naše obec

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
základní škola
mateřská škola
školní družina
informace pro rodiče
partnerská škola
pomáháme druhým
naše úspěchy
ZŠ - naše práce
MŠ - naše práce
ŠD - naše práce
dokumenty
ke stažení
registr oznámení
napište nám
autor stránek

partnerská škola

pro školy

Pro školy

pro školy
 

mateřská škola - 2008/2009


Rozloučení s předškoláky

Na konci školního roku se vždy loučíme s dětmi, které odchází do prvního ročníku základní školy. V letošním roce jsou to dvě předškolačky - Anička Visingerová z Dolců a Baruška Bečvářová z Luhu. 
Ve čtvrtek 25.6. se sejdeme s rodiči a dětmi na školní zahradě. Na úvod zahrají děti na flétničku písně, které se naučily. Budou odměněny diplomy i za kroužek dovedných rukou. Společně s rodiči zhodnotíme celý rok, děti přednesou báseň o duze, která nás provázela celým školním rokem a na závěr bouchneme šampaňské a opečeme vuřty. 
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, rodičům příjemně strávenou dovolenou, hodně sluníčka a odpočinku a našim budoucím školáčků ten správný krok do 1.třídy.
Na všechny se budeme těšit v novém školním roce.
                                                                                                   Jarka a Dana

Putování s kapičkou vody

Červen je měsíc sluníčka, dovolených, koupání. I my ve školce jsme měli téma o vodě. Hráli jsme si s vodou, zkoušeli její skupenství, jezdili se koupat do bazénu v Klatovech, vyráběli jsme rybičky z papírových sáčků, navštívili jsme sbor profesionálních hasičů a viděli jsme, jak se chovají akvarijní rybičky.
Přeštičtí hasiči ukázali dětem hasičská auta a celé jejich vybavení. Mohly nahlédnout i dovnitř.Vysunuli jim dlouhý žebřík, aby si děti dovedly představit, do jakých výšek se hasič musí při záchraně dostat. Předvedli jim skluz po tyči, ukázali jim celou vystroj, kterou potřebují při požáru – přilbu, boty a ochranný oděv. Na závěr jim předvedli, jak se stříká z vodního děla. Prohlídka byla velice poučná a pro děti zajímavá.
Další návštěva nás zavedla k paní Smolové do Vitouně, která chová akvarijní rybičky. Sice nám na cestu pršelo, ale nám to nevadilo.Děti mohly vidět různé druhy akvarijních rybek, různých barev i velikostí, pochovat si malá koťátka, podívat se na husy a krásné vodní želvy.Prohlídka se všem velice líbila. 
                                                                                                  Jarka 

Cesta do pohádkového lesa

Na konci školního roku se vždy společně s dětmi ze školní družiny vydáváme na cestu do pohádkového lesa. V letošním roce nám počasí nepřálo, a tak nás cesta zavedla jen na školní hřiště. Byla ale stejně kouzelná. Pohádkové postavy Asterix a Obelix, Sněhurka, víla a kouzelný dědeček dětem z MŠ zadávaly úkoly, např. skok přes potok, hod míčkem na cíl, poznávání květin a zvířat a třídění kostek podle barev. Po splnění všech úkolů jsme se společně vyfotografovali a slíbili si, že opět za rok cestu do pohádkového lesa zopakujeme.
                                                                                          Jarka Jeslínková

Stopovaná v Příchovicích

Ve středu 10.6.2009 se děti z MŠ vypravily na cestu za pokladem. Ráno jsme se sešli sportovně oblečeni a s dobrou náladou odjeli autobusem do MŠ v Příchovicích, kde už na nás čekali naši kamarádi. Celá stopovaná se nesla v duchu poznávání zvířátek. Našim prvním úkolem bylo vybarvit předkreslené zvířátko, poznat jej a zařadit do skupiny podle toho, kde žije. Po splnění tohoto úkolu jsme se vydali po vyznačené trase. Cestou jsme stavěli domečky pro zvířátka, zpívali písničky, vymýšleli básničku, zdolávali překážky, zkoumali hmyz mikroskopem a hráli pohybové hry.
A na závěr? Šipky nás dovedly zpět na zahradu do školky, kde jsme všichni hledali slíbený poklad.
Pro malé průzkumníky to byla hračka, a tak stopovaná skončila a my jsme se rozloučili naším oblíbeným pokřikem: „Jo, jo, jo, to se povedlo!“
                                                                                            Dana Řihošková

Oslava Dne dětí

Na Den dětí se v naší MŠ v Horšicích všichni moc těšili. Sportovně jsme se oblékli a po svačince vyrazili do Újezda k panu Sikytovi.Ve své ohradě běhala krásná kobylka Nikolka a čekala jen na nás.Pan Sikyta děti povozil, ty si kobylku mohly pohladit a nakrmit jí pamlsky pro koně, které jsme donesli. Děti dostaly za odvahu sušenku. Tím ale jejich oslava nekončila. Druhý den, kdy nám přálo i sluníčko, jsme na školní zahradě soutěžili, děti sbíraly odměny a nakonec jsme opékali kynuté šneky. Byla to pro děti novinka, která všem chutnala.Děti byly za soutěžní klání náležitě odměněny a na závěr celého dopoledne nechyběl ani přípitek dětským šampaňským. Všichni jsme si to krásně užili.
                                                                                               Jarka

Návštěva Policie ČR v mateřské škole

Jaro k nám zavítalo v plné kráse. Sluníčko svítí, kytičky rozkvétají a stromy se začínají zelenat. Děti si jarní počasí užívají nejvíce. Hrají si na pískovišti, jezdí na nové skluzavce a nejraději prohánějí kola, tříkolky a koloběžky. Proto jsme rádi v naší MŠ přivítali příslušníka Policie ČR, por.Bc.Pilaře, který našim dětem řekl, jak se správně chovat v dopravním provozu. Děti si postavily silnici, dostaly výstražné vesty a mohly si vyzkoušet správné přecházení silnice. Na závěr děti dostaly odměnu v podobě dopravních omalovánek.
Myslím si, že tyto preventivní programy jsou pro děti velice přínosné, a proto se budeme těšit na další spolupráci.
                                                                                                 Jarka Jeslínková

Výtvarná soutěž
Na měsíc únor vyhlásil Dům dětí a mládeže v Přešticích výtvarnou soutěž na téma „Moje nejoblíbenější zvířátko“. Za naši mateřskou školu se této soutěže zúčastnili: Vašík a Michal Křížovi, Petřík Rauš, Maruška Smolová, Lucinka Náprstková a Anetka Míšková. Za krásné 3. místo blahopřejeme Péťovi Raušovi a za 10. místo Lucince Náprstkové. Všem patří velká pochvala.
                                                                                                   Dana Řihošková

Zápis do Mateřské školy v Horšicích se bude konat dne 25.3.2010 od 13,00 do 16,00 hodin v mateřské škole. Dětem nabízíme nově opravené prostory herny s různými hracími koutky, klidné a přátelské prostředí, vzdělávací nabídku obohacenou o hru na flétnu a práci s různými materiály i technikami. Ke zdravému pobytu dětí venku slouží velká školní zahrada a okolní příroda. K dispozici máme také tělocvičnu ZŠ. 
K zápisu si vezměte rodný list dítěte. 
                                                                                                  Učitelky MŠ Horšice

Slet čarodějnic v MŠ

Tak se opět rok s rokem sešel a čarodějnic čas nadešel. A že jich letos do naší školky přiletělo! Děti pilně doma s rodiči připravovaly kostýmy. Nosily zástěry, šaty, šátky a klobouky, nosy, paruky, ale i kočky, hady, pavouky....Nechyběla ani košťata velká, malá, co už něco obletěla. Celý týden jsme se připravovali na den „D“, který připadl na čtvrtek 30.4. V den sletu čarodějnic jsme se převlékli do kostýmů. I naše třída se proměnila v kouzelnou čarodějnickou chýši. Všude viseli pavouci, hadi a netopýři. Správné čarodějky musí umět namíchat různé lektvary, a tak jsme za pomoci kouzelného zaříkadla uvařili nápoj, který jsme si vypili. Popravdě řečeno, moc nám nechutnal, ale co jsme si navařili, to také musíme sníst. Na pudingu s pavoučími nožky už jsme si pochutnali. Takto posilněni jsme „nastartovali“ svá košťata a obletěli celou školu. Všude bylo slyšet plno smíchu a legrace. A to bylo naším cílem. Vytvořit prožitek, na který děti nezapomenou. 
                                                                                            Dana Řihošková

Za zvířátky do Újezda

Téma „Zvířata a jejich mláďata“ je v mateřské škole neustále aktuální, zvláště v jarním období, kdy se probouzí příroda a rodí se mláďata. Děti poznávají domácí a hospodářská zvířata, přiřazují mláďata, říkají si, čím se živí, kde žijí, jak vypadají, jaký vydávají zvuk a k čemu jsou nám zvířata užitečná. Toto téma nabízí mnoho činností. Děti staví domečky, vyrábějí a malují své nejoblíbenější zvířátko, vyprávějí pohádky a příběhy ze života zvířat.
V pátek 3.4.2009 jsme navštívili pana Sikytu v Újezdě, kde děti mohly nahlédnout do jeho hospodářství. Děti tak mohly vidět kobylku s hříbátkem, býky, telátko a páva s pávicí. Tímto bychom chtěli panu Sikytovi poděkovat, že nám návštěvu umožnil a těšíme se na slíbenou projížďku na jeho kobyle Nikol.
                                                                                                  Dana Řihošková

Velikonoční vyrábění

Svátky jara jsou bezesporu Velikonoce. S Velikonocemi je spojeno mnoho radostné práce. Děti v mateřské škole zdobí vajíčka, sází osení, vytvářejí velikonoční přáníčka, vyrábějí zajíčky a kuřátka. I rodiče nám pomohou s výzdobou svými donesenými výrobky.
Ve středu 8.4.2009 jsme s dětmi zavítali do Domu dětí a mládeže v Přešticích, kde jsme vyráběli sádrové zajíčky. Děti si již připravené zajíčky nabarvily a nalepily na vystřižený zelený papír.
Děti zde měly dostatečný prostor pro rozvíjení své fantazie, ale i čas na zábavu.
Krásné slunečné počasí jsme využili na procházku do Příchovic, kde jsme nastoupili do autobusu směr Horšice.
Děkujeme tímto paní Zezulové a ostatním zaměstnancům DDM za pěkně strávené dopoledne.
                                                                                                Dana Řihošková

Zimní radovánky

Maškarní karneval v Horšicích

Povídáním o masopustu, výroba masek, lepení, sříhání, malování a samotný karneval v mateřské škole je vždy příravou na dětský maškarní karneval v Horšicích. Masky se scházely v hostinci „U Knaizlů“. Sešlo se jich tolik, že chyběla i místa k sezení. Kapela hrála, masky dováděly, soutěžilo se a vyhrávala se tombola. Prostě karnevalové řádění, jak se patří.V letošním roce vyhrály tyto masky:
1) TYGŘÍK
2) BERUŠKA
3) KRÁLÍČEK

Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by se karneval neobešel:
cukrárna „U Baxů“ v Přešticích, Mozaika p.Soukupové, Trial p.Strejce, hračky Bambule v Plzni, p.Knaizlová, p.Muchka, p.Voráček, p.Kepka, rodina Vondrovicova, rodina Mukova, rodina Křížova, rodina Bečvářova, rodina Náprstkova a také zaměstnancům Základní a Mateřské školy v Horšicích, kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu.
Na všechny se těšíme opět za rok.
                                                                                Jarka Jeslínková - učitelka MŠ 

Maškarní karneval

Cesta za kulturou

V úterý 10.11.2009 se naše mateřská škola vypravila na divadelní představení do KKC v Přešticích. Divadelní společnost Krapet zde sehrála pohádku podle předlohy Jiřího Kahouna Zimní příhody včelích medvídků. Celé představení bylo provázeno rytmickými písničkami Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka. Děti se mohly setkat se známými hrdiny z večerníčkového seriálu – Čmeldou a Brumdou, jejich maminkou, panem Babočkou, Kvapíkem, Pučmelounem, strýčkem Cvrčkem, Beruškou, stonožkou Božkou a ostatními. 
Další naše kroky vedly do keramické dílny při ZUŠ v Přešticích, kde pod vedením paní Jany Boškové děti pracovaly s keramickou hlínou. Práce jim šla pěkně od ruky. A výsledek? Ten se dostaví na vánoční besídce, kde děti svá vlastnoručně vyrobená dílka předají rodičům. 
                                                                                                     Dana Řihošková 

VÁNOČNÍ ČAS

Na čas adventu se naše mateřská škola moc těší. Jsou to nejkrásnější svátky v roce, které si děti užívají naplno. Školu jsme si krásně vyzdobili a zapálili první adventní svíčku. Abychom se nebáli toho, kdo k nám přijde, postavili jsme si ve školce peklo a hráli jsme si na čerty. Stejně se mikulášská nadílka neobešla bez slziček a slibování. Děti ale strach přece jen překonaly a nakonec s pekelníky vytvořily společné foto.
Vyvrcholením školkového adventu je vánoční besídka pro rodiče a příchod Ježíška, který dětem nadělí nějaké ty dárky.Děti se na Ježíška moc těší. Chystají různá přáníčka, zpívají koledy, vyrábějí vánoční ozdoby, pouštějí lodičky a vyprávějí si příběh o putování Josefa a Marie do Betléma. Prostě užíváme si tuto sváteční atmosféru plnými doušky.
Měly by to být svátky klidu a pohody nejen pro děti, ale i pro dospělé. Proto vám všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.

                                                                               UČITELKY Z MŠ

Až já budu velký

Tak zněl název našeho dalšího tématického bloku. Děti v něm poznávaly různé druhy řemesel a povolání. Hrály si na stavaře, kdy stavěly ty nejkrásnější stavby z kostek, vyzkoušely si práci manekýnů a manekýnek, když předváděly své modely na přehlídkovém molu. Jako malíři vytvářely krásná výtvarná díla a jako zpěváci předvedly své pěvecké schopnosti v soutěži DO-RE-MI. A tanečníci? Při tomto povolání si vedly všechny děti na výbornou.
Toto téma jsme ukončili návštěvou keramické dílny při ZUŠ Přeštice, kde jsme pracovali s hlínou. Za pomoci paní J.Boškové jsme vytvořili krásná sluníčka a vánoční kapříky.
A tak si děti na vlastní kůži mohly vyzkoušet, že bez práce nejsou nejen koláče, bez práce zkrátka není nic.
                                                                                            Dana ŘihoškováCesta lesem

Téma o přírodě je pro děti velmi zajímavé a zároveň proniká do všech složek předškolní výchovy. Děti tak získávají nejen spoustu nových poznatků a dovedností, ale současně si osvojují kladný vztah k živé i neživé přírodě.
V tématickém bloku „CESTA LESEM“ jsme si s dětmi povídali o lese, o tom, jak les vzniká, proč je důležitý, co vše jej tvoří. Poznatky o lese děti získaly především svými vlastními prožitky a hrou. Děti stavěly domečky pro zvířátka, dramatizovaly pohádku O budce, zpívaly písničky, určovaly druhy stromů, prohlížely encyklopedie a poznávaly lesní zvěř. 
V pátek 14.11.2008 jsme v naší mateřské škole přivítali myslivce S.Kasla z MS Diana Horšice, který nám svým zajímavým vyprávěním pomohl ukončit téma o lese.
Tímto bych chtěla panu Kaslovi poděkovat za jeho návštěvu.
                                                                                               Dana ŘihoškováSolná jeskyně

Naše děti z MŠ Horšice začaly navštěvovat solnou jeskyni v Přešticích. Tento pobyt pozitivně působí na široké spektrum zdravotních problémů. Jeskyně nabízí klima tvořené ze soli z Mrtvého moře. Děti si mohou se solí hrát jako na pískovišti, odpočívat nebo sledovat pohádku. Solnou jeskyní navštěvujeme společně s MŠ Příchovice, a tak mohou vznikat nové kamarádské vztahy.
Dětem se v jeskyni velice líbí a už se těší na další návštěvu.
                                                                                                     Jarka a Dana 

Drakiáda

Mateřská škola v Horšicích pořádala svoji tradiční říjnovou drakiádu na „Hůrce“. Sešlo se tu spoustu draků. Někteří vyletěly do oblak hned, jiní se musely snažit a některým se to nepodařilo vůbec. Asi se jim ten den nechtělo zrovna létat. Počasí jim ale přálo. Vítr foukal jak mohl, pro někoho moc a pro jiné zase málo. Prostě, ani draci to nemají jednoduché. Rodiče s dětmi si to ale užívali dostatečně. Za to jim patří velké poděkování a pro děti sladká odměna. Doufám, že se na „Hůrce“ příští rok zase sejdeme v tak hojném počtu.
                                                                                    Jarka Jeslínková- učitelka MŠNávštěva divadélka Fauna

První představení, které jsme mohli zhlédnout v mateřské škole společně se základní školou, bylo vystoupení kouzelníka. Děti se staly součástí kouzelnických triků, přidržovaly šátky, které stále přibývaly, hledaly ztracené kostky a hlídaly prsten ukrytý v kouzelné krabičce. Vše ale marně. Kouzelník byl vždy rychlejší a šikovnější.
Největším zpestřením celého programu byla ukázka velkého papouška Bertíka a mluvícího papouška Kakadu Péti. Dále se nám představila tančící sova pálená a veliký výr, který udělal přelet nad dětmi. Děti měly možnost vidět i mládě 18 dní staré sovy pálené, které ještě nebylo opeřené a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o jejich životě.
Dětem se představení velice líbilo a určitě zůstane dlouho v jejich vzpomínkách.

                                                                                                        Jarka z MŠ 

Zahájení školního roku

Prázdniny jsou za námi a naše školka je připravena přivítat naše známé, ale i nové tváře.
V letošním školním roce jsme přivítali nově přijaté děti: Haničku Bečvářovou z Luhu, Anetku a Matyáška Míškových a Lucinku Náprstkovou z Horšic. Celkem máme zapsáno 15 dětí. Z toho 11 děvčat a 4 chlapce. 
Ve školním roce 2008/2009 budeme pracovat podle třídního vzdělávacího programu s názvem „Duhový rok“, protože barvami jsou děti stále obklopeny a mají příznivý vliv na jejich celkový rozvoj. Podporují jejich vnitřní klid a rozvíjí jejich představivost, charakter a fantazii.


 

EU peníze školám

to jsme my

to jsme my

jídelníček

nové fotografie

základní škola

mateřská škola

školní družina