naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

historie školy


Něco z historie Horšic
Horšice leží zhruba 14 km od města Přeštice, v okrese Plzeň – jih a asi 30 km od krajského města Plzeň , jejich historie sahá až do 13. st., kdy pravděpodobný název obce vznikl jako ves lidí Horšových, tedy těch, které patřili k Horšovi / což je středověká podoba jména Hořislav /.
Horšice patří mezi nejstarší obce Plzeňského kraje. Dnes k obci náleží obce Újezd a Vitouň, ty jsou také vyznačeny na znaku obce, tři kruhy v červeném poli značí sounáležitost obcí Horšice, Vitouň a Újezd,zelené hroty představují lesy na severním a západním horizontu obce a uprostřed zlatý pás symbolizuje Zlatý potok, který protéká obcí.
Dnes má obec asi 290 obyvatel.

Z historie naší školy
První zmínka o škole v Horšicích je z roku 1760, kdy se vyučovalo v pronajaté chalupě, poté se učilo na různých místech v obci např. i v malém dřevěném domku pod hřbitovem. V roce 1890 byla vystavěna nová škola, stála 12 572 zlatých a měla pět tříd, stavbu provedl mistr zednický pan Hodl z Přeštic. V roce 1914 se započalo s přístavbou školy, byly přistavěny další dvě třídy, kabinet a sborovna , ale v důsledku 1. světové války byly práce zastaveny.Koncem roku 1915 se v pracích pokračovalo a přístavba školy byla dokončena.Na konci druhé světové války byli v budově školy ubytováni uprchlíci, Němci z východní fronty, takže se vyučovalo v sále hostince.Další rekonstrukcí prošla škola v roce 1969, kdy byla provedena břízolitová fasáda. V roce 2005 byla na části školy opravena fasáda. V letech 2009/ 2010 byla provedena kompletní výměna oken a venkovních dveří.


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina