoptéru prohlédnout a nasednout na místo pilota. Na závěr dostaly křídu a vyzdobyly letištní plochu malbou helikoptér. Odnesly si nejen drobné dárky, ale určitě i velký zážitek.
                                                                                                    Jarka Jeslínková

Putování s Krtečkem
Naší mateřskou školu navštívili kamarádi z Příchovic. Přijeli už brzy ráno, aby si mohli s našimi dětmi společně pohrát. Po svačince horšické děti odešly značit trasu šipkami a fáborkami a ukrývat různé úkoly. Přichovické děti zase hledaly správný směr cesty a plnily spoustu úkolů, které se týkaly Krtečka a jeho kamarádů. Cíl cesty byl u nás na školní zahradě. Všichni hledali ukrytý poklad, který střežil velký plyšový krtek.
Radost byla na dětech vidět, když poklad objevily a společně si ho rozdělily.
Bylo to krásně strávené dopoledne, kdy nám přálo i sluníčko.
                                                                                                     Jarka Jeslínková

Pohádková chalupa v Mlázovech
Ve středu 12.6.2013 se děti z MŠ Horšice a MŠ Příchovice vydaly na výlet do Pohádkové chalupy 
v Mlázovech u Kolince, kde se zabydlely šumavské pohádkové bytosti. Pan Milan Poláček, který tento ráj pro děti založil před třemi lety, nás provedl celou říší, kde jsme obdivovali jednotlivé expozice výstavy. Děti mohly vidět skřítčí pilu, pekelnu, vodnickou kuchyň s celou hastrmanskou rodinou a spoustu dalších postaviček, např. vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty, permoníčky a mnoho jiných skřítků. Ve venkovním areálu si děti prošly Rarášovu stezku, kde bylo mnoho k vidění, ke hraní i potěšení. Výlet se nám vydařil a do skřítčího obydlí v malé pohádkové rezervaci u Šumavouse se určitě někdy vrátíme.
                                                                                                         Dana Řihošková

Krásná čtyřicítka
Před 40ti lety se v Horšicích prvně otevřela mateřská škola. To jistě uznáte, že stálo za oslavu.Děti předvedly taneček, zazpívaly písně, předaly malé dárečky a všem popřály jen to dobré a hodně zdravíčka. Pozváni byli všichni bývalí zaměstnanci školky. Mohli si prohlédnout celou budovu školy, zavzpomínat nad fotografiemi a v klidu posedět a popovídat si při malém občerstvení.
Jen nás trochu mrzelo, že si nikdo z obecního úřadu, pod který škola patří, nenašel chvilku, aby mateřské škole popřál hodně zdaru a do dalších let školku plnou dětí.
                                                                                                         Jarka Jeslínková

Zoo olympiáda
Tak zněl název jednodenního projektu naší základní školy, kterého se poprvé zúčastnily i děti z mateřské školy. V pátek 7.6.2013 jsme se sešli ve školní družině, kde byli všichni seznámeni s organizací celého dopoledne. Žáci měli na starosti „mateřáky“ a byli rozděleni do skupin. Každá skupina měla v názvu zvíře ze Zoo. Celý projekt měl dvě části. První část probíhala ve třídách a byla vědomostní. Děti ve skupinkách plnily zadané úkoly, při kterých se také učily spolupracovat, radit si a pomáhat. Ve druhé části jsme se přesunuli na hřiště, kde se zdolávaly zvířecí disciplíny. Děti skákaly z místa jako klokani, běhaly rychle jako zebry, napodobovaly chůzi tučňáků, po kamenech přecházely řeku plnou krokodýlů, přemisťováním kamaráda na zádech si vyzkoušely, jaké je to mít dva hrby jako velbloudi a spoustu jiných pohybových činností. 
Jako každá olympiáda i ta naše Zoo olympiáda měla medaile, diplomy, ale i hymnu, v našem případě „Chňapík maličký krokodýl“, kterou jsme si na závěr všichni zazpívali. A kdo byl vítěz?
Vítězové byli všichni, kteří se této Zoo olympiády zúčastnili.
                                                                                                      Dana Řihošková Jak jsme slavili Den dětí
V pondělí 3.6.2013 jsme v naší mateřské škole oslavili Mezinárodní den dětí. Bohužel nám počasí, jak je tomu již třetí rok, opět nepřálo, proto jsme museli zvolit náhradní variantu. Soutěže, které byly připraveny, probíhaly v tělocvičně. Také táborák díky vydatnému dešti se venku nekonal. Ale na vuřtech si děti stejně pochutnaly. Ne však opečených na ohýnku, ale v troubě. Myslím, že tento den si děti beztak užily a v příštím roce nám snad bude přáno lepší počasí.
                                                                                                      Dana Řihošková

Hurá prázdniny
V MŠ Příchovice proběhl pořad „Hurá prázdniny“. Děti se při něm hezky vyřádily. Soutěžily, zpívaly, tančily, ale vznikala i nová přátelství mezi novými kamarády.
Společně s mateřskou školou jezdíme i na plavání do Klatov a v letošním roce jsme naše kamarády pozvaly do naší Mateřské školy v Horšicích na „Putování s krtečkem za pokladem“. Už se na ně moc těšíme.
                                                                                                      Jarka Jeslínková

Naše úspěchy
Vyhodnocení nejlepších výtvarných prací na téma“Můj oblíbený večerníček“.

Hodnocení odbornou porotou:

Kategorie mateřské školy:

1.místo Hrubá Verunka
4.místo Polanská Evička
9.místo Dobrá Sonička
10.místo Janečková Barborka

Hodnocení diváky:
1.místo Polanská Evička
3.místo Skálová Magdalenka

VŠEM GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ.
                                                                                                  Učitelky Jarka a Dana

Pohádkový les
Jak už se u nás ve školce stalo tradicí, připravila si pro nás školní družina pod vedením p.učitelky Sylvy Seidenglanzové, cestu do „Pohádkového lesa“. Děti se před cestou posilnily vydatným spánkem a osvěžily se melounem. Sluníčko jim přálo, a tak se mohly vydat na cestu. V cíli na děti čekalo milé překvapení – víla, indián, Bílá paní, beruška i král. Všechny tyto pohádkové bytosti měly pro děti připravené úkoly, za které děti dostávaly sladkou odměnu. Na závěr nechybělo ani společné foto. Celé odpoledne si děti velice užily a zakončily ho svačinkou na zahradě školy.
                                                                                                         Jarka Jeslínková

Čvachtáníčko v bazénu Klatovy

Čarodějnický slet

Návštěva zvířátek u pana Sikyty v Újezdě

Výtvarná soutěž „ Můj oblíbený večerníček“

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

O modrém království
V rámci našeho tématu Z pohádky do pohádky jsme pozvali do naší mateřské školy divadelní společnost „Bublinka“. Ve středu 13.3.2013 se tak děti mohly těšit na pohádku O modrém království. Během celého představení byly děti stále zapojovány do děje a na závěr je čekalo velké překvapení. Po skončení pohádky následovalo bublifukové představení, které sklidilo u dětí obrovský úspěch.
                                                                                                       Dana Řihošková

Výtvarná soutěž
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem v Přešticích vyhlásil na měsíc únor dětskou výtvarnou soutěž MOJE NEJMILEJŠÍ ZVÍŘÁTKO. Do této soutěže bylo posláno 407 prací z 21 škol a školskýc zařízení. Z naší mateřské školy se zapojila děvčata: Magdalenka Skálová, Evička Polanská, Verunka Hrubá a Barunka Janečková. Všem děkujeme za účast a Barunce Janečkové gratulujeme ke 4. místu.
                                                                                                        Dana Řihošková

Z pohádky do pohádky.
Březen je měsíc knihy, a proto ani u nás ve školce nechybělo povídání o knihách. Děti se seznamovaly s různými žánry knih, se spisovateli a ilustrátory.Prohlížením se učily, jak s knihou správně zacházet a kde najít to, co je nejvíce zajímá.Samozřejmě nechyběly pohádky, které jsme nejenom četli, vyprávěli, ale děti se vžívaly i do pohádkových bytostí. Na závěr nesměla chybět návštěva Městské knihovny v Přešticích, kde se nám celé dopoledne věnovala Mgr.M.Hrubá a dětem ukázala, jak se v knihovně chovat, kde najít tu správnou knihu a jak se stát členem knihovny. Tato návštěva byla pro děti určitě přínosem.
                                                                                                        Jarka Jeslínková

Divadelní představení
V úterý 19. 2. 2013 navštívily děti z MŠ Kulturní a komunitní centrum v Přešticích, kde mohly vidět divadelní představení pod názvem „Na kouzelném paloučku“. A skutečně byl kouzelný. Obdivovali jsme tančící slunečnice, žáby, myšáka, sluníčko s měsíčkem a dokonce i mořské ryby. Velkým překvapením pro děti byly známé postavičky z televize – JŮ a HELE. Vše to byly loutky v životní velikosti s nádherně světelnými efekty. Myslím, že si děti odnesly velmi pěkný zážitek. 
                                                                                                         Jarka Jeslínková

Dneska máme velký bál, hurá, je tu karneval
Společným znakem masopustu a karnevalu je nevázané veselí, tanec, zpěv a hudba. Nejinak tomu bylo i v naší mateřské škole. Dneska máme velký bál, hurá, je tu karneval – to byl název našeho tematického bloku v týdnu od 28. 1. do 1. 2. 2013. Nejprve jsme si školku pěkně vyzdobili, abychom mohli přivítat divadelní společnost Ivety Kunderové z Jihlavy, která k nám přijela v úterý 29. 1. 2013. Byl to karnevalový program plný tance, soutěží a dovádění. Děti si užily plno zábavy, ale vše zdaleka ještě nekončilo. Tento týden byl završen karnevalovým rejem. Uspořádali jsme průvod masek po celé škole, soutěžili jsme a tančili. Karnevalový týden, při kterém jsme užili spoustu legrace, utekl jako voda. Děti si domů odnesly nejen sladké odměny, ale i nové zážitky.
                                                                                                    Dana Řihošková

Zimní radovánky

Dětský maškarní karneval
V sobotu 19.1.2013 ovládly hostinec v Újezdě nejrůznější pohádkové postavičky. Konal se zde dětský maškarní karneval, který pořádala Mateřská škola Horšice. Karneval byl ve znamení nejen tance, ale i mnoha soutěží. Mezi maskami bylo možné vidět baletku, prince a princezny, piráty, rytíře i vojáky, čarodějky, Spidermany a mnoho dalších pohádkových bytostí. Nechyběla ani bohatá tombola. Za příspěvky do tomboly a za jinou organizační pomoc děkujeme těmto rodičům: Voráčkovým, Boříkovým, Kocandovým, Vondrovicovým, p. Farkašové, p. Nguyen Daug Hau a těmto sponzorům: p. Janoušková, Tvořeníčko Přeštice, hračkářství Bambule Plzeň. Poděkování patří také skupině Čenda Band, která nás celým odpolednem provázela a samozřejmě paní Sikytové, která nám ochotně poskytla zázemí. A přestože jsme měli tentokrát k dispozici menší prostory, než tomu bylo doposud, karneval se i tak opět vydařil. 
                                                                                                     Dana Řihošková

Perníková chaloupka
V tomto zimním čase bývá zvykem, že naše mateřská škola navštěvuje dětské divadlo Alfa v Plzni. I tentokráte tomu nebylo jinak. Děti mohly shlédnout loutkové divadelní představení pod názvem Perníková chaloupka, které bylo proloženo dětskými lidovými písněmi. Děti mohly vidět neobvyklý hudební nástroj Vozembouch a i si zazpívat. Byl to moc hezký kulturní zážitek.
                                                                                                Jarka Jeslínková

Vánoční posezení s dětmi

Jak jsme zdobili stromek pro zvířátka

Divadelní představení
V pátek 14.12.2012 děti z mateřské školy zhlédly divadelní představení „Vánoce s krejčíkem Honzou“ v KKC v Přešticích. Do Vánoc zbývá sice ještě několik dní, ale náš známý krejčí Honza se špendlíkem Nesmyslíkem mají Štědrý den právě teď. A tak Nesmyslík píše Ježíškovi svá přání, dává dopis za okno a začíná snít svůj vánoční sen.Hned po probuzení vše tak skutečně probíhá – cukroví, zlaté prasátko, zdobení stromečku, kapr, večeře a samozřejmě dárky. Krejčík Honza se 
s Nesmyslíkem svých vytoužených dárků skutečně dočkají.....
Během celého představení byly děti vtaženy do děje, mohly si zazpívat i zacvičit a na závěr jsme se všichni společně rozloučili písničkou Rolničky, rolničky. 
                                                                                                         Dana Řihošková

Vánoční besídka
Ve čtvrtek 13.12.2012 proběhla v naší mateřské škole vánoční besídka. Všemu předcházela důkladná příprava. Děti nacvičovaly taneček, pilovaly básničky i vánoční koledy. Pro rodiče vyráběly svícny z rychleschnoucí hmoty. V tento den dopoledne se děti poprvé předvedly před obecenstvem – před žáky naší školy a měly tak svoji první generálku. Mnohé děti takto vystupovaly poprvé a vysloužily si svůj první veliký potlesk. Před rodiči pak všechny děti zvládly vystoupení bez trémy. Po skončení našeho programu už zazvonil zvoneček a všichni jsme se šli podívat, co nám letos Ježíšek nadělil. Doufáme, že i přes všechen vánoční shon s námi rodiče strávili příjemné odpoledne. Poděkování patří maminkám, které přispěly svým cukrovíčkem na náš stůl a navodily nám tak tu správnou vánoční atmosféru.
                                                                                                         Dana Řihošková

Bylo – nebylo jedno peklo
Tak se jmenoval náš týdenní tématický blok v prvním adventním týdnu. Jak už sám název napovídá, vše se točilo kolem čertů. Děti pekelníky kreslily, lepily čertovské řetězy, ale vyráběly i andílky. 
Z dřevěných kostek jsme postavili peklo, kde probíhaly čertovské hrátky. Naši malí čertíci v něm soutěžili, skotačili a dováděli. Tento týden byl zakončen Mikulášskou nadílkou. 
Do školky přišel Mikuláš se svými pomocníky. Ze své knihy hříchů přečetl Mikuláš ty největší hříšníky, kteří museli slíbit, že se polepší. To bylo ale slibování....Děti zazpívaly písničku a přednesly básničky, které se pilně naučily a na oplátku dostaly balíček sladkostí. Mikuláš s anděly rozdal dárečky, čerty zahnal zpátky do pekla a rozloučil se s námi: „Tak zase za rok!“ 
                                                                                                        Dana Řihošková

Vánoční koncert
Ve čtvrtek 6.12.2012 se naše mateřská škola vypravila na vánoční koncert do Základní školy J.Hlávky v Přešticích. Sálem zněly nám známé i neznámé vánoční písně i koledy v podání pěveckého sboru Skalka pod vedením Mgr. V. Strakové. Všichni jsme tak mohli nasát tu adventní atmosféru, ale také si společně zazpívat.
                                                                                                        Dana Řihošková

Etiketa do škol
Tak se jmenoval výukový program, kterým nás dnes, tedy v pondělí 12. 11. 2012 prováděla školená pracovnice na etiketu. Ví někdo z vás, co je to etiketa? Etiketa je souhrn pravidel slušného chování, tak reagovala Ivanka Bělová, žákyně 4. ročníku. Děti se seznámily s prvními projevy slušného chování již od pravěku. Vše si samy mohly vyzkoušet prostřednictvím scének. Naučily se, jak se má chovat muž v přítomnosti dámy, kdo podá spadlý sešit paní učitelce, jak a kde se postavit na správné místo vedle vážené osoby. Co musíme udělat, když vejde starší žena nebo muž, komu dát přednost ve dveřích. Celý program vedl děti k samostatné úvaze a prožití si scénky. Mnoho žáků jistě přesně nevědělo, koho a jak pozdravit nejdříve, ale po dnešku si určitě něco zapamatovali. Sama jsem se o tom přesvědčila, když jsem šla s dětmi na oběd a chlapci z 5. ročníku mi dali galantně přednost.
                                                                                                   Jana Tolarová
                                                                                              tř. uč. 4. a 5. ročníku

Ekopohádky
Ve středu 7.11.2012 navštívili naši MŠ a ZŠ dva loutkoherci z pražského souboru Divadlo ŠUS. Představili nám program s názvem Ekopohádky. Bylo to představení na motivy tří klasických pohádek: Červená Karkulka, O Palečkovi, O Smolíčkovi, ve kterých se řeší ekologické problémy současnosti – odhazování odpadků, znečišťování ovzduší a vody. Vše bylo podáno zábavnou a zárověň poučnou formou. Děti prožily hezkou pohádkovou hodinku, kde se zpívalo, cvičilo, zkrátka bylo veselo. Toto vystoupení se všem líbilo, o čemž svědčily spontánní projevy dětí.
                                                                                                       Dana Řihošková

Veselý Halloween
Stalo se již tradicí, že poslední týden v říjnu věnujeme veselému Halloweenu.
Dlabeme dýně, zdobíme si školku pavouky a kostlivci,vyrábíme duchy(i si na ně hrajeme), netopýry a učíme se Halloweenskou koledu.V pátek je vyvrcholení celého týdne. Děti si donesly kostýmy, do kterých se převlékly, namalovali jsme obličejíčky a halloweenské veselí mohlo začít. Šli jsme se ukázat do ZŠ, kde děti přednesly naučenou koledu, za kterou dostaly sladkou odměnu. Paní kuchařka nám uvařila halloweenský pudink, kde navrchu ležel pavouk (samozřejmě, že ne ten opravdický). My s dětmi jsme začarovaly mléko, které měnilo svoji barvu na žlutou, modrou nebo zelenou. Na závěr si děti zatancovaly, zasoutěžily a nechyběly ani sladké odměny.
                                                                                                   Jarka Jeslínková MŠ

Drakiáda
Léto skončilo, podzim převzal svoji vládu a my ve školce jsme chystali naši tradiční Drakiádu. 
V týdnu, který jsme nazvali „Dračí“, jsme měli spoustu práce. Děti draky kreslily, vyráběly, stavěly z PET víček, naučily se písničku Pyšný drak, zkrátka vše se točilo kolem draků. Ve čtvrtek 18.10.2012 se konala slíbená Drakiáda na Hůrce v Horšicích. Počasí nám tentokrát přálo. Sluníčko svítilo a vítr foukal jako o závod. Oblohou se proletovaly draci různých tvarů, barev i velikostí. 
K vidění nebyly pouze draci, ale i model letadla. O tuto podívanou se nám postaral tatínek 
Nikolky Petrů. A co dodat na závěr? Letošní Drakiáda se vydařila na jedničku.
                                                                                                       Dana Řihošková

Jak jsme pekli bramborové lupínky

Písničky z pohádek
Je známo, že děti mají rády pohádky a ještě raději ty, kde se zpívá. Hned si melodii pobrukují a zakrátko umějí i slova.
Náš hudební pořad byl složen právě z těchto pohádek a písní od Z.Svěráka a J.Uhlíře, M.Davida, S.Hložka a P.Kotvalda. Písně byly z pohádek Princové jsou na draka, Tři veteráni a nebo z muzikálu Rebelové. Děti si z plných plic nejenom zazpívaly, ale také zatančily. Poznávaly některé rytmické hudební nástroje, hrály na ně a také si vyzkoušely repování. Pořad byl pro děti nejenom poučný, ale i radostným zážitkem.
                                                                                                    Jarka Jeslínková - MŠ

Pohádkové tancování
V pondělí 17.9.2012 navštívila naši mateřskou školu nám již známá divadelní společnost Ivety Kunderové z Jihlavy. Pořad Pohádkové tancování nám představil pohádku O veliké řepě. 
Během celého představení měly děti možnost zapojit se do děje a vcítit se tak do role herců. Tančily, cvičily, soutěžily a povzbuzovaly se navzájem. S Ivetou, Janou a Honzou jsme se rozloučili bouřlivým potleskem a již teď se těšíme na další slíbené tancování, tentokrát karnevalové.
                                                                                                        Dana Řihošková

Táborák na uvítanou

Vítáme nový školní rok 
Do nového školního roku 2012/2013 jsme přivítali 11 nově zapsaných dětí: Jakub Bořík, Jiří Brada, Soňa Dobrá, Magdaléna Farkašová, Tereza Kocandová, Jaroslav Pechan, Jiří Polanský, Petr Vachovec, Zuzana Vondrovicová, Adriana Zápotocká a Nella Lebedová. Celkem naši mateřskou školu navštěvuje 24 dětí. V letošním roce nám bude dělat společnost všem dětem blízký kamarád Krteček. Proto náš Třídní vzdělávací program nese název „ROK S KRTKEM“. Pomocí této známé postavičky budeme děti seznamovat s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. 
Ve čtvrtek 6.9.2012 se společně s rodiči a dětmi sejdeme u táboráku a přivítáme tak nový školní rok 2012/2013.
                                                                                                        Dana Řihošková

  

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina