naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola - 2010/2011


Školková olympiáda
Poslední akcí v tomto školním roce byla Školková olympiáda, která se konala v úterý 28.6.2011. Protože nám předpověď slibovala parné počasí, vše se odehrálo již v ranních hodinách. A jaké disciplíny do naší olympiády patřily? Závod na koloběžkách, hod kriketovým míčkem do dálky, skákání v pytlích a skok do písku. Po zdolání všech disciplín následovalo vyhodnocení. Každý si domů odnesl sladkou odměnu a diplom. Děti, které se umístily na prvních třech místech obdržely medaili, pastelky a pexeso. Po skončení následoval přípitek dětským šampaňským a překvapení v podobě zmrzlinového osvěžení.
                                                                                                     Dana Řihošková

Rozloučení s předškoláky
V úterý 21.6.2011 v 16,00 hod. se sešli rodiče a děti v mateřské škole na slavnostním rozloučení s předškoláky. Nejprve byli předškoláčci pasováni na školáky, byly jim předány dárky a na závěr předstoupili před své mladší kamarády, přednesli básničku na rozloučenou a předali dětem lízátka. Z našich předškoláků se rázem stali velcí školáci, kteří s aktovkou na zádech a za zpěvu písničky „ŠLAPU SI TO DO ŠKOLY“ odešli z naší školičky. Poté následoval táborák na zahradě s opékáním vuřtů. Oslava se pomalu chýlila ke konci a naše předškoláky čekala Svatojánská noc. Všech pět statečných zůstalo ve školce přes noc a měli za úkol splnit Bobříka odvahy. Všichni to zvládli na výbornou. Po večeři a nezbytné hygieně se děti zavrtaly do spacáků a spaly až do rána. A kdo opouští brány naší školky? Lucinka Drncová, Terezka Vondrovicová, Kiruška White, Tomášek Hrdlička a Mareček Samuel. Přejeme jim hodně štěstí do další etapy jejich života.
Na závěr bych chtěla poděkovat maminkám předškoláků, které se postaraly o občerstvení na večeři a snídani.
                                                                                                     Dana Řihošková

Perličky (ZDE)

Loučíme se s Tomáškem Hrdličkou, Marečkem Samuelem, Lucinkou Drncovou, Kiruškou White a Terezkou Vondrovicovou

TABLO PŘEDŠKOLÁKŮ 

Dračí pohádka na Klenové
Ve středu 8.6.2011 se naše mateřská škola spolu s MŠ Příchovice vydala na výlet směr hrad a zámek Klenová. V hradní místnosti nám divadelní společnost Rolnička z Liberce sehrála představení s názvem „Dračí pohádka“. Během představení se děti seznámily s drakem, který se vylíhl z dračího vejce. Ale i když byl obrovský, byl ještě dračím miminkem, kterého je potřeba všemu naučit. A tak se náš pohádkový drak učil za pomoci písničky, kterou se i naši malí diváci snadno naučili. Postupně byly přidávány další verše i doprovodné pohyby. Děti byly do celého představení zapojeny a mohly si opakovat části těla i obličeje, vytvářely mimiky a gesta, rytmizovaly, určovaly roční období, počasí i čas. Vše bylo provázeno velmi zajímavými kulisy.
Po skončení pohádky jsme se odebrali na prohlídku zámku, která byla zkrácena s ohledem na věk dětí. Pak už nám byl k dispozici celý areál hradu, kde jsme se mohli volně pohybovat. Celý tento výlet se nám vydařil i díky krásnému slunečnému počasí.
                                                                                                        Dana Řihošková

O líných strašidlech
Tak se jmenovala pohádka, kterou nám jako dárek pro naše děti zahráli členové dramatického kroužku při Základní škole Švihov pod vedením Marie Hořké. 
Ve čtvrtek 2.6.2011 se naše herna v mateřské škole proměnila ve starý mlýn, ve kterém se odehrávala celá pohádka. A jaké postavičky děti mohly vidět? Hastrmanku, Ježibabu, dívku Aničku a selku Terezu. Bylo to představení, ve kterém se mísil humor, ponaučení, ale i zábava se spoustou písniček.
                                                                                                    Dana Řihošková

Mateřská škola na velké podívané 
Ve čtvrtek 19.5.2011 se v Přešticích v prostorách požární stanice konalo oblastní kolo soutěže „Mladý záchranář“. V rámci této soutěže bylo možné prohlédnout si prostory i techniku Hasičského záchranného sboru. Jako doprovodný program bylo přistání vrtulníku Sokol W3A se zdravotní nástavbou. Samozřejmě jsme si tuto akci nemohli nechat ujít. Počasí nám v tento den přálo, sluníčko už od rána hřálo, a tak jsme se vypravili vstříc novým zážitkům. A vůbec jsme nelitovali. Děti si zde mohly prohlédnout hasičská auta, jejich vybavení, veškerou techniku i výstroj hasiče. Ale to hlavní, na co se děti nejvíce těšily, nás teprve čekalo. Přesně v 10 hodin nad námi začal kroužit vrtulník a chystal se k přistání. Sotva dosedl na zem, všechny děti se seběhly a každý chtěl být co nejblíže. Ale na všechny se dostalo. Měli jsme dostatek času na to, abychom si prozkoumali vnitřní prostor i vybavení vrtulníku. Čas vyměřený na tuto atraktivní podívanou rychle vypršel a my museli opustit prostor – vrtulník startoval. Ještě nám zamával na rozloučenou, několikrát nad námi zakroužil a zmizel v oblacích. Jistě bylo toto dopoledne pro děti zajímavé a odnesly si domů spoustu nových zážitků.
                                                                                                    Dana Řihošková

Divadelní představení Čert a Káča
Ve čtvrtek 5.5.2011 děti z mateřské i základní školy navštívily Kulturní a komunitní centrum v Přešticích, kde shlédly divadelní představení Čert a Káča v podání známé a dětmi oblíbené dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil. Scénář a texty písní napsala spisovatelka Martina Grijverová. Celé představení bylo hravé, kde děti neseděly jen v hledišti, ale spolupracovaly s herci, zpívaly a tančily. Zkrátka staly se součástí pohádky.
                                                                                                   Dana Řihošková

Výtvarná soutěž
U příležitosti devadesátin autora Krtečka, výtvarníka a režiséra Zdeňka Milera vyhlásila Školní družina při ZŠ v Přešticích a Kulturní a komunitní centrum Přeštice výtvarnou soutěž „O NEJHEZČÍHO KRTEČKA“.
Této soutěže se zúčastnili: Tom Hrdlička., Terezka Vondrovicová, Hanička Bečvářová a Lucinka Drncová. Opět jsme se umístili a to na krásném 3.místě s krtečkem Lucinky Drncové.
                                                                                                           Gratulujeme!

Ze života včel
V úterý 21.6.2011 navštívil naši základní a mateřskou školu včelař pan ing.J.Bořík, který velice poutavou formou vyprávěl dětem o včelařství. Přinesl s sebou spoustu pomůcek pro včelaře. Děti mohly vidět medový plást, včelí vosk, malý úl, včelařskou kuklu, dýmák a další zajímavosti. 
Tato návštěva byla velice zajímavá a děti byly nadšené. Děkujeme tímto panu ing.Boříkovi, že si na nás udělal čas a připravil velice zajímavé povídání ze života včel.
                                                                                                       Dana Řihošková

Stopovaná s MŠ Příchovice
Letošní stopovanou měla v režii naše horšická mateřská škola. Tentokrát jsme ji pojali po vodnicku. A tak ve čtvrtek 16.6.2011 do naší školky přijeli ranním autobusem „vodníci z Příchovic“. Jako první vyrazili domácí vodníci, kteří značili trasu a ukrývali dopisy s úkoly. Stopovaná měla cíl na školní zahradě, kde jsme společně hledali hlavní hastrmanku v podání Lucinky Drncové. Ta držela poklad, který naši vodníci získali po zazpívání písničky. A co poklad ukrýval? Jak jinak než rybičky, ale ty k mlsání – želatinové.
                                                                                                       Dana Řihošková

Děti z MŠ obdivovaly akvarijní rybky
V rámci čtrnáctidenního projektu s názvem „Samá voda“ jsme navštívili pana Smolu 
z Vitouně, který chová akvarijní rybičky. A co zde děti mohly vidět? Spoustu a spoustu akvarijních rybiček, jako např. neonky, tetry, skaláry, krevety i šneky. Také jsme obdivovali studenovodní ryby – kojkapry, barevné karasy, jasatery, závojnatky, líny a perlíny. Obrovský úspěch sklidila i obyčejná žába, která s dětmi laškovala. Příjemně strávené dopoledne uteklo jako voda a my se vrátili zpět do školky právě včas k obědu.
Chtěla bych poděkovat paní Fišákové a panu Smolovi za jejich čas a ochotu seznámit nás s akvaristikou.
                                                                                                       Dana Řihošková

Jak jsme slavili Den dětí
1.června slaví děti na celém světě svůj svátek. I my v mateřské škole jsme si tento den patřičně užili, i když nám počasí nepřálo. Nenechali jsme se tím odradit a soutěžní disciplíny, které nás čekaly, jsme plnili v tělocvičně. A v čem naše děti soutěžily? Slalomem přenášely ping-pongový míček na lžíci, na mini chůdičkách obíhaly mety, házely míčkem na cíl a stavěly komíny z kostek na čas. Po vyhodnocení a po přípitku dětským šampaňským následoval táborák. A tak se všechny starší děti oblékly do pláštěnek a za drobného deště statečně opékaly vuřty i pro své mladší kamarády. Co dodat závěrem? Snad výstižný výrok Terezky Farkašové: „Bylo hnusně, ale zábavně!“
                                                                                                    Dana Řihošková

Pohádkový les
V pátek 3.6.2011 odpoledne si připravila školní družina pro naše děti z MŠ cestu pohádkovým lesem. Po příchodu do lesního království nás vítaly pohádkové postavičky, které měly připravené úkoly. U námořníka Pepka děti házely šiškou na kmen stromu, u rytíře zdolávaly překážky, u čertice přebíraly drobné předměty podle tvaru a barev, u pasáčka ovcí poznávaly na obrázcích zvířata, u Červené Karkulky určovaly rostliny, u Černé paní skákaly přes kouzelný potok. Všemu asistovaly další postavičky jako např. indiáni, princezna, víla, srdíčko, pirát a černokněžník. Po splnění všech úkolů následovala společná fotografie a návrat zpět do školky.

Zvířátka kolem nás
Jarní měsíce se vyznačují probouzením přírody, stromů, prvních jarních květin, návratem ptactva z teplých krajin a narozením mláďat. Tohle byla, a ještě nějakou dobu budou, témata v naší mateřské škole. Nejdříve jsme přivítali ptáčky, pak jsme si povídali o domácích zvířátkách a těch žijících v zoo. Prohlíželi jsme spoustu encyklopedií, knih, kreslili jsme, vyráběli, stavěli pro plyšová zvířátka domečky. Milým zakončením tématických bloků o zvířatech byla návštěva u pana Sikyty v Újezdě, kde děti měly možnost vidět páva s pávicí, býčky a povozit se na kobylce, která měla krásné jméno Nikolka. Už se těšíme na příští rok, kdy uvidíme další zvířecí přírůstky.
                                                                                                    Jarka Jeslínková

Naše nová průlezka

Mateřská škola na koncertě v ZŠ v Přešticích
V úterý 29.3.2011 jsme se zúčastnili koncertu pro mateřské školy v Základní škole Na Jordáně v Přešticích. Dětský pěvecký sbor Skalka, pod vedením Mgr.V.Strakové, se nám představil v pásmu písniček z pohádek. Malé obecenstvo si mohlo pobrukovat známé písničky z pohádek nebo jen tak tleskat do rytmu. Vše bylo doprovázeno pěknými rekvizity a vlídným slovem.Zbývající čas do odjezdu autobusu jsme vyplnili návštěvou dětského hřiště, kde se za pěkného slunečného počasí děti mohly vydovádět.
                                                                                              Dana Řihošková

Pohádkové tancování
Ve středu 2.2.2011 jsme navštívili Mateřskou školu v Příchovicích, kde se nám představila společnost „Dětské pořady Iveta Eliška Jihlava“ se svým vystoupením Zlatovláska. Byl to veselý pohádkový pořad plný písniček, hudby a tanečků doplněn audio projekcí se světelnými signály. Celé představení děti s chutí tančily a plnily zadané úkoly. V závěru si děti vybraly svého prince, který hledal svoji vyvolenou v celém zástupu princezen. A tak mohla být svatba. Princ Jiřík, v podání Tomáška Hrdličky, se svou Zlatovláskou se převlékli do krásných šatů a předstoupili před dvořany....
Zbývající čas do odjezdu autobusu jsme strávili s kamarády z Příchovic. Pro děti z naší školky to jistě bylo příjemné dopoledne se spoustou zážitků.
                                                                                                      Dana Řihošková

Čarodějnický týden
V naší mateřské škole proběhl čarodějnický týden, který se konal tradičně poslední dubnový týden. Herna se během těchto dnů proměnila v čarodějnické doupě plné magických a čarovných masek. A co bylo součástí těchto radovánek? Povídali jsme si o čarodějnicích, kreslili je, míchali jsme kouzelné lektvary, vymýšleli zaklínadla, zpívali jsme a tančili. V pohádkách děti poznávaly kladné a záporné postavy, také rozeznávaly dobro a zlo. Velkou legraci jsme si užili při létání na koštěti nebo při hodu obřím pavoukem. Čarodějnický rej se nám vydařil a již teď se těšíme, až příští rok opět přiletíme. 
                                                                                                    Dana Řihošková 

Zápis do Mateřské školy v Horšicích
Na konci března se konal zápis do Mateřské školy v Horšicích.. Děti se nejdříve ostýchaly, ale nakonec si pohrály v kuchyňském koutku, v domečku a v závěru se jim nechtělo vůbec domů.
Na příští školní rok 2011/2012 jsme zapsaly tyto děti: Barboru Sedláčkovou z Příchovic, Terezu Bradovou z Horšic a Barboru Janečkovou z Vitouně. Na všechny děti se moc těšíme.
                                                                                                  Učitelky z MŠ

POCHVALA NAŠIM PŘEDŠKOLÁKŮM
Dům dětí a mládeže v Přešticích vyhlásil na měsíc únor výtvarnou soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Této soutěže se zúčastnili naši předškoláci: Lucinka Drncová, Terezka Vondrovicová, Kiruška White, Hanička Bečvářová a Tomášek Hrdlička. 
Všem patří velká pochvala a Tomáškovi blahopřání za krásné 3. místo.

Navštívili jsme divadlo Alfa v Plzni
Ve čtvrtek 20.1.2011 děti z MŠ Horšice a MŠ Příchovice navštívily divadlo Alfa v Plzni. Členka hereckého souboru Milena Jelínková napsala „Pohádku z kouzelného mlýnku“, jejímž východiskem se stal odlišný význam slov „vážit“ a „vážit si“. Příběh vyprávěl o mladičkém králi Vojtovi, jenž by se rád oženil se svou milou Anežkou. Tou volbou z lásky by však ohrozil zájmy hamižných rádců. Tak podle rady rádců nastává vážení uchazeček o královo ruku. A jaký konec nám stařičký mlýnek umlel? Samozřejmě jako v každé pohádce – šťastný. 
                                                                                                       Dana Řihošková

PODĚKOVÁNÍ
CHTĚLY BYCHOM PODĚKOVAT, I JMÉNEM DĚTÍ, ZA FINANČNÍ SPONZORSKÝ DAR PANU J.VORÁČKOVI, KTERÝ BUDE VYUŽIT NA NÁKUP HRAČEK PRO DĚTI. MOC DĚKUJEME.
                                                                                                     UČITELKY MŠ

Vánoční posezení s dětmi

Vánoční besídka v MŠ
Ve slavnostně vyzdobené třídě mateřské školy se v odpoledních hodinách 9.prosince 2010 sešli rodiče, prarodiče i sourozenci našich školkových dětí na vánočním posezení u stromečku. Celou besídku nám otevřely děti svým vystoupením. Snažily se skrýt nezbytnou trému a předvést publiku to nejlepší. Nejprve zahrály pohádku O budce, poté zatančily taneček a závěr programu patřil koledám a vánočním říkankám. Za celé představení děti sklidily obrovský potlesk. Za odměnu si děti rozbalily mnoho dárků, které na ně čekaly pod stromečkem. 
Děkujeme rodičům, kteří nám věnovali toto odpoledne a přišli se s námi vánočně naladit.
                                                                                                  Dana Řihošková

Mikulášská nadílka v MŠ
Letošní sněhová nadílka nám dává jasně najevo, že se nezadržitelně blíží zima a s ní i sváteční čas Vánoc. V naší mateřské škole se chystá vánoční výzdoba, zpívají se koledy a připravují básničky pro čerty. Celý čertovský týden si děti užily. Dostaly vstupenky, které jim otevřely bránu do pekla a rázem se proměnily v čertíky. V pekle plnily úkoly, které jim zadával sám velký Lucifer. Malí čertíci cvičili, tančili, přetahovali se lanem, házeli pytlem do dálky, bramborou do krabice, vyráběli řetězy a také přikládali pod kotel. Za splněné úkoly každý čertík dostal „Četovské vysvědčení“. Byl tu konec týdne a s ním i to, čeho se děti nejvíce obávají – návštěva Mikuláše, čerta a anděla. A jako každý rok byly opět slzičky a slibování....a jako každý rok nejvíc plakali ti největší hříšníci. Ale všechny děti statečně, s třesoucím hláskem přednesly básničku. Odměnou jim byl balíček sladkostí a pohlazení od anděla. Ani letos si čert nikoho neodnesl, i když někteří měli namále. Mikulášská nadílka je za námi a my už se můžeme těšit na Ježíška. 
                                                                                                 Dana Řihošková

Skřítek Podzimníček v lese
Na podzim jsme se skřítkem Podzimníčkem pomáhali myslivcům se sběrem kaštanů a žaludů pro zvířátka do lesa. Podzimníček navštívil s dětmi les, povídal si s nimi o stromech, houbách, jak se v lese správně chovat a jak se staráme o zvířátka. Zpívali jsme spoustu písní, vyráběli lesní zvířátka, modelovali houby a zahráli si pohádku „O Budulínkovi“. Tématický blok o lese jsme uzavřeli návštěvou myslivce pana S.Kasla z Radkovic, který dětem vyprávěl o myslivosti, přinesl jim ukázat vycpaná zvířata, předvedl různé druhy vábniček a nakonec jim ukázal mysliveckou flintu. Všechny děti za pozornost a znalost dostaly lízátkovou odměnu.Tímto bych chtěla, i za děti, poděkovat za návštěvu a milé povídání o myslivosti.
                                                                                                Jarka Jeslínková

Období Halloweenu
Tento svátek se u nás moc netraduje, ale v Mateřské škole v Horšicích si ho moc užíváme. Je to takové malé rozloučení s podzimem a očekáváním zimy.
Nejdříve se dlabou malé i velké dýně, které si společně zdobíme a vytváří nám tu správnou halloweenskou atmosféru. Vyrábí se různá strašidla, čarodějnice, pavučinky,. Vyvrcholením je halloweenský rej, kdy se děti převlékají do kostýmů, duchů, čarodějnic a čarodějů. Na obličej si malujeme pavučinky a pavouky. Ke svačince nám paní kuchařka připraví pavoučí pudink a lektvar z mléka, který si děti začarují do barevných koktejlů. Nechybí ani soutěže a odměny pro děti. Zkrátka halloweenské rejdění si všichni užíváme.
                                                                                                 Jarka Jeslínková

Bramborový týden
Mateřskou školu navštívil strašáček Fík, který měl za práci hlídat hlávky zelí a brambory. Byl ale tuze smutný, protože měl šaty samou záplatu, a tak mu je děti ozdobily bramborovými tiskátky. Neměl ani žádné kamarády. I s tím mu naše děti pomohly. Vyrobily pro štrašáčka bramborové panáčky. Když už bramborový týden, tak už se vším všudy. Oloupali jsme brambory, nakrájeli je na plátky a vykrajovali jsme bramborové ozdoby. Natřeli je česnekovou marinádou a dali je péci. To byla dobrota. Protože přálo i počasí, zakončili jsme bramborový týden pečením brambor v ohni. Všichni jsme si moc pochutnali. A strašáček? Ten byl moc spojený, že našel takové kamarády.
                                                                                                  Jarka Jeslínková

Já nic, já muzikant
Ve středu 13.10.2010 jsme v mateřské škole shlédli hudebně zábavné představení s názvem “Já nic, já muzikant“. Zajímavá, aktivní a přínosná byla hodina profesionálního vystoupení herce, hudebníka a protagonisty Ivana Urbánka, který dětem představil hudební nástroje: dudy, heligon, harmoniku, housle, trubku, flétnu, triangl....Děti měly možnost přímo se podílet na hudebním vystoupení, což uvítaly s nadšením. Zjistily proč a jak se diriguje, jak se skládá, k čemu slouží noty, co je to pauza, předehra, atd. Pro vzácného hosta, který k nám měl zavítat, připravily pásmo známých písniček: „Komáři se ženili“, „Šel tudy, měl dudy“, „Já jsem muzikant“. V závěru host skutečně přišel. Byl jím slavný houslový virtuos Niccolo Paganini v podobě loutky. 
Šlo o poučné, ale zároveň humorné představení, které ukázalo dětem hudbu a muzicírování jako nedílnou a potřebnou součást života.
                                                                                                  Dana Řihošková

Jak trávíme čas v solné jeskyni a v DDM Přeštice

Drakiáda v Horšicích
Podzim patří mezi nejbarevnější roční období v roce. Zbarvuje celou přírodu do pestrých barev, které jsou ještě krásnější, pokud se do nich opírají sluneční paprsky. Jedno takové krásné podzimní odpoledne jsme strávili se všemi, kdo měl chuť pobýt na čerstvém vzduchu a jít se svými dětmi pouštět draka.
Sešli jsme se na Hůrce docela v hojném počtu. Ten nejdůležitější tam ale chyběl. Byl to vítr, kterému se nechtělo do práce. Draci to zkoušeli, jak mohli, ale nebylo jim to nic platné. Vítr nikde. I přesto to žádný drak dobrovolně nevzdával. Bylo to sice namáhavé, ale úsměv na tvářích zůstal a to bylo důležité. Zvládli jsme i společné foto a děti dostaly malou sladkou odměnu.Už se zase těšíme na příští rok a snad se na nás i ten vítr přijde podívat.
                                                                                                      Jarka Jeslínková

Dramatizace pohádky O veliké řepě

První letošní oslava narozenin

Plavání v Klatovech

Jak jsme hodovali – ovocná hostina

Podej mi pastelku, namalujeme pejska
V pondělí 20.9.2010 se děti z mateřské školy vypravily do Kulturního a komunitního centra v Přešticích na hudební pořad s názvem „Podej mi pastelku, namalujeme pejska“. Spisovatel, herec, zpěvák a autor textů písní Jan Vodňanský pro naše malé diváky zpíval, vyprávěl a maloval. V programu zazněly písně z autorovy dílny jako například „Když jde malý bobr spát“, „Jak mi dupou králíci“, „Máme doma gorilu“ a spoustu dalších. Celým sálem zněly písně jednoduché i hravé, a tak si děti mohly pobrukovat nebo jen tak tleskat do rytmu. Na tento den nám zůstala památka v podobě společné fotografie s panem Vodňaským.
                                                                                                   Dana Řihošková

Naši prvňáčkové navštívili školku

Přivítali jsme nový školní rok 2010/ 2011

Vstup do herny

Do nového školního roku 2010-2011přivítáme 13 nových dětí. Celkem máme zapsáno 19 dětí. 
V letošním roce budeme pracovat s třídním vzdělávacím programem s názvem DUHOVÝ MÍČ. Bude zaměřen na hru a barvy, které mají vliv na rozvoj dětského vnímání a poznávání světa kolem nás. Díky hře si dítě vyzkouší řešení nejrůznějších problémů a sitací, na které může později narazit. Hra tak úzce souvisí s procesem učení a je jedním ze základních prostředků výchovy.
Během letních prázdnin se vyměnila okna a dveře v přední i boční části budovy. Lehárna byla vybavena novými lehátky a povlečením. Byly zakoupeny nové ručníky pro děti. Na děti čeká spousta nových kamarádů i hraček. Přejeme všem dětem hodně radostných chvil strávených v naší Mateřské škole v Horšicích.
                                                                                        Učitelky mateřské školy


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina