naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola - 2009/2010


Jak jsme cestovali vlakem

Měsíc červen je měsícem výletů a dětských radovánek. Když se dětí ve školce zeptáme, jakým dopravním prostředkem nejvíce s rodiči cestují, dostaneme převážně odpověď – autem. Nakonec zjistíme, že některé děti vlakem ještě nejely. A tak jsme se v úterý 29.6.2010 vydali na dlouho plánovaný výlet vlakem. Naše trasa byla Přeštice-Dobřany a zpět. Na nádraží v Přešticích jsme zakoupili jízdenky, děti si prohlédly čekárnu, zjistily, jak vypadají jízdní řády, kontrolovaly barvy na semaforech, zkrátka prošli jsme si celé nádraží. Přijíždějící vlak v dětech vzbudil takové nadšení, že se nemohly dočkat, až v něm budou sedět. Cesta nám rychle uběhla, vždyť jsme jeli pouze do Dobřan. Ale i to dětem stačilo, nadšení bylo veliké! Celé dopoledne v Dobřanech jsme strávili v parku, kde se děti mohly vydovádět, posilnit svačinou a nechybělo ani malé překvapení v podobě osvěžující zmrzliny. Do školky jsme dorazili v poledních hodinách plni dojmů a nových zážitků. 
                                                                                                 Dana Řihošková

Perličky z naší školičky (ke stažení ZDE)

Rozloučení s předškoláky

Rok se s rokem sešel a nadešel čas loučení. Nastoupili k nám jako mrňata a za dva měsíce z nich budou školáci. Jak ten čas letí... 
V úterý 22.6.2010 jsme se sešli v naší školce, abychom se společně rozloučili s našimi předškoláky. Zazpívali nám písničku, byli pasováni na školáky, dostali trička a jiné dárky na památku školkových let. Po promenádě při studentské hymně přednesli básničku svým kamarádům na rozloučenou a odešli jako velcí školáci s aktovkou na zádech. A kdo opouští brány naší školky? Anetka Míšková, Michalka Muková, Maruška Smolová, Lucinka Náprstková, Petřík Rauš, Vašík a Míša Křížovi.
Po slavnostním pasování jsme si všichni na zahradě opekli vuřty a po odchodu rodičů domů patřila školka už jen předškolákům. Využili ještě jízdy na kolech, zařádili si ve třídě, podívali se na pohádku a připravili si matrace na spaní ve třídě. Po setmění na ně čekalo plnění „Bobříka odvahy“, kterého hravě zvládli úplně všichni. A teď už hurá do školy!
Přejeme všem dětem a rodičům bezstarostné prožití letních dnů a našim budoucím školáčkům přejeme ten správný krok do další etapy jejich života.
                                                                                                        Jarka a Dana

Školková olympiáda

Ve čtvrtek 24.6.2010 se konala v mateřské škole „Školková olympiáda“. Děti se tak mohly vžít do role sportovců, kteří se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků ve své disciplíně. A v jakých disciplínách děti soutěžily? Byl to skok do dálky, hod míčkem, běh na čas a skákání v pytlích, které bylo u dětí nejoblíbenější. Všechny děti se vzájemně povzbuzovaly k lepším výkonům a tím vytvořily atmosféru hodnou opravdových závodů. Za své výkony byli všichni malí závodníci odměněni diplomy a medailí, které si hrdě odnášeli domů.
                                                                                                        Dana Řihošková

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM

DĚKUJEME, ŽE MYSLÍTE NA NAŠI ŠKOLKU

BEČVÁŘOVI - příspěvek do ŠJ, omalovánky, oprava židle
KŘÍŽOVI – kola pro děti, korálky, klíče, oprava židle
MÍŠKOVI – papíry na kreslení, hračky z kinder vajíček, jmelí, pexeso, omalovánky, bonbóny ke Dni dětí, oprava židle
MOTLOVI – papíry na ofocování omalovánek, slunečnice pro ptáčky, dárky do tomboly, papíry na kreslení
MUKOVI – příspěvek do ŠJ, oprava židle
NÁPRSTKOVI – papíry na kreslením, příspěvek do ŠJ, oprava židle
RAUŠOVI – hračky z kinder vajíček, vánoční dekorace, oprava židle
SKÁLOVI - zbytky látek
SMOLOVI – příspěvek do ŠJ, krmivo pro ptáčky, hračky z kinder vajíček, umožnění podívat se na akvarijní rybičky, oprava židle, bonbóny pro děti
VONDROVICOVI – společenské hry, zhotovení plakátů na maškarní karneval, zajištění dárků do tomboly, oprava židle
VORÁČKOVI – panenka, auta, puzzle, finanční sponzorský dar 2000,-,dárky do tomboly, otop na karneval, oprava židle
ČERNÁ – panenka s nábytkem, hračky do tomboly
KNAIZLOVÁ – dózy do tomboly

VŠEM MOCKRÁT DĚKUJEME

Škola a setkání rodáků 12.6.2010

Jak spolu tyto dvě ,,veličiny,, souvisí? Velice úzce. Pro mnohé rodáky, kteří v sobotu 12.6. přijeli do Horšic na setkání rodáků, vedly první kroky do budovy školy, kterou před mnoha lety jako žáci navštěvovali, pro ostatní hosty a návštěvníky Horšic byla prohlídka školy příjemným zpestřením sobotního slavnostního dne. A tak v prostorách školy vzpomínali, jak to chodilo ve škole dříve a obdivovali naši dnešní školu jak po stránce technického vybavení, tak po stránce estetické. Během hodiny a půl navštívilo mateřskou a základní školu na šedesát bývalých žáků a hostů, z nichž nejstarším byl pan Milfain ze Šťáhlav, který do horšické první třídy vstoupil poprvé téměř před osmdesáti lety.
Tím ale příspěvek školy k setkání rodáků nekončil. Děti z mateřské školy a žáci ze základní školy předvedli rodákům na návsi svá vystoupení, na která se dlouho a pečlivě připravovali. Patří jim velké poděkování za skvělý výkon, který podali v tak parném a dusném počasí. Stejně tak si zaslouží poděkování i rodiče vystupujících dětí a žáků, že obětovali sobotní odpoledne a strávili jej v Horšicích, a v neposlední řadě osobně děkuji svým kolegyním z mateřské školy Jaroslavě Jeslínkové a Daně Řihoškové a kolegyním ze základní školy Mgr. Janě Tolarové a Mgr. Blance Velkoborské za přípravu vystoupení, dále pak Sylvě Seidenglanzové za pomoc při přípravách školy na tento den.
A mé osobní postřehy, dojmy, které mi utkvěly v hlavě? Především slova pamětníků, která jsem vyslechla: ,,Kde je ve vsi škola, tam to žije....“. ,,Je vidět, že máte dobrého starostu, který má o školu zájem...“. ,, Tak takovou školu jsem ještě neviděla, kam se hrabou školy v Plzni na tu horšickou....,,.
Všechna tato hodnocení jsou pro nás nejen povzbuzením, ale především závazkem, aby horšická škola vzkvétala i v budoucnosti, a aby rodáci, kteří navštíví obec za pár let, konstatovali: ,,Zase jste udělali pořádný kus práce...,,.
                                                                                     Mgr. Pavla Nohavcová
                                                                                          ředitelka školy

Výlet na hrad Švihov

V letošním roce jsme s MŠ Příchovice naplánovali společný výlet na hrad Švihov. Čekala nás tam pohádka „Skřítek Skříňáček“. Pohádka byla plná říkadel, kde si děti mohly procvičit některé hlásky, které jim ve výslovnosti dělají největší problémy. Do představení se zapojily i pohybově. Po představení si děti prohlédly okolí hradu. Měly možnost vidět i jiné makety a mezi nimi najít i ten náš švihovský. Zajímalo je, kde je hladomorna a jiné komnaty pro princezny. Na prohlídku hradu už ale nebyl čas, a tak musí poprosit rodiče, aby návštěvu ještě jednou opakovali. Posilnili jsme se svačinkou, rozloučili s hradem a vyrazili zpět do mateřské školy. Výlet jsme si užili, ale nějak rychle nám to uteklo. Tak někdy příště. 
                                                                                             Jarka Jeslínková

Tablo předškoláků

Cesta do Vitouně

V pátek 11.6.2010 jsme se s dětmi vypravili do Vitouně, kde jsme navštívili naši paní uklízečku – paní Fišákovou. Účelem naší návštěvy bylo prohlédnutí akvarijních rybiček, které paní Fišáková chová. Děti viděly rybky malé, velké, černé i barevné, vodní želvy i žáby. Bez povšimnutí nezůstala i domácí zvířátka, která pobíhala na dvorku. A tak se děti radovaly z koťátek, pejsků, z koníka Prince a kozlíka Pepy. Po příjemně stráveném dopoledni jsme se vydali zpět do školky. Cestou jsme zamávali vitouňskému vodníkovi, a protože sluníčko pěkně pálilo, čekalo nás osvěžení v bazénku plného vody.
                                                                                        Dana Řihošková

Na návštěvě u hasičů

Dne 8.6.2010 navštívila naše mateřská škola Hasičský záchranný sbor v Přešticích. O tuto akci mají děti každoročně velký zájem, proto ani letos jsme si ji nemohli nechat uniknout. Ihned po příchodu na požární stanici nás zaujalo velké množství techniky a hlavně hasičská auta, do kterých se děti mohly posadit. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí, vše co ke své práci hasiči potřebují. Dozvěděli jsme se, jak vypadá jejich pracovní den a jak probíhají rychlé záchranné akce v případě vyhlášení poplachu. Děti si také mohly prohlédnout současnou výstroj hasiče a vyzkoušet hasičskou přilbu. Během exkurze se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací nejen o technice a vybavení, ale i o náročné práci hasičů.Čas vyměřený pro naši prohlídku rychle utekl a my se museli rozloučit. 
Ráda bych touto cestou poděkovala celému hasičskému sboru za jejich čas a velmi pěknou prohlídku.
                                                                            Dana Řihošková – MŠ Horšice

Oslava Dne dětí

V naší mateřské škole jsme si Den dětí užili, i když nám počasí vůbec nepřálo. Děti soutěžily v tělocvičně a vůbec jim nevadilo, že nám venku prší. Závodily na koloběžkách, skládaly obrázky, stavěly komíny, házely kroužky na cíl a za všechny splněné úkoly dostávaly sladké odměny. Užily si i opékání vuřtů, i když spadlo pár kapek deště. Tak, jako na každé oslavě nesmí chybět přípitek, tak i na té naší jsme si připili šampaňským.
                                                                                                 Jarka Jeslínková

Cesta do pohádky

Do pohádkového lesa chodí každé dítě rádo. Naše děti ze školky se už nemohly dočkat. Děti ze školní družiny se převlékly do pohádkových postav, vytyčily nám trasu a připravily si pro nás úkoly. V lese bylo ticho, postavičky žádné. Ale najednou se začaly objevovat pohádkové bytosti např. Karkulka, šašek, čertice, dědek s fajfkou, sultánka a děti musely plnit různé úkoly – skákat přes potok, házet šiškou na strom, trefovat se do kruhu míčkem, přebírat kostičky podle barev apod. Na závěr jsme udělali společné foto. Sluníčko nás tak vyčerpalo, že jsme se nemohli dočkat odpolední svačinky.
                                                                                                 Jarka Jeslínková

Policejní akce v horšické škole

V rámci preventivních programů nás po domluvě s por. Bc. Liborem Pilařem navštívili dne 28.5.2010 příslušníci Policie ČR. Obsahem návštěvy byla prezentace jejich práce.
Program této akce byl rozdělen do tří částí. V první části jsme mohli vidět výcvik psa. Děti se zaujetím sledovaly, jak psovod svého psa perfektně ovládá. Výkony německého ovčáka Indiho děti odměnily velikým potleskem. V druhé části jsme se přemístili k policejnímu vozu. Děti se mohly do auta nejen posadit, ale mohly i spustit sirénu, houkačku a maják. Na závěr byla dětem předvedena policejní výstroj a výzbroj.
Celá tato akce se velmi vydařila a budeme doufat, že příští rok návštěvu Policie ČR opět zopakujeme.
                                                                                               Dana Řihošková - MŠ

Na babiččině dvorku
Na jaře se začíná probouzet příroda, rodí se mláďátka, začínají růst květiny, zelená se tráva. O tom všem si s dětmi budeme povídat celé jaro. Prvním naším tématem byla zvířátka. Děti si do mateřské školy nosily plyšová i plastová zvířátka, která patří na babiččin dvorek. Stavěly pro ně domečky, boudy, chlívky, stáje, kurníky. Prohlížely si encyklopedie, kreslily, stříhaly, otiskovaly, malovaly, pracovaly s netradičním materiálem, skládaly z papíru, vyprávěly si pohádky o zvířátkách, zpívaly jarní písně. Odměnou jim byla návštěva u paní Toupalové z Újezda, kde si děti mohly pohladit i nakrmit poníky a osly. Největším překvapením byla návštěva u pana Sikyty z Újezda, kde děti viděly nejen pávy a pávice, malé býčky, ale mohly se povozit v kovbojském klobouku na koních. Děti byly tak nadšené, že se jim vůbec nechtělo šlapat zpět do školky. Na rozloučenou dostaly pistolky naplněné bombóny a na památku si odnesly paví péra.
Na závěr nechybělo ani společné foto, které bude vystaveno u paní Sikytové v hostinci. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Toupalové a panu Sikytovi za nádherně strávené dopoledne.
                                                                                                     Jarka z MŠ

Přípravy na Velikonoce
Letošní zima byla dlouhá, a proto jsme se všichni těšili, až nás první jarní sluníčko zahřeje svými paprsky. Blížící se velikonoční svátky už volaly po změně zimní dekorace školky, a tak jsme se v Pašijovém týdnu pustili do práce. S jarní výzdobou nám pomohli také rodiče, kteří společně s dětmi 
vytvořili krásné velikonoční dekorace. Děti pak zdobily vajíčka různými technikami, vyráběly stojánek ve tvaru zajíčka, vymýšlely přáníčka a seznámily se s velikonočními zvyky a tradicemi. 
Ve čtvrtek 1.4.2010 jsme navštívili Dům dětí v Přešticích, kde jsme malovali sádrová vajíčka, které jsme si odnesli domů. Na Velký pátek měly děti ve školce připravené překvapení - hledání velikonočního zajíčka. Nejprve se soutěžilo v těchto disciplinách: přenášení vajíčka na lžíci, slalom mezi vajíčky a nošení vajíček z jedné ošatky do druhé. Odměnou všem dětem bylo hledání velikonočního zajíčka na školní zahradě.
                                                                                                      Dana Řihošková

Zápis do Mateřské školy v Horšicích
Na konci března proběhl zápis do Mateřské školy v Horšicích. Bylo zapsáno celkem 11 dětí.
Z Horšic: 
- Jan Náprstek
- Veronika Hrubá
- Tomáš Hrdlička
- Jan Hrdlička
- Duy Anh

Z Újezda: 
- Tereza Farkašová
- Eva Polanská

Z Dolců: 
- Klára Boříková
- Lukáš Šrámek

Z Vitouně: 
- Filip Fořt

Z Přeštic: 
- Marek Samuel

Na všechny děti se od září moc těšíme.
                                                                                      Učitelky MŠ Horšice

Sněhuláci ve třídě

MŮJ KAMARÁD – KNÍŽKA

Na počátku března jsme se ocitli v kůži knhovníka. Hernu v naší mateřské škole jsme proměnili v knihovnu.Knihy jsme krásně seřadili na poličky i stolečky, aby byly přístupné malým i velkým čtenářům. Každý si přinesl z domova tu svoji nejmilejší knihu. Nechyběly čtecí koutky ani čtenářské průkazky. Celý týden jsme si četli, prohlíželi, poznávali pohádkové postavy. Tématický blok jsme zakončili návštěvou Městské knihovny v Přešticích. Děti si zde mohly prohlížet knihy, namalovat obrázek, hledaly pohádkové bytosti a dozvěděly se spoustu nových a zajímavých věcí o práci v knihovně, ale také to, jak se stát pravidelným návštěvníkem. Tím bychom chtěly poděkovat paní Hrubé za hezké přijetí a příjemně strávené dopoledne v knihovně.
                                                                                 Učitelky Mateřské školy Horšice

Čarodějnický týden
Stalo se již tradicí, že koncem dubna přilétají do naší mateřské školy čarodějnice. I v letošním roce se tak přihodilo. V průběhu celého týdne panovala ve školce přímo čarodějnická nálada se vším, co k tomu patří. Seznámili jsme se s nejrůznějšími říkadly, písničkami a pohádkami o ježibabách. Jednu takovou strašlivou ježibabku jsme si vyrobili a ta nám dělala společnost celý týden. Dostala i jméno - Sabrina. Každý den jsme se scházeli u ohně, kde se konal čarodějnický sněm. Míchali jsme různé lektvary za pomoci kouzelných zaříkávadel. Celý týden jsme se připravovali na pátek, kdy se konal sabat – slet čarodějnic a čarodějů. V tento den jsme se pomocí zaklínadla proměnili. Nastartovali jsme svá košťata a obletěli celou školu. Začarovali jsme také paní kuchařku s paní uklízečkou, proletěli jsme školní zahradou, kde jsme vylekali i pana Kota. Následoval discotékový rej se soutěžemi. Samozřejmě vše bylo patřičně zdokumentováno. A kdo by se chtěl na příští rok proměnit, může zkusit naše kouzelné zaklínadlo: ČÁRY, MÁRY, KDO SE MŮŽE PROMĚNIT DO CIZÍ KŮŽE. ČÁRY, MÁRY JITRNICE, AŤ JSOU Z NÁS ČARODĚJNICE. 
Závěrem bych chtěla pochválit některé maminky, které vytvořily pro své děti zcela originální čarodějnické modely. Jsem ráda, že se celý týden vydařil a děti tak mohly prožít spoustu dalších zážitků. 
                                                                                                   Dana Řihošková

Barevný týden
V týdnu od 12.4. do 16.4.2010 probíhal v naší mateřské škole „Barevný týden“. Každý den byl zaměřený na jednu barvu, kterou si děti předcházející den zvolily. Celý týden se točil kolem barev – seznamovali jsme se s nimi, poznávali je, zpívali jsme o nich, hráli si a malovali s nimi. Děti chodily do školky ustrojené do oblečení zvolené barvy. A jaké barevné dny si děti naplánovaly? Žlutý – sluníčkový den, červený – srdíčkový den, modrý - obláčkový den, zelený – travičkový den a na závěr strakatý den. Velká pochvala patří rodičům, kteří zajistili pro své děti barevné oblečení a různé barevné doplňky. Samozřejmě byla pořízena i fotodokumentace, na kterou se můžete podívat na webových stránkách naší školy.
                                                                                                   Dana Řihošková

Výtvarná soutěž
Na měsíc únor vyhlásil Dům dětí a mládeže v Přešticích výtvarnou soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Za naši Mateřskou školu v Horšicích se této soutěže zúčastnili: Vašík a Michal Křížovi, Petřík Rauš, Maruška Smolová, Lucinka Náprstková a Anetka Míšková. Za krásné 3. místo blahopřejeme Péťovi Raušovi, za 6. místo Vašíkovi Křížovi a za 7. místo Lucince Náprstkové. Všem patří velká pochvala.
                                                                                                   Dana Řihošková

Zimní radovánky

Dětský maškarní karneval v Horšicích

Dětský maškarní karneval je jednou z největších akcí naší mateřské školy a má v naší obci dlouholetou tradici. Těší se velké návštěvnosti dětí i dospělých z celého okolí.
V sobou 13.2.2010 do místního hostince přicházeli princezny, vodníci, čarodějové...Sál se během chvilky naplnil maskami s doprovodem a zábava mohla začít. Tanec střídaly rozmanité soutěže, nechyběla ani promenáda masek, při které se nám všechny masky předvedly v celé své kráse. Vybrat nejhezčí masky bylo opravdu těžké. Nakonec porota z řad rodičů vybrala takto:
1.místo mořská panna
2.místo kominíček 
3.místo andílek
I nejmladší maska králíčka si odnesla svoji zaslouženou odměnu. Na závěr bychom chtěly poděkovat všem uvedeným sponzorům, díky kterým jsme mohly zajistit pro děti tombolu: potraviny Trial Přeštice, Mozaika - p.Soukupová, cukrárna V Háječku, hračkárna Bambule Plzeň, Křížovi, Motlovi, Voráčkovi, p.Knaizlové, p.Černé. Dále děkujeme těmto rodičům za pomoc při organizaci: p.Voráčkovi, p.Muchkovi, p.Vondrovicovi a provozním zaměstnancům MŠ.
                                                                                           učitelky MŠ Horšice

Příprava na školu

Naši malí předškoláci se každým rokem připravují k zápisu do 1.ročníku ZŠ. I v letošním roce jsme tuto přípravu nezanedbali. Náš týdenní projekt se jmenoval „Brzy budu školákem“. Děti se nejprve byly podívat ve třídách ZŠ, aby věděly, co vše si mají připravit na vyučování, že se hlásí o slovo, dostávají známky a musí dávat pozor. Po prohlídce ZŠ se hned děti pustily do práce. Postavily si z kostek lavice a paní učitelce donesly tabuli. Na lavice si připravily tužky, lepidla a nůžky. Každý předškolák dostal svoji žákovskou knížku. Tak a škola mohla začít.Děti plnily různé úkoly: skládaly puzzle, poznávaly písmenka a skládaly z nich slova, doplňovaly různé početní úkoly, vytleskávaly, recitovaly, zpívaly, poznávaly geometrické tvary, stavěly stavby z kostek podle daného plánku a mnoho dalšího.Do žákovské knížky paní učitelka lepila obrázky a dávala razítka podle toho, jak kdo splnil úkol. Každé ráno se ptaly, kdy už bude začínat škola. Všem se moc dařilo a myslím si, že u zápisu do ZŠ nezklamou.
                                                                                                              Jarka z MŠ

Práce rodičů a dětí

Divadlo

Naše mateřská škola navštívila divadelní představení „Cuka a Kuka“ v Přešticích. Děti byly zapojeny po celou dobu, zpívaly a rytmizovaly. Lucinka Náprstková vystoupila i jako zpěvačka na podium, kde krásně zazpívala. Proto se může pochlubit i společnou fotografií s Cukem.

                                                                                                            Jarka z MŠ

Naše vánoční besídkaPředvánoční čas

Předvánoční čas, dobu příprav a těšení se na Ježíška jsme využili jako vhodnou motivaci k nejrůznějším činnostem. Nejprve nás navštívili pekelníci a andílkové s Mikulášem. Děti jim zpívaly, přednášely a slibovaly hory, doly.Také vyráběly čertí čelenky, hrály čertí honičky, stavěly peklo a vyrobily si všechny tři postavičky. Po mikulášské nadílce se děti již těší na Ježíška. Seznamují se s vánočními zvyky a tradicemi, poznávají typické znaky adventního období a pracují na vánoční výzdobě mateřské školy. Své pracovní a výtvarné dovednosti zdokonalují vyráběním různých vánočních ozdob, dekorací a přáníček. Předvánoční atmosféru si vychutnáváme plnými doušky. Vánoční čas zakončíme posezením s rodiči u stromečku s vystoupením dětí a vánoční nadílkou.
Na závěr bychom všem chtěly popřát krásné svátky vánoční a v novém roce pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěšných dní.
                                                                                                  Jarka a Dana

Poznáváme řemesla

Návštěvou keramické dílny jsme odstartovali tématický celek s názvem Poznáváme řemesla. Byl to dvoutýdenní program, ve kterém se děti seznámily s různými druhy řemesel a povolání. Každý den jsme si „hráli“ na jinou profesi. Vše jsme zahájili plavbou na širém moři, kde jsme jako námořníci kormidlovali velkou loď, kterou si děti postavily. Druhý den se náš hrací prostor ve třídě proměnil v přehlídkové molo, na kterém předváděly modelky své módní výstřelky. Za zvuku píšťalky jsme nastoupili na rozcvičku a stali se z nás sportovci. Další den jsme navrhovali stavby domů, byli z nás architekti. Hrací molitanové kostky se změnily v cihly a rázem vznikaly navržené domy. Profese, která se týkala zdraví, byla u dětí velmi oblíbená. Lékaři, za asistence zdravotních sestřiček, pečlivě ošeřovali své nemocné pacienty. K dalšímu povolání jsme potřebovali barvy a válečky - byli z nás malíři pokojů. Hru na poslední povolání nám zahájilo zvonění. Ocitli jsme se ve škole a stali se z nás učitelky a učitelé. 
Celé to však byla jen hra, kterou si děti prožily na vlastní kůži. Formou prožitkového učení si tak děti mohly odnést mnoho zajímavého.
                                                                                                  Dana Řihošková

Jak jsme slavili Halloween

Solná jeskyně

Již druhým rokem naše mateřská škola navštěvuje opět solnou jeskyni v Přešticích.Jde o relaxační pobyt, kdy si děti hrají se solí, sledují pohádky a také se na ně přijde podívat Solánek se Solankou. Je tam příjemné prostředí, které dobře působí na zdraví dětí. Zvyšuje se jejich imunitní systém, zlepšuje se činnost horních i dolních cest dýchacích a má vliv i na kožní onemocnění. 
                                                                                                            Jarka z MŠ

Drakiáda

Ve čtvrtek 15.10.2009 pořádala naše mateřská škola již tradiční Drakiádu na Hůrce. V minulém ročníku nám krásně svítilo sluníčko a účast byla hojná, ale letos to bylo úplně naopak. Přepadla nás zima se vším všudy. Našli se ale i odvážlivci, kteří přišli pouštět draky společně se sněhovými vločkami. Všem účastníkům patří velké poděkování a uznání.

                                                                                                            Jarka z MŠVítáme vás v novém školním roce

V letošním školním roce jsme přivítali do naší mateřské školy nově zapsané děti: Magdalenku Skálovou z Dolců, Tomáška Voráčka z Horšic a Kubíka Motla z Týniště. Celkem máme zapsáno 14 dětí. Z toho 8 dívek a 6 chlapců.
Ve školním roce 2009/2010 budeme pracovat podle třídního vzdělávacího programu s názvem „Putování s trpaslíky“. Již v útlém dětství vznikají malá přátelství a právě v mateřské škole se začínají plně rozvíjet. V rámci skupiny dítě získává hlavně sociální dovednosti. Učí se vycházet s ostatními a přizpůsobovat se jim. Budeme se snažit vytvářet co nejpřirozenější sociální prostředí, v němž děti mohou nalézt dostatek prostoru pro seberealizaci. Povedeme je k upevňování přátelských vztahů mezi sebou a obohatíme jejich citový život společně prožitými zážitky. Během roku navštívíme různé kulturní akce, zúčastníme se léčebného programu v solné jeskyni, sejdeme se s kamarády z jiných mateřských škol, budeme jezdit na výlety. Tím seznam akcí zdaleka nekončí. Je dostatečně bohatý a pokud se s ním chcete seznámit, navštivte Mateřskou školu v Horšicích.
                                                                                                 Jarka a DanaSláva, nazdar výletu

„Dneska jedem do zoo, do zoo, do zoo a už se moc těšíme na zvířata.“ Tak se zpívá v jedné písničce, kterou se děti v mateřské škole naučily. Tuto píseň jsme zpívali, abychom si zkrátili cestu autobusem. A kam? Do zoologické zahrady v Plzni. Na výlet jsme se vypravili ve čtvrtek 28.5.2009, společně s kamarády z MŠ v Příchovicích. Vystrojeni, s batůžky na zádech a velkou svačinou jsme se vydali poznávat svět zoo. Obdivovali jsme klokany s miminky v kapsičce, želvy, tučňáky, pštrosy, zebry, antilopy, medvědy a spoustu dalších exotických zvířátek. Jen nás trochu zamrzelo, že právě v tento den byl z technických důvodů uzavřen tropický pavilon, kde se nacházejí plazi, papoušci a hlavně opice. Že na některých místech zahrada připomínala spíše staveniště, protože se zde staví nové pavilony pro žirafy, hrochy, nosorožce a gepardy. Přesto se výlet vydařil a děti si jistě odnesly mnoho nových zážitků a dobrodružství.
                                                                                            Dana Řihošková

Jarní dovádění v MŠ a naše nová skluzavkaO pejskovi a kočičce

V pátek 20. 2. 2009 nás navštívilo divadélko Kuba. Celé představení bylo v duchu triků a magie. Opravdu byste nevěřili, že tak malé divadélko s dvěma herci dokáže děti zaujmout triky, které byly opravdu dokonalé.
Pejsek s kočičkou provedli děti nejznámějšími pohádkami K.Čapka - Jak pejsek s kočičkou prali prádlo, O smutné košilce, O tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Děti byly nadšené hereckými výkony, triky, které se během show objevily a hudbou, která představení provázela. Herci dovedli děti k zamyšlení nad pohádkou. Myslím si, že celé představení bylo velmi podnětné, neboť dnes se již děti s těmito klasickými pohádkami nesetkávají. 

                                                                                                      Jarka a Dana

Od jara do zimy

V novém roce nám zima připravila velkou sněhovou nadílku. A tak se s dětmi ve školce vydáváme vstříc sněhovým radovánkám. Stavíme sněhuláky, sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se a dovádíme na sněhu. Ale počasí nemělo pro nás pochopení a během několika dnů sníh zmizel. Měnící se počasí jsme využili k rozvíjení vnímavosti dětí k přírodním jevům v souvislosti s ročním obdobím. Nový tématický blok s názvem „Od jara do zimy“ byl na světě. Děti získávaly vědomosti o přírodě kolem nás i charakteristických znacích čtvero ročních období. V okamžiku jsme přivítali jaro s jarní říkankou a vyrobili spoustu usmívajících se sluníček. Léto jsme strávili u moře. Náš koberec ve třídě se proměnil v mořskou pláž. Sbírali jsme mušličky, kamínky a poslouchali šumění moře a zvuky racků. Společně jsme si pak vyrobili koláž na vzpomínku z prázdnin. Další vládu převzal malíř podzim. Vybírali jsme odstíny podzimních listů, míchali a zapouštěli barvy a vytvořili tak krásné podzimní dílko. Nakonec jsme vše dali do pořádku a vrátili jsme se do přítomnosti. Papírovými koulemi jsme vzbudili paní zimu, která se pomalu probouzí se slovy: „ Jaké je roční období? Jaký je měsíc? Jaké je počasí?“ Tak na tyto otázky děti z naší školky už jistě znají odpověď. 
                                                                                                 Dana Řihošková

Netradiční nástroje

Do naší Mateřské školy v Horšicích zavítal pan Houda z Plzně, aby nám něco pověděl o starověkých násrojích a také nám na ně zahrál. Děti nástroje velice zajímaly, protože taková fidula nebo djembe se už dnes nevidí každý den. Hru si mohly i samy vyzkoušet a tak se zapojit do společného koncertování.Vystoupení pana Houdy bylo poučné a velice zajímavé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perličky z naší školičky (ke stažení ZDE)

 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina