naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

informace pro rodiče

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v aktuálním znění, sděluji, že uděluji dne 31. 10 a 1. 11. 2019 ředitelské volno... 

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy


Vážení rodiče, 
ve čtvrtek dne
14. 11. 2019 od 13, 00 do 17, 00 hod. proběhnou konzultační hodiny o chování a prospěchu žáků za I. čtvrtletí.


Akce na měsíc říjen – prosinec 2019

3. 10. Setkání s armádou
22. 10. Tancem proti šikaně – Minimální prev. Program
8. 11. Projektové vyučování pro 1. a 2. ročník 
12. 11. Beseda se spisovatelkou ke knize Ztraceni v čase
14. 11. Divadelní představení „ Cirkus zlodějů“ – divadlo Alfa
22. 11. Svíčkárna – předvánoční tvoření, Plzeň- Litice
1. 12. Adventní besídka
3. 12. Klima školy – pokračování v akci MAS Aktivios s 5. ročníkem
5. 12. Mikulášská nadílka
16. 12. Divadelní představení – Lotrando a Zubejda, KKC Přeštice
20. 12. Vánoční tradice a zvyky - tvoření s MŠ

Poděkování 
Děkujeme panu Zápotockému, za pomoc s vystěhováním starého nábytku.

 


Poděkování 
Děkujeme p. Hřebcové za donesení obrovských dýní, které si žáci vydlabou a dozdobí. Dále děkujeme za doplňky, jako svíčky do dýní a balonky s tyčkami. 

Žáci a pedagogové


 

Ve školním roce 2018/ 2019 se naše škola přihlásila
 do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
"S úsměvem a radostí za poznáním" je k dispozici rodičům v ředitelně školy.


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina