naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola


Naše perličky

Loučení se školním rokem
Rok se s rokem sešel a je tu opět loučení.…. Aniž bychom chtěli, koronavirová pandemie nám všem převrátila život. Jedinou světlou stránkou bylo, že se mohlo začít s opravou sociálního zařízení, které už neodpovídalo hygienickým požadavkům. Jelikož se rekonstrukce protáhla, provoz mateřské školy byl obnoven od 10. 6. 2020. I přes dodržování stanovených pravidel během mimořádného opatření jsme si společné chvíle užily a radovaly se ze společných zážitků. Veškeré aktivity jsme směřovaly co nejvíce na pobyt venku. Děti stavěly domečky z přírodnin, malovaly na kameny, bádaly a experimentovaly s vodou, projížděly náš „vozový park“, chodníkovými křídami zdobily náš dvoreček. Ke knize O Květušce a tesaříkovi, kterou jsme si četly, děti vytvořily společné dílo s názvem „Louka“. Za tuto práce byli naši malí umělci odměněni drobnými dárky od MAS Aktivios. K této knize se ještě vrátíme příští školní rok, kdy nás čeká beseda s autorkou Jitkou Vítovou. Také jsme zdárně dokončily projekt sportovní všestrannosti „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a uspořádaly „Školkovou olympiádu“. A přišel den s velkým „D“, který patřil hlavně našim předškolákům. V úterý 30. 6. 2020 jsme se rozloučily s těmi, co opouští naši školku a v září usednou do školních lavic. Předškoláci byli pasováni na školáky a při zvuku studentské hymny prošli květinovou branou, kterou vstoupili do další etapy života. Následoval přípitek rychlými špunty a ovocná hostina. Děti si domů odnesly spoustu dárečků a snad i hezkou vzpomínku na tento den. Co říci na závěr? Aničko, Denisko, Vojtíšku, Toníčku, vykročte do života tou správnou nohou, mějte kolem sebe samé dobré kamarády, ať se vám ve škole daří a když si vzpomenete, přijďte nás navštívit, třeba se pochlubit první jedničkou, cestu do školky znáte!
Zbývá jen poděkovat rodičům za občerstvení na tento den, za dodržování stanovených opatření, ale také za shovívavost v tomto nelehkém období a vůbec za veškerou celoroční spolupráci. Přejeme všem dětem a rodičům sluníčkové prázdniny a čas dovolených, odpočívejte, radujte se a v září se na všechny budeme těšit na shledanou!

Dana a Magda

Tablo předškoláků

Hurá, je tu karneval!
,,Dnes je nejlepší den ve školce, protože je zábava a ta je správná.“ Tak to byla slova jednoho z chlapců z naší mateřské školy, když jsme si s dětmi během tanečního a soutěžního dopoledne povídaly. A bylo to tak! Na středu 26.2. 2020 se v naší školce prostě každý těšil. Ráno vešly do školky děti, ale už po svačině se proměnily v pohádkové postavy a hrdiny dětských filmů. Nejprve náš průvod masek navštívil žáky ZŠ, kteří se snažili poznat každého z nás. Také jsme nezapomněly na paní kuchařky, které byly potěšeny naší návštěvou. Pak už mohla začít taneční zábava, při které nechyběly oblíbené soutěže jako tanec s balónky ve dvojicích, židličková, hra na sochy a na závěr výběr tomboly. Děti si dopoledne velmi užily a samozřejmě i my obě, vždyť kdy jako dospělí máme příležitost být zase chvilku dětmi. 

Magda a Dana

Návštěva z knihovny
V úterý 25.2. 2020 k nám do mateřské školy zavítala paní knihovnice, Mgr. Jindřiška Červená z Městské knihovny Přeštice a představila nám knihu Jitky Vítové ,,O Květušce a tesaříkovi“. Paní knihovnice nejprve dětem přiblížila své povolání a vysvětlila jim, co vlastně taková knihovna je a jaké služby nabízí. Děti se zaujetím poslouchaly a některé přidaly i vlastní zážitky, protože již na návštěvě v knihovně byly. Pak už si každý našel pohodlné místo a poslouchal úryvek z knihy, který nám paní knihovnice přečetla. Příběh začal opravdu pohádkově. Dívenka Květuška se trochu nešťastnou náhodou, ale zároveň kouzlem, proměnila v malou holčičku a ocitla se v hmyzí říši…Ale dál už nebudeme prozrazovat, protože knihu budeme postupně dětem předčítat, pracovat s celým příběhem, a to i výtvarně. Na závěr nás v dubnu čeká beseda přímo s autorkou knihy, Jitkou Vítovou v Městské knihovně Přeštice. Celá návštěva v naší školce byla zakončena prohlížením dětských knih a leporel s tematikou z hmyzí říše, které nám paní knihovnice přivezla na ukázku. Děkujeme paní knihovnici za představení knihy a příjemné dopoledne a těšíme se na návštěvu knihovny. 

Magdalena Skálová

Zima v bílém kožíšku
V pátek 7. 2. 2020 navštívil naši školu Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D., aby dětem z mateřské školy představil vzdělávací program s názvem „Zima v bílém kožíšku“. Formou pohádky s plyšovými zvířátky se děti seznámily s životem v polárních krajích. Hlavním hrdinou byl malý lední medvídek, který se ocitl v naší zemi, a chce se vrátit domů za kamarády, kteří mu moc chybí. Cestou musí zdolávat spoustu překážek, při kterých mu pomůžou nejen ostatní zvířátka z polárních oblastí, ale také děti. Celé představení bylo proloženo promítáním obrázků a zpěvem písní za doprovodu loutny. Touto nenásilnou a hravou formou se děti dozvěděly spoustu nových zajímavostí. 

Dana Řihošková

Poslední předvánoční den na naší škole

Děkovné okénko
Hřebcovi
– drobné dárky na odměny pro děti, cukrovinky do mikulášských balíčků, vánoční dekorace
Krejčí
garáž na autíčka
Vachovcovi
– dárek pod stromeček 
Košňarovi
– adventní věnec
Jeníčkovi
– cukrovinky do mikulášských balíčků, dárek pod stromeček
Česalovi
– cukrovinky do mikulášských balíčků, krmivo pro ptáčky
Rousovi
– barvičky na obličej, perníčky na zdobení, vánoční hvězda
Zieglerovi
– dárky pod stromeček
Poděkování patří i všem maminkám a babičkám, které nám přinesly vánoční cukroví a jiné občerstvení na vánoční besídku.
DĚKUJEME VŠEM!!

Lotrando a Zubejda
V naší MŠ a ZŠ v Horšicích si všichni užíváme adventní čas a těšíme se na Vánoce. S tímto časem jsou spojeny pohádky, které mají rády nejen děti, ale rádi je sledují i dospělí. Na jednu takovou pohádku se vypravili děti a žáci naší školy v pondělí 16. 12. 2019 do Kulturního a komunitního centra v Přešticích. Malí i větší diváci měli možnost zhlédnout divadelní zpracování pohádkového muzikálu Lotrando a Zubejda. V tomto příběhu se ocitli mezi loupežníky, ale také se přenesli do prostředí Dálného východu. Celé představení bylo protkané písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, mělo vtipný děj, skvělé herecké výkony, krásné kostýmy a jevištní efekty. Pohádka se všem líbila a určitě ji porovnáme s tou, kterou budou vysílat o Vánocích v televizi. 

Dana Řihošková

Výtvarná soutěž
Na podzim tohoto roku vyhlásila Městská knihovna v Přešticích výtvarnou soutěž pro mateřské školy na téma „ Můj oblíbený večerníček“. Do této soutěže se také zapojily děti z naší mateřské školy: Anička Benešová, Ellinka Zieglerová, Toník Cibulka, Jasmínka Jeníčková a Deniska Kreuzmanová. Radostné překvapení pro nás bylo, když nám paní knihovnice Mgr. Jindřiška Červená oznámila, že Ellinka Zieglerová se v této soutěži umístila na krásném prvním místě. 
Tímto Ellince gratulujeme k vítězství a všem ostatním malým výtvarníkům děkujeme za účast 
v této soutěži. Všechny práce jsou vystaveny v Městské knihovně v Přešticích v oddělení pro dospělé čtenáře, kde si je do 31. 1. 2020 můžete prohlédnout. 

Dana Řihošková

Do školky přišel Ježíšek
V úterý 10.12. 2019 jsme v naší školce přivítaly rodiče, babičky, dědečky a také sourozence. Tento rok bylo vánoční posezení jiné než v minulých letech, zpestřené o malé vánoční tvoření, které si pro nás připravila paní Ottová. Rodiče pomohli svým dětem vyrobit vánočního skřítka, který jistě ozdobí domácnosti všech zúčastněných a bude hezkou připomínkou našeho společného setkání. Děti zazpívaly koledy, přednesly přání a již netrpělivě čekaly na příchod Ježíška. Ježíšek opravdu přišel a přinesl dětem krásné dárky a radost. Ani rodiče nepřišli zkrátka, děti pro ně měly připravená vlastnoručně vyrobená přáníčka a voňavá mýdla. Ochutnávalo se cukroví, které děti připravovaly, také cukroví od maminek, voněla káva a společně jsme si příjemně popovídali. Děkujeme maminkám za donesené cukroví i pochoutky a paní Ottové za připravené tvoření. Budeme se těšit na další příjemné odpoledne v příštím roce.

Magda a Dana


Ve školním roce 2019/2020 se naše MŠ zapojila
do projektu sportovní všestrannosti
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Veliká návštěva
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 vládl v celé naší škole neobvyklý klid a napětí. Čekali jsme velikou návštěvu. Ani letos na děti a žáky Mikuláš nezapomněl. Zaklepal na dveře a se svým doprovodem vstoupil nejdříve do školky. Moudrý a laskavý Mikuláš ze své Knihy hříchů přečetl některé hříšníky, kteří by se měli polepšit. Ušmudlaní čerti vystrkovali růžky a některého zlobiče si chtěli s sebou odnést dokonce i do pekla. Hodný andílek však čerty krotil a nešetřil vlídným pohlazením. Děti statečně přednesly básničku a zazpívaly písničku, při které si čertiska dokonce i zatančila. Bohatá nadílka tak neminula nikoho a čerti odešli zase s nepořízenou. Děkujeme sv. Mikuláši a jeho družině za návštěvu a budeme se těšit opět v příštím roce na viděnou. 
Poděkování patří paní Hřebcové, paní Tolarové, paní Jeníčkové a paní Ottové, které nám přispěly do mikulášských balíčků. 

Dana Řihošková

Vánoční zastavení
Hodně z nás právě v tomto předvánočním období má na práci mnoho věcí, jako například úklid nebo pečení vánočního cukroví. Já se přiznám, že jsem asi ještě dostatečně tyto věci neřešila, protože mi na ně zatím nezbývá čas. Myslím si, že ani organizátorky a organizátoři letošního Vánočního jarmarku na tyto záležitosti neměli dostatek času, jelikož příprava tak úžasné, organizačně a fyzicky náročné akce, vyžaduje opravdu dávku energie. Není to poprvé, co jsem navštívila podobné akce, ale tahle se opravdu vydařila. Předvánoční atmosféru jarmarku určitě navodilo i příjemné prostředí mlýna ve Vitouni a o vše ostatní se postaraly ruce našich babiček, dědečků, maminek a tatínků. Netušila jsem, že i v tak malých vesničkách se najde tolik dobrých lidí, kteří svými uměleckými díly, ano, troufám si říci uměleckými díly, potěší další lidská srdíčka. Celý výtěžek z této akce v hodnotě 22 847,- Kč, byl organizátory věnován dětem a žákům ZŠ a MŠ Horšice. Neuvěřitelná částka. Tento nádherný dárek jsme přijali hned druhý den na další předvánoční akci obce Horšice, tzv. Rozsvícení vánočního stromečku. Pro tento krásný večer si děti a žáci ZŠ a MŠ Horšice připravili vystoupení opředené vánočními koledami a písničkami. Všichni poté obdrželi krásné cukrové dárečky a dospěláci popíjeli vánoční punč a svařáček. Na závěr přišlo odpočítávání, které odstartoval pan starosta Ing. Stanislav Dobrý. Vánoční stromeček se rozsvítil a pro nás to bylo znamení vánoční pohody a klidu. V tu chvíli jsem určitě nemyslela na to, že jsem ještě nezačala péct, uklízet a psát Ježíškovi o dárky. Jsem moc ráda, že oba dny jsem mohla strávit s lidmi, kterým není obec a škola lhostejná. 

Jana Tolarová

Tvořivé dílničky ve svíčkárně Rodas
V pátek 22. 11. 2019 celá naše ZŠ a MŠ navštívila svíčkárnu Rodas v Plzni, kde se děti zúčastnily tvořivých dílniček s vánoční tématikou. Nejprve jsme se z promítaného naučného programu dozvěděli o výrobě svíček a poté se děti mohly pustit do práce. Dvě svíčky si podle své fantazie namáčely v barevných voskových polevách a za asistence dospělého zdobily polevou Starwax, která tomu dodala zajímavý efekt. Další věc, kterou děti měly možnost vyzkoušet, bylo plnění sáčku mořskou koupelovou solí s esenciálními oleji. Na výběr měly sedm druhů, každý si vybral dle vůně či své oblíbené barvy. Posledním výrobkem bylo vykrajování glycerinového mýdla, které bude dárkem pro maminky na blížící se vánoční besídce. Tohle kreativní dopoledne jsme strávili v příjemném voňavém prostředí a všichni jsme si to užili i díky ochotnému personálu. Určitě jsme ve svíčkárně Rodas nebyli naposledy.

Dana Řihošková

Přírodovědná vycházka
Ve středu 6.11.2019 jsme s dětmi ze školky vyšly na přírodovědnou vycházku do lesa. Tématem týdne byly stromy a houby. Ve školce si děti prohlížely jednotlivé přírodniny, vnímaly jejich vůni, tvar a strukturu povrchu. Měly k dispozici také encyklopedie, atlasy a obrázky. V lese pak děti určovaly jednotlivé druhy listnatých a jehličnatých stromů a seznamovaly se s rozdíly mezi nimi. Pro děti bylo připravené hmatové stanoviště, kde se zavázanýma očima mohly zkusit rozpoznat přírodniny a kdo chtěl, pokusil se určit z jakého stromu šiška, kůra, či list pochází. Nešlo jen o to, vše správně pojmenovat, ale chtěly jsme dětem ukázat, že je důležité vnímat přírodu i ostatními smysly, nejen zrakem a to se nám doufejme povedlo. 

Magdalena Skálová

Děkovné okénko
Nocarovi – hlídání šneků o letních prázdninách, zakoupení vystýlky a sépiové kosti
Hřebcovi – zelenina do ŠJ, plyšáky a drobné hračky, sladkosti pro děti, podzimní dekorace, velká                dýně na dlabání, čajové svíčky, balónky, krabičky na svačinu, halloweenská lízátka,  dětské špunty
Vachovcovi – zatravnění plochy pod houpačkou
Kreuzmanovi – tisk narozeninových listů, elektrické ořezávátko, podzimní dekorace
Česalovi – borůvkový koláč, podzimní dekorace
Kolíčkovi – zelenina do ŠJ
Krejčí – vánoční podnos na cukroví, podzimní dekorace
Rousovi – podzimní dekorace
Staňkovi – podzimní dekorace
Benešovi – podzimní dekorace
Cibulkovi – papíry na kreslení, podzimní dekorace, oprava dveří
Košňarovi – podzimní dekorace
Jeníčkovi – omalovánky, podzimní dekorace
Šilingovi – podzimní dekorace

DĚKUJEME VŠEM!!!!!!

 

Naše královna podzimu a společné vydlabávání

Podzimní výzdoba
Děkujeme rodičům a dětem za podzimní dekorace, které nám krásně zdobí naši školku.

Poděkování
V pátek 25. 10. 2019 jsme společně se žáky naší školy odnesli kaštany zvířatům do lesa. Děkujeme všem rodičům a dětem za pomoc se sběrem kaštanů.

Hurá, jdeme pouštět draky!
Na úterý 22. 10. 2019 se děti ve školce velmi těšily. Byla naplánována každoroční podzimní drakiáda, kde se schází nejen děti ze školky, ale i žáci školy a rodiče. Sešli jsme se všichni před školou a společně vyrazili na kopec Hůrku. Vítr nám tento den zrovna nepřál, proto se draků chopili převážně rodiče, aby udělali dětem radost a pomohli drakům vzlétnout. Byl to opravdu velký sportovní výkon hodný pochvaly. Děti byly odměněny drobnou sladkostí a balónkem. Dospělí úsměvem svých ratolestí. Velice děkujeme všem za účast na této společné akci, jsme rády za váš čas a pomoc.

Magdalena Skálová

Dopoledne s vojáky
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 do naší školy zavítali vojáci radiotechnické roty z Plané u Mariánských Lázní. Na děti čekalo několik stanovišť, které si vojáci pro nás připravili. Na dvorku byla přistavena vojenská Tatra, jejíž kabinu si mohly děti prohlédnout. Další zastávkou byly zbraně a různá vojenská technika. Nejvíce děti zaujala vysílačka, ze které si mohly vysílat signály. U dalšího stanoviště nám vojenský zdravotník ukázal zdravotnické pomůcky a objasnil dětem, jak rychle ošetřit zraněného v terénu. Na hřišti pro nás měli vojáci připravenou disciplinu hod granátem s malou rozcvičkou. Musím říci, že vojáci nezklamali. Měli vše perfektně připravené. Bohužel počasí nám moc nepřálo, proto děti z MŠ tuto zábavu opustily dříve. Ale i tak si to užily a odnesly si spoustu pěkných zážitků z tohoto dne. Celé vojenské posádce děkujeme a budeme se těšit na další shledání. 

Dana Řihošková

Hodina zpěvu a tance
Ve čtvrtek 12. 9. 2019 navštívil naši mateřskou školu hudebník Luboš Hrdlička. Celou hodinu se zpívalo za doprovodu kytary, tančilo, ale i kouzlilo. Děti byly vtaženy do děje a aktivně se zapojovaly. Pořadem zněly všem dětem známé lidové písničky, ale i písně z pohádek. Na závěr jsme si vyslechli poutavé vyprávění příběhu „Jak se rodí kytara“. Program plný zábavy, písniček a vyprávění se nám všem líbil a všichni jsme si ho užili. 

Dana Řihošková

Sešli jsme se po prázdninách
V pondělí 2. 9. 2019 jsme zahájili nový školní rok v naší Mateřské škole v Horšicích. Přivítali jsme mezi námi 6 nováčků. Celkem máme zapsáno 22 dětí. Po prázdninách na nás čekala nově vymalovaná herna, lehárna i šatna. V letošním školním roce budeme pracovat podle Třídního vzdělávacího programu s názvem „Od podzimu do léta pohádka k nám přílétá“. Pohádka je neodmyslitelnou součástí dětského světa. Rozvíjí dětskou fantazii, hravost a touhu po tvoření. Prostřednictvím pohádky dítě vyjadřuje své pocity a zprostředkovává mu hluboký prožitek. Proto i náš školní rok bude jednou velkou pohádkou. 

Dana Řihošková 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina